Powrót do strony głónej

         Version francaise  English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 
     

do XV dynastii

XVI dynastia ok.1620 - ok.1540

do XVII dynastii

Dynastia tzw. Małych Hyksosów, w skład której wchodzili książęta hyksoscy będący prawdopodobnie wasalami Wielkich Hyksosów tworzących XV dynastię. Imiona o brzmieniu zarówno egipskim, jak i azjatyckim (semickim lub huryckim). Przy obecnym stanie wiedzy trudno powiedzieć czy królowie ci byli pochodzenia egipskiego, czy skoligaceni w jakiś sposób z panującymi w Awaris Wielkimi Hyksosami, czy też są to imiona wręcz fikcyjne... Kolejność władców znanych jedynie z jakiegoś zachowanego skarabeusza jest, w większości, czysto umowna. Tak samo przynależność do tej właśnie dynastii. Badacze zajmujący się problematyką tego okresu często nie są zgodni, czy danego władcę należy umiejscowić w  XIV, XV czy XVI dynastii. Zestawienie poniżej bazuje, z pewnymi wyjątkami, na zaproponowanej przez J. von Beckeratha liście władców tego okresu, których władza przypuszczalnie rozciągała się na miasta południowej Palestyny, części Delty lub nawet Egiptu Środkowego. 
Transkrypcja królewskiej tytulatury będzie poprawnie widziana po pobraniu i zainstalowaniu czcionki glyphtrl.ttf .

a

Anat-Her
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ant-Hr , HqA-xAswt ant-Hr

 HqA-xAswt ant-Hr Heka Chasut Anather

Istnienie tego władcy poświadczone jest przez jeden tylko skarabeusz. Tytuł  HqA-xAswt (władca [pan] obcych krajów) może sugerować iż był księciem jednego z miast w płd. Palestynie.

b

  Aper-Anat ( User-Anat )
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • HqA-xAswt Ap.r-ant , [HqA-xAswt wsr-ant]
HqA-xAswt Ap.r-ant Heka-Chasut Aper-Anat  (Potężna Jest Anat)

HqA-xAswt wsr-ant User-Anat  (Potężna Jest Anat)

Zdaniem J.von Beckeratha władca ten był pomniejszym księciem w południowej Palestynie za czasów panowania XV dynastii. Poświadczony przez jeden skarabeusz. Jego imię, czasami błędnie odczytywane jako User-Anat, oznacza Potężna jest Anat, z tytułem HqA-xAswt - Pan obcych krajów (Hyksos).

c

  Semken
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • smqn , HqA-xAswt smqn

  HqA-xAswt smqn Semken  (Szimike Jest Moim Bogiem)

Pomniejszy władca hyksoski poświadczony jedynie na skarabeuszu z tytułem HqA-xAswt - Pan obcych krajów (Hyksos). W.Helck interpretuje to imię jako huryckie, oznaczające Szimike jest moim bogiem.

d

  Sokar-Hor
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • sqr-Hr

sqr-Hr Sokar-Hor

Imię tego hyksoskiego króla pisane w kartuszu poprzedzane było tytułem HqA-xAswt - Pan obcych krajów (Hyksos).

h

Jamu ( Jaam )
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • nbw-wsr-ra
 • yamw

nbw-wsr-ra Nebuuserre
yamw Jamu
Władca, którego imię jest poświadczone jedynie na skarabeuszach. Zdaniem W.A.Ward'a imię tronowe jest fikcyjne.

i

  Jakobaam ( Jakobner )
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • sxai.n-ra
 • ykbam , ykb(a)m , yk(b)am , y(kb)am
sxai.n-ra Sechaenre  (Ten, Którego Intronizował Re)

 ykbm Jakobaam

Władca, którego imię jest poświadczone jedynie na skarabeuszach. Czasem identyfikowany z Salitisem, pierwszym władcą XV dynastii o tym samym imieniu tronowym. Być może jednak, jak chce Ward, imię to jest fikcyjne i nie ma nic wspólnego z władcą Jakobaamem.

j

Amu
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • xai-wsr-ra
 • a(A)mw , sA-ra a(A)mw , xamw<ra>
xai-wsr-ra Chaiuserre

a(A)m(w) Amu

Lokalny dynasta w Delcie lub Środkowym Egipcie  którego imię poświadczają zachowane skarabeusze. Zdaniem W.A.Ward'a imię tronowe Chaiuserre jest fikcyjne.

k

Pepi III
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • snfr-anx-ra
 • ppy , ppi

 snfr-anx-ra Seneferanchre  (Ten, Który Czyni Życie Pięknym)

ppy  Pepi

Władca wzmiankowany jedynie na skarabeuszach. Jego imię tronowe oznacza Ten, który czyni życie pięknym.

o

Nebmaatre
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • nb-mAat-ra
 • ... ...

 nb-mAat-ra Nebmaatre  (Władca Maat, Re)

Imię ( Władca Maat, Re ) tego króla znaleziono na miedzianym ostrzu topora z grobu w Mostagedda. Przypuszczalnie sprawował rządy na niewielkim terytorium w Środkowym Egipcie.

p

Aahetepre
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • nTr nfr aA-Htp-ra , aA-Htp-ra
 • ... ...

 

aA-Htp-ra Aahetepre

nTr nfr aA-Htp-ra Neczer-Nefer Aahetepre

Imię tego władcy poświadczone jest jedynie na skarabeuszach. A.W.Ward umiejscawia go pomiedzy Amu i Pepim (III). Możliwe też, że jest to jedynie imię tronowe Chamudiego z XV dynastii.

q

Aaneczerire
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • aA-nTri-ra
 • ... ...
 aA-nTri-ra Aaneczerire

r

Meribre
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • mri-ib-ra
 • ... ...

mri-ib-ra Meribre   (O Kochającym Sercu, Re)

Imię tego władcy (lub regenta), oznaczające O kochającym sercu, Re poświadczone jest jedynie przez inskrypcję na skarabeuszu.

s

Nebuanchre
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • nb.w-anx-ra
 • ... ...

 nb.w-anx-ra Nebuanchre  (O Złotym Życiu, Re)

 Regent, którego imię tronowe O złotym życiu, Re, jest poświadczone na skarabeuszach.

t

Nikare
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ni-kA-ra
 • ... ...

 ni-kA-ra  Nikare  (Należący Do Ka, Re)

Mało znaczący król, którego imię Należący do Ka, Re jest wymienione jedynie na skarabeuszach.

u

...kare
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ka-ra (Tur)
 • ... ...
... ka-ra ...kare

Imię zachowało się we fragmencie na Papirusie Turyńskim.

y

Uasa ( Uadż[ed] )
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • w(A)D(d) (Tur)

  w(A)D(d)  Uadż[ed]

Istnienia tego władcy dowodzi tylko jeden skarabeusz i wzmianka w Papirusie Turyńskim. Zdaniem J.von Beckeratha jego imię ma prawdopodobnie semickie korzenie.

z

  Kur
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • qwr
 

To semickie imię zachowało się jedynie na skarabeuszu.

aa

Szenes
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • Sns
Sns Szenes

xx

1600-1588 (Ryholt) Beb-Anch
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • bb-anx

 bb-anx  Bebanch

Istnienia tego władcy dowodzi sztylet z czasów hyksoskich z okolic Nagady. Jednakże część badaczy (D.Franke) uważa że króla Beb-Ancha należy łączyć z imieniem tronowym swsr.n-ra (Suserenre), a więc władcą XVII dynastii, na co wskazywałby fragment steli znaleziony w Gebel Zeit nad Morzem Czerwonym.

do XV dynastii

Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor

do XVII dynastii