Powrót do strony głónej

             English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 
     

do XXX dynastii

II panowanie perskie 342 - 332

do Aleksandra Wielkiego i jego następców

Wielki król, Artakserkses III, który opanował (nie bez trudności) Egipt, zredukował jego rolę do satrapii (prowincji imperium). Monety bite w tych czasach przedstawiają go w stroju perskim, ale z egipską koroną pszent. Urzędowe dokumenty sporządzane w piśmie demotycznym, wymagały umieszczenia wzmianki o faraonie Artakserksesie, a ludzie opowiadali że władca ten wydał uroczysty bankiet na cześć byka Apisa i barana z Mendes. Po jego śmierci w 338 p.n.e., miejscowy władca Chababasz ogłosił się królem. W 332 p.n.e. po klęsce Dariusza III Kodomana, Aleksander Macedoński położył kres perskiej dominacji w Egipcie.
Transkrypcja królewskiej tytulatury będzie poprawnie widziana po pobraniu i zainstalowaniu czcionki glyphtrl.ttf .

1

342 - 338

Artakserkses III Ochos

Ochos (Man)

 Poprowadził dwie kampanie przeciw Egiptowi. Pierwsza zakończyła się niepowodzeniem z powodu zarazy, jaka wybuchła w obozie wojsk perskich. Efektem drugiej kampanii, w 342 p.n.e. było pobicie znacznie słabszych wojsk egipskich i zapoczątkowanie okresu okupacji pełnego terroru, licznych masakr ludności, profanowania świątyń, gwałtów. Wiele posągów bogów egipskich wywieziono wtedy do Persji. Artakserkses III zmarł otruty z polecenia Bogoasa, w 338 p.n.e.

2

338 - 335

Arses

Aroges (Man)

Władca osadzony na tronie przez perskiego dowódcę armii, Bagoasa, jako następca Artakserksesa III.

a

337 - 335/4

Chababasz

  • ... ...
  • ... ...
  • ... ...
  • snn-stp.n-ptH
  • xbS , xbbS

snn-stp.n-ptH  Senensetepenptah

xbS  Chabasz

 Jeden z dynastów Górnego Egiptu, który mając za sobą poparcie uciskanej ludności, ogłosił się faraonem. Jednak nigdy nie udało mu się faktycznie przejąć władzy. Wg tradycji ukrywał się przed Persami w bagnistych, niedostępnych zakątkach Delty. Jego istnienie poświadczają: stela satrapów Ptolemeusza I, papirus demotyczny z 1 roku panowania i sarkofag Apisa z 2 roku a także amulet z jego imieniem znaleziony w grobie Horemheba w Memfis. Imię xbS , xbbS jest prawdopodobnie imieniem pochodzenia libijskiego.

3

335 - 332

Dariusz III Kodoman

  • ... ...
  • ... ...
  • ... ...
  • ... ...
  • dr(i)wS
 dr(i)wS  Dariusz

Syn Arsames i Ostames, jeden z braci Artakserksesa. Jako król przyjął imię Dariusz i niebawem uzyskał niezależność. Był ostatnim perskim władcą Egiptu. Pokonany ostatecznie przez Aleksandra Wielkiego 1 października 331 p.n.e. w bitwie pod Gaugamelą. Uciekł przed Aleksandrem zdobywającym kolejne perskie miasta. Został zamordowany przez własnych oficerów (Bessus) w lipcu 330 p.n.e.

do XXX dynastii

Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor

do Aleksandra Wielkiego i jego następców