Powrót do strony głónej


 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 

 

Who is Who w starożytnym Egipcie - A

 

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z

 

A... (władca - XIV dynastia)

Aabau - Amenemhat III (władca - XII dynastia)

Aacheperenre - Totmes II (władca - XVIII dynastia)

Aacheperkare

 1. Totmes I (władca - XVIII dynastia)
 2. Aacheperkare-Seneb
  Pisarz z czasów Totmesa III (XVIII dynastia). Syn wysokiego urzędnika świątynnego. Jest autorem graffiti na ścianach świątyni grobowej w Medum pozostawiając bardzo dokładną datę swej wizyty:
  dwunasty dzień czwartego miesiąca pory letniej w czterdziestym pierwszym roku panowania Totmesa III.

Aacheperre

 1. Psusennes I (władca - XXI dynastia)
 2. Osochor (władca - XXI dynastia)
 3. Szeszonk V (władca - XXII dynastia)

Aacheperreseneb
Wezyr Południa w czasach Totmesa II (XVIII dynastia)

Aacheperure

 1. Amenhotep II (władca - XVIII dynastia)
 2. Osorkon IV (władca - XXII dynastia)

Aahetepre (władca - XVI dynastia)

Aahset
Jednaz żon, lub konkubina Totmesa III (XVIII dynastia). Jej grobowiec nie został odnaleziony, jednak znane są, odnalezione w Tebach elementy wyposażenia grobowego z jej imieniem, choć nie zawierające żadnych tytułów.

Aaka - Neferkare (władca - II dynastia)

Aakenenre - Apopi (władca - XV dynastia)

Aakeni (władca - XIII dynastia)

Aameczu
Dostojnuk z czasów królowej Hatszepsut (XVIII dynastia). Syn burmistrza (lub wezyra) w Dolnym Egipcie. Neferubena

Aaneczerire (władca - XVI dynastia)

Aanen (Onen)
Syn Juja i Czuju, teściów Amenhotepa III (XVIII dynastia). Bardzo prominentna osoba na dworze Amenhotepa III. Był Głównym Koniuszym Królewskim, Arcykapłanem Re-Atum w Karnaku i Drugim Prorokiem Amona. Zmarł w 33 lub 34 roku panowania Amenhotepa III. Pochowany w grobie nr 120 w Szeich Abd el-Gurna.

Aasehre - Nehesi (władca - XIV dynastia)

Aat
Pierwsza małżonka Amenemhata III (XII dynastia), która zmarła w wieku ok. 35 lat. Pochowana w piramidzie króla w Dahszur.

Aata
Buntownik nubijski którego powstanie zostało stłumione przez Ahmose (XVIII dynastia)

Aauserre - Apopi (władca - XV dynastia)

Abaj - Ibi II (władca - XIII dynastia)

Abana
Matka Ahmose, żona Raineta, oficera w armii Sekenenre Tao II (XVII dynastia)

Abar (Abale)
Jedna z żon Pianchi (XXV dynastia) siostrzenica króla Alary, matka Taharki. Poświadczona na stelach z Kawa i z Tanis.

Abau ( Aba, Ibi )
Pisarz żyjący w okresie XX dynastii. Grób TT351 na nekropoli w Szech Abd el-Gurna.

Abdaszirta
Król Amurru, ojciec Aziru. Nie całkiem lojalny wasal Egiptu, który prowadził knowania z królem Hetytów Suppiluliumą przeciwko  Mittanni.

Abdel (Aperel)
Dostojnik w czasach Amenhotepa III i IV (XVIII dynastia) pochodzenia syryjskiego. Jego imię oznaczało  "sługa Ela". Wielki grób w Sakkara odkryty w 1980.

Abkau
Ojciec Sepa, Nadzorcy Prac przy grobie Dżehutihotepa z XII dynastii.

Achamenru
Zarządca Dóbr Boskich Czcicielek Amona - Amenardis II i Szapenupet II (XXV dynastia)

Achanjati - Echnaton (władca - XVIII dynastia)

Achare
Prawdopodobnie syn Chafre (IV dynastia)

Achemenes (Hachamanisz)
Brat Kserksesa I, mianowany satrapą Egiptu w Listopadzie 486 wkrótce po akcesji swego brata. Zginął w bitwie pod Papremis w 459.

Achenamon - Ramzes VIII (władca - XX dynastia)

Achenaton - Echnaton (władca - XVIII dynastia)

Achenre - Siptah (władca - XIX dynastia)

Acheperkare
Syn Amenhotepa II (XVIII dynastia). Wymieniony w grobowcu TT226.

Acheperure
Syn Amenhotepa II, wymieniony na graffiti z Kanosso. Prawdopodobny grób TT226.

Aches - Huni (władca - III dynastia)

Achethotep

 1. Achethotep
 2. Zarządca Pałacu. Małżonek Meritites-2. Grób G7650 w Giza.
 3. Achethotep
  Wezyr ; Nadzorca Skarbu ; Nadzorca Spichlerzy ; Nadzorca Pisarzy. Syn Ptahhotepa I. Grób D64 w Sakkara.
 4. Achethotep (Hemi)
  Wezyr ; Nadzorca Skarbu ; Nadzorca Spichlerzy ; Nadzorca Pisarzy w czasach Unisa. Grób GM56 w Sakkara.
 5. Achethotep
  Szambelan, czasy V-VI dynastii. Grób E17 w Sakkara.

Achi
Nadzorca Skarbu ; Nadzorca Spichlerzy ; Nadzorca Robót w czasach IV dynastii. Mastaba G4750 na zachodnim polu w Giza.

Achillas
Stronnik młodocianego Ptolemeusza XIII przeciwko Kleopatrze.

Achre
Najstarszy Syn Króla. Prawdopodobnie syn Chafre, pochowany w grobie H4 w Giza.

Achoris (władca - XXIX dynastia)

Achpet
Pisarz z początków XIX dynastii. Nosił tytuły Przełożony Balsamistów Pana Obu Krain oraz Znający Prawdę Umiłowany Pisarz Króla. Został pochowany w bogato dekorowanym grobie w Sakkara, nieopodal świątyni grobowej króla Teti.

Achti
Kierownik budowy przy pracach budowlanych Dżesera i Sanachta (III dynastia)

Achtoes

 1. Achtoes I (władca - IX dynastia)
 2. Achtoes II (władca - IX dynastia)
 3. Achtoes III (władca - IX dynastia)
 4. Achtoes IV (władca - IX dynastia)
 5. Achtoes V (władca - X dynastia)
 6. Achtoes VI (władca - X dynastia)
 7. Achtoes VII (władca - X dynastia)

Aczu
Pisarz. Znany dzięki paletce opisującej króla hetyckiego Apopi (XV dynastia) jako "człowieka wykształconego, bardziej skłaniającego się ku racji rozumu niż bezwzględnej siły i zwolennika tradycji, na której opiera się państwo egipskie.

Adikhalamani
Król Meroe i Dolnej Nubii za Ptolemeusza IV. Syn Arkamaniego.

Adikran
Libijski książę który chroniąc się przed ekspansją greckich kolonistów w Kyrene poddał się Apriesowi (XXVI dynastia) w 571.

Adżib (władca - I dynastia)

Aegos - Aleksander Ajgos (władca - Argeadzi)

Aenachet
Kierownik wyprawy w czasach Pepi II (VI dynastia), zabity przez Azjatów podczas budowy statku na wyprawę do Punt.

Agatarchides
Urodzony na Knidos geograf i historyk grecki żyjący i działający na dworze Ptolemeusza VI. Autor opracowania dotyczącego następców Aleksandra Wielkiego, jak również pięciotomowego dzieła o Morzu Czerwonym. Jego prace znamy jedynie dzięki wzmiankom u Diodora.

Agatokles
Mąż Lizandry

Agesilaos ze Sparty
Dowódca grecki który pomógł Nektanebo II (XXX dynastia) w wyeliminowaniu rywala z Mendes i objęciu władzy.

Aha (władca - I dynastia)

Ahanacht

 1. Nomarcha w czasach króla Neferkare (IX dynastia). Nosił tytuł Nadzorca Pustyni Zachodniej.
 2. Lekarz i weterynarz z czasów XII dynastii. Jego imię znajdujemy w graffiti w kamieniołomach Hat-Nub. Był również kapłanem waab bogini Sachmet.

Ahhotep

 1. Ahhotep-1
  Żona Sekenenre Taa II i matka Ahmose. Na jej trumnie, znalezionej w skrytce DB320, pojawił się tytuł Boskiej Małżonki Amona. Mumia królowej pozostaje nieznana.
 2. Ahhotep-2
  Wg. starszych badań, obecnie odrzucanych - jedna z małżonek Amenhotepa I (XVIII dynastia). Dziś uważa się, że była żoną króla Kamose, znana wyłącznie z sarkofagu znalezionym w Dir Abu el-Naga. Mumia została zniszczona przez naczelnika Keny w chwili jej odnalezienia w 1859. Istnieje hipoteza o identyczności Ahhotep I i Ahhotep II.

Ahmes (żeńska forma imienia Ahmose)

 1. Ahmes-A
  Córka Sekenenre Tao II i królowej Sitdżehuti (XVII dynastia). Matka króla Ahmose. Pochowana w grobie QV47 w Dolinie Królowych
 2. Ahmes-B
  Żona Totmesa I, matka Hatszepsut i Neferubiti (XVIII dynastia)

Ahmes-Henutemipet
Prawdopodobnie córka Sekenenre Tao II i królowej Sitdżehuti (XVII dynastia). Trumna znaleziona w skrytce DB320. Mumia królowej spoczywa w Muzeum Kairskim.

Ahmes-Henuttamehu
Prawdopodobnie córka Sekenenre Tao II i Inhapi. Mumię znaleziono w skrytce DB320.

Ahmes-Inhapi
Córka Snachtenre Taa I (XVII dynastia). Jedna z żon króla Sekenenre Taa II lub Ahmose. Jej grób w Deir el-Bahari (słynna skrytka DB320) posłużył za XXI dynastii na pochówek wielu mumii królewskich. Mumia spoczęła w Muzeum Kairskim.

Ahmes-Meritamon
Prawdopodobnie córka Sekenenre Taa II i królowej Sitdżehuti (XVII dynastia) Mumię znaleziono w skrytce DB320.

Ahmes-Nebetta
Przypuszczalnie córka Sekenenre Taa II i królowej Sitdżehuti (XVII dynastia), wymieniona na posągu w Luwrze.

Ahmes-Nefertari
Córka Sekenenre Tao II, siostra-żona króla Ahmose (XVIII dynastia). Była jedną z pierwszych Boskich Małżonek Amona. Świątynia w Abydos dla niej i jej męża. Pochowana w Dir Abu el-Naga. Ponowny pochówek w Deir el-Bahari. Mumia spoczywa w Muzeum Kairskim.

Ahmes-Sitkamose (Sitkamose)
Prawdopodobnie córka Kamose (XVII dynastia). Pośmiertnie pojawia się tytuł Boskiej Małżonki Amona. Pochowana ponownie w skrytce DB320, jej mumia znajduje się w Muzeum Kairskim.

Ahmes-Tumerisi
Prawdopodobnie córka Sekenenre Taa II i królowej Sitdżehuti (XVII dynastia), wymieniona na sarkofagu znajdującym się obecnie w Petersburgu. Mumię znaleziono w wykopie MMA1019 w Szeich Abd el-Gurna.

Ahmes-Sitamon
Córka Ahmose (XVIII dynastia) przedstawiona kolosalnym posągiem przed ósmym pylonem w Karnaku.

Ahmose (Jahmes)

 1. Ahmose
  Przełożony Kólewskiego Haremu, Szambelan
  w czasach Hatszepsut i Totmesa III (XVIII dynastia)
 2. Ahmose
  Nosiciel Pieczęci, Trzymający Wachlarz po Prawej Stronie Króla
  na dworze Echnatona w Achetaton. Pochowany w grobie 3 w Amarna.
 3. Ahmose-A
  Syn króla Sekenenre Taa II i królowej Sitdżehuti (XVII dynastia) znany z posągu znajdującym się obecnie w Luwrze (E15682).
 4. Ahmose-B
  Prawdopodobnie syn Amenhotepa II (XVIII dynastia) Stela z Berlina.
 5. Ahmose-D
  Syn Amazisa (XXVI dynastia) Pochowany w grobie LG83 w Giza. Sarkofag znajduje się w St.Perersburgu.
 6. Ahmose I (władca - XVIII dynastia)
 7. Ahmose II (władca - XXVI dynastia)
 8. Ahmose
  Nosiciel Królewskiej Pieczęci, Pisarz, Wielki Wśród Wielkich za Echnatona (XVIII dynastia)

Ahmose syn Abany
SynBaba i Abana. Mąż  Iput i Kema, jego synem był Meki a córką: Kem. Ojciec Meki. Oficer z El-Kab w czasach Sekenenre Tao, Kamose, Ahmose, Amenhotepa I i Totmesa I (XVII/XVIII dynastia) wielce zasłużony w walkach z Hyksosami. Dożył bardzo sędziwego wieku. Jego biografia w grobie w El-Kab jest jednym z najważniejszych dokumentów tego okresu przybliżających nam historię czasów przełomu XVII i XVIII dynastii

Ahmose-Amas
Wysoki dostojnik w czasach Ahmose i Amenhotepa I (XVIII dynastia). Być może wezyr.

Ahmose-Amsu
Wezyr za panowania królowej Hatszepsut (XVIII dynastia). Ojcie Useramona, również wezyra.

Ahmose-Anch
Brat Amenhotepa I (XVIII dynastia). Syn Ahmose i Ahmes-Nefertari. Stela z Karnaku.

Ahmose-Humai
Nadzorca majątku boskiej małżonki Amona Ahmes-Nefertari (XVIII dynastia). Syn Senusereta i Taidi, mąż królewskiej konkubiny Nub. Pochowany w grobie 224 w Szeich Abd el-Gurna.

Ahmose-Paczenna
Syn Ahmose-Turo, wnuk Ahmose-Satait. Dostojnik na dworze królowej Hatszepsut (XVIII dynastia)

Ahmose-Pennecheb (lub Pennechbet)
Żołnierz zasłużony w walkach faraona Ahmose z Hyksosami. Podobnie jak Ahmose syn Abany pochodził z El-Kab i tak jak on dożył sędziwego wieku gdyż umarł dopiero w czasach królowej Hatszepsut będąc nauczycielem księżniczki Nefrure. Był ojcem Seczah, żony Totmesa III (XVIII dynastia)

Ahmose-Satait
Wicekról Nubii w czasach Ahmose i Amenhotepa I. Ojciec Turi.

Ahmose-Sipair
Syn Snachtenre Taa II i królowej Sitdżehuti (XVII dynastia), mąż Sensenib, być może  ojciec Totmesa I (XVIII dynastia). Następca tronu. Pochowany w Dir Abu el-Naga. Prawdopodobna mumia (a nie mumia Tomesa I) znaleziona w skrytce DB320 w Deir el-Bahari.

Ahmose-Turo
Syn Ahmose-Satait a
ojciec Ahmose-Paczenna. Wicekról Nubii.

Ai

 1. Ai-A
  Nomarcha El-Kab. Mąż Chonsuchufsy, zięć królowej Nibchaes (XIII dynastia). Wymieniony w genealogii w grobowcu Reniseneba-B.
 2. Ai-B
  Wezyr, Nomarcha El-Kab. Mąż Reditenes-B, znany z steli prawniczej z Karnaku, obecnie Muzeum w Kairze.
 3. Ai-C
  Nomarcha El-Kab. Syn Ai-B i Redetenes-B, znanu z prawniczej steli z Karnaku.
 4. Ai-D
  Drugi Prorok Amona, Pierwszy Prorok Mut, Sługa Królowej Teje. Prawdopodobnie siostrzeniec króla Ai (XVIII dynastia) wzmiankowany na bloku posągu z Muzeum w Brooklinie.
 5. Ai I (władca - XIII dynastia)
 6. Ai II (władca - XVIII dynastia)

Aimeru

 1. Aimeru-A
  Ojciec Ai-A, wzmiankowany w genealogii z grobowca Reniseneba-B
 2. Aimeru-B
  Wezyr, Nomarcha El-Kab. Syn Ai-B i Reditanes-B, znany z prawniczej steli z Karnaku.

Ajgos - Aleksander Ajgos (władca - Argeadzi)

Akanosz - Jukanesz

Alara (władca - XXV dynastia)

Aleksander

 1. Aleksander I
  Król macedoński 489-454, ojciec Amyntasa.
 2. Aleksander I - Ptolemeusz X (władca - Lagidzi)
 3. Aleksander I - Aleksander Wielki (władca - Argeadzi)
 4. Aleksander II
  Król macedoński 370-367, syn Amyntasa III, brat Filipa II.
 5. Aleksander II - Aleksander Ajgos (władca - Argeadzi)
 6. Aleksander II - Ptolemeusz XI (władca - Lagidzi)
 7. Aleksander III - Aleksander Wielki (władca - Argeadzi)
 8. Aleksander IV - Aleksander Ajgos (władca - Argeadzi)
 9. Aleksander
  Król Molossów. Mąż Kleopatry-B, Szwagier Aleksandra Wielkiego

Aleksander Helios
Urodzony w 40 syn Klepatry VII i Marka Antoniusza. Bliźniak  Kleopatry Selene. "Król" Armenii, Medii i ziem po drugiej stronie Eufratu. Po śmierci matki był wychowywany przez Oktawię.

Aleksandros

 1. Aleksander Wielki (władca - Argeadzi)
 2. Aleksander Ajgos (władca - Argeadzi)

Alula - Alara (władca - XXV dynastia)

Amazis (władca - XXVI dynastia)

Amenardis

 1. Amenardis I - Boska Czcicielka Amona na tronie w Tebach.
 2. Amenardis II - Boska Czcicielka Amona na tronie w Tebach.

Amenemhat

 1. Amenemhat I (władca - XII dynastia)
 2. Amenemhat II (władca - XII dynastia)
 3. Amenemhat III (władca - XII dynastia)
 4. Amenemhat IV (władca - XII dynastia)
 5. Amenemhat V (władca - XIII dynastia)
 6. Amenemhat VI (władca - XIII dynastia)
 7. Amenemhat VII (władca - XIII dynastia)
 8. Urzędnik z okresu XIII dynastii noszący tytuł Nadzorca Magazynu Owoców.
 9. Syn Ahmose I. Choć przewidziany na następcę tronu - królem nie został z powodu wczesnej śmierci.
 10. Pisarz pochodzący z Nubii, w czasach królowej Hatszepsut, wyedukowany na egipskim dworze.
 11. Amenemhat-B
  Syn Totmesa III (XVIII dynastia. Następca tronu, który zmarł przed ojcem. W związku z czym tron objął Amenhotep II.
 12. Amenemhat-C
  Syn Totmesa IV (XVIII dynastia). Przedstawiony w grobie TT64. Umarł młodo i został pochowany wraz z ojcem w KV43, gdzie znaleziono urny kanopskie i , prawdopodobnie, jego mumię.
 13. Amenemhat-Q
  Niezidentyfikowana postać z czasów XVIII dynastii. jego mumię znaleziono załomie skalnym w pn części grobowca TT280.
 14. Arcykapłan Amona za czasów Amenhotepa II (XVIII dynastia). Syn Dżehutihotepa. Nadzorca Wytwórców Sandałów Amona. Pochowany w grobie 97 w Szeich Abd el-Gurna.
 15. Książę nubijski w czasach Tutanchamona (XVIII dynastia). Brat Dżehutihotepa.

 Amenemhat-Anch
Syn Króla Amenemhata II. (XII dynastia) znany m.in. z fragmentów ślepych wrót znalezionych w grobowcu Chumit i Siese (Dahszur grób L.LV).

Amenemhat-Nebi
Urzędnik świątynny z okresu XII dynastii, znany ze swej steli grobowej odnalezionej w Abydos.

Amenemhat Sebekhotep - Sebekhotep II (władca - XIII dynastia)

Amenemhat Senbuf (władca - XIII dynastia)

Amenemhat-Siset
Burmistrz Krokodilopolis (Szedyt, Medinet el-Fajum) w czasach Neferhotepa I (XIII dynastia). Był kapłanem boga Sobka, noszącym tytuł Przełożony Proroków.

Amenemhat-Surar
Zarządca Dóbr Amenhotepa III (XVIII dynastia). Grób w Tebach zachodnich. Syn It-taui i Mut-taui. Pochowany w grobie 48 w Tebach Zachodnich.

Amenemheb
Oficer wioślarzy królewskich w czasach Totmesa III i Amenhotepa II (XVIII dynastia). Często brał udział w królewskich polowaniach.

Ameneminet
Dostojnik z czasów Seti I (XIX dynastia). Bliski towarzysz Ramzesa, następcy tronu. Był synem Arcykapłana Amona Uennufera. Pełnił również tak wysokie funkcje państwowe jak: Naczelnik Prac, naczelnik Policji, Królewski Wysłannik Do Obcych Krajów czy Kierujący Rydwanem Królewskim. 

Amenemipet (władca - XXI dynastia)

Amenemope

 1. Wicekról Nubii w ostatnich latach rządów Seti I (XIX dynastia). Następca Iuni na tym stanowisku. Dowodził ostatnią kampanią Seti I przeciwko zbuntowanym terytoriom nubijskim. Zmarł wkrótce po ukończeniu budowy świątyni w Kalabsza, za Ramzesa II.
 2. Pisarz z okresu XX dynastii. Syn Ka-Nacht. Autor słynnych Nauk o wielkiej wartości literackiej i moralizatorskiej.

Amenemope-Pairi
Wezyr Amenhotepa II (XVIII dynastia). Następca wezyra Rechmire.

Amenemopet

 1. Amenemopet-A
  Prawdopodobnie syn Amenhotepa II (XVIII dynastia). Stele z Teb i Sakkara.
 2. Amenemopet-B
  Przypuszczalnie córka Totmesa IV (XVIII dynastia). jej mumia ponownie pochowana w czasach XXI dynastii znajduje się w Bonn.
 3. Amenemopet-C
  Syn Ramzesa II z numerem 19 w procesji synów.
 4. Przełożony Rzemieślników Królewskich i Nadzorca Złotników w czasach Horemheba (XVIII dynastia). Przedstawienie dostojnika w towarzystwie swej małżonki, Neferetre, w jego grobowcu tebańskim nosi wyraźne ślady stylu amarneńskiego w sztuce.
 5. Pisarz, znany z papirusu edukacyjnego opisującego podróż do azjatyckich miast. Być może postać fikcyjna.

Amenemose (władca - XXI dynastia)

Amenhorwenemef, Amenhirwenemef - Amonherchopszef

Amenhotep

 1. Amenhotep I (władca - XVIII dynastia)
 2. Kapłan Amona odpowiedzialny za kontrolę majątków świątyni Amona w Tebach w czasach Amenhotepa I, Totmesa I i Totmesa III (XVIII dynastia).
 3. Amenhotep II (władca - XVIII dynastia)
 4. Przełożony Królewskiego Pałacu w Memfis za czasów Amenhotepa II i Totmesa IV (XVIII dynastia)
 5. Amenhotep III (władca - XVIII dynastia)
 6. Wezyr Amenhotepa III (XVIII dynastia). Pochodził z Silsila.
 7. Naczelnik Kapłanów Górnego i Dolnego Egiptu w czasach Amenhotepa III (XVIII dynastia). Również Kierownik Prac Królewskich.
 8. Amenhotep IV Echnaton (władca - XVIII dynastia)
 9. Amenhotep
  Arcykapłan Amona w czasach Ramzesów IX, X i XI (XX dynastia). Protoplasta dynastii wielkich arcykapłanów na tronie egipskim. Pochowany w Gurna w grobie TT346
 10. Amenhotep-A
  Syn Sebekhotepa IV i królowej Czin (XIII dynastia), wzmiankowany na pudełku z Muzeum Kairskiego.
 11. Amenhotep-C
  Syn i następca tronu Amenhotepa II (XVIII dynastia) wzmiankowany na papirusie z British Museum
 12. Amenhotep-F
  Syn Ramzesa II, numer 14 w procesji synów.
 13. Amenhotep-Z
  Ojciec Kakat, teść Takelota III

Amenhotep-Haj
Naczelnik Skarbca i Spichlerza , Kierownik Świąt Bogów z Memfis oraz Zarządca Dóbr Amenhotepa III (XVIII dynastia). Być może był bratem wezyra Ramose.

Amenhotep syn Hapu
Królewski Pisarz, Wielki Intendent, Nadzorca Wszystkich Prac Królewskich i wreszcie  Naczelny Architekt Króla w czasach Amenhotepa III (XVIII dynastia). Pochodził z Athribis. Jeden z najbardziej wpływowych dostojników Nowego Państwa. Dostąpił zaszczytu budowy własnej świątyni grobowej (Medinet Habu). Dożywszy sędziwego wieku, 110 lat, po śmierci ubóstwiany.

Amenhotepi
Królewska Małżonka i Królewska Matka nieznanych władców. (XIII dynastia) znana z inskrypcji na skarabeuszu, przypuszczalnie czasy Sebekhotepa III.

Ameni

 1. Ameni
  Najstarszy Syn Króla
  Senusereta I. Późniejszy król
  Amenemhat II
 2. Ameni-A
  Syn Antefa VII i Haanches (XVII dynastia). Mąż Sebekemhab. Stela z Koptos.
 3. Ameni-B
  Prawdopodobnie syna Rahotepa (XVII dynastia)

Amenianchu
Artysta malarz pracujący dla Dżehutihotepa (XII dynastia) i dekorujący jego grób w el-Bersza. Malowidła jego autorstwa są jednymi z najpiękniejszych wykonanych w okresie Średniego Państwa. Był też przypuszczalnie twórcą dekoracji na sarkofagach Dżehotihotepa i jego małżonki.

Amenie (Amenia)
Pierwsza żona Horemheba. Umarła pod koniec 1 lub na początku 2 roku rządów Tutanchamona (XVIII dynastia). Pochowana została w pierwszym grobie Horemheba w Sakkara, szyb IV.

Ameni Kemau (władca - XIII dynastia)

Ameniseneb
Kapłan w świątyni w Abydos w czasach Chendżera (XIII dynastia). Znany z dwóch stel, jego własnej grobowej i steli upamiętniającej restaurację świątyni Ozyrysa w Abydos, na której widnieją również kartusze króla Chendżera.

Amenmesisu - Amenmose (władca - XIX dynastia)

Amenmessu
Podskarbi w czasach panowania Amenhotepa II (XVIII dynastia)

Amenmose (Amenemose)

 1. Amenmose
  Syn i następca Totmesa I, brat Uadżmose (XVIII dynastia), którego imię pisano w kartuszu królewskim.
 2. Pisarz Królewski Ołtarza Obu Krain w czasach Ramzesa II (XIX dynastia).Znany z licznych posągów. Grobowiec TT373 w el-Chocha (Teby Zachodnie). Jego ojcem był Paendżerti.
 3. Amenmose (władca - XIX dynastia)
 4. Wezyr z czasów panowania króla Amenmose (XIX dynastia)
 5. Kapłan bogini Selket w okresie XXII dynastii.

Amennacht
Pisarz, zatrudniony przy pracach nad grobowcem Ramzesa III (XIX dynastia) w Dolinie Królów. Znany z inskrycji na papirusie z planem grobowca Ramzesa IV.

Amenofis - Amenhotep

Amenophath - Merenptah (władca - XIX dynastia)

Amenophis

 1. Amenhotep I (władca - XVIII dynastia)
 2. Merenptah (władca - XIX dynastia)

Amenophthis - Amenemipet (władca - XXI dynastia)

Amenothes - Amenhotep I (władca - XVIII dynastia)

Amenpanufer
Kamieniarz z czasów Ramzesa IX (XIX dynastia). Brał udział w rabunku grobów królewskich. W słynnym procesie przyznał się do rabowania grobu Sebekemsafa II.

Amenphthes - Merenptah (władca - XIX dynastia)

Amenre[...]szef
Jeden z licznych synów Herhora

Amenses - Amenmose (władca - XIX dynastia)

Amensis - Hatszepsut (władca - XVIII dynastia)

Amentefdnacht
Dowódca Gwardii, Komendant Rekrutów Gwardii Królewskiej, Kapłan Króla w czasach Apriesa (XXVI dynastia). Pochowany w grobowcu szybowym w Sakkara.

Amenuahsu
Ojciec Czia (XIX dynastia)

Amenwah
Robotnik z wioski w Deir el-Medina w czasach XX dynastii. Brał udział w rabunku grobowca Ramzesa III.

Amenwahsu

 1. Kapłan Re-Horachte z czasów XVIII dynastii.
 2. Ojciec Tija, przedstawiony z nim, Ramzesem II i Seti-B na bloku z Chicago.

Ameres - Amenemhat III (władca - XII dynastia)

Amesses - Hatszepsut (władca - XVIII dynastia)

Ammanemes - Amenemhat II (władca - XII dynastia)

Ammenemes

 1. Amenemhat I (władca - XII dynastia)
 2. Amenemhat IV (władca - XII dynastia)
 3. Amenmose (władca - XIX dynastia)

Ammeris (władca - XXVI dynastia)

Amenemuia (Setemuia)
Syn Ramzesa II z numerem 8 w procesji synów.

Amonherchopszef

 1. Amonherchopszef-A - Amonherchopszef (władca - Amonheruenemef)
  Najstarszy syn Ramzesa II (XIX dynastia)
 2. Amonherchopszef-B
  Trzeci syn Ramzesa III (XX dynastia), drugi królowej Iset. Wzmiankowany w procesji w Medinet Habu. Sądzi się, że umarł młodo. Pochowany w przepięknie dekorowanym grobowcu w Dolinie Królowych - QV55.
 3. Amonherchopszef-C
  Syn Ramzesa III i królowej Iset-D (XX dynastia) poświadczony w Medinet Habu. Późniejszy król - Ramzes VI.
 4. Amonherchopszef-D
  Syn Ramzesa VI i królowej Nubchesbed, brat Ramzesa VII (XX dynastia) Pochowany w przybudówce grobu KV13.
 5. Ramzes V (władca - XX dynastia)
 6. Ramzes X (władca - XX dynastia)

Amonheruenemef
Jeden z licznych synów Herhora poświadczony w procesji rodzeństwa w sali kolumnowej świątyni Chonsu w Karnaku.

Amonirdisu - Amyrteos (władca - XXVIII dynastia)

Amonre[...]szef
Syn Króla. Syn Herhora, poświadczony w procesji rodzeństwa w sali kolumnowej świątyni Chonsu w Karnaku.

Amonrud (władca - XXIII dynastia)

Amosis

 1. Ahmose I (władca - XVIII dynastia)
 2. Amazis (władca - XXVI dynastia)

Amsu (Ahmose-Amsu)
Wezyr za panowania królowej Hatszepsut (XVIII dynastia). Ojcie Useramona, również wezyra.

Amu (władca - XVI dynastia)

Amyntas

 1. Amyntas-A
  Najmłodszy syn Aleksandra I, przodek Aleksandra Macedońskiego.
 2. Amyntas III
  Król macedoński 393-370, ojciec Filipa II, dziad Aleksandra Wielkiego.
 3. Amyntas IV
  Król macedoński ok 359.

Amyrteos z Sais
Libijczyk, dziad króla Amyrteosa (XXVIII dynastia). Jeden z przywódców powstania Inarosa wymierzonego przeciwko satrapie perskiemu Artakserksesowi.

Amyrteos (władca - XXVIII dynastia)

Anat-Her (władca - XVI dynastia)

Anati (władca - XIV dynastia)

Anch
Dostojnik z czasów Dżesera (III dynastia) znany z dwóch siedzących posągów znajdujących się obecnie w Muzeum Luwru i Leiden.

Anchcheperure - Semenchkare (władca - XVIII dynastia)

Anch-Chufu
Nadzorca Robót IV-V dynastia. Znany jest sarkofag pochodzący z grobu G7750 na wschodnim polu w Giza

Anchefenamon
Piastował urząd Wielkiego Szambelana na dworze kilku władców XXI dynastii w Tanis. Zmarł w wieku 72 lat. Syn Nesienamona. Posiadał własną kaplicę w Tanis.

Anchefenchonsu

 1. Córka Neschonsuennacht, żona Uadżrenes-A, matka Nachtbasteru.
 2. Anchefenchonsu-C
  Mąż Wadżrenes-A, poświadczony raz z żoną na trumnach ich córki.

Anchefenmut

 1. Anchef[enmut]-A
  Jeden z licznych synów Herhora.
 2. Anchefenmut-B
  Syn Pianchi i królowej Nedżemet. Wzmiankowany w graffiti na pierwszym dziedzińcu świątyni w Luksorze.
 3. Anchefenmut-C (Ramzes-Anchefenmut)
  Syn Psusennesa I, brat Amenemipeta (XXI dynastia)Posiadał komorę grobową w krolewskim grobowcu NRTIII w Tanis która jednak została sprofanowana a inskrypcje uszkodzone.
 4. Anchefenmut-Q
  Syn Pefiuiu i Iryru. Poświadczony na steli z Koptos.

Anchemre
Syn Chafre i królowej Meresanch (IV dynastia)

Anchenesszeszonk
Córka Szeszonka III i Tentamenopet (XXII dynastia), siostra Pimai.

Anchenmer
Herold Królewski w czasach XIII dynastii.

Ancherfenedżef
Syn Nefermaata i Itet (IV dynastia)

Ancherszeretef
Syn Nefermaat-A i Itet (IV dynastia), przedstawiany jako dziecko w grobowcu Nefermaat w Medum.

Anchesenamon - Anchesenpaaton

Anchesenmerire (Anchenespepi)

 1. Anchesenmerire I (Anchesenpepi I )
  Małżonka króla Pepi I (VI dynastia), siostra Anchesenmerire II (Anchesenpepi II) i Dżau. Obie były córkami wysokiego dostojnika z Abydos. Była matką Nemfiemsafa I i księżniczki Neit. Znana również pod imieniem Chuit.
 2. Anchesenmerire II (Anchesenpepi II)
  Małżonka króla Pepi I (VI dynastia), siostra Anchesenmerire I (Anchesenpepi I) i Dżau. Poślubiona królowi prawdopodobnie po wczesnej śmierci siostry. Obie były córkami wysokiego dostojnika z Abydos. Była matką Pepi II. Znana również pod imieniem Nebet.
 3. Anchesenmerire III (Anchesenpepi III)
  Jedna z żon Pepi II, matka króla Neferkare Nebi, córka Nemtiemsafa I
 4. Anchesenmerire IV (Anchesenpepi IV)
  Małżonka Pepi II, matka Neferkare. Pochowana w kaplicy grobowej Iut II w Pd. Sakkara.

Anchesenpaaton (Anchesenamon)
Trzecia córka Echnatona i Nefertiti (XVIII dynastia). Urodziła się w 5 roku panowania swego ojca. Prawdopodobnie poślubiona mu w 15 roku i być może z tego związku urodziła się dziewczynka Anchesenpaaton-Taszerit. Możliwe, że była też małżonką Semenchkare. Na pewno była żoną Tutanchamona, którą została w 1 roku jego panowania. Po śmierci Tutanchamona prowadziła korespondencję z królem Hetytów, Suppiluliumą w sprawie politycznego małżeństwa z jego synem, Zennanzą. Ostatecznie została przypuszczalnie żoną Ai II gdy zasiadł na tronie Egiptu. Umarła wkrótce po tym.

Anchesenpaaton-Taszerit
Prawdopodobnie córka Echnatona i Kiji lub Anchesenpaaton i Echnatona bądź też Semenchkare i Meritaton. Urodzona w 15 roku panowania Echnatona. Wymieniona na blokach z Hermopolis, pochodzących oryginalnie z Amarny.

Anchesenpepi - Anchesenmerire

Anchesiref
Babka Dżehuti (XVII dynastia), znana ze steli z Deir el-Bahari.

Anchhaf

 1. Anchhaf
  Książę i Wezyr i Nadzorca Robót w czasach Chafre (IV dynastia). Syn Snofru i nieznanej z imienia jednej z jego żon. Niektórzy widzą w nim syna króla Huni (III dynastia). Nosił czysto honorowy tytuł Najstarszego Syna Króla oraz tytuł Nadzorcy Wszelkich Prac Królewskich. Wg.R.Stadelmanna był synem Chufu. Mastaba G7510 na wschodnim polu w Giza.
 2. Anchhaf (Kar)
  Nadzorca Skarbu za V-VI dynastii. Pochowany na centralnym polu w Giza.

Anchhor
Wielki książę Libijczyków i władca ich księstwa w zachodniej delcie. Wzmianka o nim i jego synu, Harsebie znajduje się na steli z Serapeum (37 rok Szeszonka V) jak również na steli swej córki Nebet-Imauemhat, śpiewaczki Amona. Rezydencją jego były okolice Kom Abu Billu lub Kom el-Hisn. Był synem Dżedamoniuefancha. Następca Rudamona na tronie Libijczyków.

Anchires

 1. Anchires  (Iteti)
  Nadzorca Robót
  za V dynastii. Grób na wschodnim polu w Giza.
 2. Anchires
  Nadzorca Robót w V dynastii. Grób No15 (B16) na nekropoli w Północnej Sakkara

Anchirptah
Nadzorca Robót w VI dynastii. Grób G4811+4812 na nekropoli G4000 w Giza.

Anch-Izezi
Nadzorca Robót za Unisa (VI dynastia). Grób No 85 (D8, S910) w Sakkara

Anchka
Wezyr króla Dena (I dynastia). Jest właścicielem mastaby nr 3036 w Sakkara.

Anchkare

 1. Anchkare (władca - XIV dynastia)
 2. Psametyk III (władca - XXVI dynastia)

Anchkaroma
Żona Pediamennesuttaui-A, prawdopodobnie córka Takelota III. Poświadczona na posągu Mentuhotepa-D z Tubingen.

Anchkhau - Nemtiemsaf I (władca - VI dynastia)

Anchmahor (Zezi)
Wezyr ; Nadzorca Skarbu ; Nadzorca Robót ; Nadzorca Pisarzy ; Szambelan za Teti (VI dynastia). Grób w Sakkara.

Anchmakai
Nadzorca Robót i Szambelan za Niuserre (V dynastia). Grób No 67 (D16) w Północnej Sakkarze.

Anchmare

 1. Anchmare
  Syn Chafre (IV dynastia) Wezyr. Grób skalny na centralnym polu w Giza
 2. Anchmare
  Nadzorca Spichlerzy za V dynastii. Grób G7837 na wschodnim polu w Giza.

Anchmesut - Senuseret I (władca - XII dynastia)

Anchnesneferibre - Boska Czcicielka Amona

Anchmachis - Anchunnefer (władca - Lagidzi)

Anchmahor
Wezyr w czasach VI dynastii (Pepi I) naszący również tytuły Przełożony Wielkiego Domu oraz Pierwszy Po Królu. Grobowiec w Sakkara.

Anchmare
Najstarszy Syn Króla. Pochowany w grobie skalnym na Centralnym Polu w Giza.

Anchmerire

 1. Anchmerire
  Nadzorca Robót za Pepi I i Merenre. Grób E13 w Sakkara
 2. Anchmerire
  Wezyr, Nadzorca Skarbu, Nadzorca Spichlerzy, Nadzorca Robót, Nadzorca Pisarzy w czasach Pepi I (VI dynastia). Syn Mehu. Kaplica w Sakkara.

Anchpachered

 1. Anchpachered
  Kapłan Amona tebańskiego w czasach XXV dynastii
 2. Anchpachered
  Córka Nachtefmuta-D i Tabeketensket-B. Pochowana w grobie B29 w Ramesseum. Trumny i kanopy znajdują się w Berlinie.

Anchpepi-Henikem
Wezyr w czasch Pepi II (VI dynastia)

Anchpepi-Heriib
Wezyr w czasch Pepi II (VI dynastia)

Anchszeszonk

 1. Syn Iufa-1 i Anchenesszeszonk. Wnuk Szeszonka III.
 2. Kapłan Re z Heliopolis w Okresie Ptolemejskim. Autor słynnego utworu literackiego zwanego Naukami Anchszeszonki.

Anchtakelot
Syn Tentsai-B i Nachtefmuta-Q. Poświadczona na posągu z Wiednia.

Anchtifi z Moalla
Nomarcha Edfu i Hierakonpolis w czasach króla Neferkare (X dynastia). Zbuntował przeciwko władzy Antefa w Tebach kilka górnoegipskich porowincji. Przepiękny grób w Moalla z przedstawieniami z jego życia.

Anchu

 1. Anchu-A
  Syn Merestechi, prawdopodobnie siostrzeniec Amenemhata IV (XII-XIII dynastia)
 2. Anchu-B
  Wezyr z czasów Sebekhotepa II, III i IV (XIII dynastia). Ojciec Senebhenas-B. Znany z serii posągów oraz Papirusu Bulak 18.

Anchuah (Bedżmes)
Budowniczy okrętów z okresu III dynastii.

Anchunnefer - Anchmachis (władca - Lagidzi).

Anhetep
Wicekról Kusz za Ramzesa II.

Anhorachte
Oficer w armii Ramzesa II (XIX dynastia). Przełożony Łóczników Kusz, Przełożony Południowych Krain, Wicekról Nubii, znany z inskrypcji honorowej z wyspy Sehel.

Anhermose
Arcykapłan w czasach Ramzesa II i pierwszych latach Merenptaha (XIX dynastia)

Anchu

 1. Anchu-A
  Syn Merestechi, siostry Amenemhata IV
 2. Wezyr z czasów Chendżera (XIII dynastia)

Anch-Userkaf
Nadzorca Robót za Niuserre. Grób G7837+7843 na wschodnim polu w Giza.

Anen
Drugi Prprok Amona. Brat Teje, żony Amenhotepa III (XVIII dynastia). Pochowany w grobie TT120 w Gurna.

Ani

 1. Pisarz Królewski w czasach XIX dynastii, noszący tytuł Przełożonego Spichlerzy. Najbardziej znany z przepięknego papirusu Księgi Umarłych.
 2. Imię własne Sebekhotepa VI (XIII dynastia)

Anlamani
Jeden z królów kuszyckich, syn Nasalsy, brat Aspelty.

Aperel (Abdel)
Dostojnik w czasach Amenhotepa III (XVIII dynastia) pochodzenia syryjskiego. Wielki grób w Sakkara odkryty w 1980.

Antef

 1. Antef-A (władca - XI dynastia)
 2. Antef I (władca - XI dynastia)
 3. Antef II (władca - XI dynastia)
 4. Antef III (władca - XI dynastia)
 5. Antef IV (władca - XIII dynastia)
 6. Antef V (władca - XVII dynastia)
 7. Antef VI (władca - XVII dynastia)
 8. Antef VII (władca - XVII dynastia)
 9. Antef Kakare (XI dynastia)
 10. Antef-B
  Przypuszczalnie syn Amenemhata V, ojciec Amenemhata VI
 11. Antef-C
  Siostra Ii i Uepuauethotepa (XIII dynastia) znana ze steli z Wurzburga.

Antef syn Iku Antef (władca - XI dynastia)

Antefmose
Syn Sebekemsafa II lub Sebekemsafa I i królowej Nubemhat.

Antefoker
Wezyr Amenemhata I i Senuesereta I (XII dynastia). Grób nr 60 w Szeich Abd el-Gurna oraz mastaba w Iczi-Taui

Antifilus
Malarz na dworze Ptolemeusza I.

Antin
Książę Byblos w czasach Neferhotepa I (XIII dynastia)

Antypater
Ojciec Kassandra

Anuketemheb
Niezidentyfikowana Córka Króla i Małżonka Króla (XIX dynastia) do której należało wieko sarkofagu uzurpowane przez Tachet-A w grobowcu KV10.

Anukneferetueben
Córka nieznanego władcy z XIII dynastii, znana z inskrypcji na trzech pieczęciach datowanych na czasy Sebekhotepa IV lub V.

Antypater

 1. Namiestnik sprawujący władzę wraz z Perdikkasem i Polyperchonem w imieniu Aleksandra IV, syna Aleksandra Wielkiego.
 2. Wódz oddziałów żydowskich który wraz z wojskami Mitrydatesa z Pergamonu i wojskami Cezara zdobyła Peluzjum i pokonała wojska egipskie dowodzone przez Ptolemeusza XIII.

Anu - Neferkamin Anu (władca - VIII dynastia)

Apachnan - Jakobner (władca - XV dynastia)

Aped (władca - XIV dynastia)

Aper-Anat (władca - XVI dynastia)

Aperef
Przypuszczalnie wnuk Teti I (VI dynastia). Przedstawiony w grobowcu Mereruka w Sakkara.

Aperel
Wez
yr z czasów Amenhotepa III (XVIII dynastia). Imię sugerowałoby azjatyckie pochodzenie.

Apion - Ptolemeusz Apion

Apollonius
Minister finansów za Ptolemeusza II.

Apollonius Rodius
Pisarz i bibliotekarz w Bibliotece Aleksandryjskiej za Ptolemeusza I i II. Jej drugi kierownik, po Zenodocie. Autor poematu epickiego Argonautika. Nauczyciel Ptolemeusza III.

Apophis - Apopi (władca - XV dynastia)

Apopi

 1. Apopi (władca - XV dynastia)
 2. Apopi-B
  Prawdopodobnie syn króla Apopi. Pieczęć w Berlinie.

Apries (władca - XXVI dynastia)

Archelaos
Syn wodza Mitrydatesa VI. W 56 poślubił Berenike IV, z którą, od 57 sprawował władzę w Egipcie. Stracił życie w przegranej bitwie z prokonsulem Syrii A.Gabiniusem.

Archimedes z Syrakuz
Jeden z najwybitniejszych fizyków i matematyków starożytności, żyjący w Aleksandrii w czasach pierwszych Ptolemeuszy.

Archles - Chamudi (władca - XV dynastia)

Arjandes
perski satrapa Egiptu za panowania Dariusza I. Stłumił w 519 powstanie Padibasteta III

Arkamani
Król Meroe i Dolnej Nubii za Ptolemeusza IV. Ojciec Adikhalamani.

Aroges - Arses (władca - XXX dynastia)

Arrhideaus - Filip Arridajos (władca - Argeadzi)

Arridajos

 1. Arridajos
  Protoplasta dynastii macedońskiej, dziad Filipa II.
 2. Arridajos  - Filip Arridajos (władca - Argeadzi)

Arsaces - Artakserkses II (władca - Król Perski)

Arses (władca - Król Perski)

Arsinoe

 1. Arsinoe-A
  Przypuszczalnie córka Meleagera-A, żona Lagosa, matka Ptolemeusza I.
 2. Arsinoe I
  Córka Ptolemeusza I i Berenike I. Żona Ptolemeusza II, matka Ptolemeusza III.
 3. Arsinoe II (królowa - Lagidzi)
 4. Arsinoe III
  Córka Ptolemeusza III i Berenike II. Żona Ptolemeusza IV, matka Ptolemeusza V.
 5. Arsinoe IV
  Młodsza siostra Kleopatry VII, córka Ptolemeusza XII. Zamordowana w 40 na rozkaz Kleopatry.

Artakama
Poślubiona w Suzie Ptolemeuszowi, przyszłemu faraonowi Egiptu.

Artakserkses

 1. Artakserkses I (władca - Król Perski)
 2. Artakserkses II (władca - Król Perski)
 3. Artakserkses III (władca - Król Perski)

Artatama (Artatamas I)
Król Mitannii w czasach Totmesa IV (XVIII dynastia). Córka Artatamy została, prawdopodobnie, małżonką Totmesa IV - Mutemuje i matką Amenhotepa III.

Arti
Małżonka Szabataki, córka Pianchi (XXV dynastia) Poświadczona na bazie posągu Heremacheta, z Karnaku. Pochowana w grobie Ku6 w Kurru.

Arystachos (Arystarch z Samos)
Urodzony na Samos astronom sudiujący w Aleksandrii w okresie ptolemejskim.

Arystarch z Samotrake
Kierownik biblioteki w Muzejonie, wypędzony z kraju przez Ptolemeusza VIII.

Asarhaddon
Król asyryjski (680-669), którego wojska wkroczyły do Egiptu w czasach Taharki (XXV dynastia). W 671 zajął Dolny Egipt i zdobył Memfis.

Aseth - Chamudi (władca - XV dynastia)

Aspelta
Król Kusz, brat Anlamani, syn Nasalsy, potomek Tanutamona (XXV dynastia)

Assis - Chamudi (władca - XV dynastia)

Assurbanipal
Władca asyryjski (668-631/27) za XXV dynastii kuszyckiej. W 663 wojska asyryjskie zdobyły Egipt i splądrowały Teby.

Astarteheruenemef
Syn Ramzesa II, wzmiankowany na bloku z Ramesseum użytym ponownie w Medinet Habu.

Asza-hebsed
Dostojnik pałacowy za Seti I (XIX dynastia). Nosił tytuły Komendant Oddziałów oraz Królewski Poseł Do Wszystkich Krajów. Jego imię sugerowałoby nieegipskie pochodzenie.

Aszachet
Arcykapłan Ptah w Memfis za czasów Amenemose (XXI dynastia)

Aszait (Aszaiet)
Jedna z żon Mentuhotepa II Nebhepetre (XI dynastia). Grób DBXI.17 w Deir el-Bahari. Sarkofag i mumia znajdują się w Muzeum Kairskim.

Atachebasken
Jedna z żon Taharki (XXV dynastia) Pochowana w grobie Nu36 w Nuri.

Atefrure
Nauczyciel Syna Królweskiego Uadżmose. Mąż Kem, córki Ahmose, syna Abany (XVIII dynastia)

Atet
Była żoną księcia Nefermaat, wezyra króla Snofru (IV dynastia). Została pochowana wraz z mężem w Medum, w mastabie słynnej z przepięknych malowideł - gęsi z Medum.

Atlanersa
Król Kusz, prawdopodobnie syn Tanutamona (XXV dynastia)

Athotis (władca - I dynastia)

Audata
Jedna z żon Filipa II Macedońskiego (ok 358)

Auletes (Flecista) - Ptolemeusz XII (władca - Lagidzi)

Auta
Rzeźbiarz w czasach Amenhotepa III i Echnatona (XVIII dynastia). Jest prawdopodobnie twórcą słynnego posągu księżniczki Baketaton.

Autibre

 1. Hor I (władca - XIII dynastia)
 2. Autibre (władca - XIV dynastia)

Aziru
Król Amurru, syn Abdiszarty. Okres swego rządzenia tym niewielkim państewkiem w Syrii to okres ciągłych intryg prowadzonych przeciwko Egiptowi i Mittanni.

 

 

Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor