Powrót do strony głónej

             English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 
     

do XXII dynastii

XXIII dynastia 818 - 715
( Tanis, Hermopolis, Herakleopolis, Leontopolis )

do XXIV dynastii

Datacja tej dynastii, jak i całego III Okresu Przejściowego, zaproponowana przez prof. Kennetha Kitchena wydaje się być najzasadniejsza. Kolejność władców podaję również wg tradycyjnej chronologii, choć interesującą propozycję przedstawił D.A.Aston. Jego zdaniem, za założyciela dynastii należy uważać Takelota II, który poprzedza na tebańskim tronie Padibasteta I, Iuputa I, Osorkona III, Takelota III, Amonruda i Pajefczauembasteta, nie zaliczając do tej listy Szeszonka IV. Dynastia XXIII, podobnie jak częściowo równocześnie z nią panująca XXII, nie stanowi w historii Egiptu okresu dobrze poznanego. Rozbicie centralnej władzy królewskiej na kilka niezależnych ośrodków powoduje osłabienie kraju, co w konsekwencji doprowadza do najazdu kuszyckiego i zagrożenia ze strony Asyrii. Od czasów Osorkona III wielkiego znaczenia nabiera urząd Boskiej Czcicielki Amona, a zasiadające na tronie tebańskim córki i siostry królów sprawują władzę równą królewskiej.
Transkrypcja królewskiej tytulatury będzie poprawnie widziana po pobraniu i zainstalowaniu czcionki glyphtrl.ttf .

1

818 - 793
830-805/00 (von Beckerath)
830-799 (Dodson)
827/22-802/797 (Aston)
825-773 (Grimal)
818-793 (Shaw)

817-763 (Drioton)
813-773 (Redford)
Tablica genealogiczna

 

Padibastet I ( Petubastis I )

 • Hr mri-ra sxai.f-m-niswt-(r)-smA-tAwi
 • xai-m-sxm ti-mi-Hr-sA-ist-r-sxtp-nTrw-m-mAat
 • sxm-pHti xwi-pDt-9 , wr-nxtw-m-tAw-nbw
 • wsr-mAat-ra (stp.n-imn)
 • pA-di-bAstt mri-imn(-ra) , (sA-Ast mri-imn) , Petubastis (Man)

 wsr-mAat-ra (stp.n-imn) Usermaatre Setepenamon (Bogaty w Maat, Re ; Wybraniec Amona)

pA-di-bAstt mri-imn-ra Padibastet Meriamon  (Jego Mądrość Pochodzi Od Bastet ; Ukochany Przez Amona-Re)

 pA-di-bAstt mri-imn Padibastet Meriamon  (Jego Mądrość Pochodzi Od Bastet ; Ukochany Przez Amona)

Tradycyjnie uważany za założyciela dynastii choć część badaczy (D.Aston) umieszcza Padibasteta pomiędzy Takelotem II i Iuputem I. Możliwe, że był synem Takelota II a bratem Szeszonka III. Poświadczony przez zapis na nilometrze w Tebach i annały kapłańskie z Karnaku. W 15 roku panowania mianował Iuputa koregentem. Inni jego synowie to Pediamon, mianowany kapłanem Amona w Tebach w 7 roku Padibasteta i Pentiefanch, mianowany wezyrem w 8 roku. Zdaniem A.Dodsona Petubasis I był synem Horsiese.

a

804 - 803
820
-809 (Hornung, Krauss, Warburton)
816-800 (
von Beckerath)
815-813 (Dodson)
812/807-? (Aston)
778-770 (Goma
à)
 

Iuput I

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • mri-imn
 • ipwt (mri-imn)

 ipwt (mri-imn) Iuput Meriamon (Ukochany Przez Amona)

Mianowany koregentem przez swego ojca w 15 roku panowania Padibasteta I. Nilometr z Karnaku poświadcza 2 rok panowania (koregencji). F.Gomaà i K.Kitchen są zdania że był on mało znaczącym władcą tebańskim za rządów Padibasteta I.

2

793 - 787
805/00-790 (von Beckerath)
798-786 (Dodson)
ok.780 (Shaw)
763-757 (Drioton)
    Tablica genealogiczna

Szeszonk IV

 • Hr mswti-ra
 • ... ...
 • ... ...
 • wsr-mAat-ra (mri-imn)
 • SS(n)q (mri-imn)
 wsr-mAat-ra (mri-imn) Usermaatre Meriamon (Bogaty w Maat, Re ; Ukochany Przez Amona)
 SS(n)q (mri-imn) Sheshonq Meriamon (Ukochany Przez Amona)

Wg K.Kitchena był mężem Karomy III Meritmut, matki Osorkona III, którego ojcem mógł być właśnie Szeszonk IV. Zdania tego nie podzielają inni badacze, uważający że tego faraona nie należy uwzględniać przy tworzeniu list królewskich. Jedynym świadectwem jego istnienia jest wzmianka na nilometrze w Karnaku. A.Dodson umieszcza go pomiędzy Szeszonkiem III i Pimai w XXII dynastii.

3

787 - 759
799-769 (Dodson)
796/791-768/763 (Aston)
790-762 (
von Beckerath)
787-759 (Grimal)
773-745 (Redford)
770-749 (Shaw)

757-748 (Drioton)
    Tablica genealogiczna

Osorkon III

 • Hr kA nxt xai-m-wAst
 • st-ib-tAwi
 • msi-nTrw
 • wsr-mAat-ra (stp.n-imn)
 • wsrkn (sA-Ast mri-imn) , (nTr-HqA-wAst) , Osorcho (Man)
 wsr-mAat-ra (stp.n-imn) Usermaatre Setepenamon (Bogaty w Maat, Re ; Wybrany Przez Amona)
 wsrkn (sA-Ast mri-imn) Osorkon Siiset Meriamon (Syn Izydy ; Ukochany Amona)

 Syn Karomy III Meritmut i nieznanego faraona. Być może jego ojcem był Szeszonk IV (K.Kitchen) lub, jak chce D.Aston, Takelot II. D.Aston ponadto utożsamia króla Osorkona III z kapłanem Osorkonem, synem Takelota II. Wg K.Kitchena obie postacie nie są nawet rodzeństwem. Osorkonowi, rządzącemu z Leontopolis, udało się osadzić swoich ludzi na urzędach arcykapłana w Herakleopolis i namiestnika Południa. Również w Tebach arcykapłanem Amona został jego syn i koregent Takelot III a córka, Szapenupet I, Boską Czcicielką Amona.

4

764 - 757
773/768-766/761 (Aston)
767-755 (
von Beckerath)
764-757 (Grimal)
750-720 [Amonrud] (Redford)
744-759 (Dodson)

   Tablica genealogiczna

Takelot III

Hm-nTr tpi n imn-ra-nsw-nTrw Hm-nTr [tpi] n HriSif-nsw-tAwi , wr Hwt-sxm xpr(ra) sA-nsw imi-rA Sm aw Hawti tklt

 • Hr wAD-tAwi
 • wAD-tAwi
 • wAD-tAwi
 • wsr-mAat-ra (stp.n-imn)
 • tklt (sA-Ast mri-imn) , (nTr-HqA-wAst)
 wsr-mAat-ra (stp.n-imn) Usermaatre Setepenamon (Bogaty w Maat, Re ; Wybrany Przez Amona)
 tklt (sA-Ast mri-imn) Takelot Siiset Meriamon (Syn Izydy ; Ukochany Amona)

Syn Osorkona III i Tentsai. Arcykapłan Amona w Tebach od ok. 775 p.n.e., później koregent Osorkona III, był również samodzielnym władcą w Leontopolis. Kazał wybudować świątynię Ozyrysa - Pana Wieczności w Karnaku. Synami Takelota III byli kapłani Dżedptahiefanch i Osorkon, ale następcą tronu został jego młodszy brat Amonrud.

5

757 - 754
?-730 (Drioton)
766/761-747/742 (Aston)
759-739 (Dodson)
757-754 (Grimal)
755-735 (
von Beckerath)
    Tablica genealogiczna

Amonrud (Rudamon)

 • Hr nb-mAat-xrw
 • Hkn-m-mAat
 • ... ...
 • wsr-mAat-ra (stp-n-imn)
 • imn-rwSw [rwD-imn] (mri-imn)
 wsr-mAat-ra Usermaatre (Bogaty w Maat, Re)
 rwD-imn (mri-imn) Amonrud Meriamon (Amon Jest Silny ; Ukochany Amona)
   

Dość duża rozbieżność ocen co do długości rządów Amonruda panująca wśród historyków, spowodowana jest odczytywaniem słynnego graffiti z Wadi Gasus, gdzie przypisuje mu się 19 rok rządów. Jedna z córek Amonruda , Irbastnubnefu, została małżonką księcia Pajefczauembasta z Herakleopolis.

