Powrót do strony głónej

         Version francaise  English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 
     

do II dynastii

III dynastia 2727 - 2655
( Memfis )

do IV dynastii

Ugruntowana w Okresie Archaicznym władza królewska doprowadziła w początkach Starego Państwa do wzrostu imperium staroegipskiego. Kolejność władców III dynastii, choć bardzo prawdopodobna, nie jest do końca pewna. Na dobrą sprawę, tylko faraon Dżeser-Neczerierchet jest nam stosunkowo dobrze znany. Brak jednoznacznej oceny początków dynastii wśród badaczy. Znane nam jest imię horusowe sA znalezione na naczyniach kamiennych z piramidy Dżesera. Imię to część badaczy (P.Kaplony, D.Wildung, J.von Beckerath) przypisuje Sanachtowi, inni (W.Helck) uważają je za imię horusowe Unega z II dynastii. Najzasadniejsza wydaje się teoria J.Vercoutter'a utożsamiająca Horusa Sanachta z królem Nebką, podważana jednak ostatnio przez G.Dreyera i M.Bauda. Z nim również należy łączyć owe imię horusowe Hr sA. Niewątpliwie lista faraonów dynastii II-III nie jest jeszcze kompletna o czym świadczyć może chociażby nieukończony zespół grobowy Gisr el-Mudir w zachodniej Sakkarze, przypisywany przez N.Swelima królowi Sa. Tak czy inaczej przejęcie władzy przez III dynastię nastąpiło, jak się wydaje, bez problemów.
Transkrypcja królewskiej tytulatury będzie poprawnie widziana po pobraniu i zainstalowaniu czcionki glyphtrl.ttf .

1

2727 - 2709
2688-2682 (Redford)
2686-2667 (Shaw)
2682-2665 (von Beckerath)
2649 - 2630 (Allen)
2647-2628 (Malek)

Sanacht

 • Hr sA-n-xt, sA-(nxt ?) , Hr sA
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • nb-kA (Aby.15, Tur.3.4) , Necherophes (Man)

 

(imię horusowe) Hr sA-n-xt
Horus Sanacht
(Zwycięska Ochrona)
Hr sA
Horus Sanacht
(Obrońca)

Tablica z Abydos
(Nomen)

  nb-kA
Nebka
(Pan Ka)

Papirus z Turynu
(Nomen)

nb-kA
Nebka
(Pan Ka)

Papirus Turyński podaje 19 lat panowania. Sądzi się powszechnie że był starszym bratem Dżesera, a także jego szwagrem. Żoną Nebki była córka Chasechemui i Nimaathapi - Initkaes. Niektórzy badacze sądzą, że Horus Sanacht i król Nebka to dwaj różni faraonowie tej dynastii. Kamień z Palermo wspomina o budowie świątyni w 13 roku panowania, posągu Chasechemui w 16-tym roku oraz budowie statku w 18-tym. Zachowało się wiele odcisków pieczęci Nebki. Jako miejsce pochówku przypisuje mu się ceglaną konstrukcję z murem okalającym w Abu Roasz lub, zdaniem W.Helcka, niedokończony zespół grobowy na zachód od świątyni Dżesera.


Fragment reliefu z Wadi Maghara na Synaju. Piaskowiec. British Museum.

2

2709 - 2690
2687-2668 (Redford)
2667-2648 (Shaw)
2665-2645 (von Beckerath)
2630 -2611 (Allen)
2628-2609 (Malek)
2592-2544 (Hornung, Krauss, Warburton)

Dżeser

 • Hr nTri-Xt
 • nTri-Xt-nbti
 • bik-nbw
 • ... ...
 • ...-Dsr sA (Aby.16) , Dsr (Sak.12) , Dsr-it (?) (Tur.3.5) , nbw-Dsr (?) , nTr(?)-Ht-Dsr , Tosorthros (Sesorthos) (Man)

 

(imię horusowe) Hr nTri-X.t
Horus
Neczererchet (Horus Boski Ciałem)
(imię Nebti) nb.ti nTr(i)-Xt
Nebti Neczererchet
(Dwie Boginie o Boskich Ciałach)
(imię Złotego Horusa)    nbw Nebu (Złoty)
nbw Nebu (Złoty)
bk nbw Bik-Nebu (Złoty Sokół)
Tablica z Abydos
(Nomen)
... Dsr sA
Dżeser Sa
Tablica z Sakkara
(Nomen)
Dsr
Dżeser
Papirus z Turynu
(Nomen)
Dsr-it ...
Dżeser It
  (Nomen) Dsr-nbw 
Dżeser Nebu
(Złoty Dżeser)
nTr(i)-X.t Dsr
Neczerierchet Dżeser

Imię Dżeser pojawia się dopiero w okresie XII dyn. Dziś jest on identyfikowany, ponad wszelką wątpliwość, z Hor Neczererchetem, znanym z licznych zabytków. Był synem (lub bratem) Chasechemui, mógł być też młodszym bratem Sanachta (Vercoutter), lub nawet jego synem (Beckerath i Grimal). Wg W.Helcka Dżeser stał się przez małżeństwo z Hetephernebti zięciem Chasechemui. Na początku panowania rezydował w okolicach Abydos, gdzie rozpoczął budowę grobowca w Bet Challaf. Potem jednak przeniósł stolicę w okolice Memfis. W Sakkara jego wezyr i architekt - Imhotep wybudował dla swego władcy pierwszą kamienną monumentalna budowlę - piramidę schodkową. Prowadził wyprawy na Synaj, a wg "steli głodu", skalnego napisu na wyspie Sehel, datowanego na Okres Ptolemejski (Ptolemeusz V) a odnoszącego się do nieurodzaju panującego za III dynastii, podbił Nubię, lub jej część. Papirus Turyński podaje 19 lat i 1 miesiąc panowania Dżesera, Manethon - 29 lat.

3

2690 - 2684
2648-2640 (Shaw)
2645-2638 (von Beckerath)
2611-2605 (Allen)
2609-2603
(Malek)
2592-2566 (Hornung, Krauss, Warburton)

Sechemchet

 • Hr sxm-Xt
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • tti (Aby.17) , Dsr-tti (Saq.13) , Dsr-ti (Tur.3.6) , Dsr-itt , itti , Tyreis (Man)

 

(imię horusowe) Hr sxm-Xt
Horus
Sechemchet (Horus Potężny Ciałem)
Tablica z Sakkara
(Nomen)

 

dsr tti
Dżeser-Teti
Tablica z Abydos
(Nomen)
tti
Teti
Papirus z Turynu
(Nomen)
Dsr tti
Dżeser Teti
(Nomen)
itti
Iteti

Papirus Turyński przypisuje mu 6 lat panowania. Jego imię widnieje na dwóch reliefach na skale w Wadi Maghara, na Synaju. Tekst na tabliczce z kości słoniowej, pochodzącej z okręgu piramidy Sechemcheta, zawiera imię różnie odczytywane przez różnych badaczy. N.Swelim uważa je za imię Nebti i odczytuje Dżeseti-anch, wg. R.Stadelmanna jest to imię królowej Dżesernebti-anch, a W.Helck uważa je za imię królowej Dżeseretnebti. Rozpoczął budowę tzw. "niedokończonej" piramidy w Sakkara mającej ogromem dorównywać budowli swego poprzednika - Dżesera. Po śmierci ubóstwiony a świadectwa kultu Sechemcheta sięgają Epoki Późnej a nawet czasów ptolemejskich.

Ruiny piramidy Sechemcheta w Sakkara Relief z Wadi Maghara Głęboki stromy wykop po stronie północnej niedokończonej piramidy, prowadzi do wejścia.

a

 

'Hudżefa' (b)

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • Hw-DfA (Tur.3.7) , sDs (Aby.18)

 

Papirus Turyński Hw-DfA 
Hudżefa
Tablica z Abydos sDs
Sedżes

W Papirusie Turyńskim jest to błędna forma nieczytelnego imienia. Tablica z Abydos zawiera formę Sedżes. Obie powstały z dopisku, że pierwotne imiona królewskie określono jako zniszczone i nieczytelne.

4

2684 - 2679
2679-2673 (Redford)
2640-2637 (Shaw)
2638-2614 (von Beckerath)
2605-2599 (Allen)
2603-2597
(Malek)

Chaba

 • Hr xai-bA
 • nTr-nbw
 • ... ...
 • ... ...
 • nfr-kA-ra (Aby.19) , nb-kA-ra (Sak.14) , Mesochris (Man)

 

(imię horusowe) Hr xa-bA 
Horus Chaba
(Dusza [Ba] Pojawia Się)
Tablica z Abydos
(Nomen)
nfr-kA-ra
Neferkare
(Piękna Jest Dusza [Ka] Re)
Tablica z Sakkara
(Nomen)
nb-kA-ra 
Nebkare
(Pan Ka, Re)

Papirus Turyński podaje 6 lat panowania. Istnieje pogląd, że Hor Chaba i Neferkare to dwaj różni władcy tej dynastii i że Chaba był tożsamy z Nebką, pierwszym władcą tej dynastii. W 1985 roku odkryto na Elefantynie odcisk pieczęci cylindrycznej Chaba. Mógł być twórcą południowej piramidy w Zawijet el-Arian która, choć nigdy nie ukończona, była prawdopodobnie miejscem pochówku władcy.
 

Piramida Chaba w Zawijet el-Arian.

5

2679 - 2655
2673-2649 (Redford)
2637-2613 (Shaw)

2599 - 2575 (Allen)
2597-2573 (Malek)

Tablica genealogiczna

Huni

 • Hr qAi-HD...t
 • Hw(i)
 • ... ...
 • ... ...
 • niswt Hwi , nsw Hw , Hwni (Sak.15, Tur.3.8) , Aches (Man)

 

  (Nomen) nsw Hw
Nisut Hu
(Król Hu)
Papirus z Turynu
(Nomen)
Huni (Pogromca)
Tablica z Sakkara
(Nomen)

Papirus Turyński podaje 24 lata (panowania ?). Poza Tablicą z Sakkara wzmiankowany jest w papirusie z naukami Kagemni i Ptahhotepa. W Muzeum Luwru znajduje się stela E25982 przedstawiająca Hr qAi-HD...t (Horus Kaihedżet) w towarzystwie boga Horusa, zdaniem J.Vandiera imię horusowe oznaczające Ten z wielką białą koroną, należy właśnie do króla Huni.  Prawdopodobnie temu właśnie władcy należy przypisać siedem małych piramid schodkowych w Abu Roasz, Zawijet el-Maijtin, Sinki, Nagada, el-Kuhla, Edfu i na Elefantynie, gdzie wzniósł również fortyfikacje, o czym świadczą odnalezione zabytki, zawierające inskrypcje z jego imieniem. Małżonka jego, królowa Meresanch I była matką Snofru. W rządach wspierał go wezyr Kagemni. Miejsce pochówku - nieznane, być może piramida w Medum, przypisywana jego synowi, faraonowi Snofru

 

do II dynastii

Copyright © 2000-2023 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor

do IV dynastii