Powrót do strony głónej

         Version francaise  English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 
     

do XIV dynastii

XV dynastia 1624 - 1514
 ( Awaris )

do XVI dynastii

Dynastia tzw. Wielkich Hyksosów, Beduinów, którzy napadli na Deltę w XVIII w p.n.e., wykorzystując osłabienie Egiptu. Najeźdźcy ci zainstalowali się przede wszystkim we wschodniej Delcie, gdzie założyli miasto Awaris ok. roku 1730. W ciągu następnego stulecia plemiona te, wzmacniane ciągle napływającymi falami ludności semickiej, podbiły Deltę i część Egiptu Górnego rozpoczynając rządy XV dynastii w Awaris. 
Transkrypcja królewskiej tytulatury będzie poprawnie widziana po pobraniu i zainstalowaniu czcionki glyphtrl.ttf .

1

1624 - 1604
1630-1615 (Franke)

Salitis
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • sxai.n-ra
 • SArk (SAlk) , Salitis (Man) , Saites (Man)

 SArk (SAlk) Szarek (Szalek) (?)

sxai.n-ra Sechaenre  (Ten, Którego Intronizował Re)

Założyciel dynastii Wielkich Hyksosów wymieniany u Manethona. Wg niego Salitis miał zdobyć Egipt w czasach faraona Tutimajosa. Rezydował w Memfis i zbudował miasto-twierdzę Awaris. Zdaniem Manethona Salitis panował 19 lat. Utożsamia się go zwykle z wymienionym jedynie w genealogii kapłanów z Memfis władcą zwanym SArk (SAlk). Imię tronowe sxai.n-ra (Ten, Którego Intronizował Re) bywa identyfikowane z Jakobaamem z XVI dynastii, jednak wg J. von Beckeratha imię to należy przypisać właśnie Salitisowi.

2

1604 - 1594
1745-1705 (Ryholt)
1664-1662 (Redford)
1615-1602 (Franke)

Szeszi ( Bnon )
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • mAa-ib-ra
 • SSi , Bnon (Man)

 SSi Szeszi

mAa-ib-ra Maaibre (Obdarzony Maat, Re)
Zgodnie z przekazem Manethona miał rządzić 44 lata. Dziś uważa się że jego rządy trwały od 3 do 14 lat. Zdaniem Ryholta, tego władcę hyksoskiego należy umieścić w XIV dynastii.

3

1594 - 1586
1662-1653 (Redford)
1602-1594 (Franke)

Jakobner ( Jakobher )
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • mri-wsr-ra
 • yaqb-hr , sA-ra mri-wsr-ra yqbarh (yaqb-hr) , Apachnan (Man)
mri-wsr-ra Meriuserre (Siła Jest Miłością Re)
yaqb-hr Jakobher ([Bóg] Horus Chroni)

  

Zdaniem J.von Beckeratha Jakobner i Apachnan z przekazu Manethona, byli tym samym władcą. Apachnan u Manethona miał rządzić 36 lat i 7 miesięcy. Imię tronowe mri-wsr-ra występuje na skarabeuszach. Wg. W.A.Ward'a, jest on identyczny z Bnonem u Manethona.

4

1586 - 1566
1653-1614 (Redford)
1621-1581 (Ryholt)
1594-1574 (Franke)

Chian
 • Hr inq-tAw
 • ... ...
 • ... ...
 • swsr.n-ra
 • xyan , HqA-xAswt xyAn , nTr-nfr swr.n-ra xyAn , Iannas (Man)
swsr.n-ra Suserenre (Ten, Który Umocnił Re)

 xyan Chian (Narodzony w [miesiącu] Chijar)

Jeden z tzw. Wielkich Hyksosów. Imię jego w języku północno-zachodnio-semickim oznacza Narodzony w [miesiącu] Chijar. Inne znane formy imienia to: Chijaran, Chajran, Chajan. Tytuł HqA-xAswt (stąd Hyksos) oznacza władca obcych krajów, poświadczają pieczęcie cylindryczne i jeden skarabeusz. Nieliczne zabytki z jego imieniem zachowały się rozproszone po świecie - Bagdad, Knossos, Bogazkoy.  Manethon przypisuje mu zbyt długi, bo 50-letni okres rządów.

5

1566 - 1526
1605-1565 (Redford)
1585-1545 (Dodson)

1581-1541 (Ryholt)
1581-1541 (Ryholt)
1575-1540 (Hornung, Krauss, Warburton)

1574-1534 (Franke)

Apopi
 • Hr sHtp-tAwi , sHtp-[tAwi]
 • ... ...
 • ... ...
 • aA-qni.n-ra , nb-xps-ra , aA-wsr-ra , HqA n Hwt-wart aA-wsr-ra
 • ipp(i) , ippi , ippy , Apophis (Man) , Aphophis (Man)
nb-xps-ra Nebchepeszre
aA-qni.n-ra Aakenenre (Dusza Re)
HqA n Hwt-wart aA-wsr-ra Heka Chutuart Aauserre
aA-wsr-ra Aauserre (Wielki i Potężny Jak Re)
ipp Apopi
ipp(i) Apopi

Wg. Manethona (Flawiusz) Apopi panował 36 lat i 7 miesięcy, Papirus Turyński podaje łączny okres 108 lat dla 6 władców tej dynastii. Niektórzy badacze (Grimal) dopatrują się dwóch władców o tym imieniu, jednak przeważa pogląd o zmianie tytulatury królewskiej podczas długiego panowania faraona Apopi. Uważa się że władca ten, pomimo iż był Hyksosem i prowadził wojnę z książętami tebańskimi, był królem silnie zegiptyzowanym, wykształconym i o usposobieniu raczej pokojowym. Wzmianki o nim pojawiają się w papirusach Rhinda i Sailliera I, w genealogii kapłanów z Memfis oraz licznych zabytkach architektonicznych. Wiadomo o dwóch siostrach władcy, Tani i Czarudżet, a także o córce - Harta. Pierwsze lata panowania upływają, jak się zdaje, w pokojowych stosunkach z południem. Dopiero za czasów księcia Sekenenre dochodzi do intensywnych walk, kontynuowanych przez Kamose.

6

1526 - 1514
1565-1555 (Redford)
1545-1535 (Dodson)
1541-1540 (Ryholt)
ok.1525 (von Beckerath, Helck)

Chamudi
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • aA-sH-ra
 • [HqA-xAs(w)t] xAmwdi (Tur.10.20) , xmw(?)di , Aseth (Man) , Assis (Man) , Archles (Man)

xAmwdi Chamudi

Współczesny królowi Ahmose, ostatni z Wielkich Hyksosów. Zgodnie z papirusem Rhinda, w 11 roku panowania Chamudiego, książę tebański Ahmose zdobył Heliopolis i Sile. W roku następnym Chamudi musiał oddać również swą stolicę Awaris. Sądzi się że 11/12 rok panowania Chamudiego był 18/19 rokiem panowania Ahmose. Jego imię w przekazie manethońskim brzmi Assis (Aseth) i Archles. Manethon przypisuje mu znacznie zawyżony czas trwania rządów - 49 lata i 2 miesiące. Obecnie sądzi się iż musiał panować 10-11 lat.

do XIV dynastii

Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor

do XVI dynastii