6

754 - 720/715
747/742-742/737 (Aston)
754-715 (Grimal)
752-718 (Goma
à)
      

Iuput II

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • wsr-mAat-ra (stp.n-imn)
 • iwpwt (mri-imn , sA-bAstt mri-imn)
 wsr-mAat-ra Usermaatre (Bogaty w Maat, Re)

 iwpwt (sA-bAstt mri-imn) Iuput Sibastet Meriamon (Syn Bastet ; Ukochany Przez Amona)

 

Władca Leontopolis w Delcie. Sprzymierzeniec Osorkona IV i Tefnachta przeciw Kuszycie Pianchi. Jeżeli kontrowersyjny zapis w graffiti z Wadi Gasus o 19 roku rządów odnosi się do panowania Iuputa (a nie Amonruda) to bliższy prawdy jest okres panowania Iuputa II zaproponowany przez J. von Beckeratha i F.Gomaà czy K.Kitchena. i A.Dodsona

7

720 - 715
 

Szeszonk VI

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • stp.n-ra (wAs-n-at-n-ra)
 • SS(n)q
 stp.n-ra (wAs-n-at-n-ra) Setepenre Uasenetenre (Wybraniec Re)

Istnienie tego, być może władającego Leontopolis, księcia jest historycznie wątpliwe. Potwierdza je tylko zawieszka z brązu z imieniem SS (Szesz), co może być jedynie błędnie zapisanym imieniem Szeszonka III.

f


 

Ini

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...

Władca poświadczony przez kilka zabytków znalezionych w Tebach (również potwierdzających 5 rok rządów) i Abydos. Okres panowania Ini należałoby umiejscowić podczas rządów  Osorkona III lub nawet gdzieś w okresie XXV dynastii.

c

754 - 720
742/737-732/727 (Aston)
734-724 (Dodson)

  Tablica genealogiczna

Pajefczauembastet

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • nfr-kA-ra
 • pA(y).f-TAw-(m)-awi-bAstt , pA(y).f-TAw-(m)-a-bAstt
 nfr-kA-ra Neferkare (Piękna Jest Dusza Re)

 pA(y).f-TAw-(m)-a-bAstt Pajefczauembastet (Jego Życie Jest w Rękach Bastet)

Rządy w Herakleopolis w opozycji do innych władców tej dynastii i XXIV dynastii saickiej. Był mężem córki Amonruda, Irbastnubnefu. Bronił Herakleopolis przed atakami Tefnachta z Sais i Nimlota (4) z Hermopolis, w końcu jednak uznał zwierzchnictwo Kuszyty Pianchi.

d

754 - 725
Tablica genealogiczna

Nimlot (4)

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • nml(i)t

 nml(i)t Nimlot

Prawdopodobnie syn Osorkona III, osadzony przez niego na tronie w Hermopolis. Sojusznik Tefnachta w walce przeciwko księstwu Herakleopolis i kuszyckiemu władcy Pianchiemu. Po zdobyciu Hermopolis przez Piachiego, Nimlot zmuszony poddać się staje się wasalem Kuszyty. Na steli Pianchiego występuje z tytułem "król", nosi koronę chepresz i ureusza - insygnia władzy faraońskiej.

e

 ok. 728

Dżehutiemhat

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • nfr-xpr-ra (Hai-Ha(w))
 • DHwti-m-HAt

 nfr-xpr-ra (Hai-Ha(w)) Nefercheperre Haihaw (O Doskonałej Postaci Re ; O Lśniącej Koronie[Postaci])

 DHwti-m-HAt Dżehutiemhat (Ukochany Przez Thota)

Przypuszczalnie następca Nimlota na tronie w Hermopolis, w opozycji do innych władców tej dynastii i XXIV dynastii saickiej.

do XXII dynastii

Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor

do XXIV dynastii