Powrót do strony głónej


 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 

Who is Who w starożytnym Egipcie - P

 

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z

 

 

Paabtamer
Matka Pekatror, być może żona Pianchi lub Taharki (XXV dynastia) Również matka Szapenupet II lub Amenardis II. Znana z  dwóch stel. Pochowana w grobie D9 w Abydos. Być może identyczna z Pabatmą.

Paatonemhab
Aton Jest Obecny Poczas Święta. Imię, które przyjął Horemheb (XVIII dynastia) w okresie panowania Echnatona.

Pabatma
Siostra Alary, żona Kaszty (XXV dynastia), również jego siostra. Matka Pekaster, Szabaki i Amenardis I. Poświadczona na fragmencie posągu Amenardis I i w grobie niiej córki, Peksater, w Abydos.

Pabes
Zarządca w czasach Psametyka I (XXVI dynastia)

Pachuru
Wezyr. Syn wezyra Pimai, mąż Irbastuedżanefu-A.

Paczenfi

 1. Władca księstwa Per-Sopdu za czasów panowania Pianchi (XXV dynastia). Uznał zwierzchność króla kuszyckiego w 728.
 2. Książę Farbaitos, wymieniony na steli ofiarnej z 2 roku Szabaki i 10 roku Szabataki (XXV dynastia)

Padiamenet

 1. Padiamenet-A
  Wezyr. Syn Pamiu, ojciec Nespakaszuti-B
 2. Padiamenet-B
  Kapłan Montu. Syn Nespakaszuti-B i Diesytnesut-A
 3. Padiamenet-C
  Syn Petubastisa I,

Padebenhenbast
Syn Szeszonka III i Dżedbastetanch (XXII dynastia)

Padiamon
Jeden z synów króla Petubastisa I (XXIII dynastia). W 7 roku panowania swego ojca został kapłanem w Tebach.

Padianti - Padinemti (władca - XXIV dynastia)

Padibastet

 1. Padibastet I - Petubastis I (władca - XXIII dynastia)
 2. Padibastet II - Petubastis II (władca - XXV dynastia)
 3. Padibastet III - Petubastis III (władca - I panowanie perskie)

Padichonsu
Regent w księstwie Farbaitos (670-55). Uznał Psametyka I za swego zwierzchnika w 8 roku króla.

Padihorresenet
Zarządca w czasach Psametyka I (XXVI dynastia)

Padiiset

 1. Padiiset (1)
  Syn i następca Bakennefiego I jako księcia Atribis i Heliopolis (790-70)
 2. Padiiset (2)
  Książę Atribis i Heliopolis za czasów Pianchi (XXV dynastia). W 728 uznał zwierzchność króla kuszyckiego. Był następcą Bekennefiego II i poprzednikiem Bakennefiego III.
 3. Padiiset (3)
  Regent Herakleopolis osadzony na tronie prawdopodobnie przez Taharkę i sprawujący urząd w latach 685-61. Był synem kapłana Amona z Teb, Anchszeszonki. Był przypuszczanie zięciem Necho I poślubiając jego córkę Tacheredentaihet. Jego synem i następcą był Sematauitefnacht. Umarł w 18 roku panowania Psametyka I (XXVI dynastia)

Padimut
Wysoki urzędnik w świątyni Amona w Tebach w czasach XXVI dynastii. Ojciec Harua, intendenta na dworze Amenardis I (XXVI dynastia)

Padineith
Zarządca Dóbr boskiej czcicielki Amona, Anchnesneferibre.

Padinemti (władca - XXIV dynastia)

Paendżerti
Ojciec Pisarza Królewskiego, Amenmose, z czasów Ramzesa II (XIX dynastia)

Pageti
Córka Nefermaata-A i Itet (IV dynastia). Przedstawiona jako dziecko w grobowcu ojca w Medum.

Pagettereru
Syn Paabtamer. Generał z czasów XXV dynastii. Poświadczony na steli (Chicago/Moskwa)

Paheri
Syn Kem i Atefrure, nauczyciela księcia Uadżmose (XVIII dynastia)

Paihuti
Syn Nebneszi, ojciec Szeszonka-A, wymieniony w
genealogii Pasenhora

Pairi - Amenemope-Pairi (XVIII dynastia)

Pajam
Władca Mendes w okresie asyryjskiego podboju. Jego imię znane jedynie w zapisie asyryjskim - Bujama.

Pajtenhab
Naczelnik skarbca za Ramzesa II.

Pajefczauembastet

 1. Pajefczauembastet-B
  Arcykapłan Amona. Syn Pediiseta-A i Tairy
 2. Pajefczauembastet (władca - XXIII dynastia).

Pakrur
Władca księstwa Per-Sopdu w Delcie Wschodniej w czasach najazdu Assurbanipala.

Pami - Pimai (władca - XXII dynastia)

Pamiu

 1. Pamiu-A
  Wezyr. Ojciec Padiameneta-1 i Pachuru.
 2. Pamiu-B
  Syn Pachuru i Irbastuedżanefu-A. Pochowany w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari.

Panacht
Pisarz wezyra w czasach panowania Ramzesa II (XIX dynastia). Brak innego pisarza, Hednachta.

Panczeni - Sechemre Chutaui (władca - XIII dynastia)

Panebenkemit
Syn Ramzesa VI i królowej Nubchesbed (XX dynastia) przedstawiony na posągu króla z Muzeum Luksorskim.

Panefer[...]
Syn Króla. Syn Herhora wymieniony w procesji dzieci Herhora w świątyni Chonsu w Kartnaku.

Panehesi

 1. Kierownik ekspedycji do kopalni turkusów na Synaju w 36 roku Amenhotepa III (XVIII dynastia).
 2. Naczelnik Skarbu za Ramzesa II. Wezyr Merenptaha (XIX dynastia). Kierował ekspedycją do kamieniołomów o czym poświadczają dwie stele z Gebel Silsila.
 3. Wicekról Kusz za Ramzesa IX (XX dynastia). Prowadził liczne ekspedycje wojskowe przeciwko arcykapłanowi Amona Amenhotepowi z zamiarem przejęcia władzy w Tebaidzie. Wojny te zakończyły się wygnaniem Panehesiego z Egiptu przez Pianchiego, który przejął urzędy do niego należące.

Panestensepti (władca - XIV dynastia)

Pankrates
Hellenistyczny poeta który stworzył kilkutomowe dzieło poświęcone królowi Bokchorisowi (XXVIII dynastia). Z owego dzieła zachował się jedynie pojedyńczy dystych.

Paos
Strateg, naczelnik tebańskich nomów za Ptolemeusza VIII

Papisenebu - Neferkare Papisenebu (władca - VIII dynastia)

Paramessu
Pierwsze imię
Ramzesa I (XIX dynastia)

Parennefer
Arcykapłan Amona za Amenhotepa I (XVIII dynastia)

Parennefer
Naczelnik Proroków Wszystkich Bogów za Echnatona (XVIII dynastia) pełniący funkcję podczaszego

Parkur
Władca księstwa Per-Sopdu w Delcie w czasach asyryjskiego najazdu Assurbanipala.

Parysatis-B
Jedna z żon Aleksandra Wielkiego.

Pasebachaienniut

 1. Pasebachaienniut I - Psusennes I (władca - XXI dynastia)
 2. Pasebachaienniut II - Psusennes II (władca - XXI dynastia)
 3. Pasebachaienniut III - Psusennes III (Arcykapłan Amona)
 4. Pasebachaienniut-A
  Syn Mencheperre-B, wyższy oficer wojskowy. Pochowany w D22 w Abydos. Stela grobowa znajduje się w British Museum.

Pasenenchonsu
Syn Amazisa (XXVI dynastia) Stela z Serapeum.

Pasenhor

 1. Pasenhor-A
  Syn Hemptaha I i Czenkemet, kapłan Ptaha w Memfis, ojciec Hemptaha-B
 2. Pasenhor-B
  Syn Hemptaha-B i Iretiru, któremu dedykowano słynną stelę z okazji pogrzebu Apisa w 37 roku Szeszonka V zawierającą genealogię kapłanów

Paser

 1. Dwaj wicekrólowie Kusz o tym samym imieniu za Ramzesa II. Również wezyr Południa i arcykapłan Amona w Tebach.
 2. Burmistrz Teb za Ramzesa III.

Pasobekhanut
Syn Mencheperre i Isetemcheb-C

Paszedbast (Paszedbastet)

 1. Paszedbastet-B
  Generał, syn Szeszonka III i, być może,  Dżedbastetanch (XXII dynastia), brat Pimai.

Paszedchonsu
Jeden z licznych synów Herhora, poświadczony w procesji dzieci Herhora w świątyni Chonsu w Karnaku.

Paszerenmut
Syn Uadżrenes-B, potomek Pianchi (XXV dynastia) Przedstawiony na posągu z Karnaku, obecnie Kair, oraz na podstawie posągu Montuemhata-A

Paszerienmut - Psammuthis (władca - XXIX dynastia)

Patrokles
Dowódca floty egipskiej w czasach Ptolemeusza II. Przyczynił się do dominacji egipskiej na Morzu Egejskim, która zakończyła się klęską w bitwie pod Kos w 255 pne.

Pawer
Burmistrz Teb Zachodnich za Ramzesa IX, znany z słynnego procesu w sprawie rabunku grobów królewskich.

Pawarma
Książę Forbajtos w Delcie z VIII w. pne. Imię pochodzenia libijskiego.

Pawerem
Generał króla Pianchi (XXV dynastia)

Pe-Hor -  (władca - 0 dynastia)

Pediamon
Ojciec Nektanebo-A (XXX dynastia) Wymieniony na sarkofagu syna.

Pediamenet - Padiamenet

Pediamennebnestuttaui

 1. Pediamennebnesuttaui-A
  Trzeci Prorok Amona. Mąż Anchkaromy, zięć (?) Takelota III
 2. Pediamennebnesuttaui-B
  Syn Dżedmutesanch-9 i Hor-15, mąż i brat Gautszeszonk-3
 3. Pediamennebnesuttaui-C
  Trzeci Prorok Amona. Sin Hora-15 i Dżedmuesanch-9, brat Gautszeszonk-3
 4. Pediamennebnesuttaui-D
  Wnuk Pajefczauembasta. Fragment należącego do niego sarkofagu znaleziono w grobie TT83, obecnie w Berlinie.

Pediiset

 1. Pediiset-A
  Syn Czestbastperu-B i Takelota-B, mąż Tairy, ojciec Harsiese-A i Pajefczauembasta-B. Pochowany w Memfis, obok swego ojca i dziada. Jego srebrna trumna znajduje się w Muzeum Kairskim.
 2. Pediiset-F
  Syn Bakennefi-A, wnuk Szeszonka III, poświadczony na steli swojego ojca.

Pedimut
Trzeci Prorok Amona. Mąż Dżedisetiusanch, zięć arcykapłana Iuwlota. Znany też jako Paczenfi.

Pefiuiu
Mąż Iruru, ojciec Anchefenmut-Q. Wzmiankowany na steli syna.

Pehenuikai
Wezyr, Nadzorca Skarbu, Nadzorca Spichlerzy, Nadzorca Robót, Nadzorca Pisarzy za Niuserre (V dynastia). Grób D 70 (LS 15) w Północnej Sakkara.

Pehernefer
Nadzorca Skarbu, Nadzorca Spichlerzy, Nadzorca Robót w czasach IV dynastii. Pochowany na nekropoli w Północnej Sakkara.

Pekartror
Generał, brat króla Pianchi (XXV dynastia)

Peksater  (Pekereslo)
Córka Kaszty i Pabatmy. Siostra Szabaki i Amenardis I. Żona Pianchi i matka Szapenupet II. Przedstawiona na reliefie w sali B502 w świątyni Amona w Gebel Barkal oraz na steli Iryhora z Bolonii. Pochowana w grobie na cmentarzu D w Abydos.

Peltaseri
Prawdopodobnie córka Tanutamona, jedna z żon Atlanersy. Poświadczona na zachodniej wieży zniszczonego pylonu w świątyni B700 w Gebel Barkal.

Penamon
Lokalny władca XXV dynastii (wg. J.Beckeratha) bądź, zdaniem K.Kitchen'a, z okresu panowania perskiego.

Penehesi
Arcykapłan Atona za Amenhotepa IV Echnatona (XVIII dynastia).

Penestensepti - (władca - XIV dynastia)

Penhet
Namiestnik na terenach azjatyckich za Amenhotepa III (XVIII dynastia)

Pennecheb (Ahmose Pennecheb)
Żołnierz zasłużony w walkach faraona Ahmose I z Hyksosami. Podobnie jak Ahmose syn Abany pochodził z El-Kab i tak jak on dożył sędziwego wieku gdyż umarł dopiero w czasach królowej Hatszepsut będąc nauczycielem księżniczki Nefrure.

Penreszenes
Żona Szeszonka I, matka Nimlota-B. Poświadczona na steli jej z Wiednia, należącej do jej syna.

Pensachmet
Wezyr za Merenptaha (XIX dynastia).

Pentauere (Pentewere)
Jeden z synów Ramzesa III, matka - Tiji-C,  zamieszany w słynny spisek haremowy w ostatnim roku rządów króla.

Pentiefanch
Wezyr w czasach Petubastisa I (XXIII dynastia)

Pentresznes
Żona Szeszonka I (XXII dynastia), matka Nimlota (2)

Pentu
Pierwszy Sługa Tarczy Słonecznej. Arcykapłan Atona za czasów Echnatona (XVIII dynastia). Następca Merire na urzędzie arcykapłańskim. Nadworny lekarz króla.

Pepi

 1. Pepi I (władca - VI dynastia)
 2. Pepi II (władca - VI dynastia)
 3. Pepi III (władca - XVI dynastia)

Pepinacht (Hekaib)
Nomarcha Elefantyny za Pepi II (VI dynastia). Wicekról Kusz.

Pepiseneb (Meru, Tetiseneb, Merireseneb)
Nadzorca Spichlerzy za Pepi I (VI dynastia) pochowany w Sakkara

Perdikkas

 1. Perdikkas III
  Król macedoński 367-359, syn Amyntasa III, brat Filipa II
 2. Perdikkas
  Namiestnik, sprawujący władzę w Egipcie wraz z  Antypatrem i Polyperchonem w imieniu Aleksandra IV, syna Aleksandra Wielkiego.

Perenefer
Dostojnik w czasach Echnatona (XVIII dynastia) noszący tytuły: Rzemieślnik Króla, Ten, Który Myje Ręce Jego Królewskiej Mości.

Peret
Matka Nehesiego, króla XIV dynastii

Perneb
Syn Hotepsechemui, znany z pieczęci, znalezionej w grobie jego ojca w Sakkara.

Peribsen - Sechemib (władca - II dynastia).

Persen
Nadzorca Robót w czasach V dynastii. Mastaba LG20 na zachodnim polu w Giza.

Persenet
Córka Króla, Małżonka Króla. Czasy faraona Chafre (IV dynastia). Grobowiec LG88 w Giaza.

Peszesu (Peszu)
Siostra Sebekhotepa II lub Imirameszy (XIII dynastia) znana dzięki papirusowi Boulaq 18.

Petamenope
Zarządca majątku Boskiej Małżonki Amona w czasach Psametyka I (XXVI dynastia) pochowany w Tebach.

Petimuthes
Generał w czasach Ptolemeusza X.

Petpetdidies
Żona kapłana Psenhora, matka Hemptaha II, wymieniona w genealogii Pasenhora.

Petubastis

 1. Petubastis I (władca - XXIII dynastia)
 2. Petubastis II (władca - XXV dynastia)
 3. Petubastis III (władca - I panowanie perskie)

Phios - Pepi I (władca - VI dynastia)

Phiops - Pepi II (władca - VI dynastia)

Physkon (Brzuchacz) - Ptolemeusz VIII (władca - Lagidzi)

Piancharti
Córka Szabaki, jedna z żon Tanutamona (XXV dynastia) wzmiankowana e tekście na
steli snu Tanutamona.

Pianchi (Piji)

 1. Pianchi - Arcykapłan Amona
 2. Pianchi (władca - XXV dynastia)

Pihia
Córka Totmesa IV pochowana ponownie wraz z grupą innych księżniczek w czasach XXI dynastii w Gurna.

Piji - Pianchi (władca - XXV dynastia)

Pimai

 1. Pimai (władca - XXII dynastia)
 2. Książę Herakleopolis. Być może postać tożsama z królem Pimai (XXII dynastia). Znany dzięki posągowi grupowemu na którym jest określany jako Naczelnik Libijczyków Meszwesz oraz Syn Władcy Obydwu Krajów Szeszonka

Pinedżem

 1. Pinedżem I - Arcykapłan Amona i władca
 2. Pinedżem-2 - Arcykapłan Amona
 3. Pinedżem-A
  Wnuk Mencheperre-A. Mumia i trumny znaleziono w Bab el-Gasus ale ich lokalizacja jest obecnie nieznana.

Pipui
Córka Ramzesa II (XIX dynastia) numer 10 w procesji córek. Być może córka pani Iwi, której mumia została ponownie pochowana w czasie XXI dynastii w Szech Abd el-Gurna.

Pmui

 1. Książę Busiris, syn i następca księcia Szeszonka. Nosił również tytuł generała i naczelnika Meszwesz.
 2. Książę Busiris z czasów Psametyka I (XXVI dynatia)
 3. Książę Herakleopolis w IX w pne. Następca Ptahudżanchefa, poprzednik Hemptaha (1)

Polikrates z Argos
W 186 stłumił powstanie w delcie wzniecone przez zwolenników Anchuennefera, za Ptolemeusza V

Polikrates z Samos
Sprzymierzeniec Amazisa (XXVI dynastia) przeciwko Persji.

Polyperchon
Namiestnik, sprawujący władzę w Egipcie wraz z  Antypatrem i Perdikkasem w imieniu Aleksandra IV, syna Aleksandra Wielkiego.

Poteinos
Stronnik młodocianego Ptolemeusza XIII przeciwko Kleopatrze. Następnie jej zwolennik. Po nieporozumieniach z siostrą Kleopatry VII Arsinoe IV stracony przez Cezara.

Praksagoras z Kos
Lekarz działający w Aleksandrii w czasach pierwszych Ptolemeuszów.

Preamennenamon
Syn Herhora wymieniony w procesji dzieci Herhora w świątyni Chonsu.

Preheruenemef

 1. Preheruenemef-A
  Syn Ramzesa II i królowej Nefertari-D (XIX dynastia) numer 3
  procesji synów. Wymieniony w Abu Simbel i w triumfie Bitwy pod Kadesz.
 2. Preheruenemef-B
  Syn Ramzesa III (XX dynastia) Poświadczony w Medinet Habu, pochowany w QV42.

Prehotep
Wezyr Północy za Ramzesa II.

Prerenpetnefer
Córka Ramzesa II (XIX dynastia) numer 12 w
procesji córek w Luksorze.

Psametyk (Psametych)

 1. Psametyk I (władca - XXVI dynastia)
 2. Psametyk II (władca - XXVI dynastia)
 3. Psametyk III (władca - XXVI dynastia)
 4. Psametyk IV-VI
  Wg. niektórych starożytnych przekazów regenci rządzący częścią kraju w V w. pne.

Psametykmenechib
Urzędnik z czasów Psametyka I (XXVI dynastia).

Psammecherites - Psametyk III (władca - XXVI dynastia)

Psammenitos - Psametyk III (władca - XXVI dynastia)

Psammetichos - Psametyk I (władca - XXVI dynastia)

Psammis - Psametyk II (władca - XXVI dynastia)

Psammuthis

 1. Psametyk II (władca - XXVI dynastia)
 2. Psammuthis (władca - XXIX dynastia)

Psinaches - Siamon (władca - XXI dynastia)

Psusennes

 1. Psusennes I (władca - XXI dynastia)
 2. Psusennes II (władca - XXI dynastia)
 3. Psusennes III - Arcykapłan Amona

Ptahdżedef (władca - IV dynastia)

Ptahhotep

 1. Ptahhotep Deszer
  Wezyr, Nadzorca Robót, Nadzorca Pisarzy, Szambelan za Menkauhora (V dynastia). Grób No 41 (C 6) w Północnej Sakkara.
  Wezyr z czasów Pepi I (VI dynastia)
 2. Ptahhotep
  Wezyr, Nadzorca Skarbu, Nadzorca Spichlerzy, Nadzorca Robót, Nadzorca Pisarzy, Szambelan za panowania Dżedkare (V dynastia). Grób No 42 (C 7) w Północnej Sakkara.
 3. Ptahhotep
  Wezyr, Nadzorca Skarbu, Nadzorca Spichlerzy, Nadzorca Robót, Nadzorca Pisarzy za D��edkare (V dynastia). Grób D62 w Sakkara.
 4. Ptahhotep (Czefi)
  Wezyr i Szambelan za Unisa (VI dynastia). Posiadacz kaplicy w grobowcu D64 w Sakkara
 5. Ptahhotep
  Wezyr, Nadzorca Skarbu, Nadzorca Spichlerzy, Nadzorca Pisarzy, Szambelan w czasach Pepi I (VI dynastia). Grób LS31 w Sakkara.

Ptahmose
Arcykapłan Amona i Wezyr, Burmistrz Teb, Naczelnik Kapłanów Górnego i Dolnego Egiptu w czasach Amenhotepa III (XVIII dynastia)

Ptahszepses

 1. Ptahszepses-A
  Mąż Chamaat, córki Szepseskafa (IV dynastia). Grobowiec nr 48 w Sakkara.
 2. Ptahszepses-B
  Mąż Chemerernebti-A, córki Niuserre. Arcykapłan Ptah z Memfis. Wezyr i Nadzorca Robót za panowania Niuserre. i Dżedkare Jego mastaba L.XIX w Abusir jest największym znanym grobowcem osoby prywatnej w okresie Starego Państwa.
 3. Ptahszepses-C
  Przypuszczalnie syn Ptahszepsesa-B i Chamerernebti.
 4. Ptahszepses-D
  Prawdopodobnie syn Pepi II (VI dynasia) Mumia znajduje się w Muzeum Kairskim.
 5. Ptahszepses (Merire-Mrianchptah, Impi)
  Wezyr, Nadzorca Robót i Nadzorca Pisarzy w czasach Pepi II (VI dynastia) wzmiankowany w Południowej Sakkara

Ptahudżanchef
Syn arcykapłana Nimlota-C i Tentsepeh-C, brat Takelota II. Poświadczony na steli Pasenhora-B

Ptolemais
Greczynka, żona Nektanebo I (XXX dynastia)

Ptolemajos - Ptolemeusz (Lagidzi)

Ptolemeusz

 1. Ptolemeusz-Q (Alorus)
  Wuj Aleksandra Wielkiego, regent Perdikkasa III z którego ręki zginął w 365. Przypuszczalnie był też kuzynem Aleksandra II, którego zamordował.
 2. Ptolemeusz I (władca - Lagidzi)
 3. Ptolemeusz II (władca - Lagidzi)
 4. Ptolemeusz III (władca - Lagidzi)
 5. Ptolemeusz IV (władca - Lagidzi)
 6. Ptolemeusz V (władca - Lagidzi)
 7. Ptolemeusz VI (władca - Lagidzi)
 8. Ptolemeusz VII (władca - Lagidzi)
 9. Ptolemeusz Eupator (władca - Lagidzi)
 10. Ptolemeusz VIII (władca - Lagidzi)
 11. Ptolemeusz IX (władca - Lagidzi)
 12. Ptolemeusz X (władca - Lagidzi)
 13. Ptolemeusz XI (władca - Lagidzi)
 14. Ptolemeusz XII (władca - Lagidzi)
 15. Ptolemeusz XIII (władca - Lagidzi)
 16. Ptolemeusz XIV (władca - Lagidzi)
 17. Ptolemeusz Cezarion (władca - Lagidzi)
 18. Ptolemeusz Filadelfos
  Trzecie dziecko Kleopatry VII i Marka Antoniusza urodzony w 35. "Król" Fenicji, Cylicji oraz terytoriów syryjskich. W latach 23-40 n.e. był królem Mauretanii. Został stracony przez Kaligulę.

 19. Ptolemeusz Apion
  Nieślubny syn Ptolemeusza VIII. Król Cyreny ok 100 pne.

 20. Ptolemeusz Memfites
  Syn Ptolemeusza VIII i Kleopatry II. Na rozkaz ojca zabity i poćwiartowany. Pośmierci uznany za Neos Philopator, nowy bóg dynastyczny.

Puduhepa
Żona Hattusilisa III, matka księżniczki, która weszła do haremu Ramzesa II, Maathorneferure.

 


Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor