Powrót do strony głónej


 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 

Who is Who w starożytnym Egipcie - C

 

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z

 

 

Cha...re (władca - XIV dynastia)

Chaacheperre - Senuseret II (władca - XII dynastia)

Chaaibre - Apries (władca - XXVI dynastia)

Chaba (władca - III dynastia)

Chababasz (władca - II panowanie perskie)

Chabasz - Chababasz (władca - II panowanie perskie)

Chabau
Imię horusowe niezidentyfikowanego władcy VIII dynastii, który wydał jeden z dekretów z Koptos skierowanych do Szemai, naczelnika Górnego Egiptu.

Chabau-Chnum (Biu)
Wezyr, Nadzorca Skarbu, Nadzorca Spichlerzy, Nadzorca Robót i Szambelan w czasach Pepi II (VI dynastia) Grób M14 w sakkara.

Chabrias
Grecki generał służący w Egipcie pod faraonem Nektanebo I (XXX dynastia), któremu pomógł objąć tron.

Chaemchat
Nczlnik Spichlerzy Górnego i Dolnego Egiptu za Amenhotepa III (XVIII dynastia).

Chaemtir
Podskarbi w czasach Ramzesa IV.

Chaemtore
Wezyr za Merenptaha i Amenmose (XIX dynastia) po którym, tak jak po Amenmose, również starano się zatrzeć ślady.

Chaemwaset (Chaemuaset, Chaemwese)

 1. Chaemuaset-A
  Syn Króla Amenhotepa II (XVIII dynastia) wymieniony w graffiti z Sehel.

 2. Chaemuaset-B
  Brat Seti-A, ojca Ramzesa I (XIX dynastia) wymieniony na steli Seti-A. Przypuszczalnie jest przedstawiony na posągu z Kawa, obecnie w Chartumie.

 3. Chaemuaset-C
  Syn Ramzesa II i krolowej Isetnofret-A (XIX dynastia) numer 4 w procesji synów. Najlepiej znany z synów Ramzesa, wspominany przez stulecia po śmierci. Następca tronu we wczesnym okresie panowania Ramzesa II. Umarł po 55 roku panowania ojca i prawdopodobnie został pochowany w Sakkara.

 4. Chaemuaset-D
  Syn Merenptaha i królowej Isetnofret (XIX dynastia) wzmiankowany na reliefach wojennych Merenptaha w świątyni Karnaku

 5. Chaemuaset-E (Ramzes-Chaemwaset)
  Syn Ramzesa III (XX dynastia) Pochowana w grobie QV44. Zachowała się urna kanopska (Muzeum Kairskie). a wieko sarkofagu i przypuszczalnie mumia znajdują się w Turynie.

 6. Namiestnik na terenach azjatyckich za Amenhotepa III (XVIII dynastia)

 7. Ramzes IX (władca - XX dynastia)

 8. Ramzes XI (władca - XX dynastia)

 9. Wezyr w czasach Ramzesa IX (XX dynastia)

 10. Syn Iuwlota (XXII dynastia) i Tadenitenbastet

Chaesnub
Małżonka Sebekemsafa II (XVII dynastia).

Chafchufu (Chufuchaf)

 1. Chafchufu (Chufuchaf)
  Syn Chufu (IV dynastia). Wezyr. Zdaniem R.Stadelmanna postać identyczna z przyszłym królem Chafre. Grób G7130+7140 na wschodnim polu w Giza.

 2. Chafchufu (Chufuchaf)
  Nadzorca Robót za Neferirkare i Niuserre (VI dynastia) Grób G7150 na wschodnim polu w Giza.

Chafminu
Syn Chufu, brat Chafre. Wezyr, i Nadzorca Robót pochowany w grobie G7430+7440 na wschodnim polu w Giza.

Chafre (władca - IV dynastia)

Chai
Wezyr Południa za Ramzesa II.

Chaianchre - Sebekhotep I (władca - XIII dynastia)

Chaihotepre - Sebekhotep V (władca - XIII dynastia)

Chaineferre - Sebekhotep IV (władca - XIII dynastia)

Chainepu
Nadzorca Skarbu
w czasach V dynastii poświadczony na elementach Ślepych Wrót pochodzących z Sakkara (obecnie w Field Museum, Chicago)

Chaisechemre - Neferhotep I (władca - XIII dynastia)

Chaiuserre - Amu (władca - XVI dynastia)

Chaju - Jucha

Chakare
Syn Króla Sahure (V dynastia)

Chakau
Brat Sebekhotepa III i Seneba (XIII dynastia).

Chakaure - Senuseret III (władca - XII dynastia)

Chaliset
Prawdopodobnie córka Tanutamona (XXV dynastia), jedna z żon Atlanersy.

Chaliut
Syn króla Pianchi (XXV dynastia) Przedstawiony na steli  z grobowca B500 w Barkal

Chalmudi - Chamudi (władca - XV dynastia)

Chamaat
Córka Szepseskafa i królowej Bunefer (IV dynastia). Siostra Ptahdżedefa. Żona Ptahszepsesa.

Chamaat
Najstarsza Córka Króla, przypuszczalnie Szepseskafa lub Userkafa.

Chamudi (władca - XV dynastia)

Chasechem (Chasechemui) (władca - II dynastia).

Chasti - Den (władca - I dynastia)

Chatire (władca - XIV dynastia)

Chebron - Totmes II (XVIII dynastia)

Chedebneithiretbinet

 1. Chedebneithiretbinet-A
  Małżonka Necho II (XXVI dynastia) Prawdopodobnie pochowana w Sebennytos.

 2. Chedebneithiretbinet-B
  Córka Dżedhora, żona Nektanebo II. Pochowana w Sakkara

Chefren (władca - IV dynastia)

Chekeretnebti
Córka Dżedkare Isesi (V dynastia), siostra Hedżetnebu. Zmarła w wieku 35 lat. Pochowana w mastabie w południowym Abusir.

Chemerernebti

 1. Chemerernebti-1
  Córka Chufu i żona Chafre (IV dynastia). Matka faraona Menkaure.

 2. Chemerernebti-2
  Córka króla Chafre i Chemerernebti-1 (IV dynastia). Siostra-żona Menkaure. Grobowiec GIIIa lub GIIIb w Giza.

 3. Chemerernebti-A
  Córka Niuserre i królowej Repytnub (V dynastia). Żona Ptahszepsesa. Wspólny z mężem grobowiec L.XIX w Abusir.

 4. Chamerernebti
  Córka Dżedkare Isesi. Pochowana w grobowcu w Abusir. Jej szkielet sugeruje, że zmarła w wieku 30 lat.

Chemererptah
Nadzorca Robót, Nadzorca Pisarzy i Szambelan w czasach Dżedkare (VI dynastia) Grób No 68 (C4) w Północnej Sakkara.

Chemmet
Siostra Imirameszy(?) (XIII dynastia), wymieniona na Papirusie Bulak 18.

Czenmuteteti
Matka Taszereniset-B, babka Amazisa (XXVI dynastia)

Chendu - Neferkare Chendu (władca - VII dynastia)

Chendżer (władca - XIII dynastia)

Cheneres - Chasechemui (władca - II dynastia)

Chenthapi
Prawdopodobnie jedna z żon króla Aha (I dynastia). Matka Dżera.

Chenmes
Wezyr Amenemhata Senbufa (XIII dynastia) o którym wspomina inskrypcja w kamieniołomie w Assuanie.

Chensa
Prawdopodobnie żona Pianchi, córka Kaszty (XXV dynastia) Poświadczona na posągu Bastet z luwru. Pochowana w grobie Ku4 w Kurru.

Chenterka

 1. Syn Chafre i królowej Meresanch (IV dynastia)

 2. CórkaMeresanch-3

Chentetenka (Chentetka)
Jedna z żon króla Dżedefre (IV dynastia), być może matka króla Baka. Znana z kilku fragmentów świątyni grobowej Dżedefre w Abu Roasz.

Chenthapi
Matka Dżera przedstawiona na kamieniu z Kairu

Chentikai (Ichchi)
Wezyr, Nadzorca Spichlerzy, Nadzorca Robót, Nadzorca Pisarzy za Pepi I (VI dynastia), gubernator Oazy Dahla. Pochowany w Sakkara. Czczony po śmierci.

Chentimeresz
Syn Nefermaata i Itet (IV dynastia)

Chentkaus

 1. Chentkaus-1
  Córka Menkaure i nieznanej z imienia królowej (IV dynastia). Królewska Matka. Być może była matką trzech władców V dynastii: Userkafa, Sahure, Neferirkare. Mogła też być żoną Szepseskafa lub Userkafa (V dynastia). Wydaje się, że w pewnym okresie sprawowała władzę regencką, nosząc tytuł Króla. Pochowana w grobowcu LGi00 w Giza.

 2. Chentkaus-2
  Małżonka króla Neferirkare (V dynastia), matka faraonów Niuserre i Neferefre. Pochowana w piramidzie w Sakkara.

 3. Chentkaus -A
  Najstarsza Córka Króla Unisa. Małżonka Teti, Być może matka Userkafa (VI dynastia).  Grobowiec w okręgu grobowym Unisa w Sakkara.

Chenty
Syn wezyra Mereruki. (VI dynastia)

Chentykauhor
Szambelan poświadczony na Ślepych Wrotach pochodzących z Sakkara.

Chentymeresz
Syn Nefermaata-A, przedstawiony jako osoba dorosła w grobowcu ojca w Medum.

Chenu

 1. Chenu (Neferseszemseszat)
  Wezyr ; Nadzorca Robót ; Nadzorca Pisarzy ; Szambelan za Pepi II (VI dynastia) pochowany w grobie E11 w Sakkara.

 2. Chenu (Kaininebfui)
  Nadzorca Spichlerzy w okresie Starego Państwa. Mały grób w Sakkara

Chenut

 1. Chenut-1
  Małżonka Króla Unisa. Pochowana w połowie mastaby, przylegającej do grobowca jej męża w Sakkara.

 2. Chenut-A
  Żona Kaemczenenta, być może przyrodnia córka Menkauhora lub Dżedkare Isesi (V dynastia)

Chenti
Wnuk króla Teti (VI dynastia), wzmiankowany w grobowcu Mereruka.

Chentu
Wnuk króla Teti (VI dynastia), wzmiankowany w grobowcu Mereruka.

Cheops (władca - IV dynastia)

Cheper (Cheperem) - Dżedefre (władca - IV dynastia)

Cheperchaure - Pinedżem I (Arcykapłan Amona)

Chepercheperu - Amenemhat IV (władca - XII dynastia)

Chepercheperure - Ai II (władca - XVIII dynastia)

Cheperkare

 1. Senuseret I (władca - XII dynastia)

 2. Nektanebo I (władca - XXX dynastia)

Chepermaatre - Ramzes X (władca - XX dynastia)

Cheres - Neferefre (władca - V dynastia)

Cherhemutszepsut (władca - XIV dynastia)

Cherisa
Prawdopodobnie żona Pianchi (XXV dynastia)

Cheruef
Zarządca Dóbr królowej Teje. W swoim grobowcu w Tebach zachodnich kazał umieścić przedstawienia z pierwszych i trzecich obchodów święta Sed króla Amenhotepa III (XVIII dynastia)

Cheti

 1. Cheti I (władca - IX dynastia)

 2. Cheti II (władca - IX dynastia)

 3. Cheti III (władca - IX dynastia)

 4. Cheti IV (władca - IX dynastia)

 5. Cheti V (władca - X dynastia)

 6. Cheti VI (władca - X dynastia)

 7. Cheti VII (władca - X dynastia)

 8. Kanclerz króla Mentuhotepa Nebhepetre (XI dynastia). Miał znaczny udział w rozszerzeniu granic Egiptu na południu do kraju Wawat. Pochowany został w Deir el-Bahari nieopodal wspaniałego grobowca swego władcy

 9. Wezyr za Amenemhata III (XII dynastia)

 10. Cheti Sa - Cheti III (władca - IX dynastia)

 11. Cheti Se...re - Se...re Cheti (władca - X dynastia)

Chian (władca - XV dynastia)

Chnum-Chufu (władca - IV dynastia)

Chnumenti (Chnumu)
Nadzorca Pisarzy za Pepi II (VI dynastia) pochowany w Południowej Sakkara.

Chnumhotep
Nadzorca Skarbu i Nadzorca Spichlerzy za Pepi II (VI dynastia) poświadczony na ślepych wrotach z Południowej Sakkara.

Chnumit
Jedna z córek Amenemhata II, żona Senusereta II (XII dynastia) pochowana w podwójnym grobie (wraz z Ita) w kompleksie grobowym jej ojca.

Chnumit[...]
Córka Senusereta III znana z fragmentu reliefu z piramidy w kompleksie w Dahszur.

Chnumitneferhedżet

 1. Cnumitneferhedżet-1 (Weret)
  Żona Senusereta II, matka Senusereta III. Cenotaf znajduje się w kompleksie grobowym Senusereta III (piramida VIII) a pochowana prawdopodobnie została w małej w kompleksie grobowym Senusereta II.

 2. Cnumitneferhedżet-2 (Weret)
  Żona Senusereta III (XII dynastia). Pochowana w piramidzie IX w kompleksie jej synam Amenemhata III.

 3. Cnumitneferhedżet-A
  Córka Amenemhata II. Być może identyczna z Cnumitneferhedżet-1 Weret.

Chnumitptah
Córka Króla pochowana w grobie 175 H8 w Heluanie.

Chnumu (Chnumenti)
Nadzorca Pisarzy za Pepi II (VI dynastia) pochowany w Południowej Sakkara.

Chnumuneti
Wezyr ; Nadzorca Skarbu ; Nadzorca Spichlerzy ; Nadzorca Robót ; Nadzorca Pisarzy ; Szambelan za Unisa i Teti (VI dynastia). Syn Senedżemiba. Grób G2374 na zachodnim polu w Giza.

Chonsuchufsy
Córka Króla. Córka Nubchaus-A, żona Ai-A, wynieniona w genealogii z grobowca Reniseneba-B i na steli swojej matki w Luwrze.

Chonsuemwaset
Przypuszczalnie syn Didumesa I. Stela z Edfu.

Chufu[..]et
Żona Sechemkare, syna Chafre (IV dynastia)

Chuenre
Syn króla Menkaure i Chemerernebti-2 (IV dynastia). Umarł przed swym ojcem. Pochowany w pięknie dekorowanym skalnym grobowcuMQr w Giza z przedstawieniami muzyków i tancerzy a także budową statku. Znay jest posąg z żółtego kwarcytu przedstawiający Chuenre w postaci siedzącego pisarza.

Chufu (władca - IV dynastia)

Chufuhaf

 1. Chufuchaf-1 (Chafchufu)
  Wezyr, Syn Króla Chufu, mąż Nefertkau-B, ojciec Chufuhafa-2 (IV dynastia). Grobowiec G7130+G7140 w Giza. Zdaniem R.Stadelmanna postać identyczna z przyszłym królem Chafre.

 2. Chufuhaf-2
  Być może syn Chufuhafa-1. Grobowiec G7150.

Chufuhotep
Nadzorca Robót w czasach V dynastii. Grób skalny LG76 na wschodnim polu w Giza.

Chufu[..]et
Małżonka Sechemkare (IV dynastia)

Chufumin
Syn króla Chufu i Henutsen (władca - IV dynastia)

Chui

 1. Chui
  Teść Pepi I, ojciec królowych Anchesenpepi I i II, mąż Nebet-B (VI dynastia)

 2. Chui
  (władca - VIII dynastia)

Chuihemut (władca - XIV dynastia)

Chuiiker (władca - XIII dynastia)

Chuiuihepu - Neferkauhor Chuiuihepu (władca - VIII dynastia)

Chuit

 1. Chuit-A
  Córka dostojnika z Abydos, siostra Nebet i Dżau. Obie bardziej znane pod imionami królewskimi Anchesenmerire (lub Anchesenpepi). Żona Pepi I

 2. Chuit-B
  Królewska Córka, Królewska Małżonka. Powiązania nieznane. Grobowiec nr 70 w Sakkara.

Chutaui

 1. Sechemre Chutaui (władca - XIII dynastia)

 2. Sebekhotep II (władca - XIII dynastia)

Chutauire - Ugaf (władca - XIII dynastia)

Chuu
Wezyr z czasów końca panowania Pepi I (VI dynastia)

Cynna
Córka Filipa II Macedońskiego.

Czahapimu
Generał, syn Nektanebo I, brat Tachosa, ojciec (lub dziadek) Nektanebo II (XXX dynastia), mąż Udżaszu. Posąg z New York.

Czanefer

 1. Czanefer-A
  Trzeci Prorok Amona. Syn Nesipaherenmut i Isetemcheb-Q, mąż Gautszoszen-A. Wyposażenie grobowe znaleziono w Bab el-Gasus, obecnie Muzeum Kairskie.

 2. Czanefer-B
  Syn Pinedżema II i Nesitchonsu-A

Czani
Żona Sebekhotepa IV (XIII dynastia). Matka kilku książąt i króla Sebekhotepa V.

Czenkemet
Żona kapłana Hemptaha-A (XXII dynastia) poświadczona przez
genealogię Pasenhora

Czarudżet (Czawat)
Siostra hyksoskiego króla Apopi (XV dynastia)

Czawat (Czarudżet)
Siostra hyksoskiego króla Apopi (XV dynastia)

Czeczu
Wezyr, Nadzorca Skarbu, Nadzorca Spichlerzy, Nadzorca Robót, Szambelan w czasach VII-X dynastii. Grób w Sakkara.

Czefi (Ptahhotep)
Wezyr i Szambelan za Unisa (VI dynastia). Posiadacz kaplicy w grobowcu D64 w Sakkara

Czenmutecz
Babka Ahmose II (XXVI dynastia) wzmiankowana na bloku z Mehallet el-Kubra.

Czenna
Ojciec Tetiszerit, wzmiankowany na bandażach mumii jego córki w skrytce DB320.

Czenti
Wezyr w czasach Pepi I (VI dynastia). Grobowiec No 72 (C18) w Północnej Sakkara.

Czestbastperu-B
Córka Osorkona II i Isetemcheb-G, żona Takelota-B. Wymieniona na steli z Serapeum i urnach kanopskich z Wiednia.

Czeteti
Nadzorca Spichlerzy w czasach VI dynastii, pochowany w Sakkara.

Czin
Małżonka Sebekhotepa IV (XIII dynastia) wzmiankowana na pudełku z , naczyniu oraz koraliku.

Czuju
Matka królowej Teje i, prawdopodobnie, Ai II. Małżonka Juja (XVIII dynastia). Pochowana wraz z mężemw grobowcu KV46 w Dolinie Królów. Nosiła liczne tytuły:
Królewska Służebnica, Ulubiona Przez Hathor, Faworyta Króla, Przełożona Haremu Mina.
 

 

Copyright © 2000-2023 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor