Powrót do strony głónej

             English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 Tablice Genealogiczne

Zaproponowane tablice genealogiczne są próbą syntezy większości hipotez prezentowanych przez najbardziej wiarygodne autorytety egiptologiczne, zwłaszcza A.Dodson i D.Hilton "The Complete Royal Families in Ancient Egypt", London 2004 oraz A.Dodson "Monarchs of the Nile", Cairo 2002.
Linie ciągłe w tablicach oznaczają relacje pewne lub bardzo prawdopodobne, zaś linie przerywane - relacje niepewne lub hipotetyczne. Imię władcy, tak egipskiego jak i obcego obramowane jest ramką, kobietę wyróżniłem kolorem niebieskim a pełniącego urząd arcykapłana lub Boskiej Czcicielki Amona - kolorem brązowym.
Nowe Państwo to okres z którego zachowało się najwięcej mumii rodzin królewskich umożliwiających dokonanie badań genetycznych tak ważnych dla ustalenia poprawnej genealogii. W świetle badań DNA przeprowadzonych na kilkunastu mumiach w roku 2010 można wysnuć kilka wniosków, potwierdzających dotychczasowe spekulacje. Mroki tajemnicy otaczające pochodzenie Tutanchamona nieco się rozwiały, choć nadal brak pewności co do faktu, kim byli jego rodzice. Paradoksalnie, mamy już ich mumie potwierdzone niemal 100% prawdopodobieństwem. Co do imion to, w przypadku ojca, zarówno Echnaton, jak i Semenchkare pretendują do tego miana. Wiadomo, że matką Tutanchamona była kobieta, której mumię określaną w egiptologii mianem Młodsza Pani znaleziono w grobie KV35 w Dolinie Królów. Z.Hawass ogłosił w mediach, z właściwą sobie pewnością, że ojcem Tutanchamona był Echnaton i to z jego mumią mamy do czynienia w grobie KV55. Osobiście uważam, że mumia ta, to Semenchkare, a badania DNA potwierdzają jedynie dwie, znane dotychczas hipotezy - że Semenchkare, tak jak Echnaton, był synem Amenhotepa III i królowej Teje oraz, że był ojcem Tutanchamona. Imienia matki młodego króla wciąż nie znamy, wiedząc jedynie, że była nią siostra Semenchkare i Echnatona, córka Amenhotepa III i Teje.  Wiele wskazywałoby jednak na to, że była nią córka Amenhotepa III i Teje - Kija.

I dynastia ( Narmer... Kaa )
III-V dynastia ( Huni... Niuserre )
V-VII dynastia ( Dżedkare Isesi... Neferkauhor )
XI dynastia ( Mentuhotep I... Mentuhotep IV )
XII dynastia ( Amenemhat I... Amenemhat Senbuf )
XIII dynastia ( Amenemhat V... Sanchptah )
XV dynastia ( Chian... Apopi )
XVII-XVIII dynastia ( Rahotep... Tutanchamon )
XIX dynastia ( Ramzes I... Ramzes XI )
XX dynastia ( Setnacht... Rames XI )
XXI-XXIII dynastia ( Smendes... Pajefczauembastet )
Genealogia Pasenhora ( Szeszonk I... Pasenhor (2) )
XXIV i XXV dynastia ( Tefnacht... Bakenrenef ) ( Alara... Tenutamon )
XXVI dynastia ( Nekau I... Psametyk III )
Genealogia Persów (XXVII-XXXI) dynastia ( Kambyzes I... Dariusz III )
XXX dynastia ( Nektanebo I... Nektanebo II )
Argeadzi ( Aleksander Wielki... Aleksander Ajgos )
Lagidzi ( Ptolemeusz I... Ptolemeusz XV )
Copyright © 2000-2023 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor