Powrót do strony głónej


 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 

Who is Who w starożytnym Egipcie - D

 

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z

 

 

Dagi
Wezyr faraona Mentuhotepa Nebhepetre (XI dynastia). Piastował również funkcje
Królewskiego Skarbnika oraz Nadzorcy Miasta Piramid. Został pochowany w grobie TT103 w Szeich Abd el-Gurna.

Darejos - Dariusz I (Król Perski)

Darejos Deuteros - Dariusz II (Król Perski)

Dariusz

 1. Dariusz I (Król Perski)
 2. Dariusz II (Król Perski)
 3. Dariusz III (Król Perski)

Dadża - Sebekhotepdadża

Debehen (Debhen)
Architekt w czasach Menkaure (IV dynastia). Twórca trzeciej piramidy w Giza. Grobowiec LG90 w Giza .

Dedetamon
Córka nieznanego władcy z XIII dynastii, prawdopodobnie Sebekhotepa V, VI lub Ini I.

Dedetanket
Córka Sebe
khotepa III i Neni (XIII dynastia), siostra Juhetibu.Znana ze steli z Koptos (Luwr).

Dedetsobek
Siostra nieznanego władcy z XIII dynastii, córka Iuhetibu-Q i Dedusobek-A, znana z steli z Abydos.

Dedusobek-A
Ojciec nieznanego władcy XIII dynastii, mąż Iuhetibu-Q, znany z steli z Abydos.

Dedia
Artysta malarz w czasach Seti I (XIX dynastia). Przełożony rysowników i malarzy pracujących w świątyni Amona w Karnaku. Pracował również przy restauracji pomników wcześniejszych władców Egiptu.

Dedu
Nubijczyk, oficer w armii i policji w czasach Totmesa III (XVIII dynastia). Pełnił również funkcję gubernatora zachodnich prowincji.

Dedusobek Bebi
Ojciec Nubchaes-A, wzmiankowany na jej steli z Luwru. Przełożony Pisarzy Wezyra.

Dedutanuk
Syn Sebekhotepa III i Neni (XIII dynastia)

Deinokrates
Architekt macedoński zasłużony m.in. w pracach projektowania Aleksandrii.

Demedżebtaui - Uadżkare (władca - VIII dynastia)

Demetrios
Syn Seleukosa. Malarz w czasach Ptolemeusza VI.

Demetrios Faleros
Uczony aleksandryjski w czasach Ptolemeusza I. Uważa się, że był on pomysłodawcą utworzenie Biblioteki Aleksandryjskiej.

Den (władca - I dynastia)

Deszer (Ptahhotep)
Wezyr, Nadzorca Robót, Nadzorca Pisarzy, Szambelan za Menkauhora (V dynastia). Grób No 41 (C 6) w Północnej Sakkara.

Dewen - Den (władca - I dynastia)

Didia
Arcykapłan Ptah w Memfis za  Ramzesa II (XIX dynastia). Urząd odziedziczył prawdopodobnie po swoim ojcu Pahemneczer, który był również wezyrem. Przyjaźnił się z synem Ramzesa, księciem Chaemuaset.

Didit
Siostra Króla, matka Neferet-Q, wzmiankowana na steli z późniejszego okresu, obecnie w Monachium. (XII dynastia)

Didumes (władca - XIII dynastia)

Dion z Aleksandrii
Filozof skazany na śmierć przez Ptolemeusza XII.

Diesetnesut

 1. Diesetnesut-A
  Córka Takelota III (XXIII dynastia) Poświadczona na pudełku na uszebti oraz na trumnach jej syna, Pediameneta.
 2. Diesetnesut-B
  Córka Pediameneta, poświadczona na steli znalezionej w Deir el-Bahari, obecnie w Chicago.

Dua-Cheti
Pisarz w okresie Średniego Państwa. Autor słynnego dzoeła, znanego pod tytułem Satyra na różne zawody.

Duenhor
Prawdopodobn
ie syn Chufu lub Kawaba i HetepheresB (IV dynastia). Pochowany w grobie G7550 w Giza.

Duaenre
Syn Chafre i Meresanch, ojciec Babaefa (IV dynastia). Pełniący urząd wezyra, pochowany w grobie G5110 na polu Echelon w Giza.

Duaneferet

 1. Duaneferet-A
  Matka królowej Nubchaes-A (XIII dynastia) wzmiankowana na steli z Luwru.
 2. Duaneferet-B
  Córka Nubchaes-A (XIII dynastia) wzmiankowana na steli z Luwru.

Duare
Nadzorca Robót w czasach V dynastii, pochowany w Dahszur.

[Dua]tentopet
Córka Ramzesa III, żona Ramzesa IV (XX dynastia) pochowana  w QV74

Duatneczer - Szapenupet II (Boska Czcicielka Amona)

Dżadżai - Chasechemui (władca - II dynastia)

Dżamru
Nadzorca Spichlerzy za Pepi II (VI dynastia) pochowany w Południowej Sakkara.

Dżari

 1. Ekspert Handlu Zagranicznego za Antefa II (XI dynastia)
 2. Zarządca Haremu za Mentuhotepa II Menhepetre (XI dynastia)

Dżati

 1. Dżati
  Nadzorca Robót za Neferirkare (V dynastia) Grób G5370 (LG 31) na polu Echelon w Giza.
 2. Dżati
  Nadzorca Robót w czasach IV dynastii. Grób G7810 na wschodnim polu w Giza.
 3. Dżati
  Syn Dżati, Nadzorca Robót za Neferirkare. poświadczony w grobie ojca G7810 na wschodnim polu w Giza.
 4. Dżati
  Najstarszy Syn Króla, Strażnik Boskiej Pieczęci, Generał. Prawdopodobnie syn Horbeafa. Dowódca ekspedycji do Wadi Hammamat w czasach króla Imhotepa z VIII dynastii. Grób G7810 w Giza.

Dżau
Wezyr w czasach Pepi I i II (VI dynastia). Pochodził z szanowanej rodziny z Abydos. Był bratem dwóch małżonek królewskich - Anchesenpepi I i Anchesenpepi II. Był również ojcem Ibi, nomarchy XII nomu górnoegipskiego.

Dżed - Dżedkare Isesi (władca - V dynastia)

Dżed...re (władca - XIV dynastia)

Dżedamoniuefanch
Książę libijskich plemion Meszwesz w czasach Pianchi (XXV dynastia). Władał rejonem Mendes w środkowej Delcie. Był ojcem Anchhora. Przedstawiony na steli zwycięstwa Pianchi, idący za Tefnachtem.

Dżedanchre - Montuemsaf (władca - XIII dynastia)

Dżedbastetanch (Dżedbastusanch)
Żona Szeszonka III (XXII dynastia), matka Takelota-C

Dżedbastiusanch
Żona Szeszonka III, wymieniony na steli jej syna Takelota-C

Dżedcherure (władca - XIV dynastia)

Dżedchonsuefanch

 1. Dżedchonsuefanch-A - Dżedchonsuefanch
  Czwarty Prorok Amona. Arcykapłan, Pierwszy Prorok Amona w Tebach w czasach XXI dynastii. Powiązany z rodziną królewską. Syn Pinedżema I. Prawdopodobnie zginął śmiercią nagłą na skutek zamieszek w Tebach.
 2. Dżedchonsuefanch-C
  Cwarty Prorok Amona. Syn Isetueret-1, mąż Szapensopdet-2
 3. Arcykapłan Amona, Prorok Montu w Tebach za panowania Psametyka I (XXVI dynastia).

Dżeddżehutiefanch

 1. Dżeddżehutiefanch-A
  Mąż Nesichonsupachered-A, wymieniony w genealogii Pasenhora.
 2. Dżeddżehutiefanch-B
  Czwarty Prorok Amona. Syn Dżeddżehutiefanch-A i Nesichonsupachered-1, ojciec Horsiese-C
 3. Dżeddżehutiefanch-C
  Mąż Taszepenbast, wymieniony na posągu swojego wnuka Neseramona z Karnaku.

Dżedefchnumu
Nadzorca Robót w czasach V dynastii. Grób skalny G7711a na wschodnim polu w Giza.

Dżedefhor

 1. Dżedefhor (władca - IV dynastia)
 2. Dżedefhor
  Nadzorca Robót w czasach Chufu, syn Chufu. Pochowany w grobie G7210+7220 na wschodnim polu w Giza.

Dżedefmin
Syn Chufu, brat Chafre (IV dynastia)

Dżedefre (władca - IV dynastia)

Dżedesanch
Syn, Iuwlota (XXII dynastia) i Tadenitenbastet.

Dżedhetepre - Didumes (władca - XIII dynastia)

Dżedhor

 1. Dzedhor-A (Dżedhor z Sebennytos)
  Ojciec Nektanebo I (XXX dynastia) Poświadczony na sarkofagu ojca.
 2. Dżedhor (władca - XXX dynastia)

Dżedhotiuefanch
Mąż Taszepenbastet, córki Szeszonka I (XXII dynastia)

Dżedi
Syn Rahotepa i Neferet-A (IV dynastia), wzmiankowany w grobowcu ojca w Medum.

Dżedisetiusanch
Córka arcykapłana Iuwlota, żona Pedimuta-2, przedstawiona na posągu jej męża.

Dżedkare (władca - XIV dynastia)

Dżedkare Isesi (władca - V dynastia)

Dżedkare Szemai (władca - VII dynastia)

Dżedkau - Dżedkare Isesi (władca - V dynastia)

Dżedkaure - Szabataka (władca - XXV dynastia)

Dżedmutesanch

 1. Dżedmutesanch-A
  Żona arcykapłana Dżedmuteesanch-1, syna Pinedżema I. Grobowiec MMA60 w Deir el-Bahari, obecneie New York.
 2. Dżedmutesanch-B
  Syn Pinedżema I, arcykapłan Amona w Tebach.
 3. Dżedmutesanch-C
  Jedna z żon Osorkona II (XXII dynastia), matka  Nimlota-C i Tenetsepeh, wymieniona w genealogii Pasenhora.
 4. Dżedmutesanch-D
  Córka Pediamennebnesutaui-A i Anchkaromy, córka Hora

Dżedneferre - Didumes (władca - XIII dynastia)

Dżedptahiefanch (Ptahudżanchef )

 1. Władca Herakleopolis. Syn i następca Nimlota. Małżonek Tenetsepeh. Znany z genealogii Pasenhora.
 2. Dżedptahiefanch-D
  Drugi Prorok Amona. Syn Takelota III. Pochowany w grobie nr 17 w Medinet Habu.
 3. Dżedptahiefanch-F
  Syn Osorkona III, brat Amonruda. Poświadczony na trumnie z Bostonu.
 4. Dżedptahiefanch-G
  Potomek Takelota III, syn Mentuhotepa-D.

Dżefaemsaf - Nemtiemsaf II (władca - VI dynastia)

Dżefainisut
Przełożony Rekrutów w czasach III dynastii.

Dżefatsen
Córka Neferma
ata i Itet, wnuczka Snofru, przedstawiona jako dorosła w jego grobowcu w Medum

Dżefaui
Nadzorca Skarbu w czasach V dynastii. Grób No55 (D25) w Północnej Sakkara.

Dżehuti

 1. Dżehuti (władca - XVII dynastia)
 2. Arcykapłan Amona w czasach Ahmose (XVIII dynastia)
 3. Podskarbi królowej Hatszepsut (XVIII dynastia)                                                                                                                                          
 4. Generał armii w czasach Totmesa III (XVIII dynastia). Uczestnik ekspedycji militarnych do Azji. Jego męstwo zostało opisane na papirusie Harris 500.

Dżehutiemhab
Wielki Generał Armii Jego Królewskiej Mości i Pisarz Królewski za, prawdopodobnie, Ramzesa III (XX dynastia). Jego żona, Jai, była kapłanką Wepwawet.

Dżehutiemhat (władca - XXIII dynastia)

Dżehutihotep
Nomarcha XV nomu górnoegipskiego za czasów Senusereta III (XII dynastia). W jego wspaniałym grobowcu w el-Bersza znajduje się przedstawienie jak ogromny (6.8 m wysoki) posąg dostojnika jest ciągnięty na płozach przez 172 robotników z kamieniołomów alabastru w Hat-Nub.

Dżehutihotep
Książę Miam (Aniba w Nubii) w czasach Tutanchamona (XVIII dynastia). Brat Amenemhata.

Dżehutihotep (Pa-itsi)
Książę nubijski w czasach Hatszepsut (XVIII dynastia). Edukowany na dworze egipskim. Kazał sobie wybudować grobowiec w stylu egipskim.

Dżehutimes (egispska forma greckiego imienia Totmes, Tuthmosis)

 1. Totmes I (władca - XVIII dynastia)
 2. Totmes II (władca - XVIII dynastia)
 3. Totmes III (władca - XVIII dynastia)
 4. Totmes IV (władca - XVIII dynastia)

Dżehutimose

 1. Pisarz Królewskiej Nekropoli w Tebach w czasach Tutanchamona i Horemheba (XVIII dynastia). Syna Hatai i Inuhe. Asystował często wielce zasłużonemu dostojnikowi tego okresu, Maja
 2. Pisarz Królewskiej Nekropoli w Tebach. Ojciec Butehamona. Znany z korespondencji z generałem Pianchi w czasach Ramzesa XI (XX dynastia). Odgrywał ważną rolę w ochronie grobowców tebańskich przed złodziejami.

Dżehutinecht
Nomarcha XIV nomu górnoegipskiego (nom Zająca) w czasach XII dynastii. Był mężem Hathorhotep. Pochowany w wspaniałym grobowcu w el-Bersza.

Dżer (Dżar)
Przełożonu Haremu Królewskiego Mentuhotepa II Nebhepetre (XI dynastia). Pochowany został w grobowcu TT366 w el-Asasif (Teby Zachodnie).

Dżer (władca - I dynastia)

Dżeser (władca - III dynastia)

Dżeser-Teti - Dżeser (władca - III dynastia)

Dżesercheperu

 1. Semenchkare (władca - XVIII dynastia)
 2. Horemheb (władca - XVIII dynastia)

Dżeserkare - Amenhotep I (władca - XVIII dynastia)

Dżeserkareseneb
Księgowy W Spichlerzu Amona w Tebach w czasach Totmesa IV (XVIII dynastia). Został pochowany w grobie TT38 w el-Gurna (Teby Zachodnie).

Dżet (Wadżi) (władca - I dynastia).

Dżoser
Kapłan bogini Bastet w Memfis w okresie ptolemejskim. Znany z pięknego egzemplarza papirusu Księgi Umarłych.
 

 

Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor