Powrót do strony głónej


 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 

Who is Who w starożytnym Egipcie - T

 

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z

 

 

Ta
Wezyr w czasach Ramzesa III (XX dynastia). Zasługi Ta zostały nagrodzone pod koniec życia przez króla który nakazał świętowanie jubileuszu jego urzędowania.

Taakenu - Sekenenre Tao II (władca - XVII dynastia)

Taba[...]
Prawdopodobnie córka Tanutamona, jedna z żon Atlanersy. (XXV dynastia) Wzmiankowana na zachodniej wieży zniszczonego pylonu świątyni B700 w Gebel Barkal.

Tabakenamon
Córka króla Pianchi, prawdopodobnie jedna z żon Taharki (XXV dynastia) Wzmiankowana na podstawie posągu Heremacheta z Karnaku.

Tabeketenasket

 1. Tabeketenasket-A
  Jena z żon Takelota II, matka Isetueret, wzmiankowana na trumnach swoich potomków.
 2. Tabeketenasket-B (Tamit)
  Grająca na Sistrum dla Amona-Re.  Wnuczka Takelota II, pochowana w grobie B28 w Ramesseum, trumna i urna kanopska znajduje się w Berlinie.

Tabiri
Córka Alary i Kasaki, żona Pianchi (XXV dynastia) Znana z steli grobowej pochodzącej z grobowca Ku53 z el-Kurru (obecnie Chartum)

Tachat

 1. Tachat-A
  Córka Ramzesa II i królowej Isetnofret, żona Seti II, matka Amenmose (XIX dynastia) numer 14 w
  procesji córek na ostrakonie z Luwru. Wzmiankowana na licznych posągach syna i męża. Prawdopodobnie pochowana w KV10, grobowcu  należącym pierwotnie do Amenemose, uzurpowanym również przez Tachat-B i Baketwerel-A.
 2. Tachat-B
  Żona Montuherchopszefa-B, matka Ramzesa IX (XX dynastia) Pochowana prawdopodobnie w grobowcu KV10, należącym do Amenemose

Tacheredentaihet
Córka Necho I, żona regenta Heliopolis Padiiseta (3).

Tachos - Dżedhor (władca - XXX dynastia)

Tachuit
Matka boskiej czcicielki Amona, Anchnesneferibre. Żona Psametyka II (XXVI dynastia) Wymieniona na sarkofagu Anchenesneferibre. Pochowana  w Atribis, w grobie odkrytym w 1950.

Tadenitenbastet
Żona Iuwlota (XXII dynastia), matka Chaemwese i Dżedesancha.

Tadi[...]
Małżonka Amonruda, matka Nesterui, poświadczona na bloku z Medinet Habu.

Tadiasir
Jedna z żon Amazisa (XXVI dynastia) Wymieniona na urnach kanopskich córki.

Tadibastet (Tadibast)

 1. Tadibastet-A
  Żona Szeszonka III (XXII dynastia) poświadczona na steli syna.
 2. Tadibastet-B
  Żona Petubastisa II (lub Szeszonka V), matka Osorkona IV. Wymieniona na elektronowym podgłówku z  Luwru.

[Taditaj]nebethen
Córka Horsiese, siostra Petubastisa I. Wymieniona na fragmencie trumny z Abydos (obecnie Filadelfia)

Taduhepa
Córka króla mittannijskiego Tuszratty. Wysłana do haremu Amenhotepa III (XVIII dynastia) w 36 roku rządów. Bywa czasem utożsamiana z królową Nefertiti (lub Kiją).

Tadż[...]
Żona Amonruda

Taemwadżi
Żona Chaemwaseta-B (XIX dynastia)

Taharka (władca - XXV dynastia)

Tahentdżehiti
Żona arcykapłana Nesibanebdżedeta. Matka Nesichonsu-A, wzmiankowana na amulecie należącym do jej córki, znalezionym w skrytce DB320

Taheret
Żona mistrza rzeźbiarskiego, Baka. (XVIII dynastia0

Taiai
Małżonka Króla. Imię i tytuł pojawia się na ostrakonie znalezionym w Dolinie Królów pomiędzy grobami Amenemose i Ramzesa III.

Taidi
Żona Senusereta, matka Ahmose-Humai, dostojnika w czasach XVIII dynastii.

Tairbast
Prawnuczka Osorkona II, wymieniona na posą gu poświęconym jej synowi.

Tairmer
Córka Osorkona II i Karomy-B (XXII dynastia)

Tairy
Córka Takelota-B, żona Pediiset-A. Wymieniona na steli z Serapeum, należącej do jej męża

Taiuheret
Żona arcykapłana Masuharte-B, syna Pinedżema I. Mumia, trumny i kanopy znalezione w skrytce DB320.

Takahatamon
Córka Pianchi, żona Taharki (XXV dynastia) wzmiankowana w świątyni w Gebel Barkal

Tani
Siostra kóla Apopi (XV dynastia)

Teje
Córka Juja i Czuju, Wielka Małżonka Królewska Amenhotepa III (XVIII dynastia). Matka Echnatona. Mumia, znana jako Starsza Pani odnaleziona w skrytce-grobie KV35.

Takaesz
Jedna z córek Jukanesza, księcia libijskiego.

Takahatamon
Córka Pianchi, jedna z żon Taharki (XXV dynastia)

Takelot

 1. Takelot I (władca - XXII dynastia)
 2. Takelot II (władca - XXII dynastia) Takelot-F
 3. Takelot III (władca - XXIII dynastia) Takelot-G, Takelot-3
 4. Takelot-B
  Przełożony Haremu Amona, Arcykapłan Amona. Syn Szeszonka-D, wnuk Osorkona II i Karomy-C.
 5. Takelot-C
  Syn Szeszonka III i Dżedbastetanch (XXII dynastia). Stela z Busiris.
 6. Takelot-D
  Syn Pediiseta-A i Herbast.
  Kapłan Sem podczas pochówku Apisa XXIX w 28 roku Szeszonka III.
 7. Takelot (6) - Arcykapłan Amona

Tamftis - Ptahdżedef (władca - IV dynastia)

Tamit-B
Córka Dżedptahiefancha-D, siostra Neschonsuennacht, żona Mentuhotepa-D

Tancheres - Dżedkare Isesi (władca - V dynastia)

Tanetamon
Córka arcykapłana Smendesa III

Tani
Siostra hyksoskiego króla Apopi (XV dynastia)

Tao (Tauaa)

 1. Tao I - Snachtenre Tao I (władca - XVII dynastia)
 2. Tao II - Sekenenre Tao II (władca - XVII dynastia)

Taperu
Być może mąż Taszereniset-B, matki Amazisa (XXVI dynastia)

Tarakos - Taharka (władca - XXV dynastia)

Taszacheper
Córka Osorkona II i Karomy-B (XXII dynastia). Wzmiankowana w graffiti w świątyni Chonsu w Karnaku za czasów Takelota III.

Taszedchonsu
Małżonka Osorkona I (XXII dynastia), matka Takelota I i, być może, Iuwlota i Smendesa III, wymieniona w genealogii Pasenhora.

Taszep
Jedna z żona Takelota II, matka Nimlota-F. Znana ze steli jej syna, obecnie w Watykanie.

Taszepenbastet
Małżonka Króla. Córka Szeszonka I (XXII dynastia), żona Dżedhotiuefancha.

Taszereniset (Taszereteniset )

 1. Taszereniset-A
  Królowa, małżonka Pajefczauembasteta (XXIII dynastia) wzmiankowana na dwóch stelach jej męża z 10 roku rządów.
 2. Taszereniset-B
  Córka Czenmuteteti, żona Taperu, matka Amazisa (XXVI dynastia) Popiersie posągu w British Museum. Prawdopodobnie kanopskie urny w Watykanie.
 3. Taszereniset-C
  Córka Amazisa (XXVI dynastia)

Tatau
Jedna z księżniczek, które zostały ponownie pochowane w Gurna w czasach XXI dynastii.

Taueretteru
Małżonka Ramzesa V (XX dynastia), znana jedynie z papirusu Wilboura.

Tauseret (władca - XIX dynastia).

Techui
Jeden z licznych synów Herhora poświadczony na procesji dzieci Herhora w świątyni Chonsu w Karnaku.

Tefnacht (władca - XXIV dynastia)

Teheret
Żona Naczelnika Rzeźbiarzy, Beka, w czasach Amenhotepa III i Echnatona (XVIII dynastia)

Teje
Córka pary dostojników Juja i Czuju. Siostra Aanena i, być może, kapłana i faraona Ai II. Małżonka Amenhotepa III i matka Echnatona, Totmesa, Nebeteh, Henuttaneb, Sitamon i Iset. Królowa miała ogromne znaczania ubóstwiana za życia jako wcielenie Hathor (świątynia w Sedeinga). Umarła przynajmniej 12 lat po swoim mężu, Amenhotepie.  Mumię z grobu KV35 znaną w egiptologii jako Starsza Pani (Elder Lady) zidentyfikowały badania DNA w 2010 roku jako mumię królowej Teje.

Tekahatamani
Córka króla Pianchi, jedna z żon Taharki (XXV dynastia).

Tem
Małżonka Mentuhotepa II Nebhepetre, matka Mentuhotepa III (XI dynastia). Grobowiec DBXI.15 w Deir el-Bahari.

Tenetebi
Matka kapłana Horusa Horemchafa, żona Tuti. XIII dynastia.

Tenetnabechenu
Jedna z małżonek arcykapłana Pinedżema I

Tenetsepeh (Tentsepeh)

 1. Tenetsepeh-A
  Żona Nimlota-A, matka Szeszonka I (XXII dynastia) i Dżedptahefancha, wymieniona w genealogii Pasenhora.
 2. Tenetsepeh-C
  Żona Nimlota-C, matka Takelota II
 3. Tenetsepeh-D
  Przypuszczalnie córka Osorkona II, poświadczona przez genealogię Pasenhora. Żona Ptahudżanchefa, matka Hemptaha-A (XXII dynastia)

Tennes z Sydonu
Król miast fenickich, które za Nektanebo II (XXX dynastia) odłączyły się od Persji. Później, w 343/42 zdradził Sydon na rzecz Persji.

Tentamenopet
Żona Szeszonka III (XXII dynastia), matka Anchanesszeszonk i , być może, Pimai.

Tentamon

 1. Tentamon
  Córka Totmesa IV. Fragment należących do niej urn kanopskich znaleziono w grobie  KV43, obecnie Muzeum w Kairze.
 2. Tentamon-A
  Prawdopodobnie żona Ramzesa XI (XX dynastia). Matka dwóch córek: Henuttaui-Q i Tentamon-B. Wzmiankowana na papirusie jej córki.
 3. Tentamon-B
  Prawdopodobnie córka Ramzesa XI i Tentamon-A (XX dynastia), siostra Henuttaui. Małżonka Smendesa. Pochowana w grobie nr 4 w Herakleopolis.

Tentcheta
Żona Amazisa, matka Psametyka III (XXVI dynastia) Poświadczona na steli z Serapeum.

Tentipet
Małżonka Ramzesa IV, matka Ramzesa V. Pochowana w grobie 74 w Dolinie Królowych.

Tentnabechenu
Matka Nauni i, prawdopodobnie, żona Pinedżema I, wymieniona na grobowym papirusie należącym do jej córki.

Tentsai

 1. Tentsai-A
  Żona Osorkona III (XXII dynastia), matka Takelota III i Amonruda.Poświadczona na nilometrze w Karnaku, również na steli należącej do  Szapenupet-A (imię usunięte)
 2. Tentsai-B
  Córka Takelota III (XXIII dynastia) żona Nachtefmuta-Q, wymieniona na posągu jej syna.

Tenutamon (władca - XXV dynastia)

Teodotos z Chios
Stronnik młodocianego Ptolemeusza XIII przeciwko Kleopatrze.

Teokryt z Syrakuz
Nadworny poeta pierwszych Ptolemeuszy.

Teos - Dżedhor (władca - XXX dynastia)

Tepemanch
Wezyr w czasach Pepi I (VI dynastia). Grób No 75 (D10, H11) w Północnej Sakkara.

Tepia - Mentuhotep I (władca - XI dynastia)

Tetinefer
Wysoki dostojnik w czasach Ahmose i Amenhotepa I (XVIII dynastia). Być może wezyr.

Tetiszerit
Córka Czenny, małżonka Taa I (XVII dynastia). Pochowana w Tebach, lokacja nieznana. Cenotaf w Abydos. Ponowny pochówek w skrytce DB320. Jej prawdopodobna mumia spoczęła w Muzeum Kairskim.

Tereru - Neferkare Tereru (władca - VII dynastia)

Teta
Syn Nefermaata i Itet (IV dynastia)

Tethmosis - Totmes I (władca - XVIII dynastia)

Teti

 1. Aha (władca - I dynastia)
 2. Sechemchet (władca - III dynastia)
 3. Teti (władca - VI dynastia)
 4. Teti
  Wezyr, Nadzorca Skarbu, Nadzorca Spichlerzy i Nadzorca Pisarzy w czasach Pepi II (VI dynastia). Grób M15 w Południowej Sakkara.
 5. Burmistrz Koptos i wysoki urzędnik świątyni Mina pozbawiony urzędu przez Antefa VI (XVII dynastia) za sprzyjanie "wrogom", o czym mówi tzw. dekret z Koptos wydany w 3 roku panowania króla.
 6. Wasal hyksoskiego króla Apopi (XV dynastia). Uczestniczył w walkach z Kamose broniąc Nefrusi, zdobytego w końcu przez Kamose (XVII dynastia)

Teti-Anch
Syn Króla Pepi I. Imię wzmiankowane w notatce atramentowej na bloku kamiennym z piramidy Pepi I (VI dynastia).

Tetian
Rebeliant z czasów Ahmose (XVIII dynastia) wzmiankowany w raporcie Ahmose, oficera z początków XVIII dynastii.

Tetiki
Burmistrz Teb w czasach Ahmose (XVIII dynastia. Grób 15 w Dra Abu el-Naga.

Tetiseneb (Meru, Merireseneb, Pepiseneb)
Nadzorca Spichlerzy za Pepi I (VI dynastia) pochowany w Sakkara

Tetiszerit
Wywodząca się z mieszczańskiej rodziny królowa Egiptu. Córka Czenny i Neferu. Małżonka Sanachtenre Tao I a matka Sekenenre Tao II i przyszłej królowej Ahhotep. Świątynia grobowa i cenotaf w Abydos

Thlas - Uneg (władca - II dynastia)

Thuoris - Tauseret (władca - XIX dynastia)

Ti

 1. Ti
  Naczelny Fryzjer Króla Neferirkare (V dynastia)
 2. Ti
  Nadzorca Robót i Nadzorca Pisarzy w czasach Niuserre (V dynastia). Grób No 60 (D22) w Północnej Sakkara.
 3. Ti
  Córka Króla. XVIII dynastia. Do niej należą fragmenty urn kanopskich z Doliny Królowych.
 4. Ti
  Żona arcykapłana Ai, zwana
  Królewską Mamką (królowej Nefertiti?). Siostra Mutemnub. Utraciła tytuł małżonki gdy Ai (XVIII dynastia), jako faraon starał się umocnić swe pretensje do tronu poprzez małżeństwo z Anchesenamon. Po śmieci młodej królowej przywrócona do łask.

Tiaa

 1. Tiaa-A
  Małżonka Amenhotepa II, matka Totmesa IV (XVIII dynastia). Została pochowana w KV32, gdzie znaleziono wiele fragmentów z jej wyposarzenia grobowego.
 2. Tiaa-B
  Córka Totmesa IV. Do niej prawdopodobnie należałt urny kanopskie z Znalezione w Dolinie Królowych.
 3. Tiaa-C
  Siostra Ramzesa II. Jej mężm był główy zarządca skarbca i stad Ramesseum. Pochowana w grobie w Sakkara, odkrytym w 1982.
 4. Tiaa-Q
  Matka wezyra Seti wzmiankowana na steli roku 400. Jeśli wezyr Seti jest identycznyz późniejszym faraonem Seti I, Tiaa mogłaby być identyczna z późniejszą królową Sitre.

Tiaa-Sitre
Córka Ramzesa II (XIX dynastia) numer 12 w procesji córek na ostrakonie z Luwru.

Tichabes
Siostrzenica Nektanebo I (XXX dynastia) wymieniona na sarkofagu Nektanebo-A

Tij

 1. Naczelnik Skarbu poświadczony w 1 roku panowania Hatszepsut (XVIII dynastia). 
 2. Naczelnik Skarbu, przyrodni brat Ramzesa II (XIX dynastia) wzmiankowany na bloku w Toronto. Pochowany wraz z żoną w Sakkara.

Tiji

 1. Tiji-B (Tiji-Merniset)
  Żona Stnachta (XXI dynastia) poświadczona na steli z Abydos (obecnie Muzeum Kairskie)
 2. Tiji-C
  Jedna z żon Ramzesa III (XX dynastia), matka Pentauere. Spiskowała przeciwko królowi na rzecz swojego syna w słynnym spisku haremowym pod koniec panowania Ramzesa III.

Tintamon
CórkaTotmesa IV (XVIII dynastia)

Tisethor
Córka Króla. Wnuczka Dżedkare Isesi (V dynastia), córka Chakeretnebti.

Titcheperure

 1. Psusennes II (władca - XXI dynastia)
 2. Psusennes III (Arcykapłan Amona)

Titi
Prawdopodobnie żona Ramzesa X i matka Ramzesa XI (XX dynastia) Grobowiec QV52

Tosorthros - Dżeser (władca - III dynastia)

Totmes (Tutmosis, Dżehutimes)

 1. Totmes I (władca - XVIII dynastia)
 2. Totmes II (władca - XVIII dynastia)
 3. Totmes III (władca - XVIII dynastia)
 4. Totmes IV (władca - XVIII dynastia)
 5. Totmes-B
  Syn Amenhotepa III i królowej Teje (XVIII dynastia), z racji starszeństwa mający większe prawa do tronu niż jego brat, Amenhotep IV Echnaton.  Nosił tytuły: Przełożony Kapłanów Górnego i Dolnego Egiptu, Arcykapłan Ptah w Memfis. Wykonawca pierwszego pochówku byka Apisa w Sakkara. Umarł przed swym ojcem.
 6. Totmes-C
  Syn Ramzesa II (XIX dynastia) numer 22 w
  procesji synów.
 7. Totmes-Q
  Syn Króla. Prawdopodobnie postać identyczna z Totmesem-A lub B. Imię jego znaleziono na piczu w grobowcu Tutanchamona.
 8. Wezyr Północy za Ramzesa II.

Totnefer
Podskarbi w czasach panowania Amenhotepa II (XVIII dynastia).

Tudhalijas IV (Hiszimiszarna)
Król Hetytów za Ramzesa II.

Tui (Mut-Tui)
Córka Raia i Ruia, żona Seti I, matka Ramzesa II (XIX  dynastia) Zmarła w 22 roku panowania syna. Pochowana w grobie QV80 w Dolnie Królowych. Wymieniona na licznych budowlach swojego syna, przedstawiona pomiędzy kolosalnymi posągami w Abu Simbel i na uszkodzoneym posągu z Tanis.

Tuia
Córka Ramzesa II (XIX dynastia) numer 5  w
procesji córek na ostrakonie z Luwru.

Tuia-Nebettaui
Córka Ramzesa II (XIX dynastia) numer 13 w procesji córek na ostrakonie z Luwru.

Tur (Hekamaatrenacht)
Arcykapłan Montu za Ramzesa IV.

Turi
Naczelnik Obcych Krajów Południa w czasach Amenhotepa I (XVIII dynastia). Później wicekról Nubii, który to urząd odziedziczył po swym ojcu Ahmose-Satait.

Tuszratta
Król Mittanni współczesny Amenhotepom III i IV (XVIII dynastia). Ojciec Taduhepe.

Tutanchamon (władca - XVIII dynastia)

Tutanchaton - Tutanchamon (władca - XVIII dynastia)

Tuthmosis - Totmes IV (władca - XVIII dynastia)

Tuti
Ojciec kapłana Horusa Horemchafa, mąż Tetetebi. XIII dynastia.

Tutu

 1. Tutu
  Szambelan Dworu i Skarbnik
  oraz Minister Spraw Zagranicznych za Amenhotepa IV Echnatona (XVIII dynastia) Z pochodzenia być może Syryjczyk.
 2. Tutu (Iszefi)
  Syn Anchmahora. Nadzorca Skarbu, Nadzorca Spichlerzy za Pepi I.

Tyreis - Sechemchet (władca - III dynastia).
 

 


Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor