Powrót do strony głónej

         Version francaise  English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 
     

do V dynastii

VI dynastia 2336 - 2175
( Memfis )

do VII dynastii

Według Manethona, królowie VI dynastii pochodzili z Memfis. Pozory świetności zachowują władcy VI dynastii kontynuując tradycję budowy wspaniałych kompleksów grobowych, przyozdabiając je wewnątrz hieroglificznymi tekstami. Widać jednak pierwsze oznaki rozkładu społecznego i politycznego. Prawo dziedziczenia stanowiska przez zarządców prowincji przyśpiesza upadek władzy centralnej. Anarchia sięga szczytu podczas ostatnich lat rządów słabego i zdziecinniałego faraona Pepi II oraz jego następców.
Transkrypcja królewskiej tytulatury będzie poprawnie widziana po pobraniu i zainstalowaniu czcionki glyphtrl.ttf .

1

2336 - 2306
2374-2354 (Redford)
2345-2323 (Shaw)
2323-2291 (Allen)
2322-2312 (von Beckerath)
2318-2300 (Franke)
2311-2281 (Malek)
2305-2279 (Hornung, Krauss, Warburton)

Tablica genealogiczna

Teti

 • Hr sHtp-tAwi
 • sHtp-nbti , Htp-nbti
 • smA-bik-nbw (bik-nbw smA)
 • ... ...
 • tti (Aby.34, Sak.33) , ttimri.n-ptH , sA-ra tti , sA-ra ttii , Othoes (Man)

(imię horusowe)

 

Hr sHtp tA.wi
Horus Seheteptaui
(Horus Który Uspokaja Oba Kraje)

(imię Nebti)

 

sHtp nb.ti
Sehetep Nebti
(Dwie Władczynie Uspokojenia)

 

Htp nb.ti
Hotep Nebti
(Dwie Władczynie Które Uspokajają)

(imię Złotego Horusa)

bik nbw smA ; bik nbw
Sema Bik-Nebu 
(Złoty Sokół Który Jednoczy)

Tablica z Abydos
Tablica z Sakkara
(Nomen)

 

tti
Teti

(Nomen)

 

tti mr n ptH
Teti Merienptah
(Ukochany Przez Ptaha)

 

sA ra tti
Sa Re Teti
 (Syn Re Teti)

 

Prawo do tronu uzyskał poprzez małżeństwo z córką Unisa, księżniczką Iput, matką Pepi I i księżniczki Seszseszat, żony wezyra Mereruka. Wg Manethona władca ten został zamordowany, co zdaje się potwierdzać skomplikowana sytuacja polityczna na dworze królewskim w tym okresie. I choć faktu tego nic nie potwierdza to jednak większość autorytetów (W.Helck, H.Goedicke,, J.Vercoutter, N.Grimal) zdaje się skłaniać ku tej teorii, umacnianej niejako przez fakt objęcia tronu po zmarłym władcy przez Userkare, a dopiero później przez syna króla Teti, Pepi I. Lata panowania Tetiego to wg. Manethona - 30 (lub 33), a w Papirusie Turyńskim mamy wzmiankę mówiącą o 6 miesiącach i 21 dniach panowania. Nie wiadomo jednak czy odnosi się ona do okresu rządów Tetiego. Kilkakrotnie wysyłał ekspedycje wojskowe do południowego Kanaanu, ślady po nim znaleziono w Byblos. Miejscem pochówku władcy stała się piramida w Sakkara, znajdująca się na północ od piramidy Userkafa.

2

2306 - 2303
2323-2301 (Shaw)
2312-2310 (von Beckerath)
2300 (Franke)
2291-2289 (Allen)
Tablica genealogiczna

Userkare

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • wsr-kA-ra (Aby.35)
 • ... ...

Tablica z Abydos

 

wsr kA ra
Userkare 
(Dusza [Ka] Boga Re Jest Mocna)

Fakt pojawienia się króla Userkare pomiędzy rządami Tetiego a jego syna Pepi I, może wskazywać albo na regencję w okresie niepełnoletności młodego Pepi, bądź też na nielegalne przejęcie władzy przez Userkare. Pierwsza opinia rozpowszechniana przez N.Grimala mówi że Userkare sprawował władzę regencką wraz z wdową po Tetim, królową Iput, w imieniu niepełnoletniego następcy tronu. Druga, głoszona przez W.Helcka mówi o przejęciu władzy w gwałtowny sposób. Manethon podaje że król Teti został zamordowany, co zdaje się potwierdzać drugą teorię, nie wykluczając wszakże pierwszej. Za tezą o rządach uzurpatora przemawia też fakt usunięcia w czasach Pepi I imienia wezyra mianowanego przez Userkare oraz zastąpienie kartusza uzurpatora kartuszem króla Tetiego. Zdaniem P.Munro matką Userkare była królowa Chentkaus. Poza kilkoma pieczęciami nie pozostało po Userkare wiele zabytków, jednak jego imię i fakt rządów poświadczają zarówno Papirus Turyński jak i Tablica z Abydos.

3

2306 - 2256
2354-2310 (Redford)
2321-2287 (Shaw)

2310-2260 (von Beckerath)
2295-2250 (Franke)
2289-2255 (Allen)
2280-2243 (Malek)

2276-2228 (Hornung, Krauss, Warburton)
Tablica genealogiczna

Pepi I

 • Hr mry-tAwy
 • mry-Xt-nbti
 • bikw-nbw
 • nfr-sA-Hr , mry-ra (Aby.36)
 • ppy (Sak.34) (pipi ?) , sA-ra pipi , sA-HtHr-nbt-iwnt pipi , sA-itm-nb-jwnw-(sA-)HtHr-nbt-iwnt pipi , Phios (Man)

(imię horusowe)

 

Hr mry tAwy
Horus Meritaui -
(Horus, Który Kocha Oba Kraje lub:
Horus, Którego Kochają Oba Kraje)

(imię Nebti)

 

nb.ti mri X.t
Merichet Nebti
(Dwie Boginie, Ukochane Ciała)

(imię Złotego Horusa)

 

bik.w nbw(.w)
Biku-Nebu
(Złote Sokoły)

(Prenomen)

  

nfr sA Hr
Nefersahor
(Horus Jest Doskonałą Tarczą)

Tablica z Abydos
(Prenomen)

mry ra
Merire
(Umiłowany Przez Re)

Tablica z Sakkara
(Nomen)

  

ppy
Pepi

(Prenomen)

mry ra
Merire
(Umiłowany Przez Re)

(Nomen)

  

sA ra ppy
Sa Re Pepi
(Pepi Syn Re)

 

sA Hw.t-Hr nb.ti iwn.t ppy
(Pepi, Syn Hathor Pani Dendera)

sA (i)tm nb iwnw Hw.t-Hr nb.t iwn.t ppy
(
Syn Atuma, Syn Hathor Pani Dendery, Pepi)

Papirus Turyński podaje 20 lat panowania a Manethon - 53 lata. Zachowane daty mówią o 21 i 25 spisie ludności i poborze podatków, co przy dwuletnim rytmie spisów sugeruje co najmniej 50 lat panowania. Jednak zdania wśród historyków są w tym względzie mocno zróżnicowane: Vercoutter - 44, Beckerath, Grimal - ponad 40, Hornung - 32, Helck - 20 lat. Miejsce pochówku - piramida w południowej Sakkara. Pepi I był synem Teti i królowej Ipuet. Liczne wyprawy wojskowe na Synaj i do południowej Palestyny. Także w Nubii władca utrzymywał stały garnizon prowadząc politykę podbojów. Kilka ekspedycji karnych do Azji pod wodzą Weni dowodzącego wielotysięczną armią zapewniają spokój na wschodniej granicy. W okresie prosperity prowadzone są wyprawy handlowe do Puntu. Wybudował świątynie w Tanis, Bubastis, Abydos, Dendera i Koptos. Wiadomo o co najmniej jednym spisku pałacowym za panowania władcy. Jedną z jego żon była królowa Anchesenpepi I (Anchesmerire I), matka Nemtiemsafa I. Drugą, jej siostra, królowa Anchesenpepi II (Anchesmerire II), matka Pepi II.

4

2256 - 2249
2310-2300 (Redford)
2287-2278 (Shaw)

2260-2254 (von Beckerath)
2250-2245 (Franke)
2255-2246 (Allen)
2242-2237 (Malek)
2227-2217 (Hornung, Krauss, Warburton)

Tablica genealogicznaMumia

Nemtiemsaf I ( Merenre I )

 • Hr anx-xaw
 • anx-xaw-nbti
 • nbwi-nbw , bikwi-nbw
 • mri.n-ra (Aby.37, Sak.35)  
 • nmti-m-sA.f , Mentusuphis (Man)

(imię horusowe)

 

Hr anx xa.w
Horus Anchkhau
(Horus, Żywe Objawienie)

(imię Nebti)

  

nb.ty anx xa.w
Anchkhau Nebti
(Dwie Boginie, Żywe Objawienia)

(imię Złotego Horusa)

      

bik wy nbw(.wy)
Bikui-Nebu
(Dwa Wspaniałe Złote Sokoły)

Tablica z Abydos
(Prenomen)

 

mr n ra
Merenre
(Umiłowany Przez Re)

Tablica z Sakkara
(Prenomen)

(Nomen)

 

nmty m sA=f
Nemtiemsaf
(Nemti Jest Ochroną)

Papirus Turyński podaje 4 (44 lub 14) lata panowania, zdaniem Manethona - 7 lat. . Władca bardzo energiczny, który w ciągu krótkiego panowania kontynuował politykę podbojów w Nubii. Opanowanie Nubii dało dostęp do kamieniołomów granitu w Ibhat i Asuanie oraz alabastru w Hat-Nub. Namiestnik Elefantyny Harchuf, poprowadził za panowania Nemtiemsafa trzy wyprawy do kraju Jam w Sudanie, skąd przywiózł do Egiptu różne dobra. Wizytował nawet osobiście Elefantynę, gdzie przyjmował hołd księcia z Dolnej Nubii. Niestety wkrótce po tym zmarł nie pozostawiając następcy. Władzę po nim objął jego młodziutki przyrodni brat, Pepi II. Nemtiemsaf przeprowadził reformę administracyjną, o czym świadczy dekret, którego fragmenty zostały znalezione w świątyni grobowej Mykerinosa w Giza. Miejsce pochówku - piramida w południowej Sakkara.

5

2249 - 2185
2300-2206 (Redford)
2278-2184 (Shaw)

2254-2194 (von Beckerath)
2245-2180 (Franke)
2246-2152 (Allen)
2236-2143 (Malek)
2216-2153 (Hornung, Krauss, Warburton)

Tablica genealogiczna

Pepi II

 • Hr nTri-xaw
 • nTri-xaw-nbti
 • sxm-bik-nbw (bik-nbw sxm)
 • nfr-kA-ra (Aby.38, Sak.36)
 • ppy (pipi ?) , sA-ra-pipi , pipi nfr-kA-ra , Phiops (Man)

(imię horusowe)

Hr nTr xa.w
Horus Neczerichau
(Horus, Boskie Objawienie)

(imię Nebti)

 

nb.ty nTr xa.w
Nebti Neczerichau
(Dwie Boginie, Boskie Objawienie)

(imię Złotego Horusa)

 

sxm bik nbw
Sechem Bik-Nebu
(Złoty Sokół Jest Potęgą)

Tablica z Abydos
Tablica z Sakkara
(Prenomen)

 

nfr kA ra
Neferkare
(Piekna Jest Ka Re)

(Nomen)

 

ppy
Pepi

 

sA ra ppy nfr kA ra
Sa Re
Pepi Neferkare
(Syn Re Pepi, Piękna jest Dusza [Ka] Re)

 

sA ra ppy
Sa Re Pepi
(Pepi, Syn Re)

Przyrodni brat Nemtiemsafa I. Papirus Turyński podaje 90 lat panowania. Obejmując tron miał zaledwie 6 lat, zatem władzę w jego imieniu pełniła wdowa po Pepi I, jego matka, królowa Anchnesmerire. Część badaczy (Beckerath, Vercoutter) poddaje w wątpliwość tak długi okres rządów. Swoje przypuszczenia opierają oni na wieku osób współczesnych władcy, jednak powszechnie uważa się że Pepi II zmarł w wieku 100 lat po najdłuższym w dziejach Egiptu panowaniu. Wiadomo o ekspedycjach do kamieniołomów w Hat-Nub  i na Synaj. Podejmowano wojskowe wyprawy do Nubii, Libii i Azji a także handlowe do Puntu. Królewskimi małżonkami władcy były: Anchesenpepi, Neith, Uedżebten i Iput II.  Miejsce pochówku - piramida w południowej Sakkara

6

2185-2184
ok. 2206 (Redford)
2194-2193 (von Beckerath)
2180 (Franke)
ok. 2152 (Allen)
2142-2141
(Malek)

2152 (Hornung, Krauss, Warburton)
Tablica genealogiczna

Nemtiemsaf II ( Merenre II )

 • Hr s...tAwi
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • [sA nsw]-smsw nmti-m-sA.f , mri.n-ra DfA-m-sA.f  (Aby.39) , Mentesuphis(Man)

   (Nomen)

nmty m sA=f
Nemtiemsaf 
(Nemti Jest Jego Ochroną)

Tablica z Abydos

mry.n ra DfA m sA.f
Merenre Dżefaemsaf

Papirus Turyński podaje rok i 1 miesiąc panowania, podobnie Manethon. Nemtiemsaf II był synem Pepi II i królowej Neith, jego żoną była Neitikret (Nitokris). Legenda mówi, że Nemtiemsaf został zamordowany a królowa Nitokris pomściła jego śmierć, zanim sama popełniła samobójstwo. Jedynym dokumentem pochodzącym z tego okresu jest dekret chroniący kult królowych Anchesenpepi i Neith , z zespołu piramidy Neith w Południowej Sakkara.

7

2184 - 2183
2205-2200 (Redford)
2193-2191 (von Beckerath)
2184-2181 (Shaw)
2180 (Krauss & Franke)
2152-2150 (Allen)
2141-2140
(Malek)

Tablica genealogiczna

Neitikret (Nitokris)

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • nt-iqrty (Tur.4.8) , Nitocris(Man)

Papirus z Turynu
(Prenomen)

nt-iqrty
Nitekreti (Nitokris)
(Neith Jest Najdoskonalsza)

Królowa znana z późniejszych przekazów na Papirusie Turyńskim i u Manethona. Niestety brak jest dowodów w postaci współczesnych zabytków, potwierdzających jej historyczne istnienie. Legendy podawane przez Manethona należy uznać za mało prawdopodobne. Papirus Turyński przypisuje jej 2 lata, 1 miesiąc i 1 dzień panowania. Manethon - 12 lat a Eratostenes 6 lat.

a

2183 - 2182
2200-2199 (Redford)
Tablica genealogiczna
 

Neferka (dziecko)

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • nfr kA (Tur.4.9)

Papirus z Turynu
(Prenomen)

nfr kA
Neferka

b

2182 - 2181
2199-2197 (Redford)
 

Nefer

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • nfr (Tur.4.10)

Papirus z Turynu
(Prenomen)

nfr
Nefer

Papirus Turyński wzmiankuje 2 lata, 1 miesiąc i 1 dzień panowania.

c

2181 - 2176
2197-2193 (Redford)
 

Ibi I 

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ibi (Tur.4.11)

Papirus z Turynu
(Prenomen)

ibi
Ibi

Papirus Turyński wzmiankuje 4 lata i 2 miesiące rządów

d

2176-2175
2193-2191 (Redford)
 

[...] [...]

Na Papirusie Turyńskim imię zniszczone, choć można odczytać okres panowania - 2 lata, 1 miesiąc i 1 dzień.

do V dynastii

Copyright © 2000-2023 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor

do VII dynastii