Powrót do strony głónej

         Version francaise  English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 
     

do IV dynastii

V dynastia 2484 - 2336
( Memfis )

do VI dynastii

Dynastia V nie wydaje się być kontynuacją poprzednie linii panującej, choć pogląd o łączności dynastii V z poprzednią, IV-tą poprzez królową Chentkaus, córkę Menkaure jest bardzo prawdopodobny.  Z pewnością mamy do czynienia z triumfem teologii heliopolitańskiej. Pewna późniejsza opowieść osnuta na tle historycznym, przedstawia okoliczności narodzin trzech pierwszych królów V-tej dynastii. Mieli oni być synami boga Re z wioski Sachebu położonej w okolicach Heliopolis, oraz Reuser, żony Redżdżedeta, jednego z kapłanów pradawnego boga Re. W okresie V dynastii kult słoneczny nabiera szczególnego znaczenia, a władcy, począwszy od Sahure przybierają regularnie tytuł sA-ra, Syna Re. Piramidy, nie tak monumentalne jak za poprzedniej dynastii, budowano w najbliższym sąsiedztwie świątyń solarnych. W polityce nie zaniechano dotychczasowych wypraw na Synaj i do Azji, a także do Libii i Nubii.
Transkrypcja królewskiej tytulatury będzie poprawnie widziana po pobraniu i zainstalowaniu czcionki glyphtrl.ttf .

1

2484 - 2477
2513-2506 (Redford)
2494-2487 (Shaw)
2479-2471 (von Beckerath)
2471-2464 (Dodson)

2465-2458 (Allen)
2454-2447 (Malek)

2435-2429 (Hornung, Krauss, Warburton)
Tablica genealogiczna

Userkaf

 • Hr iri-mAat
 • iri-mAat-nbti
 • nTr-nbw nfr
 • ... ...
 • wsr-kA.f (Aby.26) , [wsr]-kA-[ra] (Tur.3.17) , Usercheres (Man)
(imię horusowe)

Hr ir mAat
Horus Irimaat
(Horus Czyniący Dobro)

(imię Nebti)

 

nb.ti ir mAat
Nebti Irimaat
 (Dwie Boginie Czyniące Dobro)

(imię Złotego Horusa)

 

nfr bik nbw
Nefer Bik Nebu
(Złoty Horus Jest Doskonały)

Tablica z Abydos
(Nomen i Prenomen)

 

wsr kA.f
Userkaf
(Jego Ka Jest Potężne)

Nie wywodził się z rodu królewskiego. Prawa do tronu uzyskał poprzez małżeństwo z córką Menkaure, księżniczką Chentkaus, dodatkowo wyprowadzając swój ród od boga Re i wprowadzając do królewskiego protokołu tytuł sA-ra - Syn Re. Sądzi się, że był ojcem swoich następców na tronie, królów Sahure i Neferirkare. Inny pogląd, zgodny z opowiadaniem z papirusu Westcar, reprezentują m.in. W.Helck i R.Stadelmann. Uważają oni, że trzej pierwsi władcy V dynastii byli braćmi, synami królowej Chentkaus. Papirus Turyński poświadcza 7 lat panowania a wg. Manethona Userkaf rządził 28 lat. Kamień z Palermo wspomina o wydarzeniach z lat 2-7 rządów władc, m.in. budowa zespołu grobowego w Sakkara, ofiary i nadania dóbr ziemskich, budowa kaplic, fundacje itp. Wzniósł świątynię solarną w Abusir rozwijając i umacniając kult Re. Miejsce pochówku - piramida w Sakkara.

2

2477 - 2463
2506-2492 (Redford)
2487-2475 (Shaw)
2471-2458 (von Beckerath)
2464-2452 (Dodson)

2458-2446 (Allen)
2447-2435 (Malek)
2428-2416 (Hornung, Krauss, Warburton)
Tablica genealogiczna

Sahure

 • Hr nb-xaw
 • nb-xaw-nbti
 • nTrwi-nbw , bikAw-nbw
 • ... ...
 • sAHw-ra (Aby.27) , Sefres (Man)
(imię horusowe)

 

Hr nb xaw
Horus Nebchau
(Horus Pan Objawień)

(imię Nebti)

 

nb.ti nb xaw
Nebti Nebchau
(Dwie Boginie Panie Objawień)

(imię Złotego Horusa)  

bik(w) nbw
Bikau-Nebu
(Dwa Złote Sokoły)

Tablica z Abydos
(Nomen i Prenomen)
  sAHw ra
Sahure
(Ten Który Przebywa Blisko Re)

Starszy brat Neferirkare, syn królowej Chentkaus I i, prawdopodobnie, założyciela dynastii - Userkafa. Papirus Turyński podaje 12 lat panowania, Kamień Palermo w cyklu dwuletnim - łącznie 14 lat a Manethon - 13 lat. Ekspedycje na Synaj i do krainy Punt poświadczają zapisy na Kamieniu z Palermo, reliefy i teksty na blokach kamiennych. Wiadomo o eksploatacji kamieniołomów diorytu w okolicach Abu Simbel. Miejscem pochówku władcy był kompleks grobowy z 50 metrową piramidą w Abusir. W skład kompleksu wchodziły ponadto: artystycznie dekorowana świątynia grobowa, piramida kultowa, rampa prowadząca do stosunkowo dobrze zachowanej świątyni dolnej.

3

2463 - 2453
2492-2482 (Redford)
2475-2455 (Shaw)
2458-2438 (von Beckerath)
2452-2442 (Dodson)

2446-2438 (Allen)
2435-2425
(Malek)
2415-2405 (Hornung, Krauss, Warburton)

Tablica genealogiczna

Neferirkare I Kakai

 • Hr wsr-xaw
 • xai-m-nbti , wsr-xaw-nbti
 • sxmw-nbw
 • nfr-ir-kA-ra
 • kAkAi (Aby.28) , Nefercheres(Man)
(imię horusowe)  

Hr wsr xaw
Horus Userchau
(Horus Objawiona Moc)

(imię Nebti)  

nb.ti wsr xaw
Nebti Userchau
(Ten, Który Objawia Się z Dwoma Boginiami)

nb.ti xa m
Nebti Kauem (Dwie Boginie, Moc Objawiona)

(imię Złotego Horusa)  

sxm.w nbw
Sechemu-Nebu
(Złote Moce)

(Prenomen)   nfr ir kA ra
Neferirkare
(Piękne Jest Wszystko Co Czyni Dusza [Ka] Re)
 
Tablica z Abydos
(Nomen)
kAkAi 
Kakai

Brat Sahure, syn królowej Chentkaus I i, prawdopodobnie, założyciela dynastii - Userkafa. Ponieważ na panowaniu Neferirkare kończą się annały na Kamieniu z Palermo, przypuszcza się że musiały zostać zredagowane za rządów tego właśnie władcy. Miejscem pochówku króla była piramida w Abusir zaplanowana początkowo jako 6-cio stopniowa piramida schodkowa  wysoka na 52 m, jednak rozbudowano ją później do formy normalnej piramidy o wysokości 72 m. Kompleks grobowy nie został ukończony, wzniesiono tylko część świątyni grobowej a ze świątyni dolnej, jak należy sądzić, zrezygnowano.  

4

2453 - 2446
2482-2475 (Redford)
2455-2448 (Shaw)
2442-2435 (Dodson)
2438-2431 (Allen, von Beckerath)
2425-2418 (Malek)
2425-2418 (Malek)
2403 (Hornung, Krauss, Warburton)

Szepseskare

 • Hr sxm-xaw
 • ... ...
 • ... ...
 • [Sp]ss-kA-[ra] , Spss-kA-ra (Sak.28)
 • nTr(?)-wsr(w) , Sisires (Man)
(imię horusowe)  

Hr sxm xaw
Horus Sechemchau
(Horus Potęga Objawień)

(Prenomen)  

Spss kA ra
Szepseskare  
(Szlachetna Jest Dusza Re)

(Nomen)   wsr nTr
Neczeriuser
(Boskość Jest Silna)
(Prenomen) Spss kA ra
Szepseskare (Szlachetna Jest Dusza Re)

Zarówno Papirus Turyński jak i Manethon przypisują temu królowi siedmioletnie panowanie. Zabytki pisane z czasów Szepseskare to jedynie skarabeusz, dwie cylindryczne pieczęci i cztery  gliniane odciski pieczęci z Abusir gdzie musiało też znajdować się miejsce pochówku władcy. Stadelmann przypisuje mu wykonanie wykopu pod piramidę, na pn. od piramidy Sahure.

5

2446 - 2443
2475-2474 (Redford)
2448-2445 (Shaw)
2435-2432 (Dodson)
2431-2420 (Allen, von Beckerath)
2418-2408 (Malek)
2404 (Hornung, Krauss, Warburton)

Tablica genealogiczna

Neferefre ( Reneferef )

 • Hr nfr-xaw
 • nfr-m-nbti
 • nfr-bik-nbw , nft-bik-nbw nfr
 • nfr.f-ra (Aby.29) , xai-nfr-ra (Sak.29)
 • isi ,Cheres (Man)
(imię horusowe)  

Hr nfr xaw
Horus Neferchau
(Horus Piękno Objawień)

(imię Nebti)  

nb.ti nfr m
Nefer-em Nebti
(Dwie Boginie Piękno w Jedności)

(imię Złotego Horusa)  

nTr nbw nfr
Nefer Bik-Nebw 
(Piękny Złoty Sokół)

Tablica z Abydos
(Prenomen)
 

nfr=f ra
Neferefre
(On Jest Pięknością Re)

(Nomen)  

isi
Isi

(Prenomen)

nfr xai ra
Neferchare
(Dusza Re Jest Piękna)

Syn faraona Neferirkare i królowej Chentkaus II, brat Niuserre. Siedmioletni okres rządów przypisywany mu przez Papirus Turyński wydaje się przesadzony. Władca ten nie mógł panować dłużej niż 2-3 lata. Przedwczesna śmierć króla zmusiła jego następcę do szybkiego zakończenia budowy piramidy w Abusir, która została wykończona w formie mastaby. Również wszystkie inne budowle kompleksu grobowego Neferefre zostały wzniesione za panowania Niuserre. W ruinach kompleksu grobowego Neferefre czechosłowacka misja archeologiczna odnalazła m.in. papirusy administracji świątynnej, posągi króla, dekorowane tabliczki i wiele odcisków pieczęci.  W 1980 czescy archeolodzy znaleźli we wschodniej połowie  komory grobowej pięć niewielkich fragmentów ludzkich kości. Badania wykazały, że są to szczątki mężczyzny w wieku 20-23 lat, prawdopodobnie faraona Neferefre, a także fragmenty sarkofagu z czerwonego granitu.

6

2443 - 2418
2474-2444 (Redford)
2445-2421 (Shaw)
2432-2421 (Dodson)
2420-2380 (von Beckerath)
2420-2389 (Allen)

2408-2377 (Malek)
2402-2374 (Hornung, Krauss, Warburton)

Tablica genealogiczna

Niuserre ( Niuserre Ini )

 • Hr st-ib-tawi
 • st-ib-nbti
 • nTri-bik-nbw (bik-nbw nTri)
 • ni-wsr-ra (Aby.30) , (sA-ra , nTr aA , nb-tAwi)
 • ini , Rathures (Man)
(imię horusowe)  

Hr s.t-ib tA.wi
Horus Setibtaui
(Horus, Którego Ulubionym Miejscem Są Oba Kraje)

(imię Nebti)  

s.t-ib nb.ti
Setib Nebti
(Ulubieniec Dwóch Bogiń)

(imię Złotego Horusa)  

sbik nbw nTr(i)
Bik-Nebu Neczer(i)
(Złoty Horus Jest Boskością)

Tablica z Abydos
(Prenomen)
 

n(i) wsr ra
Niuserre
(Walczący W Sprawie Re)

(Nomen)   iny
Ini
ini
Ini
in
In

Syn faraona Neferirkare i królowej Chentkaus II, brat Neferefre. Papirus Turyński przypisuje mu 25 letnie panowanie. Miejsce pochówku - piramida w Abusir usytuowana pomiędzy piramidami Sahure i Neferirkare, o wysokości pierwotnej ok. 50 m, przy długości boku podstawy 79 m i kącie nachylenia 52o. W okolicy pochowano również  małżonkę władcy, królową Reput-Nebu. Zbudował w Abu Gurab wspaniałą świątynię kultu solarnego o nazwie Radość Re. Świątynia zwieńczona była charakterystycznym, wysokim na 36 m obeliskiem ustawionym na 20-metrowym cokole. W dokumentach z tego okresu jest mowa o kampaniach wojennych do Libii i Azji jednak brak jakichkolwiek dowodów na działalność militarną tego władcy.
 

7

2418 - 2410
2444-2436 (Redford)
2421-2414 (Shaw)
2421-2413 (Dodson)

2389-2380 (von Beckerath)
2377-2369
(Malek)
2389-2381 (Allen)

2373-2366 (Hornung, Krauss, Warburton)
Family Tree

Menkauhor

 • Hr mn-xaw
 • bik-nbw HD
 • ... ...
 • mn-kAw-Hr (Aby.31) , mn-kA-Hr (Sak.30, Tur.3.23)
 • ikAw , Hr-ikAw , Mencheres(Man)
(imię horusowe)

 

Hr mn xa.w
Horus Menchau
(Stałe Objawienie Horusa)

(imię Złotego Horusa)  

bik nbw HD
Bik-Nebu Hedż
(Złoty Sokół Jasności)

Tablica z Abydos
(Prenomen)

 

mn kA.w Hr
Menkauhor
(Trwały Jak Dusza Horusa)

(Nomen)

 

ikA.w Hr
Ikauhor

kAiw
Kaiu
(Re Się Objawił)

Tablica z Sakkara
(Prenomen)
mn kA.w Hr
Menkauhor
(Trwały Jak Dusza Horusa)
Papirus z Turynu
(Prenomen)

Papirus Turyński podaje 8 lat panowania. Miejsce pochówku władcy nie zostało jeszcze z całą pewnością zlokalizowane. Jest nim albo piramida w Dahszur położona na pn-wsch od Czerwonej Piramidy Snofru, albo piramida tzw. "bezgłowa" w północnej Sakkarze. Król Menkauhor był z całą pewnością ubóstwiony w czasach Nowego Państwa. 

8

2410 - 2366
2436-2404 (Redford)
2414-2375 (Shaw)
2413-2385 (Dodson)

2380-2342 (von Beckerath)
2369-2341 (Malek)
2381-2353 (Allen)
2365-2322 (Hornung, Krauss, Warburton)

Family Tree

Dżedkare Isesi

 • Hr Dd-xaw
 • Dd-xaw-nbti
 • bik-nbw Dd
 • Dd-kA-ra (Aby.32) , mAa-kA-ra (Sak.31) , Dd[-kA-ra] (Tur.3.24)
 • issi , iss , Tancheres (Man)
(imię horusowe)  

Hr Dd xa.w
H
orus Dżed Kau 
(Horus Pan Objawień Trwania)

(imię Nebti)  

nb.ti Dd xa.w
Nebti Dżed Kau
(Dwie Boginie Trwania)

(imię Złotego Horusa)  

Dd bik nbw
Bik-Nebu Dżed
(Złoty Horus Trwania)

Tablica z Abydos
(Prenomen)
 

Dd kA ra
Dżedkare
(Dusza Jest Trwaniem)

(Nomen)   issi
Isesi
Tablica z Sakkara
(Prenomen)
mAa.t kA ra
Maatkare
(Nomen) issi
Isesi
Papirus z Turynu
(Prenomen)
Dd
Dżed

Król, którego imię znajdujemy w inskrypcji biograficznej w grobowcu Senedżemiba, naczelnika robót budowlanych, odpowiedzialnego za wzniesienie zespołu grobowego władcy. Jest również wzmiankowany we wprowadzeniu do Nauk Ptahhotepa, skierowanych przez mędrca do króla, a także na Tablicy Królewskiej z Karnaku. Papirus Turyński podaje 28 lat panowania, Manethon - 44. Informacje o spisach ludności (przeprowadzanych co 2 lata) mówią o 21 spisie (papirus z Abusir) i, odnaleziony niedawno napis w mastabie Idu w Abusir, o 14 spisie ludności. Miejsce pochówku - piramida w Sakkara. Ślady jego panowania znaleziono w Wadi Maghara na Synaju i w Nubii (Wadi Halfa, Toszka, Buhen). Synem władcy i następcą tronu był książę Remkui, który jednak zmarł przed objęciem władzy przez Unisa; córkami były: Chekeretnebti i Hedżetnebu.

9

2366 - 2336
2404-2374 (Redford)
2385-2355 (Dodson)

2375-2345 (Shaw)
2342-2322 (von Beckerath)
2341-2311 (Malek)
2353-2323 (Allen)
2321-2306 (Hornung, Krauss, Warburton)

Family Tree

Unis ( Wenis )

 • Hr wAD-tAwi
 • wAD-m-nbti
 • wAD-bik-nbw (bik-nbw-wAD)
 • ... ...
 • sA-ra wnis , wnis (Aby.33, Sak.32, Tur.3.25) , Onnos(Man)
(imię horusowe)  

Hr wAD tA.wi
Horus Uadżtaui
(Horus, Kwitnące Oba Kraje)

(imię Nebti)  

wAD m nb.ti
Nebti Uadż-em
(Ten, Który Rozkwita Z Dwoma Boginiami)

(imię Złotego Horusa)  

wAD bik nbw
Bik-Nebu Uadż
(Złoty Sokół Rozkwita)

(Nomen)  

sA ra wnis
Sa Ra Unis
(Unis, Syn Re)

Tablica z Abydos
Tablica z Sakkara
Papirus z Turynu
(Prenomen i Nomen)
wnis
Unis

Pochodzenie Unisa jest nieznane. Wiąże się go z królem Dżedkare, jednak hipoteza ta ma słabe uzasadnienie. Wiadomo że małżonki Unisa nie pochodziły z królewskich rodów. J.Ph.Lauer umiejscawia Unisa na początku następnej, VI dynastii dając mu tym samym rangę jej założyciela.  Papirus Turyński podaje 30 lat panowania, Manethon - 33 lata. Miał dwie żony - królową Nebet, matkę księcia Unisanch i królową Chenut, prawdopodobnie matkę księżniczki Iput, późniejszej małżonki pierwszego władcy VI dynastii, faraona Teti. Kontakty handlowe z miastami azjatyckimi są już niemal tradycyjne, wiadomo też o ekspedycjach wojskowych skierowanych przeciwko Beduinom Szasu.  Miejsce pochówku władcy - piramida w pd-zach Sakkara.

do IV dynastii

Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor

do VI dynastii