Powrót do strony głónej

             English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 
     

do XXVI dynastii

XXVII dynastia 525 - 404
( pierwsze panowanie perskie )

do XXVIII dynastii

Dwukrotnie Egipt stał się częścią imperium perskiego. Pierwsza okupacja perska trwała120 lat. Wielcy królowie perscy reprezentowani byli w Memfis przez satrapów i skarbników. Jednak ideologicznie ci imperatorzy byli sukcesorami królów saickich i tworzyli wg. Manethona XXVII dynastię. W czasach saickich kultura i gospodarka Egiptu rozkwitły wspaniale. Kambyzes i Dariusz I okupowali w szczególności prowincje dobrze prosperujące. Persowie nie tylko zatrudniali miejscowych urzędników do administrowania krajem, ale również wzmacniali i powiększali zagraniczne (żydowsko-aramejskie) garnizony wojskowe na Elefantynie.  Dawali również dużą swobodę w prowadzeniu handlu przez kupców greckich i fenickich. Ok. roku 445 p.n.e. Herodot podróżował po Egipcie. Piersi władcy perscy, a zwłaszcza Dariusz I, chętnie przedstawiali się jako faraonowie na licznych wznoszonych przez siebie budowlach.
Transkrypcja królewskiej tytulatury będzie poprawnie widziana po pobraniu i zainstalowaniu czcionki glyphtrl.ttf .

1

525 - 522

Kambyzes II

 • Hr smA-tAwi
 • ... ...
 • ... ...
 • mstiw-ra
 • kmbt , kmbD , gmwD , Kambyses (Man)
 Hr smA-tAwi

 mstiw-ra Mesutire (Potomek Re)

 kmbt  Kambyzes

Syn Cyrusa Wielkiego, twórcy imperium perskiego. W Persji zasiadł na tronie w 530 p.n.e., w Egipcie- w pięć lat później. Pokonał pod Peluzjum wojsk egipskie dowodzone przez Phanesa, dowódcę Psametyka III. Przypuszczalnie Phanes zdradził i przeszedł na stronę Persów a dowodzący flotą najwyższy kapłan Neith z Sais Udżahorresenet, zrezygnował z obrony i poddał flotę. W odwecie za próby powstań Kambyzes kazał wymordować 2 tys. jeńców, a w śród nich syna Psametyka III. Tradycja grecka, nieprzychylna Persom, przedstawia Kambyzesa jako dzikiego i okrutnego władcę występującego przeciwko religii, pozwalającego na grabieże i gwałty. Pozostawiając zdobyty Egipt w rękach satrapy Arjandesa, rezydującego w Memfis, Kambyzes udał się do  Persji w związku z wiadomością o buncie swego brata Smerdisa. Umarł w drodze w 522 r.

a

522 - 520

Petubastis III

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • shrw-ib-ra
 • pA-di-bAstt sA(-bAstt)

 shrw-ib-ra  Seheruibre (Ten Który Cieszy Sece Re)

 pA-di-bAstt  Padibastet (Ten Którego Dała Bastet)

Władca egipski, który, jak się powszechnie sądzi, wzniecił powstanie przeciwko satrapie Arjandesowi. Poświadczony przez inskrypcje na skarabeuszu i dwóch pieczęciach.

2

521 - 486
522/21-486/85 (von Beckerath)

Dariusz I ( Wielki )

 • Hr mnx-ib , Hr wr-nb-mri-Smaw
 • ... ...
 • ... ...
 • stwt-ra , mri-imn-ra , mri-imn-ra-nb-hbt nTr-aA nHt-xpS
 • driwS , intriwS , Dareios (Man)
 Hr mnx-ib
 Hr wr-nb-mri-Smaw
 stwt-ra  Stutre
 driwS Dariusz
intriwS

Syn Hystaspesa, król Persji. Przez Diodora uważany za szóstego, ostatniego wielkiego prawodawcę Egiptu. Dariusz Wielki przeprowadził w Egipcie wiele cennych reform społecznych i gospodarczych. Okazywał szacunek dla miejscowej religii. W polityce budowlanej największe znaczenie miało wzniesienie i udekorowanie świątyni Amona-Re w Hibis (Oaza Charga). Odnowił też świątynię Ptaha w Memfis, budował również w Fajum, el-Kab, Busiris i Sais. Kazał ukończyć rozpoczęty przez Nekau II kanał, łączący na długości 84 km wschodnią odnogę Nilu z Morzem Czerwonym. Satrapa Arjandes, który stłumił na początku panowania Dariusza bunt Egipcjan został stracony przez władcę perskiego za to że ośmielił się bić monety ze swym wizerunkiem. Dariusz odwiedził Egipt w 518 p.n.e.

3

486 - 465
486/85-465/64 (von Beckerath)

Kserkses I

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • xSriS , Xerxes (Man)

 xSriS  Kserkses

Znaczną część okresu swych rządów poświęcił Kserkses na tłumienie licznych powstań wybuchających w różnych rejonach kraju po śmierci Dariusza Wielkiego. Wspomina o tym Herodot oraz list Chnumemacheta do dowódcy garnizonu Artabanosa. W 482 p.n.e. musiał też tłumić powstanie w samej Babilonii. Podczas nieudanej próby podboju Grecji poniósł klęskę pod Salaminą w 480 p.n.e. Kserkses został zamordowany w sierpniu 465 p.n.e.

4

465 - 424
465/64-424 (von Beckerath)


Artakserkses I (Długoręki)

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ArtxSsS , Artaxerxes(Man)

 ArtxSsS  Artakserkses

Zaraz po objęciu władzy przez Artakserksesa doszło do buntu libijskiego ksiecia Inarosa, oraz księcia Amyrtajosa z Sais. W bitwie pod Papremis została pokonana armia perskiego satrapy Achemenesa, brata Artakserksesa I, sam Achemenes stracił życie. Jednak wkrótce po tym, Megabyzos, satrapa Syrii, odbił Memfis i zniszczył grecką flotę wspierającą Egipcjan.Na mocy pokoju z 449 p.n.e. Ateny zobowiązały się nie wdawać w konflikt Cypru i Egiptu z Persją. Tymczasem Egipt Górny pozostawał przez cały czas pod perską kontrolą.

b


Inaros

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • irt-Hr-r.w

Jeden z dynastów Delty, syn Psametyka, książę libijski.. W 460 r wzniecił powstanie w porozumieniu z Amyrtajosem z Sais i w przymierzu z Ateńczykami otrzymawszy od nich 300 trier, pobił Persów dowodzonych przez satrapę Acheimenesa. Persowie musieli zamknąć się w Memfis, jednak w 456 wkroczyła armia perska pod wodzą Megabazosa, Ateńczycy ponieśli  klęskę pod Memfis. Inaros został pojmany, wywieziony do Suzy i ukrzyżowany w 454 p.n.e.

5

424

Kserkses II

Syn i następca Artakserksesa I. Poślubił przyrodnią siostrę Parysatis, córkę Artakserksesa I i jego babilońskiej konkubiny Andii. Już w 45 dni po objęciu władzy Kserkses został zgładzony, otruty podczas uczty, przez swego przyrodniego brata Sogdianusa.

6

424

Sogdianus

Władca perski nie poświadczony przez źródła egipskie. Prawdopodobnie był nieślubnym synem  Artakserksesa I i jego babilońskiej konkubiny Alogine. Był przyrodnim bratem Kserksesa II, po zgładzeniu którego na krótko przejął tron perski.

7

424 - 404
423-405 (Dodson)
424-405/04 (von Beckerath)

Dariusz II

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • mri-imn-ra
 • driwS , Dareios deuteros (Man)
 driwS  Dariusz

Bardzo niewiele wiadomo o panowaniu Dariusza II. Wzmiankę o nim znajdujemy w aramejskich papirusach z Elefantyny,  donoszących o zamieszkach, rebelii Medesa w 409 p.n.e. i rabunku świątyni w roku następnym . Pozostawał pod całkowitym wpływem swej żony Parysatis. Wydał polecenie satrapom w Azji Mniejszej, Tysafernesowi i Farnabazosowi, ściągnięcia zaległych danin od greckich miast i rozpoczęcia wojny z Atenami. W związku z tym Persowie weszli w układy ze Spartą. W 408 wysłał swojego syna, Cyrusa do Azji Mniejszej, zby wzmocnić siły w tym rejonie. W 414 r doszło do powstania narodowego pod wodzą  Amyrtajosa. Umarł w 404 p.n.e.

8

404 - 402
405/04-401 (von Beckerath)

Artakserkses II Mnemon ( Arsaces )

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ArtxSsS , Artaxerxes(Man)

ArtxSsS Artakserkses

Artakserkses był królem Persji od 404 p.n.e. do śmierci, w grudniu 359 p.n.e.. O władzę w kraju musiał walczyć ze swym bratem Cyrusem Młodszym, który zginął w bitwie pod Kunaksą w 401 p.n.e., oraz tłumiąc rewoltę satrapów (zarządców prowincji) w latach 366 - 358 p.n.e. Wg papirusów aramejskich z Elefantyny, ten perski władca był uznawany na południu Egiptu jako legalny faraon do czasu gdy Amyrtajos rozszerzył swą władzę na cały kraj.

do XXVI dynastii

Copyright © 2000-2023 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor

do XXVIII dynastii