Powrót do strony głónej

             English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 
     

do XXIII dynastii

XXIV dynastia 727 - 715
( Sais )

do XXV dynastii

Dynastia ta jest częściowo współczesna zarówno z XXII, jak i XXIII. Spawując rządy z Sais w zachodniej delcie, jej pierwszy król, Tefnacht, początkowo odniósł sukces rozszerzając swą władzę na północny Egipt, lecz ostatecznie został odparty przez ekspansję Kuszytów z dynastii XXV.
Warto zauważyć, że obaj królowie tej dynastii używają imion tronowych, które nawiązują do starożytnych przodków. Tefnacht nazwał siebie Szlachetnym należącym do Re (
Spss ra), przypominającym Szepseskare z V dynastii, który był Królem Podwójnego Kraju, Szlachetnym Należącym do Ka Re (Spss kA ra). Podobnie, Bakenrenef (Bokchoris) był Trwałym, należącym do Ka Re, (wAH kA ra), używając tego samego imienia tronowego, co Wahkare Khety V.
T
ranskrypcja królewskiej tytulatury będzie poprawnie widziana po pobraniu i zainstalowaniu czcionki glyphtrl.ttf .

1

727 - 720
740-718 (von Beckerath)
736-729
(Hornung, Krauss, Warburton)
731-723 (Dodson)
727-716 (Grimal0
724-717 (Redford)
Tablica genealogiczna

Tefnacht

wr aA (n) m(SwS) xawti wr aA n lbiw tAy.f-nxtw , wr n imntt xAi-a wr n nTrt tA(y).f-nxtw

 • siA-Xt
 • siA-Xt-nbti
 • bik-nbw
 • Spss-ra
 • tA(y).f-nxtw , tAy[.f]-nxtw
 Spss-ra Szepsesre (Wspaniały Jak Re)
 tA(y).f-nxtw Tefnacht

Książę Sais w latach 740-727 p.n.e. W ciągu kilku lat udało mu się zjednoczyć niemal wszystkie nomy Delty, stał się tym samym władcą potężniejszym niż królowie XXII i XXIII dynastii. Stanął na czele koalicji książąt Delty (Osorkon IV, Iuput II, Szeszonk V) i zaatakował Hermopolis pozostające pod władzą Nimlota (4), z którym ostatecznie zawarł przymierze. Po nieudanej próbie zdobycia Tebaidy i Herakleopolis, uciekając przed Pianchim schronił się w bagnach delty Nilu. Tytuł królewski przyjął dopiero w 727 p.n.e. po wycofaniu się Kuszytów i ugruntował swoją władzę po wycofaniu się Pianchiego do Napaty.

2

720 - 715
728
-723 (Hornung, Krauss, Warburton)
727-715 (Shaw)
723-717 (Dodson)
718-712 (von Beckerath)
717-711 (Redford)
716-715 (Grimal)
 Tablica genealogiczna

Bakenrenef ( Bokchoris )

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • wAH-kA-ra
 • bAk-n-rn.f , Bokchoris (Man)
 wAH-kA-ra Uahkare (Dusza Re Jest Niezmienna)
 bAk-n-rn.f  Bakenrenef

Syn Tefnachta. Uznawany przez Greków (Diodor) za wielkiego prawodawcę, choć dziś niewiele wiadomo o jego działalności gospodarczej i administracyjnej. Układał się z Asyryjczykami przeciwko Kuszytom. Zdaniem Manethona został pojmany przez Szabakę i spalony na stosie.

a

 

Padinemti

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • pA-di-anti , pA-dinmti (?)

 pA-di-anti Padianti (Ten, Którego Zesłał Nemti)

Rządy w Asjut w opozycji do władców tej dynastii. Król poświadczony przez zapis na papirusie grobowym XXV dynastii.

do XXIII dynastii

Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor

do XXV dynastii