Powrót do strony głónej

         Version francaise  English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 
     

0 dynastia ok. 3120 - 3080
( okres Nagada IIIb )

do I dynastii

Kolejność władców tej dynastii bazuje na propozycjach W.Kaisera. Wszyscy królowie, poza Skorpionem, zostali pochowani na nekropoli Umm el-Qaab w pobliżu Abydos i przypuszczalnie tworzą jedną rodzinną linię panujących. Groby te były mniejsze od grobów faraonów I dynastii znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie. Wszyscy władcy tworzą jedną linię tynicką, poza królem Skorpionem, którego pochodzenia nie udało się ustalić. W.Helck uważa że jest on ostatnim z dynastii z Hierakonpolis.

1

  Horui
  • Horwy

Władca pieczętujący się serechem zwieńczonym dwoma sokołami - brak konkretnego imienia władcy. Serech znaleziony na naczyniu z el-Beda. Miejsce pochówku - Umm el-Qaab w pobliżu Abydos.

2

 

Ny-Hor ( Nu-Hor )
  • n(y)-<Hr>

Poprawne odczytanie tego imienia nie do końca jest pewne, a serechy je zawierające znaleziono w Tura i Tarchan. Jeżeli, jak chce część badaczy, nie jest to kursywny zapis imienia Narmera, jego imię horusowe oznacza (wg. Kaisera) Myśliwy.

3

  Hat-Hor ( Hacz-Hor )
  • HAty-<Hr>

Imię tego władcy również nie jest pewne. Prawdopodobny serech pochodzi z naczynia z Tura. 

a

  Pe-Hor
  • p(?)-Hr

Serechy z imieniem tego władcy znaleziono na naczyniu w Qustul oraz na inskrypcjach skalnych w okolicach  Armant na Pustyni Zachodniej.

b

  Heddż-Hor
  • HDw-Hr

Serechy z imieniem tego władcy znaleziono we wschodniej Delcie i na naczyniu z Tura. Helck identyfikuje go z jednym z dwóch pokonanych wodzów przedstawionych na Palecie Narmera, odczytując jego imię: Ua-Szi.

4

Iry-Hor
  • Hr rA , iri, iry-Hr

Król pochowany w grobie B1-B2 na nekropoli Umm el-Qaab. Część badaczy (T.Wilkinson) neguje istnienie tego faraona. Interpretacja samego imienia jest sporna - Należący do Horusa, Towarzysz Horusa. Z taką interpretacją nie zgadza się J.von Beckerath i W.Helck. Imię Iry-Hor poświadcza również odcisk pieczęci z Zawijet el-Arian.

5

Ka ( Sechen )
  • Hr kA , Hr shn

   

Władca pochowany w grobie B7-B9 na nekropoli Umm el-Qaab. Część badaczy (P.Kaplony) określa go imieniem Sechen, a nieliczni zaprzeczają jego istnieniu.

c

'Krokodyl'

  • Hr Sny , Hr Sndt

Uważany za uzurpatora panującego nad Deltą lub jej częścią, być może współcześnie z Narmerem. Serech pochodzi z grobu 315 w Tarchan. Niektórzy badacze dopatrują się w nim imienia Ka lub Skorpiona.

6

  'Skorpion'
  • Hr wha , sqr (?), srq

     

SkorpionKról, znany dzięki zachowanym fragmentom dwóch (?) głowic maczug z Hierakonpolis oraz z tabliczki z Abydos. Władca ten, zdaniem G.Drayera panował dopiero po faraonie  Aha z I dynastii. Niektórzy badacze (Krauss & Franke) sądzą, że mamy do czynienia z dwiema postaciami identyfikowanymi tym imieniem. I tak Skorpion I, żyjący  ok. roku 3150, miałby być protoplastą faraonów egipskich. Do niego też należałby wielokomorowy grób U-j w Abydos odkryty w 1988 przez niemiecką ekspedycję. Natomiast król znany z maczugi z Hierakonpolis to Skorpion II, do niego miałby też należeć jednokomorowy grób w Hierakonpolis lub zespół B50 na nekropoli w Abydos.  Zdaniem W. Helcka król Sorpion był poprzednikiem Iry-Hora i ostatnim z dynastii z Hierakonpolis.

Głowica maczugi króla Skorpiona z Hierakonpolis. h=32 cm Głowica maczugi króla Skorpiona
Głowica maczugi króla Skorpiona z Hierakonpolis, h=32cm Głowica maczugi króla Skorpiona

do 0 dynastii

Copyright © 2000-2018 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor  

do I dynastii