Powrót do strony głónej

             English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 
     

do XXIII dynastii

Boskie Czcicielki Amona 754 - 525
( Teby )

do XXVI dynastii

Tytuł Boskiej Małżonki Amona wywodzi się z okresu XVII/XVIII dynastii i był on noszony przez kobiety mające bardzo wysoką rangę na dworze królewskim. Mogły to być królewskie matki, żony lub córki. Jak się wydaje, tytuł był dziedziczony i przechodził z matki na córkę. I tak np. Boską Małżonką Amona była królowa Hatszepsut, a następnie jej córka Neferure. W tych, jak i w wielu innych przypadkach był to tytuł czysto honorowy.  Pierwszą królową noszącą ten tytuł była Ahhotep I, matka króla Ahmose, a pierwszą znaną w ogóle - Sitirbau z tego samego okresu. Inne znane postaci to:

Ahmes-Nefertari (córka Sekenenre)
Sit-Kamose (córka Kamose)
MeritamunAhmes-Sitamun (córki Ahmose)
Hatszepsut (wielka królowa)
Neferure (córka Hatszepsut)
Seniseneb (córka wezyra Hapuseneba, czasy Totmesa III)
Iset (matka Totmesa III)
Seczah (żona Totmesa III)
Hui (matka Meritre-Hatszepsut)
Meritamon (córka Totmesa III)
Tia (żona Amenhotepa II)
Maetka (żona Senena, dostojnika w czasach Amenhotepa III)
...mut... (wzmiankowana w świątyni Hathor w Dendera)
Sitre (żona Ramzesa I)
Muttui (żona Ramzesa II)
Nefertari-Meritmut (żona Ramzesa II)
Meritamon (córka-żona Ramzesa II)
Tauseret (wielka królowa, żona Seti II)
Isettahemdżeret (żona Ramzesa III)
Duatentopet (córka (lub żona) Ramzesa IV)
Iset (córka Ramzesa VI)
Titi (żona Ramzesa X)

W Epoce Późnej tytuł Boskiej Czcicielki Amona (lub Boskiej Adoratorki Amona) nabiera większego znaczenia i jest wykorzystywany do celów politycznych przez władców egipskich, libijskich i kuszyckich, którzy dla zapewnienia sobie wpływów w Tebaidzie mianowali na ten urząd swoje córki lub siostry. Córka Pinedżema I, Maatkare zapoczątkowała słynną linię Boskich Czcicielek Amona w Tebach, których władza na tym terytorium była równa władzy królewskiej. Same Boskie Czcicielki pisały swe imiona w królewskich kartuszach, przyjmując w chwili obejmowania urzędu imiona tronowe lub nawet, jak Nitokris I, imię horusowe.
Transkrypcja królewskiej tytulatury będzie poprawnie widziana po pobraniu i zainstalowaniu czcionki glyphtrl.ttf .

1

1065 - 1045

Maatkare-A

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
mAat-kA-ra Maatkare (Sprawiedliwa Jest Dusza Re)
  Mutemhet (Mut Stoi Na Czele)

Córka Pinedżema I i Henuttaui-Q. Jej mumię znaleziono w skrytce DB320 w Deir el-Bahari. Mumia spoczywała w dwóch sarkofagach, z których zewnętrzny odznaczał się niezwykłą wręcz starannością wykonania. Zachowała się biżuteria i papirus. W trumnie obok mumii Maatkare znaleziono niewielką mumię, przez lata, za sprawą G.Maspero, uważaną za mumię córki Maatkare. Zdjęcia roentgenowskie wykazały że niewielka mumia zawiera zabalsamowanego pawiana (!), przypuszczalnie ulubione zwierzątko kapłanki. Poświadczona w graffiti w świątyni w Luksorze, świątyni Chonsu w Karnaku, na posągu z Marsylii.

2

Henuttaui-D

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • Hn-t-tAwi Henuttaui (Pani Obydwu Krajów)... ...

Prawdopodobnie córka Pinedżema II i Isetemchebet. Znana dzięki napisom na kilku figurkach uszebti nieznanego pochodzenia. Imię Duatneczer Henuttaui pisane bez w kartuszu wraz z tytułami Boskiej Adoratorki Amona.

4


865 - 85

Karoma (4) Meritmut

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
   

Córka arcykapłana Nimlota (3), zdaniem innych - Osorkona II. Wg. D.Astona została poślubiona Takelotowi II, któremu urodziła dwóch przyszłych władców, Osorkona III i Szeszonka III. Zdaniem innego wybitnego znawcy III Okresu Przejściowego, K.Kitchena, była małżonką Szeszonka IV i to on właśnie był ojcem Osorkona III. Imię tronowe - Sitamon Mutemhat. Przepiękna figurka z bronzu znajduje się w Muzeum Luwru (N500)

   

a

770 (Kitchen)

Taszacheper

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...

Wzmiankowana na graffiti w świątyni Chonsu z czasów Takelota III. Być może córka Osorkona II. Poświadczona w jubileuszowym hallu swego ojca i graffiti w świątyni Chonsu z czasów Takelota III. Pełniła urząd przez bardzo krótki czas.

6

754 - 714
 

Szapenupet I

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • Hnm(t)-ib-imn
 • Sp-(n)-wp(t) (mri-mwt) , Sb-n-wp(t) (mri-mwt) , Hmt-nTr Sp-n-wp(t) , Sp-n-wpt

 Hnm(t)-ib-imn Henemetibamon

Sp-(n)-wp(t) (mri-mwt) Szapenupet Meritmut (Dar [bogini] Upet; Ukochana Przez Mut)
 

Córka Osorkona III i królowej Karaoczet. W momencie objęcia urzędu Boskiej Czcicielki, przyjęła tytuł Władczyni Obydwu Krajów, Ucieleśnienie Woli Amona, Szapenupet Meritmut. Po wkroczeniu władcy kuszyckiego, Pianchi do Teb, Szapenupet została zmuszona do zaadoptowania jego siostry Amenardis, czyniąc tym samym tę ostatnią swoją współwładczynią i następczynią na tronie tebańskim.

7

740 - 720
(Aston, Kitchen)

Amenardis I

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • Hat-nfrw-mwt , Hmt-nTr Hat-nfrw-mwt
 • imn-iir-di-si (mr(it)-mwt) , Drt-nTr sAt(-nTr) imn-iir-di-si

 Hat-nfrw-mwt Hatneferumut (Wcielenie Piękna, Mut)

 imn-iir-di-si Amenardis (Amon Jest Tym, Który Ją Dał)

Alabastrowy posąg z Karnaku. Muzeum KairskieCórka Kaszty i Pabatmy, siostra Pianchi i Szabaki. Została Boską Czcicielką Amona w Tebach dzięki adoptowaniu jej przez Szapenupet I na polecenie króla kuszyckiego Pianchi. Imię Amenardis znajdujemy na zabytkach świątyni Montu w Karnaku, graffiti w Wadi Hammamat i WadiGasus. Zachowało się wiele posągów i figurek przedstawiających Amenardis, której kaplica grobowa leży w zespole świątyni w Medinet Habu.

8

710 - 650

Szapenupet II

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • Hnwt-nfrw-mwt (irt-ra)
 • dwAt-nTr Sp-(n)-wpt , Sp-n-wp(t)

 Hnwt-nfrw-mwt (irt-ra) Henutneferumut Iritre (Władczyni Piękna, Mut ; Oko Re)

 dwAt-nTr Sp-(n)-wpt Duatneczer Szapenupet

Córka Pianchi i Peksater, siostra Taharki i Szabataki. Godność Boskiej Czcicielka Amona dzieliła od roku 670 p.n.e. z Amenardis II, a od 656 z Nitokris I. Przyjęła tytuł: Władczyni Piękna, Mut, Oko Re. Wspólnie z Taharką prowadziła prace budowlane w Tebach i Medamud. Jej kaplica grobowa znajduje się w zespole świątynnym Medinet Habu. Szapenupet II pisze swe imię w kartuszu i obchodzi święta jubileuszu choć władza świecka w Tebach należy do Montuemhata. Na czasy jej rządów przypada asyryjskie panowanie w Egipcie.

9

670 - 640

Amenardis II

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • (Drt-nTr , dwAt-nTr) imn-iir-di-si (mr(it)-tfnt)
imn-iir-di-si Amenardis (Amon Jest Tym, Który Ją Dał)

 (mr(it)-tfnt) Mer[it]tefnut (Ukochana Przez Tefnut)

Córka Taharki, siostra kuszyckiego króla Atlanersy. Adoptowana przez Szapenupet II, jej następczyni na tebańskim tronie Boskich Czcicielek Amona. Od 656 p.n.e. współdzieliła władzę z Nitokris I, wprowadzona na tron przez Psametyka I.

10

656 - 586
 

Nitokris I ( Szapenupet III )

 • Hr wrt
 • ... ...
 • ... ...
 • nb(t)-nfrw-mwt
 • nt-iqrt (mr(it)-mwt)
 nb(t)-nfrw-mwt Nebetneferumut (Pani Piękna, Mut)
 nt-iqrt (mr(it)-mwt) Nitokris Mer[it]mut (Ukochana Przez Mut)

Córka Psametyka I i, prawdopodobnie, królowej Mehitenusechet. Została adoptowana przez Szapenupet II jako Boska Czcicielka Amona w Tebach w wyniku, jak się powszechnie sądzi, starań dyplomatycznych Psametyka I lub, zdaniem W.Helcka, na skutek interwencji zbrojnej Sematauitefnachta, księcia Herakleopolis.

b

 

Szapenupet IV

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...

Prawdopodobnie córka Necho II i królowej Chedebneithhirbinet. Mianowana Małżonką Amona pod koniec panowania Psametyka I.

11

595 - 525

Anchnesneferibre

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • HqA(t)-nfrw-mwt (mr(it)-mwt) , HqAt-nfrw-mwt
 • anH-n.s-nfr-ib-ra
 HqA(t)-nfrw-mwt Heka[t]neferumut (Pani Piękna, Mut)
 anH-n.s-nfr-ib-ra Anchnesneferibre (Niech Neferibre Żyje Dla Niej)

Fragment wieka sarkofagu z czarnego bazaltu. British BuseumCórka Psametyka II i Tachuit (lub jego siostra a córka Nekau II). Boska Czcicielka Amona w Tebach, adoptowana przez swą poprzedniczkę Nitokris I. Piastowała swój urząd aż do momentu przejęcia władzy przez Persów w 525 p.n.e.  W świątyni w Medinet Habu znajduje się kaplica grobowa Anchnesneferibre, która ozdabiała również wiele budowli w Karnaku. Imię tronowe - Hekanefertummerimut.

12

525

Nitokris II

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • Hm-nTr [tpt n] imn nt-iqrt
   

Córka Amazisa. Od 525 p.n.e. następczyni Anchnesneferibre na urzędzie Boskiej Czcicielki Amona w Tebach. Prawdopodobnie nigdy nie rozpoczęła urzędowania w związku z inwazją Persów.

do XXIII dynastii

Copyright © 2000-2018 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor

do XXVI dynastii