Powrót do strony głónej

         Version francaise  English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 
     

do VII dynastii

VIII dynastia 2165 - 2140

do IX dynastii

Dynastia, którą w licznych zestawieniach łączy się często z poprzednią, VII dynastią. Jest to zbyt daleko idące, trzymanie się podziału zaproponowanego przez Manethona, w którym, jak wiadomo dynastia VII stanowi swego rodzaju symbol anarchii i upadku państwowości egipskiej (70 władców w okresie 70 dni). Imiona władców z tego okresu są nam znane prawie wyłącznie z dwóch źródeł: Tablicy z Abydos oraz Papirusu Turyńskiego. Oba dokumenty, uzupełniając się wzajemnie pozwalają na zestawienie stosunkowo pewnej listy władców dynastii VIII.
Transkrypcja królewskiej tytulatury będzie poprawnie widziana po pobraniu i zainstalowaniu czcionki glyphtrl.ttf .

12

  Neferkare Pepisenebu
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • nfr-kA(-ra) Sri (Tur.4.8) , nfr-kA-ra pipi-snb(w) (Aby.51)
 • ... ...

nfr-kA-ra pipi-snb(w) Neferkare Papiseneb (O Pięknym Ka, Re ; Pepi Jest Zdrów)

nfr-kA(-ra) Sri Neferkare Szeri (O Pięknym Ka, Re ; Młodszy)
 

nfr-kA-ra Neferkare (O Pięknym Ka, Re)
Władca poświadczany przez Tablicę z Abydos i Papirus Turyński. Na tym ostatnim z epitetem Sri - Młodszy.

13

  Neferkamin Anu
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • nfr(-kA-mn) ? (Tur.4.9) , nfr-kA-mn , snfr-kA
 • anw , nfr-kA-mn anw (Aby.52)

nfr-kA-ra anw Neferkare Anu

nfr-kA anw Sneferka Anu

nfr Nefer (Piękny)
Zapis na Papirusie Turyńskim jest zniszczony, lecz ocalały fragment wskazuje niezbicie, że chodzi o króla Neferkamin Anu, poświadczanego na Tablicy z Abydos.

14

  Kakare Ibi
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • qai-kA-ra , qai-kAu-ra-Re (Aby.53)
 • ibi , ib(i) (Tur.4.10)

[qai-]kAu-ra-Re Kakare (Silna Jest Dusza [Ka] Re)

ib(i) Ibi

ibi Ibi

qai-kA-ra Kakare (Silna Jest Dusza [Ka] Re)

Władca poświadczony przez Papirus Turyński i Tablicę z Abydos. Zachowało się również graffiti w Tomas (Nubia). Uważa się że mógł panować od 2 do 4 lat. Miejsce pochówku - piramida w Sakkara.

15

2126-2113
(Hornung, Krauss, Warburton)

Neferkaure
 • Hr Xai...
 • ... ...
 • ... ...
 • nfr-kAu-ra (Aby.54)
 • ... ...
nfr-kAu-ra Neferkaure (Piękne Są Dusze [Ka] Re)

Regent, istnienie którego poświadcza Tablica z Abydos. J. von Beckerath przypisuje mu również imię horusowe Hr Xai...

16

    2122-2120
(Hornung, Krauss, Warburton)
Tablica genealogiczna
Neferkauhor Chuiuihepu
 • Hr nTri-bAw
 • ... ...
 • ... ...
 • nfr-kAw-Hr (Aby.55)
 • Xwi-wi-Hpw

nfr-kAw-Hr Neferkauhor (Piękna Jest Dusza [Ka] Horusa)

Xwi-wi-Hpw Chuiuihepu (Apis Ochrania Mnie)

Władca, którego imię własne Xwi-wi-Hpw oznaczało Apis Mnie Ochrania. Z okresu panowania Naferkauhora pochodzą słynne dekrety z Koptos w których mowa m.in. o poślubieniu najstarszej córki króla, Nebet, wezyrowi Górnego Egiptu imieniem Szemai.

17

      2119-2118
(Hornung, Krauss, Warburton)
Neferirkare II
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • nfr-iri-kA-ra (Aby.56)
 • ... ...

nfr-iri-kA-ra Neferirkare (O Pięknej Postaci i Ka, Re)

Władca, któremu część badaczy przypisuje autorstwo słynnych dekretów z Koptos, przydając również imię horusowe Demedżibtaui (Ten, Który Jednoczy Wolę Obydwu Krajów).

a

  Sechemkare
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • sXm-kA-ra
 • ... ...

sXm-kA-ra Sechemkare (O Potężnym Ka, Re)

Władca, którego imię wzmiankowane jest na papirusie z Berlina 10523 (list z Elefantyny).

b

  Uadżkare
 • Hr dmD-ib-tAwy
 • ... ...
 • ... ...
 • wAD-kA-ra
 • ... ...

wAD-kA-ra Uadżkare (O Świeżym Ka, Re)

Imię tego króla, oznaczające O Świeżym Ka, Re, jest wymienione jedynie  w słynnym dekrecie z Koptos, o ochronie fundacji kultu pośmiertnego. J. von Beckerath przypisuje imieniu tronowemu Uadżkare, imię horusowe Demedżebtaui (Ten, Który Jednoczy Wolę Obydwu Krajów), sygnujące ów dekret. Inni badacze opierając się na teorii Kurta Sethe utożsamiają Uadżkare z władcą, który miał być poprzednikiem Demedżebtaui, a którego należałoby zaliczać do IX dynastii.

c

  Iti
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ity

ity Iti

Król ten wymieniony jest w inskrypcji w Wadi Hammamat w kontekście wyprawy Nikau-Ptaha mającej na celu pozyskanie  materiału do budowy piramidy  bAw-ity (Potęga Iti).

d

  Imhotep
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ii-m-Htp

ii-m-Htp Imhotep

Władca wymieniony w inskrypcji w Wadi Hammamat, opisującej ekspedycję z tego okresu, składającą się z 2500 ludzi.

e

  Hotep
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ...-ra
 • Htp

Htp Hotep (Zadowolony)

f

  Chui
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • Xwi

Xwi Chui (Obrońca)

Lokalny władca na terenie Środkowego Egiptu. Jego imię własne, Obrońca, może być skróconą formą imienia Ten, Którego [bóg] Ochrania. Władcy temu przypisuje się monumentalny grobowiec będący prawdopodobnie piramidą schodkową o zaokrąglonych narożnikach, znajdującą się nieopodal miejscowości Dara w Środkowym Egipcie.

g

  Isu
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • isw

isw Isu

Imię występujące na jednym z graffiti.

h

  Jitenu
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • iyTnw

iyTnw Jitenu

do VII dynastii

Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor

do IX dynastii