Powrót do strony głónej

         Version francaise  English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 
     

do III dynastii

IV dynastia 2655 - 2484
( Memfis )

do V dynastii

Dynastia IV jest z pewnością okresem świetności Egiptu. Prosperity wyraża się w postaci monumentalnych grobowców-piramid. Założyciel dynastii posiadał środki na budowę aż trzech obiektów tego typu. Jego następcy tworzą budowle w skali zapierającej dech w piersiach; przez starożytnych zwane cudami świata, przez wielu nam współczesnych określane tworami pozaziemskich cywilizacji. Polityka gospodarcza tego okresu sprowadza się w zasadzie do wydobywania surowców w kopalniach i kamieniołomach, oraz budowy świątyń i grobowców. Wyprawy wojskowe i handlowe prowadzone przez faraona Snofru są stopniowo, jak się zdaje, zarzucane przez jego następców.
Transkrypcja królewskiej tytulatury będzie poprawnie widziana po
pobraniu i zainstalowaniu czcionki glyptrl.ttf.

1

2655 - 2607
2649-2609 (Redford)
2614-2579 (von Beckerath)
2613-2589 (Shaw)
2600-2555 (Arnold)

2597-2547 (Dodson)
2575-2551 (Allen)
2573-2549 (Malek)
2543-2510 (Hornung, Krauss, Warburton)

Tablica genealogiczna

Snofru
 • Hr nb-mAat , nb-mAat snfr=w(i)
 • nb-mAat-nbti
 • bik-nbw
 • ... ...
 • (ni-swt-bit) snfr-w(i) , snfrw (Aby.20) , snfr (Tur.3.9) , Soris (Man)
(imię horusowe)   Hr nb mAat
Horus Nebmaat
(Horus Pan Kosmicznego Porządku)
Hr nb mAat snfrw
Horus Neb Maat Snofru
(Horus Pan Kosmicznego Porządku, Snofru)
(imię Nebti) nb.ti nb mAat
Nebti Nebmaat 
(Dwie Boginie, Panie Kosmicznego Porządku)
(imię Złotego Horusa)   bik nbw
Bik-Nebu
(Złoty Sokół ?)
Tablica z Abydos
(Nomen)
  snfrw
Snofru
(Ten Który Jest Piękny)
Papirus z Turynu
(Nomen)
(Nomen)

Syn faraona Huni i królowej Meresanch I. Trudno ustalić w miarę dokładną liczbę lat panowania Snofru. Papirus Turyński przypisuje mu 24 lata, ale niektórzy badacze sądzą, że wg. tzw. 24-krotnego liczenia, co 2 lata, Snofru rządził co najmniej 48 lat, za czym przemawiałaby jego działalność budowlana. Zapoczątkował epokę budowy kamiennych piramid, dla siebie wzniósł ich aż trzy - jedną w Medum (przez niektórych przypisywaną faraonowi Huni) i dwie w Dahszur. Wg. zapisów na Kamieniu z Palermo, poza działalnością budowlaną i gospodarczą, Snofru zorganizował 2 wyprawy do Nubii i Libii, z których przywieziono tysiące sztuk bydła i jeńców. Zorganizował także wyprawę morską po cedry do Libanu, z której powróciło 40 statków z drewnem. Inskrypcje w Wadi Maghara zaświadczają o trwałym przyporządkowaniu całego Synaju Egiptowi. W tradycji zapamiętany został jako władca dobrotliwy i mądry. Uważa się, że pomiędzy 12 a 15 rokiem panowania przeniósł z powodów politycznych rezydencję i nekropolę królewską na północ, do Dahszur, gdzie kazał wybudować piramidę, tzw. Piramidę Romboidalną.  Przypuszczalnie został pochowany w trzeciej piramidzie, zbudowanej z lokalnie wydobywanego czerwonego piaskowca, zwanej dziś Czerwoną Piramidą. Jemu również przypisuje się niewielką piramidę w Seila.
 

 Piramida w Medum  Piramida łamana w Dahszur Piramida Czerwona w Dahszur

2

2607 - 2573
2609-2584 (Redford)
2589-2566 (Shaw)
2579-2556 (von Beckerath)
2555-2520 (Arnold)

2551-2528 (Allen)
2549-2526 (Malek)
2547-2524 (Dodson)
2509-2483 (Hornung, Krauss, Warburton)

Tablica genealogiczna

Chufu ( Cheops )

 • Hr mDdw, mDd(w)
 • ny-swt-bit mDd-r-nbti , mDd-r-nbti
 • bikwi-nbw
 • xwfw
 • xwi=f-wi-Xnm w (Xnmw-xwi=f-wi) , xwi=f-wi , xfw (Aby.21)  , xwfw (Sak.17)  , Suphis (Man)
(imię horusowe)

Hr mDdw
Horus Medżedu
(Horus Który Uderza)

Hr mDd
Horus Medżed (Horus Który Uderza)

(imię Nebti)

 

mDd r nb.ti
Nebti r Medżed
(Ten Który Uderza Dla Dwóch Bogiń)

nsw-bi.ti nb.ti mDd
Nesubiti Nebti Medżed (Król Górnego i Dolnego Egiptu, Ten Który Uderza Dla Dwóch Bogiń)

(imię Złotego Horusa)

 

bik.wi nbw(.wi)
Bikui-Nebui
(Dwa Złote Sokoły)

Tablica z Abydos
(Nomen)

 

xfw
Chufu
(Chroniony [Przez Chnuma])
Tablica z Sakkara
(Nomen)
xwfw
Chufu
(Chroniony [Przez Chnuma])
(Nomen i Prenomen)

 

Xnmw xwfw
Chnum Chufu
(Chroniony Przez Chnuma)
xwfwf
Chufuf (Chroniony [Przez Chnuma])

Głowa figurki z kości słoniowej znalezionej w AbydosSyn Snofru i królowej Hetepheres I, ojciec m.in. Chafre i Dżedefre. Budowniczy Wielkiej Piramidy w Giza. Papirus Turyński podaje 23 lata panowania, Manethon - aż 63 lata.  Kamień z Palermo wzmiankuje jedynie o wykonaniu wysokiego na 7 m kolosalnego posągu i innego posągu ze złota. Liczne bajki przekazane nam przez Herodota i papirus Westcar w beletrystyczny sposób przybliżają okres jego panowania. W papirusie Westcar, legitymizującym dojście do władzy V dynastii, Chufu jest  przedstawiony w pozytywnym świetle. Inaczej u Herodota, który opisuje go jako tyrana gnębiącego lud pracą nad kolosalnymi budowlami. Historycznych faktów z tego okresu znamy bardzo niewiele. Jego powiązania rodzinne są przedmiotem ciągłych dyskusji. Uważa się, że Chufu objął rządy po śmierci swego przyrodniego brata, nieznanego z imienia syna Snofru (Kanefer ?), pochowanego w mastabie M17 w Medum.  Ślady panowania Chufu odkryto w Bubastis, Tanis, Buto oraz w Dendera, Koptos i Hierakonpolis. Słynny posążek z kości słoniowej przedstawiający władcę odnaleziono w Abydos. Z kamieniołomów w  Hat-Nub i Wadi Hammamat znamy graffiti z okresu Chufu. Były również eksploatowane kopalnie miedzi i turkusów na Synaju (Wadi Maghara) a także kamieniołomy diorytu w okolicach Abu Simbel.
 

 Mała (7.6 cm) figurka z kości słoniowej przedstawiająca króla Chufu, znaleziona w Abydos  Kartusz będący fragmentem graffito budowniczych pozostawiony w komorze odciążającej w Wielkiej Piramidzie (wg Lepsiusa) Mała głowa wapienna, przedstawiająca prawdopodobnie króla Chufu 

3

2573 - 2565
2584-2576 (Redford)
2566-2558 (Shaw)
2556-2547 (von Beckerath)
2528-2520 (Allen)
2526-2518 (Malek)
2524-2516 (Dodson)
2520-2512 (Arnold)
2482-2475 (Hornung, Krauss, Warburton)


