Powrót do strony głónej

             English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny
   Linki do ciekawych stron
  szukaj na stronach:
 
     

do XXIII dynastii

XXIV dynastia 727 - 715
( Sais )

do XXV dynastii

Transkrypcja królewskiej tytulatury będzie poprawnie widziana po pobraniu i zainstalowaniu czcionki glyphtrl.ttf .

1

727 - 720
740-718 (von Beckerath)
736-729
(Hornung, Krauss, Warburton)
731-723 (Dodson)
727-716 (Grimal0
724-717 (Redford)
Tablica genealogiczna

Tefnacht

wr aA (n) m(SwS) xawti wr aA n lbiw tAy.f-nxtw , wr n imntt xAi-a wr n nTrt tA(y).f-nxtw

 • siA-Xt
 • siA-Xt-nbti
 • bik-nbw
 • Spss-ra
 • tA(y).f-nxtw , tAy[.f]-nxtw
 Spss-ra Szepsesre (Wspaniały Jak Re)
 tA(y).f-nxtw Tefnacht

Książę Sais w latach 740-727 p.n.e. W ciągu kilku lat udało mu się zjednoczyć niemal wszystkie nomy Delty, stał się tym samym władcą potężniejszym niż królowie XXII i XXIII dynastii. Stanął na czele koalicji książąt Delty (Osorkon IV, Iuput II, Szeszonk V) i zaatakował Hermopolis pozostające pod władzą Nimlota (4), z którym ostatecznie zawarł przymierze. Po nieudanej próbie zdobycia Tebaidy i Herakleopolis, uciekając przed Pianchim schronił się w bagnach delty Nilu. Tytuł królewski przyjął dopiero w 727 p.n.e. po wycofaniu się Kuszytów i ugruntował swoją władzę po wycofaniu się Pianchiego do Napaty.

2

720 - 715
728
-723 (Hornung, Krauss, Warburton)
727-715 (Shaw)
723-717 (Dodson)
718-712 (von Beckerath)
717-711 (Redford)
716-715 (Grimal)
 Tablica genealogiczna

Bakenrenef ( Bokchoris )

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • wAH-kA-ra
 • bAk-n-rn.f , Bokchoris (Man)
 wAH-kA-ra Uahkare (Dusza Re Jest Niezmienna)
 bAk-n-rn.f  Bakenrenef

Syn Tefnachta. Uznawany przez Greków (Diodor) za wielkiego prawodawcę, choć dziś niewiele wiadomo o jego działalności gospodarczej i administracyjnej. Układał się z Asyryjczykami przeciwko Kuszytom. Zdaniem Manethona został pojmany przez Szabakę i spalony na stosie.

a

 

Padinemti

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • pA-di-anti , pA-dinmti (?)

 pA-di-anti Padianti (Ten, Którego Zesłał Nemti)

Rządy w Asjut w opozycji do władców tej dynastii. Król poświadczony przez zapis na papirusie grobowym XXV dynastii.

do XXIII dynastii

Copyright © 2000-2018 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor

do XXV dynastii