Powrót do strony głónej

             English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 
     

do XXVIII dynastii

XXIX dynastia 399 - 380
( Mendes )

do XXX dynastii

Dynastia XXIX została założona przez Neferitesa I. Stolica z Sais, w północno-zachodniej Delcie została przeniesiona do bardziej na wschód położonego Mendes, skąd wywodziła się silniejsza linia królewska, która wyparła poprzednią. Królowie utrzymują kult świętego byka Apisa z Memfis, o czym zaświadczają inskrypcje z Serapeum. Neferites I i jego następcy utrzymują swoją pozycję, pomimo prób odzyskania kontroli nad Egiptem podejmowanych przez Artakserksesa II. Ostatnie lata dynastii zakłóciły rewolty, które przyczyniły się w dużej mierze do jej upadku.
Transkrypcja królewskiej tytulatury będzie poprawnie widziana po pobraniu i zainstalowaniu czcionki glyphtrl.ttf.

1

399 - 393

Nefaarud I ( Neferites I )

 • Hr aA-ib
 • ... ...
 • stp-nTrw
 • bA-n-ra (mri-nTrw)
 • nAi.f-aAw-rwD(w) , Nepherites (Man)

 bA-n-ra  Baenre (Dusza Re)
 
mri-nTrw  Merineczeru (Ukochany Przez Bogów)

 nAi.f-aAw-rwD(w)  Naifaurudżu (Jego Wielcy [przodkowie] Nie Przemijają)

Głowa posągu. Muzeym w BostoniePo uwięzieniu i straceniu Amyrteosa, jak podaje aramejski papirus z Brooklinu 13, objął władzę jesienią 399 p.n.e. Był sprzymierzeńcem Sparty w wojnie z Persją, wspomagając ją materialnie - 500 tys. korców zboża i wyposażenie dla 100 trójrzędowców. W Mendes odnaleziono 1869 uszebti tego króla wraz z niewielką pozostałością po pochówku w sarkofagu z czarnego granitu. Liczne ślady działalności budowlanej Neferites pozostawił w Buto, Sais, Memfis oraz w Karnaku.

2

393 - 391

Hernebcha Muthis

Wg Manethona był synem Neferitesa I. Miał sprawować władzę wspólnie z uzurpatorem Psammuthisem do czasu gdy przejęcie władzy przez Achorisa położyło kres anarchii. Poza Manethonem wspomina o nim również Kronika Demotyczna.

3

392 - 390
393 (Dodson)
393/92 (von Beckerath)

Psammuthis

 • Hr aA-pHti- mar-spw
 • ... ...
 • ... ...
 • wsr-ra (stp.n-ptH)
 • pA-Sri(-n)-mwt , Psa(m)muthis (Man)

 wsr-ra   Userre (Re Jest Silny)
 
stp.n-ptH  Setepenptah (Wybraniec Ptaha)

 pA-Sri(-n)-mwt  Paszerienmut (Dziecko Bogini Mut)

 Regent sprawujący władzę na terytorium Górnego Egiptu i walczący o władzę z Achorisem. Przypuszczalnie udało mu się pozbawić władzy Achorisa na przeciąg jednego roku, by z kolei samemu zostać usuniętym z tronu przez tego ostatniego. Psammuthis jest grecka transkrypcją imienia własnego pA-Sri(-n)-mwt - Paszerienmut (Dziecko bogini Mut). Działalność budowlana Psammuthisa to przede wszystkim dekoracje na terenie świątyni w Karnaku; również w Achmim i Sakkara.

4

392 - 380
393-380 (Dodson, von Beckerath)

Achoris ( Hakor[is] )

 • Hr aA-ib mri-tAwi
 • qnw
 • sHtp-nTrw
 • Xnm-mAat-ra (stp.n-Xnmw , stp.n-inHr)
 • hkr , hgr , hqr , Achoris (Man)
 Xnm-mAat-ra  Maatibre (Obdarzony Maat, Re)
 hkr  Hakor (Beduin ?)
   

Prawdopodobnie syn Neferitesa I, ojciec Neferitesa II. Pogląd taki reprezentuje większość historyków. Jednak zdaniem de Meulenaere’a, Achoris był uzurpatorem sprawującym władzę pomiędzy spokrewnionymi ze sobą królami Neferitesem I i Nekatanebo I. Twórca silnego politycznie państwa egipskiego. Prowadził zdecydowaną antyperską politykę wchodząc w przymierza z królem Cypru, Euagorsasem i Atenami w 389 p.n.e. Utworzył korpus najemników ateńskich dowodzonych przez Chabriasa. W 385 p.n.e. wojska egipskie odparły najazd Persów. Achoris prowadził szeroką działalność budowlaną, pozostawiając po sobie takie zabytki jak; kaplica w Karnaku, sale hypostylowe w świątyni Nechbet w El-Kab i w Oazie Charga, kiosk w Medinet Habu a także pomniejsze budowle w Letopolis, Mendes, Sakkarze, Tod i na Elefantynie.
 

5

380

Nefaarud II ( Neferites II )

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • nAi.f-aAw-rwDw , Nepherites (Man)

 nAi.f-aAw-rwDw  Naifaurudżu  (Jego Wielcy [przodkowie] Nie Przemijają)

Przypuszczalnie syn Achorisa a wnuk Neferitesa I. Pozbawiony władzy przez Nektanebo I, rządził jedynie kilka miesięcy, od czerwca/lipca do września/października 380 r p.n.e. Pomimo braku zabytków należących do tego efemerycznego władcy, jest on poświadczany przez Manethona i Kronikę Demotyczną.

do XXVIII dynastii

Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor

do XXX dynastii