Tablica genealogiczna

Dżedefre ( Redżedef )

 • Hr xpr
 • xpr-m-nbti
 • bikw-nbw
 • ... ...
 • Dd=f-ra (ra-Dd=f) (Sak.18) , Ratoises (Man)
(imię horusowe)

 

Hr xpr
Horus Cheper
(Horus Przemian)

(imię Nebti)

 

nb.ti xpr m
Nebti Cheperem
(Ten Który Przemienia Się Dla Dwóch Bogiń)

(imię Złotego Horusa)

 

bikw nbw(w)
Biku-Nebu
(Trzy Złote Sokoły)

Tablica z Abydos
(Nomen)
Dd f ra
Dżedefre
(Wieczny Jak Re)
(Nomen)

 

Syn Chufu, brat Chafre. Wg G.Raisnera syn Chufu i jego libijskiej małżonki. Dżedefre miałby zamordować swego brata Kuafa (Kewaba) i panować 8 lat , dopóki nie strącono go z tronu. Graffiti we wschodniej komorze z łodzią przy piramidzie Cheopsa zaświadcza, że Dżedefre był organizatorem pogrzebu swego ojca, może to wykluczać teorię o uzurpacji. Nieliczne dane zachowane w annałach z czasów panowania Dżedefre, wskazują na budowę statków i świątyń. Rozpoczął budowę kompleksu grobowego i piramidy w Abu Roasz, jednak krótki okres panowania (wg Papirusu Turyńskiego - 8 lat) uniemożliwił mu ukończenie tych prac.  Piramida w założeniu miała mieć ponad 90 m wysokości i długość boku podstawy równą 100 m. Komory grobowe znajdujące się dzisiaj na głębokości ok. 20 m wykuto z wielkich bloków granitu asuańskiego. Możliwe że sarkofag króla leży jeszcze pod gruzami, nigdy jeszcze nie przekopanymi do końca.

 Ruiny piramidy w Abu Roasz  Ruiny świątyni grobowej w Abu Roasz

4

2565 - 2525
2576-2551 (Redford)
2558-2532 (Shaw)
2547-2521 (von Beckerath)
2520-2494 (Allen)
2518-2493 (Malek)
2516-2493 (Dodson)
2512-2477 (Arnold)
2472-2448 (Hornung, Krauss, Warburton)


Tablica genealogiczna

Chafre ( Chefren )

 • Hr wsr-ib
 • wsr-m-nbti
 • sxm-bik-nbw , nTr-nbw-sxm
 • ... ...
 • xaw=f-ra (Aby.23, Sak.19) , xai=f-ra , wsr-ib xai[=f]-ra , Suphis (Man)
(imię horusowe)

Hr wsr ib
Horus Userib
(Horus o Mocnym Sercu)

(imię Nebti)

 

nb.ti wsr m
User em Nebti
(Ten Którego Serce Jest Mocne Dla Dwóch Bogiń) 

(imię Złotego Horusa)

 

sxm bik nbw (?)
Sechem Bik Nebu
(Złoty Sokół Jest Potęgą)

(Nomen)

 

xa f ra
Chafre
(Objawia Się Jak Re)
Tablica z Abydos
(Nomen)
xa f ra
Chafre (Re Objawia Się)
(Nomen)
wsr ib xa f ra
Userib Chafre (Re Objawił Się, Moc Serca)

Syn Chufu i królowej Henutsen (lub nieznanej z imienia innej królowej), mógł być identyczny z Chufuchafem. Manethon uważa Chefrena za młodszego brata Cheopsa. Papirus Turyński podaje ponad 20 lat panowania (dane uszkodzone), Manethon - 56 (lub 66) lat. Budowniczy drugiej piramidy w Giza i, prawdopodobnie, Sfinksa. W świątyni grobowej Chefrena znalazł A.Mariette dwa niezwykłej piękności diorytowe posągi władcy. Niesłychanie mało wiemy o działalności politycznej tego władcy. Nie zachowały się prawie zabytki architektoniczne poza kompleksem grobowym w Giza. Po śmierci Chafre władzę w kraju sprawował prawdopodobnie przez kilka lat jako regent, syn Dżedefre - Baka, zanim na tronie zasiadł syn Chafre - faraon Menkaure.
 

Druga Piramida w Giza Świątynia dolna w Giza

a

Tablica genealogiczna

Ba[u]fre

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • bAw.f ra

Przez niektórych badaczy uważany za króla i umieszczany pomiędzy Chafre i Menkaure. W inskrypcji skalnej z Wadi Hammamat z czasów Średniego Państwa Baufre jest zaświadczany jako król i następca Chefrena  Przypuszczalnie jednak nigdy nie panował.

b

Tablica genealogiczna

Dżedefhor

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...

Syn Chufu i królowej Meritit. Zdaniem W.Helcka i N.Grimala był władcą Egiptu, jednak przeciwko samodzielnym rządom Dżedefhora opowiada się większość badaczy. Inskrypcja skalna w Wadi Hammamat pochodząca z okresu Średniego Państwa  wymienia jego i Baufre jako następców Chafre. Istnieje pogląd uznający go za ojca królowej Chenkaus I, matki pierwszych faraonów V dynastii. Pochowany w mastabie w Giza.

5

2525 - 2521
2521-2514 (von Beckerath)
2494 - 2490 (Allen)

2493-2488 (Malek)
2477-2472 (Arnold)
2474-2473 (Hornung, Krauss, Warburton)

Tablica genealogiczna

Baka ( Bikare )

 • Hr kA-Hr ?
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • bA(?)-kA(=i) , Bicheris (Man)
  bA(?)-kA(=i)
Baka
(Dusza Ka)

Najstarszy syn Dżedefre, którego imię poświadczone jest na posągu z Abu Roasz i graffiti w wykopie północnej piramidy w Zawijet el-Arjan, która mogła do niego należeć. Głównym problemem wydaje się poprawne odczytanie imienia w kartuszu znalezionego wśród sześciu napisów atramentowych. Podczas gdy drugi hieroglif jest bez wątpienia symbolem Ka, to poprzedzający go znak jest nieczytelny. Niestety odręczny rysunek wykonany przez Alessandro Barsantiego jest niedopracowany, tak że znak ten pozostaje nieczytelny. Znani egiptolodzy rozmaicie odczytują ów kartusz. Kurt Sethe: Nebką (Jego Ka Jest Panem), Jean-Philippe Lauer: Bik-Ka (Jego Ka Jest Boskie), Peter Kaplony: Schen-Ka (Jego Ka Jest Mocne) oraz Gaston Maspero: Nefer-Ka (Jego Ka Jest Piękne). Beckerath i Reisner odczytują sporne imię jako Ba-Ka (Ka Jest Jego Duszą). Aidan Dodson widzi siedzącą postać zwierzęcia setowego, odczytując Set-Ka (Set Jest Moim Ka).

6

2521 - 2493
2551-2523 (Redford)
2532-2503
(Shaw)
2514-2486 (von Beckerath)
2493-2475 (Dodson)
2490-2472 (Allen)
2488-2460 (Malek)
2472-2454 (Arnold)
2474-2473 (Hornung, Krauss, Warburton)

Tablica genealogiczna

Menkaure ( Mykerinos )

 • Hr kA-Xt
 • kA-nbti
 • nTri-bik-nbw , nTr-nbw- nTri
 • ... ...
 • mn-kAw-ra (Aby.24) , mn-kA-ra , Mencheres (Man)
(imię horusowe)

 

Hr kA xt
Horus Ka Chet
(Horus [z] Ciałem Byka)

(imię Nebti)

 

nb.ti kA
Nebti Ka
(Byk Dwóch Bogiń)

(imię Złotego Horusa)

 

bik nbw nTr
Bik-Nebu Neczer
(Złoty Sokół Jest Boski)

Tablica z Abydos
(Nomen)
mn kA.w ra
Menkaure  
(Wieczny Jak Dusze [Ka] Re)
(Nomen)

 

mn kA(.w) ra
Menkaure  (Wieczny Jak Dusze [Ka] Re)

Syn Chafre i królowej Chemerernebti I, brat i mąż Chemerernebti II.  Papirus Turyński podaje 18 (lub 28) lat panowania. Miejsce pochówku - trzecia piramida w Giza. Manethon przedstawia Menkaure (Mykerinosa) w świetle znacznie łagodniejszym niż jego poprzedników przypisując mu aż 63 lata panowania. Poza wspaniałym grobowcem-piramidą w Giza niemal nic nie wiadomo o tym władcy. Piramida Mykerinosa jest znacznie mniejsza niż jej poprzedniczki. Jej wysokość - 66 m, kąt nachylenia ścian - 51o, długość boków podstawy - 102x105 m. Sarkofag został zrabowany przez R.W.Vyse'a, zatonął wraz z transportującym go statkiem u wybrzeży Hiszpanii. Znaczną część kompleksu grobowego (świątynie grobowa i dolna oraz rampa) została ukończona przez syna i następcę Mykerinosa, Szepseskafa. Po śmierci ubóstwiony, o czym świadczą dekrety wydane przez Szepseskafa, Nemtiemsafa I i Pepi II.


Piramida Menkaure w Giza  Triada z łupku - król i królowa Chemerernebti II, również jako bogini Hathor

7

2493 - 2486
2523-2519 (Redford)
2503-2498 (Shaw)
2486-2479 (von Beckerath)
2475-2471 (Dodson)
2472-2467 (Allen)
2460-2456 (Malek)
2454-2450 (Arnold)
2441-2436 (Hornung, Krauss, Warburton)

Tablica genealogiczna

Szepseskaf

 • Hr Sps-Xt
 • Sps-nbti
 • ... ...
 • ... ...
 • Spss-kA=f (Aby.25) , ni-swt-bit Spss-kA[=f] , Sebercheres (Man)
(imię horusowe)

Hr Sps Xt
Horus Szepseschet
(Szlachetne Ciało Horusa)

(imię Nebti)

 

nb.ti Sps
Nebti Szeps[es]
(Szlachetne Ciało Dwóch Bogiń)

(Nomen)

 

Spss kAf
Szepseskaf
(Jego Dusza Jest Szlachetna)

Tablica z Abydos
(Nomen)
(Nomen)

nsw-bi.ti Spss kAf
Nesubiti Szepseskaf (Król Górnego i Dolnego Egiptu, Szepseskaf)

Alabastrowa głowa pochodząca z świątyni dolnej Menkaure. Powszechnie identyfikowana z Szepseskafem choć istnieją opinie że może to być jeszcze jedno przedstawienie króla MenkaureSyn Menkaure i nieznanej z imienia królowej, prawdopodobnie Chemerernebti (2). Papirus Turyński podaje 4 lata panowania, zdaniem Manethona - 7 lat. Król wzmiankowany również przez Kamień z Palermo. Wiadomo, że dokończył budowę kompleksu grobowego Menkaure - świątynie grobowa i dolna oraz rampa. Sądzi się, że mógł być ojcem Ptahdżedefa (Tamphtis u Manethona), ostatniego władcy tej dynastii. Miejsce pochówku - mastaba w południowej Sakkara.
 

c

2486 - 2484
2519-2513 (Redford)
2500 (Krauss)
2479-2477  (von Beckerath)
2467-2465 (Allen)

2456-2454 (Malek)

Tablica genealogiczna

Ptahdżedef  ( Tamftis )

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • Tamphtis (Man)

Przez niektórych badaczy władca ten uważany jest za ostatniego króla tej dynastii. Być może był synem Szepseskafa.  Papirus Turyński podaje dwa lata panowania, choć samo imię nie zachowało się. Manethon, u którego władca ten występuje pod imieniem Tamphtis, które to imię być może jest grecką formą imienia Ptahdżedef lub Dżedefptah, przypisuje mu 9 lat panowania.

do III dynastii

Copyright © 2000-2023 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor

 

do V dynastii