Powrót do strony głónej


 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 

Who is Who w starożytnym Egipcie - R

 

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z

 

 

Rachuf
Szambelan w czasach VI dynastii pochowany w mastabie w Sakkara.

Raemka
Najstarszy Syn Króla Menkauhora (V dynastia). Pochowany w zaanektowanym grobowcu nr 80 w Sakkara.

Rahotep
 1. Rahotep-A
  Syn Snofru, arcykapłan Re z Heliopolis. Syn Króla, Kierownik Ekspedycji, Nadzorca Prac Budowlanych, Wielki Jasnowidz. Książę znany z bardzo słynnego posągu przedstawiającego jego wraz z małżonką Nofret.
 2. Pisarz królewski z okresu V dynastii. Właściciel mastaby w Sakkara w której znaleziono dziewiętnaście posągów dostojnika.
 3. Rahotep (władca - XVII dynastia)
 4. Wezyr Północy za Ramzesa II.

Rainet
Oficer w armii Sekenenre Tao II (XVII dynastia). Mąż Abany, ojciec Ahmose.

Raia
Ojciec Tui-A, teść Seti I (XIX dynastia) przedstawiony na bloku z Medinet Habu.

Raj (Ram)
Arcykapłan Amona za Merenptaha (XIX dynastia)

Rames
Generał w czasach Echnatona (XVIII dynastia)

Ramesisu (Ramzes)

Ramesses - Ramzes I (władca - XIX dynastia)

Ramesses Miamun - Ramzes II (władca - XIX dynastia)

Ramose

 1. Ramose-A
  Prawdopodobnie syn Ahmose, brat Amenhotepa I (XVIII dynastia), znany z posągu z Liverpool University.
 2. Ramose
  Wezyr Południa za Amenhotepa III (XVIII dynastia). Posiadał grobowce w Achetaton i w Tebach Zachodnich. W grobowcu tebańskim można zaobserwować dwa style w przedstawieniach, zarówno stary zhierarchizowany styl przedstawiania króla oficjalnie jak i nowy, obfitujący w sceny intymne rodziny królewskiej.

Ramzes

 1. Ramzes I (władca - XIX dynastia)
 2. Ramzes II (władca - XIX dynastia) Ramzesa-A.
 3. Ramzes III (władca - XX dynastia)
 4. Ramzes IV (władca - XX dynastia)
 5. Ramzes V (władca - XX dynastia)
 6. Ramzes VI (władca - XX dynastia)
 7. Ramzes VII (władca - XX dynastia)
 8. Ramzes VIII (władca - XX dynastia)
 9. Ramzes IX (władca - XX dynastia)
 10. Ramzes X (władca - XX dynastia)
 11. Ramzes XI (władca - XX dynastia)
 12. Ramzes-B
  Syn Ramzesa II i królowej Isetnotret-A (XIX dynastia) numer 2 w procesji synów. Następca tronu pomiędzy 25 a 50 rokiem panowania Ramzesa II. Pochowany w KV5 w Dolinie Królów.
 13. Ramzes-C
  Syn Chaemuaseta-C, wnuk Ramzesa II (XIX dynastia) przedstawiony na posągu swojego ojca, obecnie w Wiedniu.
 14. Ramzes-D
  Syn Ramzesa VII (XX dynastia) Plan jego grobowca, przypuszczalnie w Dolinie Królów, przedstawiono na ostrakonie z Luwru.

Ramzes-Anchefenmut
Syn Psusennesa I i Mutnedżemet. Naczelny dowódca wojsk królewskich.

Ramzes-Maatptah
Syn Króla (XIX dynastia) znany jedynie z listu w którym zarządca pałacu Meriotef gani go za brak odpowiedzi na inny list.

Ramzes-Merenre
Syn Ramzesa II (XIX dynastia) numer 21 w
procesji synów.

Ramzes-Meretmire
Syn Ramzesa II (XIX dynastia) numer 48 w
procesji synów w Wadi es-Sebua.

Ramzes Meriamon Nebueben
Syn Ramzesa II (XIX dynastia) nie pojawiający się w procesjach synów, znany jedynie z dwóch kamiennych sarkofagów Ramzesa I, wykutych gdy ten był jeszcze wezyrem a użytych przy pochówku w grobie W5 w Gurab.

Ramzes-Meriiset
Syn Ramzesa II (XiX dynastia) numer 23(34) w procesji synów w Abydos. Wzmiankowany też  na bloku z Ramesseum użytym ponownie w Medinet Habu a także na nadprożach drzwi z Kantir i  Kairu oraz steli z Berlina.

Ramzes-Nacht
Arcykapłan Amona w Tebach za Ramzesa III.

Ramzes-Pajotneczer
Syn Ramzesa II (XIX dynastia), wzmiankowany na ostrakonie z Kairu.

Ramzes-Sichepri
Syn Ramzesa II (XIX dynastia) numer 24 w procesji synów w Abydos.

Ramzes-Siptah
Syn Ramzesa II i królowej Suteterei (XIX dynastia) numer 26 w
procesji synów. Księga Umarłych prawdopodobnie do niego należąca znajduje się obecnie w Muzeum we Florencji.

Ramzes-Sitamon
Syn Ramzesa II (XIX dynastia) numer 19 w
procesji synów w Abydos.

[Ramzes-...]pre
Syn Ramzesa II (XIX dynastia) numer 20 w
procesji synów w Abydos.

Ramzes-Userchepesz
Syn Ramzesa II (XIX dynastia) numer 22 w
procesji synów w Abydos.

Ramzes-Userpehti
Prawdopodobnie syn Ramzesa II (XIX dynastia) wymieniony na bazie kolumny z Memfis.

Ranefer

 1. Ranefer-A
  Jeden z synów króla Snofru (IV dynastia). Grobowiec nr 9 w Medum.
 2. Ranefer-B
  Najstarszy Syn Króla Neferirkare.
 3. Ranefer
  Woźnica królewskiego rydwanu za Echnatona (XVIII dynastia)

Raszepses

 1. Raszepses
  Szambelan w czasach VI dynastii, pochowany w mastabie w Sakkara.

 2. Raszepses
  Wezyr ; Nadzorca Spichlerzy ; Nadzorca Robót ; Nadzorca Pisarzy za Dżedkare (VI dynastia) Grób LS16 (S902) w Sakkara.

Rathures - Niuserre (władca - V dynastia)

Ratoises - Dżedefre (władca - IV dynastia)

Rauer

 1. Rauer
  Nadzorca Robót
  w czasach V-VI dynastii pochowany w grobie LG94 w Giza.

 2. Rauer
  Wezyr Pepi I (VI dynastia) Grób w Sakkara.

Rechetre
Córka Króla, Małżonka Króla. Córka Chafre. Mastaba i kuta w skale kaplica na Głównym Polu w Giza.

Rechit
Syn króla Aha (I dynastia)

Red (Henuttauineb)
Śpiewaczka w świątyni Amona w Tebach. Żyła w okresie XXI dynastii

Radienef
Syn Ij, wymieniony w Papirusie Bulak 18.

Reditenes

 1. Reditenes-A
  Żona Aimeru-A, wymieniona w genealogii w grobie Reniseneba-B.

 2.  Reditenes-B
  Prawdopodobnie córka króla Ai I (XIII dynastia), znana z Prawniczej Steli z Karnaku.

Redżedef (władca - IV dynastia) .

Redżi
Córka Króla, znana ze statuetki znajdującej się obecnie w Muzeum w Turynie, datowanej na III dynastię.

Rehotep
Wezyr Północy za Ramzesa II.

Reneb (Nebre) (władca - II dynastia)

Reneferef (władca - V dynastia)

Reniseneb

 1. Reniseneb (władca - XIII dynastia)
 2. Reniseneb-A
  Córka Mentuhotepa-A (XIII dynastia)
 3. Reniseneb-B
  Zięć Hatszepsut-B i Neferhotepa-B (XIII dynastia)
 4. Reniseneb-Q
  Córka nieznanego króla XIII dynastii, znana z pieczęci datowanej na czasy Sebekhotepa IV lub V.
 5. Reniseneb-R
  Córka nieznanego władcy XIII dynastii i, prawdopodobnie, siostra Sebekhotepa-Q, znana z inskrypcji na pieczęci.

Renpetnefer
Córka Ramzesa II (XIX dynastia) numer 20 w
procesji córek z Luksoru.

Reptynub
Małżonka Króla
Niuserre.

Reputnebu
Małżonka króla Niuserre (V dynastia), matka Chemerernebti.

Resi
Siostra Imirameszy (XIII dynastia), wzmiankowana na
Papirusie Bulak 18.

Ressonbe
Mąż Neferhotep-A, wymieniony w genealogii z grobu Reniseneba-B.

Rewer
Wezyr w czasach Pepi I (VI dynastia). Przypuszczalnie przywódca spisku haremowego

Ribaddi
Król Byblos w czasach Amenhotepa IV Echnatona (XVIII dynastia).

Ris
Siostra Sebekhotepa II (XIII dynastia) znana dzięki papirusowi Boulaq 18.

Roksana
Jedna z żon Aleksandra Wielkiego, matka Aleksandra Ajgosa. Zamordowana z rozkazu swojego syna w 310/9.

Ruaben
Wysoki dostojnik w czasach Nineczera (II dynastia). Grób w Sakkara.

Rudament
Jeden z licznych synów Herhora, wymieniony w procesji dzieci Herhora w świątyni Chonsu w Karnaku.

Rudamon

 1. Amonrud (władca - XXIII dynastia)
 2. W ładca państwa Libu w Delcie Zachodniej. Następca Kera i poprzednik Anchhora. Syn Tilpenu.

Ruia
Żona Raia, matka Tui, teściowa Seti I (XIX dynastia) znana z bloku z Medinet Habu.

Rumersekeni
Generał króla Pianchi (XXV dynastia)
 

 


Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor