Powrót do strony głónej

         Version francaise  English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 
     

do XII dynastii

XIII dynastia 1776 - ok.1625
 ( Memfis, Teby )

do XIV dynastii

Okres rozbicia i upadku państwowości, w którym wyodrębnić można przynajmniej pięć "dynastii", czy raczej rodzin królewskich, panujących na różnych terytoriach Górnego Egiptu. Wielu z nich "rządzi" przez krótki czas, wielu dzieli władzę równolegle z innymi. Poniżej przedstawiam władców roszczących sobie prawo do tytułu królewskiego - władców, o których cośkolwiek  wiadomo. Niektóre imiona mogą być różnymi imionami tych samych panujących. Datacja tego okresu jest niezwykle problematyczna i do przedstawionych okresów panowania należy podchodzić elastycznie, traktując je bardziej jako wskazówkę ułatwiającą umiejscowienie w czasie konkretnego władcy.
Transkrypcja królewskiej tytulatury będzie poprawnie widziana po pobraniu i zainstalowaniu czcionki glyphtrl.ttf .

1

1776 - 1774
1786-1783 (Redford)
1766-1764 (Ryholt)
1759-1757 (Franke)
1759-1757 (Franke ; Hornung, Krauss, Warburton)

Ugaf
 • Hr sxm-nTrw
 • xai-bAw
 • mry-[tAwi]
 • xwi-tAwi-ra
 • wgA.f

xwi-tAwi-ra Chutauire (Ten, Który Ochrania Obydwa Kraje, Re)

wgA.f Ugaf
Papirus Turyński podaje 2 lata, 3 miesiące i 24 dni panowania. Zachowało się kilka zabytków współczesnych władcy w okolicach II katarakty, świadczących o egipskiej dominacji w Nubii w tym okresie. Późniejsze wzmianki dotyczące Ugafa to zapisy na Papirusie Turyńskim i tablicy królewskiej z Karnaku, oraz wzmianka na bloku ze świątyni Montu w Medamud a także tzw. plakietka Rubensohna z Epoki Późnej. D.Franke uważa że Ugaf zanim objął władzę mógł być dowódcą wojskowym. Według K.S.B. Ryholta król ten panował dopiero jako 21 władca tej dynastii.

2

1773 - 1768
1800-1796 (Ryholt)
1783-1780 (Redford)

1757-1752 (Franke)
Tablica genealogiczna

Amenemhat Senbuf
 • Hr mH-ibtAwi
 • iTi-sxm.f
 • ... ...
 • sxm-kA-ra (Tur.6.6)
 • imn-m-HAt snb.f

sxm-kA-ra Sechemkare (O Potężnym Ka, Re)

 imn-m-HAt snb.f Amenemhat (Amon Stoi Na Czele)  Senbuf (On Jest Zdrów)

Papirus Turyński podaje 3 lata panowania. Odnalezione zabytki to: bloki kamienne z Tod, pieczęć, skarabeusz, napisy w Semna i Aksut, posąg ze świątyni na Elefantynie.

3

1767 - 1761
1775-1772 (Ryholt)
1752-1746 (Franke)

Sechemre Chutaui ( Panczeni )
 • Hr xai-bAw
 • wHm-Dd
 • anx-rnpwt
 • sxm-ra xwi-tAwi
 • pA-n-Tni(?)
 sxm-ra xwi-tAwi Sechemre Chutaui (Potężny Re, który Ochrania Obydwa Kraje)

pA-n-Tni Panczeni
 

Wzmianka w Papirusie Turyńskim mówi o 6 latach rządów. Jego istnienie potwierdzają także papirusy z Illahun oraz Nilometr z Semny w Nubii, oraz królewska tablica z Karnaku i artefakty z Bubastis, Uronarti i Kermy. D.Franke jest zdania że władca ten rządził jedynie w Abydos. Inni badacze są przeciwni utożsamianiu Panczeniego z Sechemre Chutaui.

4

1761 - 1758
1796-1793 (Ryholt)
1746-1743 (Franke)

Tablica genealogiczna
 

Amenemhat V
 • Hr sanx-tAwi
 • ... ...
 • ... ...
 • sxm-kA-ra
 • imn-<ra>-m-HAt (Tur.6.7)
sxm-kA-ra  Sechemkare (O Potężnym Ka, Re)
imn-m-HAt Amenemhat  (Amon Przewodzi)
Istnienie Amenemhata jest kwestionowane przez D.Frankego. Uważa on, że drugi i czwarty władca tej dynastii to jedna i ta sama osoba, panująca ok. 1750 p.n.e.

5

1758 - 1757
1743-1742 (Franke)
Tablica genealogiczna

Ameni Kemau ( Sehetepibre ) 
 • ... ...
 • ... ...
 • sHtp-ib-ra (Tur.6.8)
 • imny qmAw
sHtp-ib-ra Sehetepibre (Ten, Który Zadowala Serce Re)

imny qmAw Ameni Kemau

Władca poświadczony na pieczęci cylindrycznej oraz w odnalezionym niedawno fragmencie steli z kopalni galenitu z Gebel Zeit nad Morzem Czerwonym. Kim Ryholt rozróżnia dwie postacie - Ameni Kemau (1793-1791) i Sehetepibre (1783-1781). Pozostałości piramidy króla Ameni Kemau wraz z sarkofagiem odkryto w 1957 roku na nekropoli w Dahszur.

6

1756
1788 (Ryholt)
1741 (Franke)

Iufeni
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • iw.f-n.i (Tur.6.9)
 • ... ...

 iw.f-n.i  Iufeni  (On Należy Do Mnie)

Król, którego imię On należy do mnie poświadczone jest jedynie przez Papirus Turyński.

7

1756 - 1750
1788-1785 (Ryholt)
1730-1724 (Franke)
Tablica genealogiczna
Amenemhat VI
 • Hr shrw-tAwi
 • sxm-xaw
 • HqA-mAat
 • sanx-ib-ra (Tur.6.10)
 • imny (sA) ini-iti.f (sA) imn-m-HAt
sanx-ib-ra Sanchibre (Ten, Który Pozwala Żyć Sercu, Re)
 
imn-m-HAt Amenemhat  (Amon Przewodzi)
Władca ten zaświadczony jest przez Papirus Turyński i Tablicę z Karnaku. Jego imię znaleziono również na bloku kamiennego architrawu w Heliopolis oraz na pieczęciach cylindrycznych. Kartusz  pochodzący ze stołu ofiarnego w Karnaku zawiera imiona przodków Amenemhata - Ameni i Antef.

8

1750 - 1748
1785-1783 (Ryholt)
ok.1738/39 (Franke)

Nebnun ( Semenkare ) 
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • smn-kA-ra (Tur.6.11)
 • nb-nwn
smn-kA-ra Semenkare  (O Umocnionej Sile  Ka, Re)

nb-nwn Nebnun  ([Moim] Panem Jest Nun)

Władca, którego imię tronowe smn-kA-ra znane z Papirusu Turyńskiego oznacza  O umocnionej sile  Ka, Re. Na steli fajansowej odnalezionej w 1984 w świątyni  w Gebel Zeit poświadczone jest imię własne Nebnun - [Moim] Panem jest Nun, wskazujące na działalność tego władcy w kopalniach galenitu w Górach Wschodnich.

9

1748 - 1745
1791-1788 (Ryholt)
ok.1738 (Franke)
Tablica genealogiczna

Hornedżheriotef
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • Htp-ib-ra , <s>Htp-ib-ra (Tur.6.12)
 • qmAw sA Hr-nD-Hr-it.f

<s>Htp-ib-ra Sehetepibre (O Szczęśliwym Sercu, Re)

Htp-ib-ra Hetepibre  (Szczęśliwe Serce, Re)

 qmAw sA Hr-nD-Hr-it.f  Hornedżheriotef (Horus, Który Chroni Swego Ojca)

Przypuszczalnie azjatyckiego pochodzenia władca, którego imię, zachowane na Papirusie Turyńskim, oznaczało Horus, który chroni swego ojca. Zachowały się resztki pałacu w Tell el-Daba. Do tego króla należał również skarabeusz odnaleziony w Jerycho.

10

1745 - 1743
1781 (Ryholt)

Suadżkare
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • swAD-kA-ra (Tur.6.13)
 • ... ...

swAD-kA-ra  Suadżkare  (O Ożywczym Ka, Re)

Imię tego, wzmiankowanego jedynie w Papirusie Turyńskim, władcy znaczy O ożywczym Ka, Re. To samo imie tronowe nosi siódmy król XIV dynastii, wymieniony na Papirusie Turyńskim.

11

1742
1780 (Ryholt)
1736 (Franke)

 

Nedżemibre
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • nDm-ib-ra (Tur.6.14)
 • ... ...

nDm-ib-ra Nedżemibre  (O Przyjemnym Sercu, Re)

Temu regentowi o imieniu tronowym nDm-ib-ra O przyjemnym sercu, Re poświadczonym przez Papirus Turyński przypisuje się również dwa skarabeusze, jeden z Memfis, drugi z Azji Przedniej.

12

1741 - 1738
1780-1777 (Ryholt)
ok.1750 (Grimal)


 

Sebekhotep I
 • Hr smA-tAwi
 • Dd-xaw
 • kAw-nTrw
 • xai-anx-ra
 • sbk-ra-Htp(w) (Tur.6.15)

xai-anx-ra Chaianchre (Żywe Wcielenie Re)

sbk-ra-Htp(w) Sebekhotep (Sobek Jest Zadowolony)

Papirus Turyński wzmiankuje imię własne tego króla - sbk-ra-Htp(w) - Sobek jest zadowolony. Jego imię tronowe xai-anx-ra znaczy Żywe wcielenie Re. Władca ten jest również wymieniony na Tablicy królewskiej z Karnaku. Na steli z Abydos zachowało się jego imię horusowe - Hr smA-tAwi - Horus ten, który jednoczy Oba Kraje, imię Nebti - Dd-xaw - O trwałych wcieleniach i imię złotego horusa - kAw-nTrw - Siły Ka bogów.

13

1736
1777 (Ryholt)
Tablica genealogiczna
Reniseneb
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • rn(.i)-snb(w) (Tur.6.16)
rn(.i)-snb(w) Reniseneb (Moje imię jest zdrowe)
Imię oznaczające Moje imię jest zdrowe, pojawia się jedynie na Papirusie Turyńskim z adnotacją że król ten panował 4 miesiące.

14

1736 - 1731
1777-1775 (Ryholt)
1732 (Franke)
Tablica genealogiczna
Hor I
 • Hr Htp-ib-tAwi
 • nfr-xaw
 • nfr-nTrw
 • Aw(t)-ib-ra , Awt-ib-ra (Tur.6.17)
 • Hr , sA-ra Hr
Aw(t)-ib-ra Autibre
Hr Hor (Horus)
Król ten z pewnością zafascynowany był postacią Amenemhata III. Świadczy o tym nie tylko opieczętowanie kanop Hora imieniem Amenemhata III ale również niezwykła dbałość o miejsce pochówku tego wielkiego faraona. Hor zlecił odnowę piramidy Amenemhata III w Dahszur. Sam kazał się pochować w nieużywanym grobowcu szybowym od północnej strony piramidy. Grób ten odkrył w 1894 roku J. de Morgan, znajdując pozostałości pochówku i wyposażenia grobowego.

15

1731 - 1724
1769-1766 (Ryholt)
1731-1724 (Franke)
1753-1748 (Hornung, Krauss, Warburton

Tablica genealogiczna
Amenemhat VII
 • Hr Hri-tp-tAwi
 • nTri-bAw
 • aA-pHti
 • sDfA-kA-ra
 • kAy (sA?) imn-m-HAt
sDfA-kA-ra Sedżefakare
kAy (sA?) imn-m-HAt  Syn Kai Amenemhat  (Amon Przewodzi)
Władca wzmiankowany na bazie posągu poświęconego bogowi Montu w Medamud, na pieczęciach cylindrycznych, skarabeuszu oraz w graffiti z piramidy królowej Chuit w Sakkara. kAy Kai to przypuszczalnie imię ojca. Jego żoną była królowa Nub-hetepi spokrewniona prawdopodobnie z jego poprzednikiem, Horem.

16

1724 - 1718
1760-1756 (Redford)
1724-1718 (Franke)
1737-1733 (Hornung, Krauss, Warburton

Sebekhotep II Amenemhat
 • Hr mnx...
 • ... ...
 • anx-nTrw
 • sxm-ra xwi-tAwi
 • imn--m-HAt (sA?) sbk-Htp(w) , sxm-ra xwi-tAwi sbk-Htp(w) (Tur.6.19)
sxm-ra xwi-tAwi Sechemre Chutaui

imn-m-HAt sbk-Htp(w) Amenemhat Sebekhotep (Amon Przewodzi, Sobek Jest Zadowolony)

Syn Amenemhata VIII i królowej Nubhetepti noszący podwójne imię Amenemhat-Sebekhotep. Wg. J. von Beckeratha przypisującemu temu władcy papirus Bulak 18, rządził on co najmniej 3 lata. S.Quirke poszerza ten okres o kolejne 2 lata opierając się na papirusie z Brooklinu 35.1446. Ślady działalności budowlanej Sebekhotepa II znaleźć można w Okręgu Tebańskim oraz w Gebelein i Kermie. D.Franke przypisuje Sebekhotepowi piramidę (Ai I ?)  położoną  na południowy-zachód od piramidy Chendżera w Południowej Sakkarze.

17

1718 - 1712
1764-1759 (Ryholt)
1756-1751 (Redford)

1718-1712 (Franke)
 1732-1728 (Hornung, Krauss, Warburton
Tablica genealogiczna

Chendżer
 • Hr Dd-Hprw
 • Dd-msw(t)
 • bik-aA (?)
 • wsr-kA-ra , ni-mAa-n-xa-ra (?) , ni-mAa-nt(?)-ra
 • xnDr (xnsr ?) , wsr-[kA]-ra xnDr (Tur.6.20)

wsr-kA-ra Userkare (O Silnym Ka, Re)

xnDr Chendżer

Miejsce pochówku - piramida w południowej Sakkarze, która pierwotna wysokość sięgała 37 m, a kąt nachylenia ścian - 55o, zwieńczona piramidionem z czarnego granitu, otoczona była wewnętrznym i zewnętrznym murem. W skład kompleksu wchodziły świątynia grobowa, kaplica północna oraz piramida królowej. We wnętrzu samej piramidy znajdował się ciąg korytarzy z niespotykanym wręcz systemem blokad i zamknięć zabezpieczających komorę grobową, wykutą w bloku kwarcytu ważącym ponad 60 ton. Istnienie faraona Chendżera potwierdzają także dwa papirusy, z Brooklynu i Bulak-18. Na Papirusie Turyńskim nie zachowała się informacja o długości rządów tego władcy.

 Ruiny piramidy w Sakkara

18

1712 - 1710
1759-? (Ryholt)
ok.1711 (Franke)
Tablica genealogiczna

Imiramesza ( Mermesza ) 
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • smnx-kA-ra , [smnx-kA]-ra (Tur.6.21)
 • imi-rA-mSaw

smnx-kA-ra Semenchkare

imi-rA-mSaw Imiramesza  (Naczelnik Oddziałów ; Generał)

J. von Beckerath uważa że imię władcy, oznaczające Naczelnik oddziałów, było pierwotnie tytułem określającym pełnioną funkcję i stało się jego imieniem własnym w momencie objęcia władzy. Królowi poświęcono dwa kolosalne siedzące posągi z Tanis (ustawione pierwotnie w Memfis), uzurpowane następnie przez Apopisa. Sprawował władzę przypuszczalnie przez okres 2-3 lat.

19

1709
1710 (Franke)
Tablica genealogiczna

Antef IV
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • sHtp-kA-ra , Htp-kA-ra , [sHtp]-kA-ra (Tur.6.22)
 • ini.it.f

sHtp-kA-ra Sehetepkare

ini.it.f Antef
Władca wzmiankowany w Papirusie Turyńskim, na posągu z Medinet Maadi oraz na skarabeuszach.

20

1708
?-1749 (Ryholt)
 

Seth I
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ...-ib-[ra] stH (Tur.6.23)

...-ib-[ra] stH ...ibre Seth 
Zapis imienia zachował się jedynie we fragmencie na Papirusie Turyńskim. Przypuszczalnie panował bardzo krótko.

c

ok. 1750 (Franke)

Ibi II
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • iby

iby Ibi
Imię tego władcy wzmiankowane w Genealogii kapłanów z Memfis. Franke umiejscawia go na początku dynastii, ok. 1750 p.n.e.

d

ok.1740 (Franke)

 

Aakeni
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • aA-qni(w)

  

aA-qni(w) Aakeni

Imię tego władcy, oznaczające Dzielny osioł  pojawia się jedynie w genealogii kapłańskiej z Memfis. Zdaniem Beckeratha jest ono wynikiem zamierzonego zniekształcenia imienia "Set jest dzielny" w okresie, kiedy bóg Set został wyklęty. Wg. Franke'go był następcą Ibiego i panował ok. roku 1740 p.n.e.

21

1708 - 1705
1749-1747 (Redford)
1749-1742 (Ryholt)
ok.1745 (Grimal)
1708-1705 (Franke, Helck)
1725-1722 (Hornung, Krauss, Warburton)

Tablica genealogiczna
 
Sebekhotep III
 • Hr xwi-tAwi
 • xai-m-sxm.f
 • Htp-Hr-mAat
 • sxm-ra swAD-tAwi
 • sbk-Htp(w) , sxm-ra swAD-tAwi sbk-Htp(w) (Tur.6.24)
sxm-ra swAD-tAwi Sechemre Suadżtaui (Potężny Re, Dający Pomyślność Obu Krajom)
sbk-Htp Sebekhotep  (Sobek Jest Zadowolony)
Papirus Turyński podaje rok, miesiąc i dwa dni panowania (w innych przekładach - 3 lata). Syn Mentuhotepa i Juhetibu. Skarabeusze oraz przedstawienia na wyspie Sehel, a także inskrypcja skalna koło Hermonthis wyjaśniają genealogię rodziny Sebekhotepa. Na początku swego panowania, władca ten wysyłał prawdopodobnie ekspedycje wojskowe do Azji. Działalność budowlana władcy miała miejsce głównie w Okręgu Tebańskim, Bubastis, Sehel, Elefantynie. 

22

1705 - 1694
1747-1736 (Redford)
1742-1731 (Ryholt)
1741-1730 (Grimal)
1738-1727 (Malek)

1721-1710 (Hornung, Krauss, Warburton)
1696-1686 (Lehner)

Tablica genealogiczna
Neferhotep I
 • Hr grg-tAwi
 • wp-mAat
 • mn-mrwt
 • xai-sxm-ra
 • nfr-Htp
xai-sxm-ra Chaisechemre (Mocarne Wcielenia Re) 
nfr-Htp Neferhotep (Piękny i Zadowolony)
Papirus Turyński podaje 11 lat i 1 miesiąc panowania. Neferhotep był synem arcykapłana z Abydos imieniem Haanchef i Kemi. Jego dwaj bracia, Sahathor i Sebekhotep IV,  sprawowali rządy bezpośrednio po nim. Rezydencją Neferhotepa było Iczi-tawi w Środkowym Egipcie. Ślady panowania tego faraona znaleziono zarówno w Byblos (Fenicja), jak i w Asuanie, także w Buhen w Nubii. Działalność budowlana skupiała się głównie w Fajum, Tebach, w Abydos i na Elefantynie. Miejscem pochówku władcy mogła być piramida w Mazghuna, jeśli, jak chcą niektórzy, nie należała do Sebekhotepa IV.

23

1694
1735 (Redford)
1733 (Ryholt)
1727 (Malek)
1694 (Franke)

Tablica genealogiczna

Sahathor
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • mn-wAD-ra
 • <ra>sA-HtHr (Tur.6.26)

 mn-wAD-ra Menuadżre
<ra>sA-HtHr Sahathor  (Syn Hathor)

Krótko panujący brat Neferhotepa I i Sebekhotepa IV. Oprócz Papirusu Turyńskiego, w którym okres panowania Sahathor nie zachował się, jego rządy poświadczają również inskrypcje skalne z Sehel i Wadi Hammamat oraz dwa posągi ze świątyni Hekaiba na Elefantynie.

24

1693 - 1685
1734-1725 (Redford)
1727-1720 (Malek)
1732-1720 (Ryholt)
1694-1685 (Franke)
1709-1701 (Hornung, Krauss, Warburton)

Tablica genealogiczna
Sebekhotep IV
 • anx-ib-tAwi
 • wAD-xaw
 • wsr-baw
 • xai-nfr-ra (Tur)
 • sbk-Htp(w) , xai-nfr-ra sbk-Htp(w) (Tur.6.27)
xai-nfr-ra Chaineferre (Piękna Jest Dusza [Postać] Re)
sbk-Htp(w) Sebekhotep  (Sobek Jest Zadowolony)
Stela z Edfu poświadcza 8 rok rządów Sebekhotepa. Był bratem swoich poprzedników na tronie. Tablica królewska z Karnaku umiejscawia Sebekhotepa bezpośrednio po Neferhotepie I, pomijając krótko panującego Sahathora.  Władca ten pozostawił bardzo wiele zabytków na terenie całego Egiptu, co dowodzi wielkiego znaczenia i potęgi jego rządów; znane są liczne posągi Sebekhotepa. . Poświadczona wyprawa wojskowa do Dolnej Nubii świadczy o dość ofensywnej polityce w tym okresie choć niektórzy badacze (W.Helck) uważają że jeszcze za rządów Sebekhotepa (lub bezpośrednio po ich zakończeniu) miało miejsce rozbicie państwa na kilka niezależnych księstw. W tym też czasie mogło dojść do rządów książąt hyksoskich w Delcie.

25

1685 - 1680
1725-1721 (Redford)
1720-1716 (Malek)
1720-1715 (Grimal)
1717-1712 (Ryholt)
1685-1680 (Franke)
1700-1695 (Hornung, Krauss, Warburton)
Tablica genealogiczna

Sebekhotep V
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • xai-Htp-ra (Tur.7.1)
 • sbk-Htp(w)

xai-htp-ra  Chaihotepre (Doskonały w Objawieniach, Re)
sbk-Htp(w) Sebekhotep  (Sobek Jest Zadowolony)

Wg. Papirusu Turyńskiego Sebekhotep rządził 4 lata, 8 miesięcy i 29 dni, wzmiankuje go też tablica królewska z Karnaku. Być może o nim właśnie, jako o księciu, wspomina napis z Wadi el-Hudi. Byłby więc, być może, synem Sebekhotepa IV.

26

1680 - 1669
1721-1712 (Redford)
1716-1706 (Malek)
1712-1701 (Ryholt)
1680-1670 (Franke)
1695-1685 (Hornung, Krauss, Warburton)

Tablica genealogiczna
Jaib
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • wAH-ib-ra (Tur)
 • iai-ib , wAH-ib-ra iai-ib (Tur.7.2)
wAH-ib-ra Uahibre (O niezłomnej woli, Re) 
iai-ib Jaib (Radosny)
Papirus Turyński podaje 10 lat, 8 miesięcy i 28 dni panowania. Imię tego władcy zachowało się również na skarabeuszach, pieczęci oraz steli Sahathora. Jego małżonką była królowa Chaesnebu.

27

1669 - 1656
1714-1701 (Barth)
1712-1700 (Redford)
1706-1683 (Malek)
1704-1690 (Grimal)
1701-1677 (Ryholt)
1700-1690 (Beckerath)
1684-1661 (Hornung, Krauss, Warburton)
1669-1656 (Franke, Krauss)
1664-1641 (Lehner)
Tablica genealogiczna

Ai I

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • mri-nfr-ra
 • iy
mri-nfr-ra Merineferre (Piękne Jest Pragnienie Re)
iy Ai
Papirus Turyński przypisuje mu rządy trwające 23(13) lat, 8 miesięcy i 28 dni. Jest władcą, którego panowanie poświadczają zabytki zarówno na południu, jak i na północy kraju, między innymi: piramidion pochodzący z jego piramidy znajdującej się prawdopodobnie w Sakkara, nadproża i bloki kamienne w świątyni w Karnaku oraz liczne skarabeusze.

28

1656 - 1654
1720-1717 (Ryholt)
1656
-1654 (Franke)
Tablica genealogiczna
 

Sebekhotep VI
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • mri-Htp-ra (Tur.7.4)
 • sbk-Htp(w)

mri-Htp-ra Merihotepre  (Ukochany Przez Re Jest Zadowolony)

sbk-Htp(w) Sebekhotep  (Sobek Jest Zadowolony)

Władca poświadczony przez Papirus Turyński, tablicę królewską, posąg i stelę z Karnaku, oraz stelę z Abydos. Dokładne ustalenie tożsamości Sebekhotepa wzbudza jeszcze wiele kontrowersji. Przez D.Franke utożsamiany z królem o imieniu Ani , uważanym za imię rodowe Sebekhotepa. Papirus Turyński przypisuje mu 2 lata, 2 miesiące i 9 dni rządów.

e

1700-1698 (Redford)
1677-1675 (Ryholt)

1656
-1654 (Franke)
1660-1659 (Hornung, Krauss, Warburton)
Tablica genealogiczna

 

Ini I
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • mri-itp-ra
 • in(i)

mri-itp-ra Meriitepre

in(i) Ini

Król wzmiankowany na skarabeuszu a przez D.Franke utożsamiany z Sebekhotepem VI. Ini (Ani) byłoby rodowym imieniem Sebekhotepa VI. Tego zdania są również J.von Beckerath i Spalinger.

29

1654 - 1651
1698-1695 (Redford)
1675-1672 (Ryholt)
1654-1651 (Franke)

Sanchenre Suadżetu
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • sanx-n-ra swADtw (Tur.7.5)

sanx-n-ra swADtw Sanchenre Suadżetu
Król wymieniany w Papirusie Turyńskim i tablicy królewskiej z Karnaku. Miał panować 3 lata i 2 miesiące.

30

1672-1669 (Ryholt)

Ined
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • mri-sxm-ra (Tur)
 • ind , mri-sxm-ra ind (Tur.7.6)

mri-sxm-ra Merisechemre  (O Ukochanej Władzy, Re)

mri-sxm-ra ind Merisechemre Ined

Władca wzmiankowany w Papirusie Turyńskim. Jego imię tronowe oznacza O ukochanej władzy, Re. Zdaniem J.von Beckeratha i D.Frankego jest on tożsamy z Neferhotepem II.

f

1650 - 1647
1695-1692 (Redford)

Neferhotep II
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • mri-sxm-ra
 • nfr-Htp

mri-sxm-ra Merisechemre  (O Ukochanej Władzy, Re)

nfr-Htp  Neferhotep  (Piękny i Zadowolony)

Imię tronowe króla, Merisechemre oznacza O ukochanej władzy, Re. Imię to jest identyczne z imieniem poprzednika co J.von Beckerat uznał za wystarczający powód utożsamienia obu postaci. W Papirusie Turyńskim przypisano mu 3 lata i 1 miesiąc panowania.

31

1646
1691 (Redford)
1669-1664 (Ryholt)
1647 (Franke)

Hori ( Hor II )
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • swAD-kA-ra (Tur.7.7)
 • Hri

swAD-kA-ra  Suadżkare 

Hri Hori

Władca wymieniany wyłącznie przez Papirus Turyński. Wg tego źródła miał panować więcej niż 1 rok, w interpretacji A.Gardinera - 5 lat.

32

1644 - 1642
1690-1688 (Redford)
1664-1662 (Ryholt)
1646-1644 (Franke)
Tablica genealogiczna
Sebekhotep VII
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • mri-kAw-ra
 • sbk-Htp(w) , mri-kAw-[ra] sbk[-Htp(w)] (Tur.7.8)
mri-kAw-ra Merikaure (O kochającym Ka, Re)
sbk-Htp Sebekhotep (Syn Re, Sobek jest zadowolony)
Władca poświadczony przez Papirus Turyński (ponad 2 lata panowania) i tablicę królewską z Karnaku oraz jeden z posągów. Imiona jego dwóch synów to Bebi i Sebekhotep.

37

1641 - 1638
ok.1640 (Franke)
Didumes
 • Hr wAD-xaw
 • Sd(i)-tAwi
 • ini-Htp(w)
 • Dd-Htp-ra , Dd-nfr-ra
 • Dd(w)-msi(w) , Tutimajos (Man)
Dd-Htp-ra Dżedhetepre (Przynoszący Trwały Pokój, Re)
Dd-nfr-ra Dżedneferre (Trwałe jest piękno Re)
Dd(w)-msi(w) [Did]umes
Dwóch władców o tym imieniu, lub jeden, który w trakcie panowania zmienił tytulaturę. Znamy dwa imiona tronowe tego władcy: Dżedneferre na fragmentach wapiennych ze świątyni Mentuhotepa II, oraz Dżedhotepre z prywatnej steli z Edfu. Czasami z władcą tym utożsamiany jest Tutimajos u Manethona, podczas rządów którego miał nastąpić atak Hyksosów na Egipt. Zdaniem D.Frankego, Didumes mógł żyć współcześnie z pierwszym władcą hyksoskim Salitisem.

38

Ibi III
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ...-mAat-ra (Tur.7.14)
 • ibi

...-mAat-ra  ...maatre  (Re [Jest Doskonały] w Maat)

ibi  Ibi

Imię tronowe tego władcy oznacza "[Doskonały] w Maat, Re". Poświadcza je jedynie Papirus Turyński.

39

  Hor III
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ...wbn-ra (Tur.7.15)
 • Hr

...wbn-ra ...benre

Hr  Hor (Horus)

Władca poświadczony wyłącznie przez Papirus Królewski z Turynu. Imię tronowe uszkodzone.

40

  Se...kare
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • s...kA-ra (Tur.7.16)
 • ... ...

s...kA-ra  Se...kare

Imię tronowe znane jedynie z uszkodzonego fragmentu Papirusu Turyńskiego.

41

1640 (Franke)
Senebmiu
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • swAH.n-ra
 • snb-miiw
swAH.n-ra Suahenre (Ten, Który Czyni Re Trwałym)
 snb-miiw Senebmiu (Zdrów, Jak On Przyszedł)
Władca wzmiankowany przez Papirus Turyński, fragment steli z Gebelein oraz inne przedmioty z Gebelein i Deir el-Bahari.

44

1805-1780 (Ryholt)
1640 (Franke)
 

Sechaenre
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • sxai.n-ra
 • ... ...

sxai.n-ra Sechaenre

Władca poświadczany przez Papirus Turyński i fragmenty świątyni grobowej Mentuhotepa II w deir el-Bahari. Ryholt stawia go jako pierwszego króla XIV dynastii.

46

Mericheperre
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • mri-xpr-ra (Tur.7.22)
 • ... ...

mri-xpr-ra  Mericheperre  (O Ukochanej Postaci, Re )

Regent o imieniu O ukochanej postaci, Re wzmiankowany na Papirusie Turyńskim; również na skarabeuszu z British Museum.

47

  Merikare
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • mri-kA-[ra] (Tur.7.23)
 • ... ...

mri-kA-[ra] Merikare  (Ukochana Jest Dusza Re)

Władca poświadczony jedynie przez Papirus Królewski z Turynu jako następca Mericheperre.

g

Senuseret IV ( Sesostris IV )
 • Hr wHm-anx
 • sanx-tAwi
 • nfr-xaw
 • snfr-ib-ra
 • s(i)-n-wsrt

snfr-ib-ra Seneferibre

s(i)-n-wsrt  Senuseret

Władca o nieokreślonej chronologii którego jednak należy przypisać do tej dynastii. Panował przypuszczalnie jedynie w Górnym Egipcie. Jego istnienie i tytulaturę poświadczają nieliczne zabytki - tablica królewska z Karnaku, posąg oraz fragment steli pochodzącej z pierwszego roku rządów.

h

Montuemsaf
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • Dd-anx-ra
 • mnTw-m-sA.f

Dd-anx-ra Dżedanchre  (O Wiecznym Życiu, Re)

mnTw-m-sA.f Montuemsaf  (Montu Jest Jego Ochroną)

Władca ten, którego imię tronowe Dd-anx-ra oznacza O Wiecznym Życiu, Re a imię własne mnTw-m-sA.f - Montu jest jego ochroną. Źródła poświadczające istnienie Montuemsafa to stela z Gebelein i kilka skarabeuszy.

i

1629-1628 (Ryholt)
Tablica genealogiczna

Neferhotep III
 • Hr wAD-xaw
 • aA-pHti
 • mn...
 • sxm-ra-sanx-tAwi
 • nfr-Htp , ii-Hr-nfrwt

sxm-ra-sanx-tAwi Sechemre Sanchtaui  (Potęga Re Niesie Życie Obu Krajom)

nfr-Htp  Neferhotep  (Piękno i Zadowolenie)

ii-Hr-nfrwt  Ihernofret

Król, którego pełna tytulatura jest znana ze steli odnalezionej na terenie świątyni w Karnaku. Przedstawiony jest tam jako król-żołnierz broniący i ratujący miasto Teby. Na steli Neferhotepa po raz pierwszy w historii Egiptu została wymieniona błękitna korona. Ryholt zalicza go do XVI dynastii.

j

Mentuhotep V
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • mri-anx-ra
 • mnTw-Htp(w)

mri-anx-ra Merianchre  (Kochający Życie, Re)

mnTw-Htp(w)  Mentuhotep  (Montu Jest Zadowolony)
 

Władca o imieniu tronowym mri-anx-ra Kochający życie, Re. Zachował się po nim jedynie dwa posągi siedzącego boga Sobka odnalezione w Karnaku.

k

1796 (Ryholt)

 

Nerkare
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • nrw-kA-ra (Tur)
 • ... ...

nrw-kA-ra Nerkare

Imię tego władcy znajdowało się na steli znalezionej przez R.Lepsiusa, która jednak do naszych czasów nie zachowała się. Inne źródła nie potwierdzają jego istnienia.

l

  Usermontu
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • wsr-mnTw , wsr-[mn]Tw

wsr-mnTw  Usermontu  (Montu Jest Silny)
Władca o imieniu Montu jest silny, znany z steli i bloku wapiennego z Deir el-Bahari.

m

1645-1629 (Ryholt)
Tablica genealogiczna

Sebekhotep VIII
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • sxm-ra swsr-tAwi
 • sbk-Htp(w)

sxm-ra swsr-tAwi Sechemre Seusertaui

sbk-Htp(w) Sebekhotep  (Sobek Jest Zadowolony)

Władca poświadczony przez tablicę królewską z Karnaku. Stela wbudowana w trzeci pylon świątyni w Karnaku wzmiankuje czwarty rok panowania tego króla. Ryholt zalicza tego władcę do XVI dynastii.

n

  Ini II
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • mri-Sps-ra
 • ini

mri-Sps-ra Meriszepsesre  (O Umiłowanej Godności, Re)

ini Ini

Władca, którego imię tronowe O Umiłowanej Godności, Re znane jest z siedzącego posągu poświęconemu Amonowi-Re z Karnaku, odnalezionemu w 1959 roku.

o

Mentuhotep VI
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • swDa-ra
 • mnTw-Htp(w)

swDa-ra Suadżre

mnTw-Htp(w) Mentuhotep  (Montu Jest Zadowolony)

Postać Mentuhotepa VI znamy jedynie z fragmentu płaskorzeźby ze świątyni grobowej Mentuhotepa Nebhepetre w Deir el-Bahari.

p

  Senaib
 • Hr swAD-tAwi
 • ... ...
 • ... ...
 • mn-xaw-ra
 • snaa-ib

mn-xaw-ra Menchaure  (O Niezmiennych Wcieleniach, Re)

snaa-ib Senaib (O Łagodnym Sercu)

Król ten jest poświadczony przez stelę z Abydos, która wymienia jego imię własne snaa-ib O łagodnym sercu, oraz tronowe  mn-xaw-ra O niezmiennych wcieleniach, Re. Na steli król przedstawiony jest w koronie błękitnej przed Horusem-Minem.

q

  Sebekhotep IX
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • mAa-ra
 • sbk-Htp(w)

mAa-ra Maare

mAa-ra sbk-Htp(w) Maare Sebekhotep  (Sobek Jest Zadowolony)

Król panujący u schyłku dynastii, poświadczony przez trzy skarabeusze.

r

  Upuautemsaf
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • sxm-ra nfr-xaw
 • wpwAwt-m-sA.f

sxm-ra nfr-xaw Sechemre Neferchau 

wpwAwt-m-sA.f Upuautemsaf  (Upuaut Jest Moją Ochroną)

Władca, którego imię oznacza Upuaut jest moją ochroną, poświadczony na steli z Abydos i hieratycznym graffiti w grobie księcia Amenemhata w Beni Hassan.

s

  Hor Meritaui
 • Hr mri-tAwi
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...

t

ok. 1750 (Altemüller)

Sebekai
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • sbk<A>y

sbk<A>y Sebekai

u

ok. 1750 (Altemüller)

Chuiiker
 • Hr mrwti
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • xwi-iqr

xwi-iqr Chuiiker 
Istnienie tego króla zaświadcza Papirus Turyński i  architraw z jego imieniem znaleziony w Abydos przez Sir W.F. Petrie'go.

x

Tablica genealogiczna Seanchptah
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • s-HqA-n-ra
 • sA-anx-ptH

s-HqA-n-ra Sechekaenre

sA-anx-ptH Seanchptah

y

Tablica genealogiczna Sakare
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • sA(?)-kA-ra

sA(?)-kA-ra Sa(?)kare

do XII dynastii

Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor

do XIV dynastii