Powrót do strony głónej

         Version francaise  English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 
     
do VIII dynastii

X dynastia ok.2100 - 2017
( Herakleopolis )

do XI dynastii

Herakleopolitańscy władcy, jak się ich powszechnie ocenia, intelektualiści, skądinąd stosunkowo dobrze znani, a to z jakiegoś pięknego zabytku z tego okresu, a to z pomników literatury i piśmiennictwa, czy wreszcie z kontaktów militarnych z nomarchami tebańskimi, byli dynastami lokalnymi. Nie wspominają o nich tablice z Abydos i Sakkary. Ich imiona są niemożliwe do uszeregowania, o datowaniu mowy być nie może, przynajmniej w obecnym stanie wiedzy. Wyodrębnienie przez Manethona dwóch dynastii z tego okresu wydaje się być błędem. Lista zamieszczona poniżej prezentuje przypuszczalną (bardzo umowną) kolejność władców Herakleopolis i nomarchów Asjut. Bazując na zniszczonych fragmentach Papirusu Turyńskiego można przyjąć że lista powinna zawierać około dziesięć imion. Po ostatnim znanym nam z imienia władcy, królu Merikare, rządy na północy sprawuje jeszcze kilku efemerycznych nomarchów rozpaczliwie, lecz bez sukcesów, walczących z tebańskim królestwem Mentuhotepa II Nebhepetre.
Transkrypcja królewskiej tytulatury będzie poprawnie widziana po pobraniu i zainstalowaniu czcionki glyphtrl.ttf .

a

Cheti V ( Achtoes V )
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • wAH-kA-ra
 • Xty
wAH-kA-ra Uahkare
Xty Cheti

Uahkare Cheti uważany jest, podobnie jak Nebkaure Cheti czy Meryibre Cheti za autora słynnych Nauk dla króla Merikare. Jego lokalizacja na liście władców X dynastii wydaje się niemożliwa przy obecnym stanie wiedzy.

b

Meri...(?)
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • mrjj..

mrjj... Meri...

c

Se...re Cheti
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • s...(ra) X(t)y

s...[ra] X[t]y Se...re Cheti

d

Cheti VI ( Achtoes VI )
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • nb-kAw-ra
 • Xty
nb-kAw-ra Nebkaure (Złote Są Dusze Re)
Xty Cheti

Zdaniem J.von Beckeratha ojciec Merikare, twórca słynnych Nauk. Inni badacze uważają jednak, że był on poprzednikiem tamtego, być może dziadem Merikare.

e

Cheti VII ( Achtoes VII )
 • Hr mry-ib-tAwi
 • mry-ib-tawi
 • bik-nbw-mri(?)
 • mry-ib-ra
 • Xty , sA-ra Xty
mry-ib-ra Meryibre (Ukochane Jest Serce Re)
Xty Cheti

Autor słynnych Nauk dla króla Merikare, w których naucza swego syna jak należy sprawować "profesję" władcy. Po opisaniu kryzysu społecznego, który nastąpił w I Okresie Przejściowym, władca przystępuje do wykładu, jak powinien postępować król aby przywrócić ład i odzyskać utracony blask monarchii. Nauki stanowią szczytowe osiągniecie tzw. literatury moralizatorskiej, gdzie wykład etyki, bardzo podniosłej, łączy się z subtelną analizą zasad polityki wewnętrznej i zewnętrznej.

f

Merikare
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • mry-kA-ra , mri-kA-ra
 • ... ...

mry-kA-ra Merikare (Ukochana Jest Dusza Re)

Syn Achtoesa (Cheti). Adresat słynnych Nauk, znajdujących się na papirusie hieratycznym, obecnie w St. Petersburgu,  w Rosji. Współczesnymi królowi Merikare władcami Teb byli Antef II i Antef III. Pochowany został w piramidzie zwanej Miejsca Merikare Cieszą Się Powodzeniem, znajdującej się w Sakkara. Jej położenia nie udało się jednak zlokalizować, być może jest nią zniszczona piramida położona na wschód od piramidy Teti w Sakkara.

do VIII dynastii Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor

do XI dynastii