Powrót do strony głónej


 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 

Who is Who w starożytnym Egipcie - B

 

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z

 

 

Ba (władca - II dynastia)

Baba
Ojciec Ahmose, mąż Abany. Syn Rainet, oficera w armii Sekenenre Tao II (XVII dynastia)

Babaef (Babaf)

 1. Babaef-A
  Syn Króla Chufu, pochowany w grobowcu na Centralnym Polu w Giza.
 2. Babaef-B
  Nadzorca Prac, Wezyr
  za Szepseskafa (V dynastia). Prawdopodobnie syn Duaenre i wnuk Chafre. Mastaba G5230 na zachodnim polu w Giza.
 3. Babaef (Senedżemib)
  Nadzorca Robót za Neferirkare i Niuserre (V dynastia). Grób No 11 (B 13) w Sakkara.

Baenre

 1. Merenptah (władca - XIX dynastia)
 2. Neferites I (władca - XXIX dynastia)

Baj
Wielki Wezyr Całego Kraju w czasach Siptaha i królowej Tauseret (XIX dynastia). Pochodził z Azji, prawdopodobie z Syrii.  Dostąpił zaszczytu budowy swego grobowca w Dolinie Królów - KV13.

Bajuawa
Ojciec Nebneszi, protoplasta władców libijskich.

Bak

 1. Naczelnik rzeźbiarzy w Achetaon uważany za twórcę nowego stylu w sztuce amarneńskiej (XVIII dynastia). Syn rzeźbiarza Mena.
 2. Dostojnik w okresie XIX dynastii noszący tytuł Przełożony Rydwanów Rezydencji Królewskiej. Mianowany przez Ramzesa II arcykapłanem Re w Heliopolis.

Baka (Bikare) (władca - IV dynastia) znany dzięki podstawie posągu znalezionej w świątyni grobowej jego ojca - Dżedefre.

Bakare - Tenutamon (władca - XXV dynastia)

Bakenchonsu

 1. Arcykapłan Amona w Tebach za panowania Seti I i Ramzesa II (XIX dynastia). Znany m.in. z długiej inskrypcji, zdobiącej jego własny posąg, opisującej jego karierę. Umarł w wieku ok.90 lat, w ostatnim roku rządów Ramzesa II.
 2. Arcykapłan Amona w Tebach za Ramzesa III.

Bakenenref
Wezyr Psametyka I (XXVI dynastia) pochowany w Sakkara

Bakennefi

 1. Bakennefi-A
  Najstarszy syn Szeszonka III (XXII dynastia) i Tadibastet. Regent na terenach Atribis i Heliopolis. Brat Pimai. Poświadczony na steli z Heliopolis.
 2. Regent na terenach Atribis i Heliopolis, wymieniany na czele sprzymierzeńców Tefnachta (XXIV dynastia), walczących przeciwko Pianchi.
 3. Regent na terenach Atribis i Heliopolis, który uczestniczył w powstaniu przeciwko Assurbanipalowi. Być może został stracony.

Bakenptah
Syn Takelota II (XXII dynastia), młodszy brat Osorkona III. Generał i regent w Herakleopolis. Poświadczony na fragmencie steli z Herakleopolis i Kronice Księcia Osorkona.

Bakenrenef (władca - XXIV dynastia)

Bakenwerel
Naczelnik Policji w Zachodnich Tebach za panowania Pamzesa IX (XX dynastia). Był jednym z śledczych, przesłuchujących złodziei grobów królewskich w słynnym procesie.

Baket
Nomarcha górnoegipskiego nomu Oryks w okresie XI dynastii. Grobowiec w Beni Hassan.

Baketamon
Córka Totmesa III, siostra Amenemhata-B (XVIII dynastia)

Baketaton
Najmłodsza córka Amenhotepa III i królowej Teje (XVIII dynastia). Prawdopodobnie zmarła w wieku 12-13 lat. W każdym bądź razie nic nie wiadomo o jej losach po tym okresie. Wzmiankowana w grobie Huia w Amarna (TA1)

Baketwernel-A
Prawdopodobnie żona Ramzesa IX (XX dynastia) pochowana w grobowcu KV10, należącym poprzednio do Amenemose.

Bakmut
Córka Ramzesa II, numer 2 w
procesjach córek.

Balakrus
Przypuszczalnie syn Amyntasa-A, protoplasty dynastii macedońskiej, ojciec Meleagera-A

Baneczer (Banneczer, Baneczeru) - Hotepsechemui (władca - II dynastia)

Bakneczeru
Jeden z licznych synów Herhora, wzmiankowany w procesji rodzeństwa w świątyni Chonsu w Karnaku.

Barsine
Jedna z perskich żon Aleksandra Wielkiego (ok. 333)

Baui
Wezyr w okresie VI dynastii, pochodzący z Achmim. Znamy dwóch wezyrów o tym imieniu, ojca i syna. Ojciec żył i urzędował w czasach Pepi I a drugi - podczas panowania Pepi II.

Ba[u]fre (władca - IV dynastia)

Bau-neczer -  Hotepsechemui (władca - II dynastia)

Beb-Anch (władca - XVI dynastia)

Bebi

 1. Bebi
  Dostojnik z okresu V/VI dynastii. Urzędnik noszący tytuły Naczelnik Spichlerzy Zborzowych i Poborca Podatkowy
 2. Bebi (Bebti) - Chasechemui (władca - II dynastia)
 3. Bebi-A i B
  Dwie siostry Sebekhotepa II lub Imirameszy (?) (XIII dynastia) o tym imieniu znane dzięki papirusowi Boulaq 18.
 4. Bebi-C
  Syn Sebekhotepa VII, brat Sebekhotepa-G (XIII dynastia)

Bebires
Córka Nubchaes-A (XIII dynastia) wzmiankowana na steli z Luwru.

Bebnem (XIV dynastia)

Bech
Rzemieślik z czasów Dena (I dynastia) znany z kilku plakietek z kości słoniowej.

Bedżau (Bedżatau) - Hotepsechemui (władca - II dynastia).

Bedżmes (Anchuah)
Budowniczy okrętów z okresu III dynastii.

Bek
Naczelnik Rzeźbiarzy
w czasach Amenhotepa III i IV (XVIII dynastia).

Beketamon
Córka Totmesa III (XVIII dynastia)

Benanath
Kapitan syryjskiego okrętu z czasów Ramzesa II.

Bener
Urzędnik pałacowy w czasach Senusereta III (XII dynastia).

Ben-Ozen
Herold Królewski za panowania Ramzesa II i Merenptaha (XIX dynastia). Imię zdaje się sugerować pochodzenie azjatyckie dostojnika.

Berenib (Benreib)
Prawdopodobnie małżonka króla Aha (I dynastia), co zdaje się sugerować fragment szkatułki z kości słoniowej zawierający jej imię obok imienia króla. Pochowana prawdopodobnie w grobie B-14 na nekropoli Umm el-Qaab.

Berenike

 1. Berenike I - Królowa z dynastii Lagidów. Małżonka Ptolemeusza I.
 2. Berenike II (Lagidzi)
 3. Berenike III (Lagidzi)
 4. Berenike IV (Lagidzi)

Bes

 1. Nomarcha XVI nomu Ibisa w czasach Psametyka I (XXVI dynastia)
 2. Burmistrz Teb w czasach Psametyka I (XXVI dynastia)

Betneszima
Król Amurru za Ramzesa II.

Betrest
Królowa I dynastii. Matka Semercheta i Kaa, prawdopodobnie małżonka króla Adżiba. Wzmiankowana na kamiennej steli znajdującej się w Muzeum Kairskim.

Bieneches - Kaa (władca - I dynastia)

Bikare (Baka) (władca - IV dynastia)

Binpu
Prawdopodobnie syn Sekenenre Taa II i królowej Sitdżehuti (XVII dynastia)

Bint-Anat (Bintanath)
Była najstarszą córką Ramzesa II i królowej Isetnofret-A. Urodziła się gdy Ramzes II był jeszcze następcą tronu. Po śmierci Nefertari i Isetnofret dostąpiła zaszczytu tytułowania się mianem królewskiej małżonki. Pochowana w wspaniałym grobowcu QV71 w Dolinie Królowych.

Binothris - Nineczer (władca - II dynastia)

Biu (Chabau-Chnum)
Wezyr, Nadzorca Skarbu, Nadzorca Spichlerzy, Nadzorca Robót i Szambelan w czasach Pepi II (VI dynastia) Grób M14 w Sakkara.

Bnon - Szeszi (władca - XV dynastia)

Boethos - Hotepsechemui (władca - II dynastia)

Bokchoris (władca - XXIV dynastia)

Bujama
Władca Mendes w okresie asyryjskiego podboju. Jego imię znane jedynie w zapisie asyryjskim, odpowiada egipskiemu Pajam.

Bujuaua
Ojciec Mawasen, wymieniony w
genealogii Pasenhora. Prawdopodobnie żył w czasach XX dynastii

Bunefer
Małżonka, lub córka Szepseskafa (IV dynastia). Matka Ptahdżedefa (Tamftisa). Pochowana w skalnym grobowcu na Centralnym Polu w Giza.

Burnaburiasz
Król Babilonu, współczesny okresowi amarneńskiemu (XVIII dynastia)

Butehamon
Pisarz, pełniący wraz ze swym ojcem, Dżehutimesem, ważne funkcje na Nekropoli Tebańskiej. Miał udział w ratowaniu i ponownym pochówku mumii królewskich w Dolinie. Inne tytuły:
Otwierający Bramy Nekropoli, Otwierający Bramy Świata Podziemnego, Nadzorca Prac w Domu Wieczności.
 

 

 

Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor