Powrót do strony głónej


 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 

Who is Who w starożytnym Egipcie - S

 

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z

 

 

Sabakon - Szabaka (władca - XXV dynastia)

Sabef
Dostojnik z okresu I dynastii żyjący w czasach króla Kaa. Był 
Gubernatorem Rezydencji, Dzierżącym Tajemnice Wyroków Króla, Kapłanem Anubisa oraz Nadzorcą Święta Sed. Kommemoratywną stelę Sabefa znaleziono w grobie Kaa.

Sabichos - Szabataka (władca - XXV dynastia)

Sabni
Ojciec Mehu, znany z autobiografii w której mowa m.in. o sprowadzeniu do kraju zwłok kierownika wyprawy do Azji oraz transporcie dwóch obelisków z Nubii do Heliopolis. (VI dynastia)

Sabu (Ibebi)
Nadzorca Robót za Teti (VI dynastia). Grób No 37-8 w Północnej Sakkara.

Sadeh (Sadhe)
Jedna z żon Mentuhotepa II Nebhepetre (XI dynastia). Grób DBXI.7 w Deir el-Bahari.

Sahathor (Sihathor)

 1. Sahathor (władca - XIII dynastia)
 2. Książę, syn Sebekhotepa IV (XIII dynastia)

Sahure (władca - V dynastia)

Saiset
Syn króla Aha (władca - I dynastia)

Saites

 1. Salitis (władca - XV dynastia)
 2. Siamon (władca - XXI dynastia)

Sakare (władca - XIII dynastia)

Salitis (władca - XV dynastia)

Sanachat (władca - III dynastia)

Senachtenamon
Syn Ramzesa II (XIX dynastia) numer 20 w procesji synów.

Sanchenptah
Nadzorca Robót w czasach V-VI dynastii. Mastaba G5520 na polu Echelon w Giza.

Sanchenre - Mentuchotep VII (władca - XVII dynastia)

Sanchenre Suadżetu (władca - XIII dynastia)

Sanchibre

 1. Amenemhat VI (władca - XIII dynastia)
 2. Sanchibre (władca - XIV dynastia)

Sanchkare - Mentuhotep III (władca - XI dynastia)

Sanchtaui

 1. Mentuhotep III (władca - XI dynastia)
 2. Neferhotep III (władca - XIII dynastia)

Sanhibtaui - Mentuhotep II Nebhepetre (władca - XI dynastia).

Sathathor
Siostra Sebekhotepa II (XIII dynastia) znana dzięki papirusowi Boulaq 18.

Satmut
Żona Mentuhotepa VII (XIII dynastia), matka Sebeknacht.

Satre (Sitre)

 1. Satre-A
  Małżonka Ramzesa I, matka Seti I (XIX dynastia) posąg znaleziono w świątyni w Abydos. Pochowana w QV38. Być może jej pierwotnym imieniem było Tia-Q.
 2. Tauseret (władca - XIX dynastia)

Se...kare (władca - XIII dynastia)

Se...re Cheti (władca - X dynastia)

Seanchptah (władca - XIII dynastia)

Seb
Dziadek Amenemhata VII, Ojciec Kai. (XIII dynastia)

Sebat
Córka Senusereta I (XII dynastia) wzmiankowana w kaplicy Amenemhata II w Serabit el-Chadim.

Sebekai

 1. (władca - XIII dynastia)
 2. Podkomorzy za Rahotepa (XVII dynastia).

Sebekemheb
Żona Ameni, córka Sebekemsafa II (XVII dynastia)

Sebekemsaf

 1. Sebekemsaf-A
  Małżonka Antefa V lub VI (XVII dynastia. Córka Horhorchuaitefa i Sebeknacht. Matka króla Rahotep.  Została pochowana w Edfu w grobie odnowionym na początku Nowego Państwa o czym wspomina stela Juefa, a który zrabowano dopiero w XIX wieku.
 2. Sebekemsaf-B
  Małżonka Antefa VI, siostra nieznanego władcy XVII dynastii (Antef VII, Sebekemsaf II lub Taa I).
 3. Sebekemsaf-C
  Córka Sebekemsaf-B. Stela z Edfu (XVII dynastia)
  Sebekemsaf-D
  Syn Sebekemsafa II (XVII dynastia).
 4. Sebekemsaf I (władca - XVII dynastia)
 5. Sebekemsaf II (władca - XVII dynastia)

Sebekhotep

 1. Sebekhotep I (władca - XIII dynastia)
 2. Sebekhotep II (władca - XIII dynastia)
 3. Sebehotep III (władca - XIII dynastia)
 4. Sebekhotep IV (władca - XIII dynastia)
 5. Sebekhotep V (władca - XIII dynastia)
 6. Sebekhotep VI (władca - XIII dynastia)
 7. Sebekhotep VII (władca - XIII dynastia)
 8. Sebekhotep VIII (władca - XIII dynastia)
 9. Sebekhotep IX (władca - XIII dynastia)
 10. Sebekhotep-A
  Córka Seneba-B i Nebtit. Siostrzenica Sebekhotepa III (XIII dynastia),wymieniona na steli z Wiednia.
 11. Syn Naczelnika Skarbu Sebekmose.  Był odpowiedzialny za prace w kamieniołomach w Hatnub za Amenhotepa III (XVIII dynastia)
 12. Sebekhotep-B
  Dziadek królowej Nubchaes-A, ojcie Duaneferet (XIII dynastia) Stela z Luwru.
 13. Sebekhotep-C
  Brat Neferhotepa I (XIII dynastia) znany z tekstów z File i Sehel, późniejszy władca - Sebekhotep IV.
 14. Sebekhotep-D Miu
  Syn Sebekhotepa IV (XIII dynastia) wymieniony na steli ojca z Wadi Hammamat.
 15. Sebekhotep-E Dżadża
  Syn Sebekhotepa IV, brat Sebekhotepa-D (XIII dynastia)
 16. Sebekhotep-F
  Prawdopodobnie syn Sahathor (XIII dynastia)
 17. Sebekhotep-G
  Syn Sebekhotepa VII, brat Bebi-C (XIII dynastia) wymieniony na posągu ojca z Karnaku, obecnie Muzeum Kairskie.
 18. Sebekhotep-Q
  Syn nieznanego z imienia króla XIII dynastii, być może brat Reniseneba-R, znany z inskrypcji na pieczęci.
 19. Sebekhotep-J
  Ojciec Harsechera (XVII dynastia)
 20. Syn Sebekhotepa VII (XIII dynastia), brat Bebi.

Sebekmose
Naczelnik Skarbu za Amenhotepa III (XVIII dynastia). Ojciec Sebekhotepa

Sebeknacht

 1. Książę i burmistrz Elkab z początków panowania Nibirieraut I (XVII dynastia)
 2. Córka Mentuhotepa VII i Satmut (XIII dynastia). Żona Horhorchuaitefa
 3. Prawdopodobnie syn Nibirau I (XVII dynastia). Stela Prawnicza z Karnaku.

Sebercheres - Szepseskaf (władca - IV dynastia)

Sechaenre

 1. Sechaenre (władca - XIII dynastia)
 2. Salitis (władca - XV dynastia)
 3. Jakobaam (władca - XVI dynastia)
 4. Siptah (władca - XIX dynastia)

Sechekaenre - Seanchptah (władca - XIII dynastia)

Sechem - Pepi II (władca - VI dynastia)

Sechem...re (władca - XIV dynastia)

Sechemanchenamon

 1. Ptolemeusz III (władca - Lagidzi)
 2. Ptolemeusz IV (władca - Lagidzi)
 3. Ptolemeusz V (władca - Lagidzi)
 4. Ptolemeusz VIII (władca - Lagidzi)
 5. Ptolemeusz IX (władca - Lagidzi)
 6. Ptolemeusz X (władca - Lagidzi)
 7. Ptolemeusz XII (władca - Lagidzi)
 8. Ptolemeusz Cezarion (władca - Lagidzi)

Sechemenchptah

 1. Sechemenchptah
  Wezyr, Nadzorca Robót, Nadzorca Pisarzy za Niuserre (VI dynastia). Grób G7152 na wschodnim polu w Giza.
 2. Sechemenchptah
  Nadzorca Spichlerzy ; Nadzorca Pisarzy ; Szambelan za Dżedkare lub Unisa (VI dynastia). Grób No20 (D41) w Północnej Sakkara.

Sechemchau - Szepseskare (władca - V dynastia)

Sechemcheperre - Osorkon I (władca - XXII dynastia)

Sechemchet (władca - III dynastia)

Sechemib - Peribsen (władca - II dynastia)

Sechemkare

 1. Sechemkare
  Syn króla Chafre i nieznanej z imienia jednej z jego żon, być może Hekanuhedżet (IV dynastia). Musiał żyć bardzo długo gdyż wiadomo, że służył dla pięciu faraonów. Grobowiec LG89 w Giza.
 2. Sechemkare
  Wezyr
  w czasach króla Sahure (V dynastia). Grób skalny LG89 na centralnym polu w Giza.
 3. Sechemkare (władca - VIII dynastia).
 4. Amenemhat Senbuf (władca - XIII dynastia).
 5. Amenemhat V (władca - XIII dynastia).

Sechemre

 1. Najstarszy Syn Króla Menkaure (IV dynastia)
 2. Sechemre Chutaui (władca - XIII dynastia)
 3. Sebekhotep II (władca - XIII dynastia)
 4. Sechemre Neferchau - Upuautemsaf władca - (XIII dynastia)
 5. Sechemre Szedtaui - Sebekemsaf II (władca - XVII dynastia)
 6. Sechemre Sanchtaui - Neferhotep III (władca - XIII dynastia)
 7. Sechemre Suadżtaui - Sebekhotep III (władca - XIII dynastia)
 8. Sechemre Seusertaui - Sebekhotep VIII (władca - XIII dynastia)
 9. Sechemre Uahchau - Rahotep (władca - XVII dynastia)
 10. Sebekemsaf I (władca - XVII dynastia)
 11. Sechemre Uepmaat - Antef VI (władca - XVII dynastia)
 12. Sechemre Heruhormaat - Antef VII (władca - XVII dynastia)
 13. Sechemre Smentaui - Dżehuti (władca - XVII dynastia)

Sechemu - Neferirkare Kakai (władca - V dynastia)

Sechen (Ka) (władca - 0 dynastia)

Secheperenre (władca - XIV dynastia)

Secheperenre - Ramzes V (władca - XX dynastia)

Seczah
Małżonka Totmesa III (XVIII dynastia), prawdopodobnie matka Amenemhata-B, córka Ipu-B, znana z wielu inskrypcji dedykowanych jej przez Totmesa III po jej śmierci.

Sedżefakare - Amenemhat VII (władca - XIII dynastia)

Sedżes - Hudżefa (II) (władca - III dynastia)

Sefres - Sahure (władca - V dynastia)

Segerseni (władca - XI dynastia)

Sehebre (władca - XIV dynastia)

Sehertaui - Antef I (władca - XI dynastia)

Seheruibre - Petubastis III (władca - I panowanie perskie)

Sehetepibre

 1. Amenemhat I (władca - XII dynastia)
 2. Ameni Kemau (władca - XIII dynastia)
 3. Hornedżheriotef (władca - XIII dynastia)

Sehetepibtaui - Amenemhat I (władca - XII dynastia)

Sehetepkare - Antef IV (władca - XIII dynastia)

Seheteptaui - Teti (władca - VI dynastia)

Sehetepu
Nadzorca Spichlerzy za Dżedkare (VI dynastia). Kaplica w Sakkara.

Seka
Predynastyczny król Dolnego Egiptu, wymieniony w najwyższym wierszu Kamienia z Pelermo.

Sekenenre Tao II (władca - XVII dynastia).

Seket
Imię potwierdzone w Papirusie Turyńskim i na skarabeuszach. Książę lub oficer w czasach XVI dynastii.

Selene - Kleopatra Selene

Semat
Jedna z małżonek Dena. Znana ze swej steli nr129, znalezionej w kompleksie grobowym Dena (I dynastia) na nekropoli w Umm el-Qaab.

Semataui - Mentuhotep II Nebhepetre (władca - XI dynastia)

Sematauitefnacht
Dowódca uroczystej wyprawy z Sais do Teb, po której nastąpiło objęcie urzędu Boskiej Małżonki Amona przez Nitokris I. Syn Padiiseta (3). Następca swego ojca na tronie Herakleopolis.

Semekemhab
Córka Sebekemsafa I i królowej Nubemhat (XVII dynastia). Małżonka księcia Ameni, syna Rahotepa i królowej Haanches.

Semempses - Semerchet (władca - I dynastia)

Semen...re (władca - XIV dynastia)

Semenchkare

 1. Imiramesza (władca - XIII dynastia)
 2. Semenchkare (władca - XVIII dynastia)

Semenenre (władca - XVII dynastia)

Semenkare - Nebnun (władca - XIII dynastia)

Semerchet (władca - I dynastia)

Semken (władca - XVI dynastia)

Semsu (Semsem) - Semerchet (władca - I dynastia)

Semti (Kenti) - Den (władca - I dynastia)

Senaib (władca - XIII dynastia)

Senbuf - Amenemhat Senbuf (władca - XIII dynastia)

Senebhanef
Mąż Sebekhotep, córki Sebekhotepa IV (XIII dynastia). Ojciec Mentuhotep, żony króla Dżehuti.

Seneb

 1. Seneb-A
  Siostra Sebekhotepa II lub Imirameszy (XIII dynastia) znana dzięki papirusowi Boulaq 18.
 2. Seneb-B
  Brat Sebekhotepa III i Chakau (XIII dynastia).

Senebhenas

 1. Senebhenas-A
  Prawdopodobnie żona Chendżera (XIII dynastia). Znana z fragmentu urny kanopskiej znalezionego  na terenie kompleksu grobowego króla.
 2. Senebhenas-B
  Córka Anchu-B (XIII dynastia)
 3. Senebhenas-C
  Jedna z żon Sebekhotepa III (XIII dynastia) przedstawiona wraz z mężem na ołtarzu z Sehel i steli z Wadi el-Hol.

Senebmiu (władca - XIII dynastia)

Senebsen
Żona Neferhotepa I (XIII dynastia). Matka Haanchefa. Inskrypcja z Sehel.

Senebtisi
Babka Nederhotepa I, Sithathor i Sebekhotepa IV (XIII dynastia). wymieniona na steli Haanchafa-A z Rio de Janeiro.

Senedż (władca - II dynastia)

Senedżemib

 1. Senedżemib (Babaef)
  Nadzorca Robót za Neferirkare i Niuserre (V dynastia). Grób No 11 (B 13) w Sakkara.
 2. Senedżemib (Inti)
  Wezyr ; Nadzorca Skarbu ; Nadzorca Spichlerzy ; Nadzorca Robót ; Nadzorca Pisarzy ; Szambelan za Dżedkare (VI dynastia). Grób G2370 na polu zachodnim w Giza.
 3. Senedżemib (Mehi)
  Nadzorca Spichlerzy ; Nadzorca Robót ; Nadzorca Pisarzy za Unisa. Grób G2378 na zachodnim polu w Giza

Senedżemibre - Nektanebo II (władca - XXX dynastia)

Senefer...re (władca - XIV dynastia)

Seneferanchre - Pepi III (władca - XVI dynastia)

Seneferibre - Senuseret IV (władca - XIII dynastia)

Seneferuchaf
Prawnuk Snofru. Grobowiec G7070 w Giza. Sarkofak znajduje się obecnie w Muzeum Kairskim.

Senen... (władca - IX dynastia)

Senenmut
Wezyr i faworyt królowej Hatszepsut (XVIII dynastia). Zarządca majątku w świątyni w Kranaku, Naczelnik Królewskich Projektów, Arcykapłan Amona w Karnaku, Wezyr, Naczelnik Wszystkich Kapłanów, Wychowawca Córki Królowej księżniczki Neferure. Posiadał grób 71 w Szeich Abd el-Gurna a także drugi, poniżej świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Posiadał też przywilej budowy grobowca w Dolinie Królów.

Senensetepenptah - Chababasz (władca - XXX dynastia)

Senetmut
Siostra nieznanego z imienia króla XIII dynastii, siostra Iuhetibu-Q i Dedusobek-A

Senetsenbetes
Córka Króla Senusereta III (XII dynastia) pochowana w dolnej galerii w kompleksie grobowym Senusereta III w Dahszur.

Seni
Burmistrz Teb w czasach Amenhotepa I (XVIII dynastia)

Seniu
Zarządca Dóbr w służbie księcia Amenemhata, syna i następcy tronu króla Ahmose I (XVIII dynastia)

Senisonbe - Sensenib

Sennefer
Wysoki dostojnik w czasach Amenhotepa II (XVIII dynastia)

Sennui
Jedna z żon Hapidżefy, nomarchy z Assiut.

Sennukai (Keki)
Nadzorca Robót w czasach V dynastii. Grób G2041 na zachodnim polu w Giza.

Sensenib (Senisonbe)

 1. Sensenib-A
  Matka Totmesa I (XVIII dynastia). Pochodzenie nieznane. Być może córka Taa II i krolowej Sitdżehuti.

Senuseret (Senweseret, Sezostris)

 1. Senuseret I (władca - XII dynastia)
 2. Senuseret II (władca - XII dynastia)
 3. Senuseret III (władca - XII dynastia)
 4. Senuseret IV (władca - XIII dynastia)
 5. Senuseret-A
  Prawdopodobnie ojciec Amenemhata I (XII dynastia) wymieniony pomiędzy Mentuhotepem II i III na bloku z kaplicy w Karnaku, z czasów Amenhotepa I.
 6. Senuseret-Senbuf
  Syn Króla Senusereta II (XII dynastia) wymieniony na papirusie z Kahun, obecnie Berlin.
 7. Ojciec Ahmose-Humai, dostojnika w czasach XVIII dynastii. Mąż Taidi.

Sep
Nadzorca Prac nad grobowcem Dżehutihotepa, dostojnika z czasów Senusereta I (XII dynastia). Syn Abkau.

Serfka
Syn Nefermaat-A przedstawiony jako dziecko w Medum.

Serethor
Jedna z małżonek Dena (I dynastia)

Septi - Den (władca - I dynastia)

Serfka
Syn Nefermaata i Itet (IV dynastia)

Sesi
Wezyr w czasach Pepi I (VI dynastia)

Sesochris - Neferkasokar (władca - II dynastia)

Sesonchosis - Senuseret I (władca - XII dynastia)

Sesorthos - Dżeser (władca - III dynastia)

Sesostris - Senuseret III (władca - XII dynastia)

Seszathotep (Heti)
Wezyr, Nadzorca Robót w czasach V dynastii. Grób G5150 na polu Echelon w Giza.

Seszemetka
Małżonka Dena (I dynastia), znana ze steli nr126, odnalezionej w kompleksie grobowym Dena na nekropoli w Umm el-Qaab.

Seszemnefer

 1. Seszemnefer
  Przypuszczalnie wezyr w czasach Pepi I (VI dynastia)
 2. Seszemnefer
  Nadzorca Robót w czasach V dynastii. Grób G4940 (LG 45) na polu Echelon w Giza.
 3. Seszemnefer
  Nadzorca Robót i Nadzorca Pisarzy za Niuserre (VI dynastia). Grób G5080 na polu Echelon w Giza.
 4. Seszemnefer
  Wezyr, Nadzorca Robót i Nadzorca Pisarzy za Menkauhora i Dżedefre (V dynastia) Grób G5170 na polu Echelon w Giza.
 5. Seszemnefer (Heba)
  Szambelan w czasach V dynastii. Grób E8 w Sakkara.

 Seszemutaui - Senuseret II (władca - XII dynastia).

Seszi

 1. Seszi (Neferseszemptah, Udżahateti)
  Szambelan w czasach Pepi I (VI fdynastia) pochowany na nekropoli w Sakkara.
 2. Seszi (Neferseszemre, Seszi)
  Wezyr ; Nadzorca Skarbu ; Nadzorca Spichlerzy ; Nadzorca Robót ; Nadzorca Pisarzy ; Szambelan w czasach Teti (VI dynastia) pochowany na nekropoli w Sakkara.

Seszmu

 1. Seszmu
  Nadzorca Spichlerzy i Nadzorca Robót za Niuserre (VI dynastia). Grób LS 5 w Północnej Sakkara.
 2. Seszmu
  Nadzorca Skarbu w Okresie Starego Państwa. Jego posąg CG202 znajduje się w Muzeum Kairskim.

Sesznesuen[...]
Syn Ramzesa II (XIX dynastia) wymieniony na ostrakonie z Kairu.

Seszseszat

 1. Seszseszat-A
  Przypuszczalnie matka króla Teti (VI dynastia)
 2. Seszseszat-B (Idut)
  Córka Króla Unisa. Pochowana w zaanektowanym grobowcu nieopodal piramidy Unisa.
 3. Seszseszat-C (Uatethathor)
  Córka Teti, małżonka wezyra Mereruka. Pochowana w jego grobowcu. Szczątki mumii znajdują się w Muzeum Kairskim
 4. Seszseszat-D (Nebtinubchet)
  Córka Teti, małżonka wezyra Kagemni (VI dynastia)
 5. Seszseszet Uatethathor
  Córka króla Teti, żona wezyra Mereruki (VI dynastia)

Setau
Wicekról Kusz za Ramzesa II. W 44 roku przewodził wyprawie do Nubii.

Setechirdis
Zarządca Oazy Siwa w czasach Achorisa (XXIX dynastia) który przyjął tytuł Króla Górnego i Dolnego Egiptu. Później uznał Achorisa jako władcę Egiptu.

Setem[her...]
Syn Ramzesa II (XIX dynastia) wymieniony na ostrakonie z Kairu.

[Set]emnacht
Syn Ramzesa II (XIX dynastia) wzmiankowany na bloku z Ramesseum, używym ponownie w Medinet Habu i w Kantir.

Setepenamon

 1. Amenmose (władca - XIX dynastia)
 2. Psusennes I (władca - XXI dynastia)
 3. Amenemipet (władca - XXI dynastia)
 4. Siamon (władca - XXI dynastia)
 5. Osorkon II (władca - XXII dynastia)
 6. Horsiese I (władca - XXII dynastia)
 7. Pimai (władca - XXII dynastia)
 8. Osorkon IV (władca - XXII dynastia)
 9. Pinedżem I (Arcykapłan Amona)
 10. Petubastis I (władca - XXIII dynastia)
 11. Osorkon III (władca - XXIII dynastia)
 12. Takelot III (władca - XXIII dynastia)
 13. Nektanebo II (władca - XXX dynastia)
 14. Aleksander Ajgos (władca - Argeadzi)

Setepeninhor - Dżedhor (władca - XXX dynastia)

Setepenkaure - Filip Arridajos (władca - Argeadzi)

Setepenmut - Tauseret (władca - XIX dynastia)

Setepenptah

 1. Ramzes XI (władca - XX dynastia)
 2. Psammuthis (władca - XXIX dynastia)
 3. Ptolemeusz IV (władca - Lagidzi)
 4. Ptolemeusz V (władca - Lagidzi)
 5. Ptolemeusz VIII (władca - Lagidzi)
 6. Ptolemeusz IX (władca - Lagidzi)
 7. Ptolemeusz X (władca - Lagidzi)
 8. Ptolemeusz XII (władca - Lagidzi)
 9. Ptolemeusz Cezarion (władca - Lagidzi)

Setepenptahchepri - Ptolemeusz VI (władca - Lagidzi)

Setepenre

 1. Setepenre-A
  Szósta, najmłodsza córka Echnatona i Nefertiti (XVIII dynastia) urodzona w 9/10 roku panowania. Zmarła prawdopodobnie w 13 roku.
 2. Setepenre-B
  Syn Ramzesa II (XIX dynastia) numer 10 w procesji synów, biorący udział w oblężeniu syryjskiego miasta  Dapur.
 3. Horemheb (władca - XVIII dynastia)
 4. Ramzes II (władca - XIX dynastia)
 5. Seti II (władca - XIX dynastia)
 6. Amenmose (władca - XIX dynastia)
 7. Siptah (władca - XIX dynastia)
 8. Sethnacht (władca - XX dynastia)
 9. Ramzes VII (władca - XX dynastia)
 10. Ramzes IX (władca - XX dynastia)
 11. Ramzes X (władca - XX dynastia)
 12. Smendes I (władca - XXI dynastia)
 13. Osochor (władca - XXI dynastia)
 14. Psusennes II (władca - XXI dynastia)
 15. Szeszonk I (władca - XXII dynastia)
 16. Szeszonk II (władca - XXII dynastia)
 17. Takelot II (władca - XXII dynastia)
 18. Szeszonk III (władca - XXII dynastia)
 19. Psusennes III (Arcykapłan Amona)
 20. Szeszonk VI (władca - XXIII dynastia)
 21. Aleksander Wielki (władca - Argeadzi)
 22. Ptolemeusz I (władca - Lagidzi)
 23. Ptolemeusz III (władca - Lagidzi)

Seth

 1. Seth I (władca - XIII dynastia)
 2. Seth II (władca - XIV dynastia)

Sethenes - Senedż (władca - II dynastia)

Sethherchopszef -B - Ramzes VIII (władca - XX dynastia)

Sethnacht (władca - XX dynastia)

Sethos - Seti I (władca - XIX dynastia)

Sethtet
Córka Rahotepa-A i Neferet-A (IV dynastia).

Seti

 1. Seti-A
  Ojciec Ramzesa I (XIX dynastia) wymieniony na steli z Oriental Institute w Chicago oraz dwóch posągach.
 2. Seti-B (Suti)
  Syn Ramzesa II (XIX dynastia) numer 9 w procesji synów.
 3. Seti-C
  Syn Aonherchopszefa i Nefertari-F (XIX dynastia) wzmiankowany na ostrakonie z Luwru.
 4. Seti-D
  Syn Ramzesa II (XIX dynastia) wymieniony na ostrakonie z Luwru. Zakłada się identyczność z Seti-B.
 5. Seti I (władca - XIX dynastia)
 6. Seti II (władca - XIX dynastia)

Seti-Merenptah

 1. Seti-Merenptah-A
  Syn Merenptaha (XIX dynastia) wzmiankowany na filarze oraz dwóch stelach wezyra Penehesiego z Gebel Silsila. Późniejszy faraon Seti II.
 2. Seti-Merenptah-B
  Syn Seti II (XIX dynastia) wzmiankowany w inskrypcji z Karnaku. Istnieje sugestia, że urodził się w ostatnim roku rządów swojego ojca. Jednakże ten okres w dziejach Egiptu jest wyjątkowo niejasny.

Setibtaui - Niuserre (władca - V dynastia)

Setka
Najstarszy Syn Króla Dżedefre i królowej Chentetenka (IV dynastia). Brat Hernet i faraona Baka.

Setkamose - Sitkamose

Seusertaui - Sebekhotep VIII (władca - XIII dynastia)

Sezostris

 1. Sezostris I (władca - XII dynastia)
 2. Sezostris II (władca - XII dynastia)
 3. Sezostris III (władca - XII dynastia)
 4. Sezostris IV (władca - XIII dynastia)

Siiset

 1. Osorkon III (władca - XXIII dynastia)
 2. Takelot III (władca - XXIII dynastia)

Sinu (władca - XIV dynastia)

Siamon

 1. Siamon-A
  Syn Ahmose, brat Amenhotepa I (XVIII dynastia). Ponowny pochówek w DB320, mumia obecnie w Muzeum Kairskim.
 2. Siamon-B
  Syn Totmesa III (XVIII dynastia) wzmiankowany na posążku Sennefera w Muzeum Kairskim.
 3. Siamon-C
  Syn Ramzesa II (XIX dynastia) numer 25 w procesji synów.
 4. Siamon (władca - XXI dynastia)
 5. Herhor (Arcykapłan Amona)

Siatum

 1. Siatum-A
  Prawdopodobnie syn Totmesa IV (XVIII dynastia), znany z reliefu swojego nauczycieca, Merire, z Sakkara.

Sibastet - Iuput II (władca - XXIII dynastia)

Sihathor - Sahathor. (XIII dynastia)

Siheriotes
Córka Ramzesa II (XIX dynastia) numer 19 w procesji córek w Abydos.

Simentu
Syn Ramzesa II (XIX dynastia) numer 25 w procesji synów.

Sineith - Amazis (władca - XXVI dynastia)

Siptah (władca - XIX dynastia)

Sisires - Szepseskare (władca - V dynastia)

Sisu - Ramzes II (władca - XIX dynastia)

Sit[...]

 1. Sit[...]
  Jedna z córek Amenemhata II (XII dynastia)
 2. Sit[...]-A
  Córka Króla Senusereta III pochowana w dolnej galerii w jego kompleksie grobowym w Dahszur.
 3. Sit[...]-B
  Przypuszczalnie córka Se[...]kare (XIII dynastia) Siostra Minemaes i Sanchptaha.

Sitamon

 1. Sitamon-A (Ahmes-Sitamon)
  Córka Ahmose I, siostra Amenhotepa I (XVIII dynastia). Kolosalny posąg przed VIII pylonem w Karnaku, którego górny fragment znajduje się w Muzeum Kairskim. Ponowny pochówek w DB320, gdzie również znaleziono jej dziwną mumię.
 2. Sitamon-B
  Córka Amenhotepa III i królowej Teje (XVIII dynastia). Poślubiona swojemu ojcu a następnie, prawdopodobnie, bratu - Echnatonowi. Przedstawiona jako księżniczka na steli swojej opiekunki Nebetchenu z Abydos a także na krześle z grobu Juja i Czuju. Na podstawie posągu Amenhotepa syna Hapu jest wymieniona jako Królewska Małżonka.
 3. Sitamon-C
  Córka Ramzesa II (XIX dynastia numer 23 w procesji córek na ostrakonie z Luwru.

Sitba
Córka Króla z okresu II dynastii, pochowana w grobie 1241 H9 w Heluanie.

Sitdżehuti
Siostra-żona Sekenenre Taa II, córka Taa I (XVII dynastia), wymieniona na całunie mumiowym swojej córki, Ahmes-A. Górna część wieka sarkofagu znajduje się dziś w Monachium.

Sithathor

 1. Sithathor-A
  przwdopodobnie córka Senusereta III (XII dynastia) pochowana w dolnej galerii w jego kompleksie grobowym w Dahszur.
 2. Sithathor-B
  Przypuszczalnie córka Amenemhata III (XII dynastia) pochowana  w wykopie przy wejściu do królewskiej piramidy w Dahszur.
 3. Sithathor-C
  Siostra Imirameszy (?) (XIII dynastia) wymieniona  w Papirusie Bulak 18.
 4. Sithathor-Q
  Matka Didit, wzmiankowana na steli grobowej Neferet-Q z Monachium.

Sithathoriunet
Córka Króla Senusereta II, jedna z żon Senusereta III (XII dynastia) pochowana w Lahun.

Sithathormerit
Prawdopodobnie należała do rodziny Amenemhata II pochowana w podwójnym grobie wraz z Itaueret w kompleksie grobowym Amenemhata II. Być może jedna z żon Senusereta II.

Sithori
Córka króla. Jedna z księżniczek, które zostały ponownie pochowane w Gurna w czasach XXI dynastii.

Sitkamose (Setkamose, Ahmes-Sitkamose)
Prawdopodobnie córka Kamose (XVII dynastia). Pośmiertnie pojawia się tytuł Boskiej Małżonki Amona. Pochowana ponownie w skrytce DB320, jej mumiz znajduje się w Muzeum Kairskim.

Sitmut
Przypuszczalnie żona Mentuhotepa VI.

Sitre - Satre

Skemiophris - Sobekneferure (władca - XII dynastia)

Skorpion (władca - 0 dynastia)

Smendes

 1. Smendes I (władca - XXI dynastia)
 2. Smendes-2 - Arcykapłan Amona
 3. Smendes-3 - Arcykapłan Amona

Smentaui - Dżehuti (władca - XVII dynastia)

Snachtenre Tao I (władca - XVII dynastia)

Sneferka (władca - II dynastia)

Sneferka - Neferkamin Anu (władca - VIII dynastia)

Sneferkare - Mentuhotep III (władca - XI dynastia)

Snofru (władca - IV dynastia)

Sobekkare - Sobekneferure (władca - XII dynastia)

Sobekneferure (władca - XII dynastia)

Sobekneferuszedti - Sobekneferure (władca - XII dynastia)

Sogdianus (Król Perski)

Sokar-Hor (władca - XVI dynastia)

Soris - Snofru (władca - IV dynastia)

Soter

 1. Soter I - Ptolemeusz I (władca - Lagidzi)
 2. Soter II - Ptolemeusz IX (władca - Lagidzi)

Stateira
Córka Dariusza III, poślubiona Aleksandrowi Wielkiemu w 323.

Stephinates (władca - XXVI dynastia)

Straton z Lampsakos
Fizyk i filozof. Jeden z nauczycieli Ptolemeusza II.

Stutre - Dariusz I (Król Perski)

Suadżenre - Nibirau I (władca - XVII dynastia)

Suadżetu - Sanchenre Suadżetu (władca - XIII dynastia)

Suadżkare

 1. Suadżkare (władca - XIII dynastia)
 2. Suadżkare (władca - XIV dynastia)
 3. Hor II (władca - XIII dynastia)

Suadżre - Mentuhotep VI (władca - XIII dynastia)

Suadżtaui - Sebekhotep III (władca - XIII dynastia)

Suahenre - Senebmiu (władca - XIII dynastia)

Suppiluliuma
Król Hetytów w czasach Amenhotepa III i IV i Tutanchamona (XVIII dynastia)

Suphis

 1. Chufu (władca - IV dynastia)
 2. Chafre (władca - IV dynastia)

Surar - Amenemhat Surar

Suserenre

 1. Chian (władca - XV dynastia)
 2. Suserenre (władca - XVII dynastia)

Sutererei
Jedna z żon Ramzesa II (XIX dynastia) matka Ramzesa-Siptaha. Przedstawiona na reliefie z Luwru.

Suti

 1. Architekt pracujący wraz z Hor, być może bratem bliźniakiem na dworze króla Amenhotepa III (XVIII dynastia)
 2. Oficer, ojciec Ramzesa I, mąż Satre (Tia).
 3. Naczelnik skarbca za Ramzesa II.

Syhefernerer
Córka Króla, okres II dynastii, pochowana w Sakkara w grobie nr S2146E.

Syra - Kleopatra I (Lagidzi)

Szaamenimes
Żona Osorkona-G, matka Meresament

Szabaka (władca - XXV dynastia)

Szabataka (władca - XXV dynastia)

Szalek - Salitis (władca - XV dynastia).

Szanef (Iryneferet)
Wezyr, Nadzorca Skrabu, Nadzorca Pisarzy w czasach Unisa. Grób w Sakkara.

Szapili
Następca Betneszimy na tronie Amurru w czasach Ramzesa II.

Szarek - Salitis (władca - XV dynastia)

Szapensopdet

 1. Szapensopdet-A
  Być może jedna z żon Osorkona I, matka Osorkona-H. Poświadczona na figurkach uszebti z przedsionka grobu nr 2 w Herakleopolis.
 2. Szapensopdet-B
  Córka arcykapłana Nimlota-C i Tentsepeh, siostra Takelota II, żona Hora, matka Tairbast. Poświadczona na posągu Osorkona II, posągu Nachtefmuta-C oraz naczyniu z Ramesseum.
 3. Szapensopdet-C
  Córka Takelota II, żona Dżedchonsuefancha-C, wymieniona na posągu sedykowanym jej synowi.

Szapenupet

 1. Szapenupet I - Boska Czcicielka Amona
 2. Szapenupet II - Boska Czcicielka Amona
 3. Szapenupet III - Nitokris I (Boska Czcicielka Amona)
 4. Szapenupet-A
  Prawdopodobnie córka Osorkona-B i Tentsai. Umarła mlodo jeszcze przed koronacją jej ojca, jej stela pogrzebowa znajduje się w Turynie.

Szebitku - Szabataka (władca - XXV dynastia)

Szed... (władca - IX dynastia)

Szedsunefertum
Brat Karomy I (XXII dynastia)

Szedtaui - Sebekemsaf II (władca - XVII dynastia)

Szedyptah (Szedu)
Nadzorca Skarbu w okresie Starego Państwa, znany z ślepych wrót.

Szemai - Dżedkare Szemai (władca - VII dynastia)

Szemai
Naczelnik Górnego Egiptu. Adresat dekretu z Koptos, wydanego przez niezidentyfikowanego władcę VIII dynastii, Chabau. Wg. innego dekretu poślubił córkę króla Nebet-D. Ojciec Idi

Szemsu (władca - XIV dynastia)

Szenai
Wezyr w czasach Pepi II (VI dynastia). Grób No 5 w Sakkara.

Szenes (władca - XVI dynastia)

Szepsemiunu
Syn Ramzesa II (XIX dynastia) przedstawiony na bloku z Ramesseum, użytym ponownie w Medinet Habu.

Szepsesetkau (Szepsetkau)
Córka Chafre i królowej Meresanch (IV dynastia)

Szepseska
Syn Nefermaat-A i Itet (IV dynastia), przedstawiony jako dziecko w grobowcu swego ojca w Medum.

Szepseskaf (władca - IV dynastia)

Szepseskare (władca - V dynastia)

Szepsesre - Tefnacht (władca - XXIV dynastia)

Szepsetipet
Córka Króla (II dynastia), dla której ufundowano stelę znalezioną niedaleko grobu S3477 w Sakkara i być może przynależną do tego grobowca, w którym znaleziono ciało 60 letniej kobiety.

Szeri

 1. Dostojnik z czasów Chefrena (IV dynastia), w jego mastabie znaleziono wzmiankę o królu Perenmaat (II dynastia)
 2. Neferkare Szeri (władca - VIII dynastia)

Szesz
Wzmiankowana na Papirusie Rhinda Królewska Matka. Przypuszczalnie matka króla Teti (VI dynastia), być może identyczna z Seszseszat-A.

Szeszi (władca - XV dynastia)

Szeszonk

 1. Szeszonk-A
  Wielki Książę Libijczyków. Ojciec Osochora, mąż Mechitenueset-A. Wymieniony w
  genealogii Pasenhora
 2. Szeszonk - Arcykapłan Amona
 3. Szeszonk I (władca - XXII dynastia) Szeszonk-B
 4. Szeszonk II (władca - XXII dynastia)
 5. Szeszonk III (władca - XXII dynastia)
 6. Szeszonk IV (władca - XXIII dynastia)
 7. Szeszonk V (władca - XXII dynastia) Szeszonk-G
 8. Szeszonk VI (władca - XXIII dynastia)
 9. Szeszonk-D
  Syn Osorkona II i Karomy II (XXII dynastia). Najstarszy syn Osorkona II i następca tronu. Prawdopodobnie Arcykapłan w Memfis w pierwszej fazie rządów ojca. Pochowany w grobie w Memfis, odkrytym w 1942 roku.
 10. Zarządca Dóbr boskiej czcicielki Amona, Anchnesneferibre. Znamy dwie postaci o tym imieniu pełniące tę samą funkcję w czasach długowiecznej Anchnesneferibre. Drugi odziedziczył urząd po swym ojcu - Padineith

Szilkannu
Imię Osorkona (IV) zachowane w piśmie klinowym.

Szutarna II
Król Mitanni, teść Amenhotepa III (XVIII dynastia)

 

 


Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor