Powrót do strony głónej

         Version francaise  English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 
     

do VI dynastii

VII dynastia 2175 - 2165

do VIII dynastii

Dynastia, której istnienie jest kwestionowane przez wielu badaczy. Manethon, aby podkreślić anarchię, która doszła do szczytu, przypisuje temu okresowi 70 władców mających panować przez 70 dni. Jednak podział chronologii Egiptu na 30 dynastii, w pewnym sensie sztuczny, choć powszechnie przyjęty, zobowiązuje do trzymania się tej zasady i błędem jest pomijanie w licznych wykazach dynastii VII, lub łączenie jej z VIII, tym bardziej, że znane nam są imiona władców panujących w tym okresie, imiona często pisane w królewskim kartuszu.
Transkrypcja królewskiej tytulatury będzie poprawnie widziana po pobraniu i zainstalowaniu czcionki glyphtrl.ttf .

1

  Neczerikare
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • nTry-kA-ra (Aby.40)
 • ... ...

nTry-kA-ra Neczerikare (O Boskim Ka, Re)

2

  Menkare
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • mn-kA-ra (Aby.41)
 • ... ...

mn-kA-ra Menkare (Trwała Jest Ka, Re)

3

  Neferkare
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • nfr-kA-ra (Aby.42 , Tur 4.20)
 • ... ...

nfr-kA-ra Neferkare (O Pięknym Ka, Re)

Władca wymieniony na Tablicy z Abydos. J. von Beckerath sądzi iż jest to błędnie zapisana forma imienia Uadżkare.

4

      Tablica genealogiczna

Neferkare Nebi
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • nfr-kA-ra
 • [nb]ii , nfr-kA-ra nbii (Aby.43)

nfr-kA-ra nby Neferkare Nebi (O Pięknym Ka, Re ; Obrońca)

Syn Pepi II i królowej Anchesenpepi III. Poświadczany jest na Tablicy z Abydos jako Neferkare O pięknym Ka, Re, wraz z imieniem własnym Nebi - Obrońca. Ponadto na napisach z sarkofagu i ślepych wrót królowej Anchesenpepi II. Miejsce pochówku - prawdopodobnie piramida w Sakkara, która jedna prawie nie wyszła poza fazę projektu.

5

Dżedkare Szemai
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • Dd-kA-ra SmAi (Aby.44)
 • ... ...
Dd-kA-ra SmAi Dżedkare Szemai  (O Trwałym Ka, Re ; Nomada)

Regent, którego imię O trwałym Ka, Re z przydomkiem (imieniem własnym) Nomada,  poświadczone jest jedynie na Tablicy z Abydos.

6

Neferkare Chendu
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • nfr-kA-ra Xndw (Aby.45)
 • ... ...

nfr-kA-ra Xndw Neferkare Chendu (O Pięknym Ka, Re ; Kroczący)

Imię tronowe O Pięknym Ka, Re, jest poświadczone jedynie na Tablicy z Abydos. Przydomek (lub imie własne) Chendu (Kroczący).

7

Merenhor
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • mri-n-Hr (Aby.46)
 • ... ...

mri-n-Hr Merenhor (Ten, Którego Horus Miłuje)

8

Neferkamin
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • nfr-kA-mnw , snfr-kA (Aby.47)
 • ... ...

snfr-kA Sneferka
Imię tronowe O Pięknym Ka, Min, jest poświadczone na złotej tabliczce z British Museum. Identyfikowany z imieniem Sneferka z Tablicy z Abydos.

9

Nikare
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ni-kA-ra (Aby.48)
 • ... ...

ni-kA-ra Nikare (Należący Do Ka, Re)
Imię tronowe Należący Do Ka, Re, wzmiankowane jedynie na Tablicy z Abydos.

10

Neferkare Tereru
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • nfr-kA-ra tr(r)rw (Aby.49)
 • ... ...

nfr-kA-ra tr(r)rw Neferkare Tereru (O Pieknym Ka, Re ; Poważany Przez ..)

Władca wymieniony jedynie na Tablicy z Abydos pod imieniem nfr-kA-ra (O pięknym Ka, Re) z przydomkiem (lub imieniem własnym) tr(r)rw (Poważany przez ...) .

11

  Neferkahor
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • nfr-kA-Hr (Aby.50)
 • ... ...

nfr-kA-Hr Neferkahor (O Pięknym Ka, Horus)
Jego imię tronowe nfr-kA-Hr (O Pięknym Ka, Horus), znane jest jedynie z Tablicy z Abydos i pieczęci cylindrycznej.

do VI dynastii

Copyright © 2000-2023 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor

do VIII dynastii