Powrót do strony głónej


 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 

Who is Who w starożytnym Egipcie - M

 

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z

 

 

Maaibre - Szeszi (władca - XV dynastia)

Maanachtef

 1. Maanachtef
  Jeden z najważniejszych dostojników za panowania Amenhotepa II (XVIII dynastia). Był odpowiedzialny za politykę rolną w państwie, miał pieczę nad królewskimi posiadłościami. W Medamud znaleziono posąg Maanachtefa, który obecnie wystawiany jest w muzeum Luwru. Nosił tytuły:
  Zarządca Majątku, Królewski Szambelan, Pan Podwójnego Spichlerza, Przełożony Rolników i Podatków Rolnych.
 2. Maanachtef
  Naczelnik rzemieślników za Echnatona (XVIII dynastia)

Maare - Sebekhotep IX (władca - XIII dynastia).

Maathorneferure
Egipskie imię hetyckiej księżniczki, córki Hattusilisa III, poślubionej w 34 roku Ramzesowi II.

Maatibre - Achoris (władca - XXIX dynastia)

Maatkare

 1. Dżedkare Isesi (władca - V dynastia)
 2. Hatszepsut (władca - XVIII dynastia)
 3. Maatkare-A
  Maatkare - Boska Czcicielka Amona
 4. Maatkare-B
  Córka Psusennesa II, żona Osorkona I, matka Szeszonka II (XXI dynastia)

Maatre - Kaszta (władca - XXV dynastia)

Madenneb
Syn Króla. Jeden z licznych synów Herhora, wzmiankowany wraz z rodzeństwem w świątyni Chonsu w Karnaku.

Mahiranat
Syn Ramzesa II (XIX dynastia) wzmiankowany na bloku z Ramesseum, użytym ponownie w Medinet Habu.

Mahu
Szef policji w Achetaton w czasach Echnatona (XVIII dynastia)

Mai
Dostojnik w czasach Echnatona (XVIII dynastia)
Kanclerz Królewski ; Inspektor Stad ; Nosiciel Wachlarza po Prawej Stronie Króla. Początkowo piastował ważne funkcje w Heliopolis, później jeszcze większe zaszczyty czekały go w Achetaton. Jego kariera została brutalnie przerwana z rozkazu samego Echnatona - w grobowcu Mai w Achetaton wszędzie skuto jego imię a wizerunki usunięto i pokryto zaprawą.

Maiherperi
Urzędnik w czasach Totmesa IV (XVIII dynastia). Syna królewskiej piastunki i nosiciela wachlarza nad królem. Pochowany w grobie KV36 w Dolinie Królów.

Mait
Jedno z dzieci Mentuhotepa II Nebhhepetre (XI dynastia). Grób w Deir el-Bahari.

Maj
Arcykapłan Amona, wyeliminowany przez Amenhotepa IV Echnatona (XVIII dynastia)

Maja
Królewski Pisarz, Nadzorca Prac, Superintendent Skarbu, Minister Finansów, Generał. Wysoki dostojnik w czasach Echnatona, Tutanchamona i Horemheba (XVIII dynastia). Grób w Sakkara odkryty w 1986. W 8 roku Horemheba powierzono mu zadanie ponownego pochówku Totmesa IV.

Maketaton
Druga córka Echnatona i Nefertiti (XVIII dynastia) urodzona w 3 lub 4 roku panowania władcy a zmarła w 13/15 roku. Istnieje hipoteza wg. której Maketaton była poślubiona swemu ojcu i zmarła przy porodzie. Na jednym z reliefów w Amarnie przedstwiono uroczystości pogrzebowe księżniczki. Możemy zaobserwować niańkę niosącą małe dziecko. Być może dziecko Maketaton.

Malotaral
Jedna z żon kuszyckiego króla, Atlanersy. Poświadczona na figurkach uszebti i skarabeuszu sercowym z grobu Nu41 w Nuri.

Manefer
Nadzorca Pisarzy w czasach V dynastii. Grób  No 26 (D 34) w Północnej Sakkara.

Marijaui
Książę Libijczyków, który napadł na Egipt w czasach Merenptaha (XIX dynastia). Po przegranej bitwie udało mu się uciec jednak jego sześciu synów poległo a dwanaście żon dostało się do niewoli. On sam utracił swoją pozycję w Libii.

Masakaharte
Syn Króla. Jeden z licznych synów Herhora, wzmiankowany wraz z rodzeństwem w świątyni Chonsu w Karnaku.

Masuharte

 1. Masuharte-A
  Syn Króla. Jeden z licznych synów Herhora, wzmiankowany wraz z rodzeństwem w świątyni Chonsu w Karnaku.
 2. Masuharte - Arcykapłan Amona
 3. Masuharte-C
  Syn Pinedżema i Nesitchonsu-A

Mawasen
Syn Bujuuaua, ojciec Nebneszi, wymieniony w genealogii Pasenhora.

Mazakes
Satrapa perski władający Egiptem. Poddał kraj bez walki Aleksaandrowi Wielkiemu w 332.

Mediken
Żona kuszyckiego króla Aspelty. Przedstawiona ma jego steli adopcyjnej z Gebel Barkal (obecnie Luwr)

Medunefer
Gubernator Oazy Dahla za królów Pepi (VI dynastia). Czczony poi śmierci.

Medżedu - Chufu (władca - IV dynastia)

Mehaa
Królewska Matka. Małżonka Pepi I (VI dynastia)

Mehi

 1. Mehi
  Wysokiej rangi oficer w czasach Seti I. Wg. Helck'a i Schlogl'a przewidziany na następcę tronu. Ostatecznie został nim Ramzes II.
 2. Mehi (Senedżemib)
  Nadzorca Spichlerzy ; Nadzorca Robót ; Nadzorca Pisarzy za Unisa. Grób G2378 na zachodnim polu w Giza

Mehitenusechet ([Bogini] Mehit Jest Znana)

 1. Mehitenueschet-A
  Matka Króla. Matka Osochora i Nimlota (1), żona Szeszonka, Wielkiego Księcia Libijczyków, wymieniona w genealogii Pasenhora
 2. Mehitenueschet-C
  Matka Necho II i prawdopodobnie Boskiej Czcicielki Amona Nitokris I. Żona Psametyka I (XXVI dynastia). Córka arcykapłana Hasiese z Heliopolis. Poświadczona na sarkofagu Nitokris. Pochowana w kaplicy w Medinet Habu.

Mehu
Wezyr, Nadzorca Skarbu, Nadzorca Spichlerzy, Nadzorca Pisarzy, Szambelan za Pepi I (VI dynastia), ojciec Sabni, syn Unisa. Grób na nekropoli w Sakkara

Meketre
Kanclerz Mentuhotepa III (XI dynastia). Słynny grób w Deir el-Bahari w którym odnaleziono figurki modeli oraz graffiti kapłanów kultu pośmiertnego.

Meki
Syn Ahmose, syna Abany (XVIII dynastia)

Meleager-A
Przypuszczalnie syn Balakrusa, ojciec Arsinoe-A, matki Ptolemeusza I.

Memfites - Ptolemeusz Memfites

Memi

 1. Memi
  Wnuk króla Teti (VI dynastia). Wzmiankowany w grobowcu Mereruka.
 2. Memi (Kaigemni, Kagemni)
  Wezyr, Nadzorca Skarbu, Nadzorca Spichlerzy, Nadzorca Robót, Nadzorca Pisarzy, Szambelan za Teti (VI dynastia). Grób LS10 w Sakkara.

Memnon
Postać z mitologii greckiej której imieniem Grecy nazwali dwa kolosalne posągi Amenhotepa III (XVIII dynastia) stojące niegdyś przed jego świątynią grobową w Tebach Zachodnich.

Men
Przełożony rzeźbiarzy za Amenhotepa III, ojciec Beka, twórcy nowej szkoły w sztuce.

Menchau - Menkauhor (władca - V dynastia)

Menchaure - Senaib (władca - XIII dynastia)

Mencheperre

 1. Mencheperre-A
  Syn Króla Totmesa III i Meritre-Hatszepsut, brat Amenhotepa II (XVIII dynastia).
 2. Mencheperre-C
  Trzeci Prorok Amona. Wnuk Mencheperre. Jego mumia i trumny znaleziono w Bab el-Gasus, obecnie w Muzeum Kairskim.
 3. Totmes III (władca - XVIII dynastia)
 4. Mencheperre (Arcykapłan Amona)
 5. Pianchi (władca - XXV dynastia)
 6. Necho I (władca - XXVI dynastia)

Mencheperreseneb
Zarządca Stodół za panowania Amenhotepa II (XVIII dynastia)

Mencheperure - Totmes IV (władca - XVIII dynastia)

Mencheres

 1. Menkaure (władca - IV dynastia)
 2. Menkauhor (władca - V dynastia)

Menchkare - Segerseni (władca - XI dynastia)

Menehpet
Syn Króla, znany z pieczęci.

Menes - Narmer (władca - I dynastia)

Menet
Córka Senusereta III (XII dynastia) pochowana w niższej galerii w kompleksie grobowym Senusereta II w Dahszur.

Menhet
Małżonka Totmesa III (XVIII dynastia) prawdopodobnie syryjskiego pochodzenia. Pochowana w grobie w Wadi Gebbanet el-Kurud razem z Menui i Merti.. Większość wuposarzenia grobowego znajduje się obecnie w Metropolitan Museum of Art.

Meni... (władca - XIV dynastia)

Meni (Minanchpepi)
Nadzorca Spichlerzy w Starym Państwie. Posiadacz stołu ofiarnego z Sakkara.

Menibre (władca - XIV dynastia)

Menkare (władca - VII dynastia)

Menkauhor (władca - V dynastia)

Menkaure (władca - IV dynastia)

Menmaatre

 1. Seti I (władca - XIX dynastia)
 2. Ramzes XI (władca - XX dynastia)

Menmire - Amenmose (władca - XIX dynastia)

Mennebi
Jedna z córek Amenemhata II (XII dynastia)

Menpehtire - Ramzes I (władca - XIX dynastia)

Mentesuphis - Nemtiemsaf II (władca - VI dynastia)

Mentuhotep

 1. Mentuhotep
  Mąż Ikui, ojciec Antefa. Protoplasta XI dynastii.
 2. Mentuhotep-A
  Ojciec Sebekhotepa III (XIII dynastia) wymieniony na skarabeuszach swojego syna.
 3. Mentuhotep-B
  Syn Seneba i Nebtit (XIII dynastia) wymieniony na steli swojego ojca, z Wiednia.
 4. Mentuhotep-C
  Małżonka Dżehuti, znana z sarkofagu z Dir Abu el-Naga i skrzynki kanopskiej z Berlina.
 5. Mentuhotep-D
  Pierwszy Pisarz Królewski. Syn Pediamennebnesuttaui-A i Anchkaromy, mąż Tamit-B. Znany z posągu , obecnie Tubingen.
 6. Mentuhotep I (władca - XI dynastia)
 7. Mentuhotep II Nebhepetre (władca - XI dynastia)
 8. Mentuhotep III (władca - XI dynastia)
 9. Mentuhotep IV (władca - XI dynastia)
 10. Mentuhotep V (władca - XIII dynastia)
 11. Mentuhotep VI (władca - XIII dynastia)
 12. Mentuhotep VII (władca - XVII dynastia)

Mentuhotep Tepia - Mentuhotep I (władca - XI dynastia)

Mentuser
Syn Króla  Mentuhotepa, wymieniony na steli z Karnaku.

Mentusuphis - Nemtiemsaf I (władca - VI dynastia)

Menuadżre - Sahathor (władca - XIII dynastia)

Menui
Małżonka Totmesa III, prawdopodobnie syryjskiego pochodzenia. Pochowana razem z Menhet i Merit.

Merbapen (Meribiap, Merpabia) - Adżib (władca - I dynastia)

Merefnebef (Fefi, Unis-anch)
Wezyr za króla Unisa (VI dynastia) którego grobowiec położony 100 m na zach. od piramidy schodkowej Dżesera odkryła polska misja archeologiczna w 1989.

Merenhor (władca - VII dynastia)

Merenptah

 1. Merenptah (władca - XIX dynastia)
 2. Merenptah-B
  Syn Merenptaha (XIX dynastia) znany z reliefów na dwóch posągach Senusereta I uzurpowanych przez Merenptaha a znalezionych w Aleksandrii i Tanis, oraz na fragmentach trzech posągów z Bubastis.

Merenre

 1. Merenre I - Nemtiemsaf I (władca - VI dynastia)
 2. Merenre II - Nemtiemsaf II (władca - VI dynastia)

Mereramon - Ramzes XI (władca - XX dynastia)

Mereramonre - Sethnacht (władca - XX dynastia)

Mereret

 1. Mereret-A
  Córka Rahotepa-A i Neferet-A (IV dynastia), przedstawiona w grobowcu ojca w Medum.
 2. Mereret-B
  Córka Senusereta III (XII dynastia) pochowana w dolnej galerii w kompleksie grobowym ojca w Dahszur.

Mereretisesi
Córka Dżedkare Isesi (V dynastia)

Mereri

 1. Mereri
  Nadzorca Skarbu
  w czasach Pepi I (VI dynastia) Grób w Sakkara.
 2. Mereri
  Wezyr, Nadzorca Skarbu, Nadzorca Spichlerzy, Nadzorca Robót, Nadzorca Pisarzy, Szambelan w czasach Pepi II (VI dynastia) pochowany w Sakkara.

Mereruka (Meri)
Wezyr, Nadzorca Skarbu, Nadzorca Spichlerzy, Nadzorca Robót, Nadzorca Pisarzy i Szambelan w czasach Teti i Pepi I (VI dynastia). Brat Ihy, syn Nedżetemopet. Mąż Seszseszat Uatethathor, córki króla Teti. Grobowiec na nekropoli w Sakkara.

Meresament
Śpiewaczka w Haremie Amona. Córka Osorkona-G i Szaamenimes.Pochowana w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari, trumna obecnie w Muzeum Kairskim.

Meresanch

 1. Meresanch-1
  Małżonka króla Huni (III dynastia), matka Snofru (IV dynastia)
 2. Meresanch-2
  Córka Chufu i Meritites (IV dynastia),  Grobowiec G7410 w Giza.
 3. Meresanch-3
  Córka Hetepheres i Kawaba. Małżonka króla Chafre (IV dynastia). Matka kilku książąt. Grobowiec G7530+G7540. Jej sarkofag i szkielet 1,54m sugeruje 50-55 lat w chwili śmierci królowej. Oba zabytki znajdują się w Muzeum Kairskim.
 4. Meresanch-4
  Przypuszczalnie małżonka Menkauhora lub/i Dżedkare Isesi (V dynastia). Grobowiec nr 82 w Sakkara.

Merestechi
Matka Anchu-A i przypuszczalnie siostra Amenemhata IV, znana z inskrypcji na zabytakach z czasów jej syna.

Meretites (Meritit)

 1. Meritites-1
  Małżonka faraona Chufu, córka Snofru (IV dynastia). Prawdopodobnie matka Dżedhora, Kawaba, Baufre, oraz księżniczek: Meresanch i, prawdopodobnie, Hetepheres.
 2. Meretites-2
  Córka Chufu, żona Achethotepa-A. Pochowana wraz z mężem w grobowcu G7650 w Giza.
 3. Meretites-3
  Wnuczka Dżedefre, córka Hornita (IV dynastia). Przedstawiona na posągu wraz ze swym ojcem, Hornitem. Obecnie w Muzeum Kairskim.
 4. Meretites-4
  Małżonka Pepi I (VI dynastia). Pochowana w piramidzie w kompleksie grobowym Pepi I.
 5. Meretites-A
  Córka Ptahszepsesa-B i Chamerernebti-A (V dynastia)

Mereretisesi
Córka Króla Dżedkare Isesi.

Meretseger
Małżonka Króla Senusereta III (XII dynastia) wzmiankowana na uszkodzonej steli w British Museum.

Meri

 1. Meri
  Ndzorca Skarbu w czasach IV dynastii. Pochowany na nekropoli w Sakkara
 2. Meri
  Wezyr, Nadzorca Skarbu, Nadzorca Spichlerzy, Nadzorca Robót, Nadzorca Pisarzy i Szambelan w czasach Teti i Pepi I (VI dynastia). Brat Ihy, syn Nedżetemopet. Mąż Seszseszat Uatethathor, córki króla Teti. Grobowiec na nekropoli w Sakkara.ch Pepi I (Mereruka)
 3. Meri (Idu)
  Szambelan w czasach VI dynastii. Ślepe wrota z Sakkara
 4. Meri
  Syn Hetepesa,
  Ogrodnik Pałacu Królewskiego. Funkcję tę, jak się wydaje odziedziczył po swym ojcu.
 5. Meri
  Arcykapłan Amona za czasów Amenhotepa II (XVIII dynastia)

Meri... (władca - X dynastia)

Meriamon

 1. Horemheb (władca - XVIII dynastia)
 2. Ramzes II (władca - XIX dynastia)
 3. Seti II (władca - XIX dynastia)
 4. Siptah (władca - XIX dynastia)
 5. Ramzes III (władca - XX dynastia)
 6. Ramzes IV (władca - XX dynastia)
 7. Ramzes VI (władca - XX dynastia)
 8. Ramzes VII (władca - XX dynastia)
 9. Ramzes VIII (władca - XX dynastia)
 10. Ramzes IX (władca - XX dynastia)
 11. Ramzes X (władca - XX dynastia)
 12. Smendes I (władca - XX dynastia)
 13. Psusennes I (władca - XXI dynastia)
 14.  Psusennes II (władca - XXI dynastia)
 15. Szeszonk I (władca - XXII dynastia)
 16. Szeszonk II (władca - XXII dynastia)
 17. Osorkon II (władca - XXII dynastia)
 18. Horsiese I (władca - XXII dynastia)
 19. Takelot II (władca - XXII dynastia)
 20. Szeszonk III (władca - XXII dynastia)
 21. Osorkon IV (władca - XXII dynastia)
 22. Pinedżem I (Arcykapłan Amona)
 23. Psusennes III (Arcykapłan Amona)
 24. Szeszonk (Arcykapłan Amona)
 25. Petubastis I (władca - XXIII dynastia)
 26. Iuput I (władca - XXIII dynastia)
 27. Szeszonk IV (władca - XXIII dynastia)
 28. Osorkon III (władca - XXIII dynastia)
 29. Takelot III (władca - XXIII dynastia)
 30. Amonrud (władca - XXIII dynastia)
 31. Iuput II (władca - XXIII dynastia)
 32. Szabaka (władca - XXV dynastia)
 33. Szabataka (władca - XXV dynastia)
 34. Aleksander Wielki (władca - Argeadzi)
 35. Filip Arridajos (władca - Argeadzi)
 36. Ptolemeusz I (władca - Lagidzi)
 37. Ptolemeusz II (władca - Lagidzi)
 38. Meriamon-A
  Syn Ramzesa II (XIX dynastia) numer 7 w
  procesji synów. Pochowany w grobowcu KV5, gdzie znaleziono resztki należących do niego urn kanopskich.
 39. Meriamon-B
  Syn Ramzesa III (XX dynastia) Nic nie wiadomo o jego życiu i śmierci poza przedstawieniem w Medinet Habu.
 40. Meritamon-F
  Córka Mencheperre, pochowana w Bab el-Gasus podczas pontyfikatu Petubastisa II.

Merianchre - Mentuhotep V (władca - XIII dynastia)

Meriatum

 1. Meriatum-A
  Syn Ramzesa II i królowej Nefertari (XIX dynastia) numer 16 w
  procesji synów.  Arcykapłan z Heliopolis. Dwie statuetki z Berlina, stela w Hildesheim. Być może pochowany w Dolinie Królowych, choć fragmenty należących do niego urn kanopskich znaleziono w KV5.
 2. Meriatum-B
  Syn Ramzesa III (XX dynastia) poświadczony w Medinet Habu, oraz
  papirus Wilbour.

Meribennu
Prawdopodobnie syn Totmesa III lub Amenhotepa II. Znany z figurek uszebti, obecnie Oriental Museum w Durham.

Meribre (władca - XVI dynastia)

Mericheperre (władca - XIII dynastia)

Merichet - Pepi I (władca - VI dynastia)

Meridżefare (władca - XIV dynastia)

Merienneczeru - Merenptah (władca - XIX dynastia)

Merienptah

 1. Teti (władca - VI dynastia)
 2. Seti I (władca - XIX dynastia)
 3. Merenptah (władca - XIX dynastia)
 4. Seti II (władca - XIX dynastia)
 5. Siptah (władca - XIX dynastia)
 6. Merenptah-B
  Syn Merenptaha i Isetnofret (XIX dynastia)

Merihathor - Nektanebo II (władca - XXX dynastia)

Merihotepre - Sebekhotep VI (władca - XIII dynastia)

Meriiset - Ptolemeusz IV (władca - Lagidzi)

Merikare

 1. Merikare (władca - X dynastia)
 2. Merikare (władca - XIII dynastia)

Merikaure - Sebekhotep VII (władca - XIII dynastia)

Merimontu
Syn Ramzesa II (XIX dynastia) wzmiankowany w Wadi es-Sebua i Abydos.

Merimose
Wicekról Kusz w czasach Amenhotepa III (XVIII dynastia). Poprowadził ekspedycję karną przeciwko Ibhet, na pd. od II katarakty.

Merineczeru - Neferites I (władca - XXIX dynastia)

Merineferre - Ai I (władca - XIII dynastia)

Meriptah

 1. Arcykapłan Amona w Tebach za Amenhotepa III (XVIII dynastia)
 2. Ptolemeusz III (władca - Lagidzi)
 3. Ptolemeusz V (władca - Lagidzi)
 4. Ptolemeusz VI (władca - Lagidzi)
 5. Ptolemeusz VIII (władca - Lagidzi)
 6. Ptolemeusz IX (władca - Lagidzi)
 7. Ptolemeusz X (władca - Lagidzi)

Meriptahmerire
Nadzorca Robót w czasach Pepi I (VI dynastia), wzmiankowany w dekrecie z Dahszur

Meriptahiset - Ptolemeusz XII (władca - Lagidzi)

Merire
Wielki Kapłan Atona za Echnatona (XVIII dynastia)

Merirenefer (Kar)
Nadzorca Robót za Pepi II (VI dynastia). Grób G7101 na wschodnim polu w Giza.

Merire-Merianchptah (Nechebu)
Naczelnik Robót w czasach Pepi I (VI dynastia). Budowa sanktuarium Ka w Dolnym Egipcie, prace przy budowie piramidy królewskiej. Wsławił się też ekspedycjami do Wadi Hammamat. Zwany też Merptahanchmerire. Grób G2381 na zachodnim polu w Giza.

Merire-Mrianchptah (Ptahszepses, Impi)
Wezyr, Nadzorca Robót i Nadzorca Pisarzy w czasach Pepi II (VI dynastia) wzmiankowany w Południowej Sakkara

Merireiam
Wezyr Pepi II (VI dynastia). Grób M13 w Południowej Sakkara.

Merireseneb (Meru, Tetiseneb, Pepiseneb)
Nadzorca Spichlerzy za Pepi I (VI dynastia) pochowany w Sakkara

Merisechemre - Ined (władca - XIII dynastia)

Merire

 1. Arcykapłan Atona w czasach Amenhotepa III i Echnatona (XVIII dynastia). Poprzednik Pentu na urzędzie.
 2. Naczelnik Pieczęci Amenhotepa III (XVIII dynastia). Jego grób odkryto w Sakkara w 1982.

Meriteti
Nadzorca Robót, Nadzorca Pisarzy, Szambelan za Pepi I (VI dynastia) Syn Mereruki. Kaplica z Sakkara

Merire

 1. Merire I - Pepi I (władca - VI dynastia)
 2. Merire II - Pepi II (władca - VI dynastia)
 3. Merire-A
  Syn Ramzesa II i królowej Nefertari (XIX dynastia) numer 11 w procesji synów.
 4. Merire-B
  Syn Ramzesa II (XIX dynastia) numer 18 w procesji synów.

Merisechemre - Neferhotep II (władca - XIII dynastia)

Meriszepsesre - Ini II (władca - XIII dynastia)

Meritamon

 1. Meritamon-A (Ahmes-Meritamon)
  Prawdopodobnie córka Sekenenre Taa II i królowej Sitdżehuti (XVII dynastia) Mumię znaleziono w skrytce DB320.
 2. Meritamon-B
  Córka Ahmose. Siostra i żona Amenhotepa I (XVIII dynastia).
  Pochowana w grobie TT358 w Deir el-Bahari. Mumia spoczęła w Muzeum Kairskim.
 3. Maritamon-C
  Siostra Amenhotepa II, córka Totmesa III i królowej Meritre-Hatszepsut (XVIII dynastia) Przedstawiona na statuetce babki Hui i na ścianie kaplicy Hathor w Deir el-Bahari.
 4. Meritamon-D
  Córka Totmesa III i Meritre-Hatszepsut, siostra Amenhotepa II(XVIII dynastia).
 5. Meritamon-E
  Córka Ramzesa II i królowej Nefertari (XIX dynastia) numer 4 w
  procesji córek.  Pochowana w grobowcu QV68 w Dolinie Królowych.
 6. Meritamon-F
  Córka Mencheperre i Isetemcheb-C
 7. Meritamon-G
  Właścicielka steli z Kairu, datowanej na czasy XXV dynastii.
 8. Tauseret (władca - XIX dynastia)

Meritaton
Najstarsza córka Echnatona i Nefertiti (XVIII dynastia) urodzona w 2 roku panowania władcy. Być może poślubiona faraonowi w wieku 11 lat. Była matką Meritaton-Taszerit, którą mogła mieć z Echnatonem lub Semenchkare. Tego ostatniego poślubiła na krótko przed śmiercią ojca. Zdaniem R.Kraussa, mogła sprawować samodzielnie władzę przez okres roku bezpośrednio po śmierci Echnatona, jako Neferneferuaton. Z chwilą śmierci Semenchkare nic nie wiadomo o dalszych jej losach. Przedstawiona wraz zmężemw grobie TA2 w Amarnie, należącym do dostojnika imieniem Merire.

Meritaton-Taszerit
Być może córka Echnatona i Kiji lub Semenchkare i Meritaton, wzmiankowana na blokach z Hermopolis, pochodzących z Amarny.

Meritaui

 1. Pepi I (władca - VI dynastia)
 2. Hor Meritaui (władca - XIII dynastia)

Meritchet
Córka Ramzesa II (XIX dynastia) numer 13 w
procesji córek w Luksorze.

Meriteti
Najstarszy Syn Króla, Wezyr z czasów Pepi I, wnuk Teti (VI dynastia). Pochowany w grobie Mereruka.

Meritites-B
Córka Ramzesa II (XIX dynastia) numer 23 w
procesji córek w Abydos.

Meritmihapi
Córka Ramzesa II (XIX dynastia) numer 22 w
procesji córek w Abydos.

Meritmut

 1. Karoma-Meritmut (Boska Czcicielka Amona)
 2. Szapenupet I (Boska Czcicielka Amona)
 3. Nitokris I (Boska Czcicielka Amona)
 4. Kleopatra II (Lagidzi)

Meritneczer
Córka Ramzesa II (XIX dynastia) numer 32 w
procesji córek w Abydos.

Meritneczeru - Arsinoe II (Lagidzi)

Meritptah

 1. Meritptah-A
  Jedna z księżniczek z XVIII dynastii, które podczas XXI dynastii zostały ponownie pochowane w Gurna.
 2. Meritptah-B
  Córka Ramzesa II (XIX dynastia) numer 16 w procesji córek w Luksorze.

Meritre

 1. Sobekneferure (królowa - XII dynastia)
 2. Księżniczka na dworze amarneńskim. Poświadczona przez inskrypcję z świątyni w Soleb (XVIII dynastia).

Meritre-Hatszepsut
Małżonka Totmesa III i matka Amenhotepa II, córka Hui (XVIII dynastia) Przedstawiona na wielu zabytkach

Merittefnut - Amenardis II (Boska Czcicielka Amona)

Meriuaenre - Semenchkare (władca - XVIII dynastia)

Meriuserre - Jakobner (władca - XV dynastia)

Mermesza - Imiramesza (władca - XIII dynastia).

Mernedżem
Wicekról Kusz za Ramzesa II.

Merptahanchmerire
Naczelnik Wszystkich Prac Króla w czasach Pepi I (VI dynastia) zwany też Nechebu. Budowa sanktuarium Ka w Dolnym Egipcie, prace przy budowie piramidy królewskiej. Wsławił się też ekspedycjami do Wadi Hammamat. Zwany też Nechebu.

Merti
Małżonka Totmesa III (XVIII dynastia) prawdopodobnie syryjskiego pochodzenia. Pochowana we wspólnym grobie wraz z Menhet i Menui, innumi żonami króla.

Meru

 1. Meru (Tetiseneb, Merireseneb, Pepiseneb)
  Nadzorca Spichlerzy za Pepi I (VI dynastia) pochowany w Sakkara
 2. Meru
  Podskarbi, Naczelnik Wschodnich Pustyń za Mentuhotepa II Nebhepetre (XI dynastia)

Merukai
Nadzorca Pisarzy w czasach V dynastii. Grób No 77 (D 9) w Północnej Sakkara

Mery-Dżehuti
Ojciec kapłana Hotepdżefa. III dynastia.

Meryib
Nadzorca Robót za IV dynastii. Grób G2100-I na zachodnim polu w Giza.

Merythapi
Siostra Nektanebo I (XXX dynastia)
wymieniona na sarkofagu męża.

Merytnebti
Córka Nekau II, siostra Psametyka II (XXVI dynastia) Przedstawiona wraz z rodzeństwem na posągu Neferibre-nefer, swojej wychowawczyni.

Merytneith

 1. Merytneith-A (Merneith) - Królowa (władca - I dynastia)
  Matka Dena. Grób Y w Umm el-Qaab oraz stela w Muzeum Kairskim
 2. Merytneith-B
  Córka Psametyka I (XXVI dynastia)

Merytneithiotes
Córka Nekau II, siostra Psametyka II (XXVI dynastia) Przedstawiona wraz z rodzeństwem na posągu Neferibre-nefer, swojej wychowawczyni.

Mesenka
Syn Króla, wzmiankowany na diorytowym naczyniu znalezionym pod Piramidą Schodkową w Sakkara.

Mesochris - Chaba (władca - III dynastia)

Messui
Książę kuszycki z którym utożsamiano niegdyś króla Amenmose (XIX dynastia) choć wydaje się to mało prawdopodobne. Wicekról Nubii za Merenptaha.

Mesutire - Kambyzes II (Król Perski).

Meszaszer
Książę libijski za Ramzesa III.

Miamun - Ramzes II (władca - XIX dynastia)

Miebis (Miebidos) - Adżib (władca - I dynastia)

Min
Naczelnik Skarbu w czasach Amenhotepa II (XVIII dynastia)

Minanchpepi (Meni)
Nadzorca Spichlerzy w Starym Państwie. Posiadacz stołu ofiarnego z Sakkara.

Minchaf
Najstarszy Syn Króla Chufu, Wezyr. Przypuszczalnie zmarł w czasach panowania Dżedefre. Grobowiec G7430+G7440 w Giza.

Mindżedef
Syn Króla Chufu lub Kauaba i Hetepheres-2 (IV dynastia). Grobowiec G7760 w Giza.

Minemaes
Prawdopodobnie córka króla Se[...]kare, wzmiankowana na steli jej brata, Sanchptaha.

Minemhet
Burmistrz Koptos. Otrzymał to stanowisko z rąk Antefa VI (XVII dynastia) po odebraniu urzędnikowi Teti w 3 roku panowania króla.

Minmontu
Arcykapłan Amona za Ahmose i Amenhotepa I (XVIII dynastia)

Minmose
Wysoki dostojnik w czasach Amenhotepa II (XVIII dynastia)

Minunefer
Wezyr i Nadzorca Robót za Niuserre (V dynastia). Sarkofag pochodzący z Abusir znajduje się w Muzeum w Lejden.

Misphragmuthosis - Totmes III (władca - XVIII dynastia)

Misphris - Totmes III (władca - XVIII dynastia)

Mnemon - Artakserkses II (Król Perski).

Montemtaui
Podskarbi za Ramzesa IV

Montuemhat

 1. Montuemhat-A
  Mąż Uadżrenes-B, wnuczki Pianchi (XXV dynastia) Gubernator Górnego Egiptu w czasach Taharki. Grobowiec TT34 i wiele zabytków w Tebach.
 2. Montuemhat-B
  Syn Paszerenmut, potomek Pianchi (XXV dynastia) wzmiankowany na nodze posągu ojca.
 3. Gubernator Teb za Psametyka I (XXVI dynastia) pochowany w Tebach.

Montuemsaf (władca - XIII dynastia)

Montuemuaset
Syn Ramzesa II (XIX dynastia) numer 24 w
procesji synów.

Montuenhekau
Syn Ramzesa II (XIX dynastia) numer 28 w
procesji synów.

Montuherchopszef

 1. Montuherchopszef-A
  Syn Ramzesa II (XIX dynastia) numer 5 w procesji synów. Posąg z Bubastis, wzmiankowany też na steli z Kopenhagi.
 2. Montuherchopszef-B
  Syn Ramzesa III, mąż Tachat-B, prawdopodobnie ojciec Ramzesa IX (XX dynastia) Poświadczony w procesji w Medunet Habu. Pochowany w grobie KV13.
 3. Montuherchopszef-C
  Syn Ramzesa IX, brat Ramzesa X (XX dynastia) Grobowiec KV19.

Mursilis II
Syn Suppiluliumy, brat Zennanzy. Król Hetytów w czasach XVIII dynastii egipskiej.

Mursilis III (Urchiteszup )
Następca Muwatallisa na tronie państwa Hetytów za Ramzesa II.

Mutemhet - Maatkare (Boska Czcicielka Amona)

Mutemnub
Matka Ai-D, prawdopodobnie siostra Ti (XVIII dynastia), wymieniona na posągu należącym do jej syna.

Mutemuia
Małżonka Totmesa IV, matka Amenhotepa III (XVIII dynastia)Przedstawiona w scenie
boskich narodzin  jej syna w Luksorze, a także na Kolosach Memnona w Tebach.

[Mut]metennefer
Córka siostry Ramzesa II, Tiaa-C (XIX dynastia) wymieniona w grobowcu w Sakkara.

Mutnedżemet

 1. Mutnedżemet-A
  Druga żona Horemheba (XVIII dynastia), choć jej identyfikacja wciąż jest sporna, ardzo prawdopodobne że była siostrą Nefertiti. W Achetaton opiekowała się  dziećmi królewskiej pary. Umarła najprawdopodobniej na początku panowania jej małżonka.
 2. Mutnedżemet-B
  Córka Króla ; Siostra Króla ; Wielka Małżonka Króla ; Pani Obu Krain ; Druga Prorokini Amona w Tanis. Małżonka Psusennesa I, matka Amenemipeta (XXI dynastia), córka Pinedżema I i Henuttaui. Poświadczona w graffiti w Luksorze oraz w komorze grobowej w NRTIII w Tanis.

Mutneferet-A (Mutnofret)
Prawdopodobnie córka króla Ahmose, żona Totmesa I, matka Totmesa II. Przedstawiona na nodze kolosalnego posągu jej syna przed VIII pylonem w świątyni Totmesa III w Deir el-Bahari.

Muthis (władca - XXIX dynastia).

Mut-Tui
Córka Ramzesa II (XIX dynastia) numer 15 w
procesji córek w Luksorze.

Muwatallis
Król Hetytów w czasach Ramzesa II.

Mykerinos - Menkaure (władca - IV dynastia)

 

 

Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor