Powrót do strony głónej


 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 

Who is Who w starożytnym Egipcie - I

 

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z

 

 

I... (władca - XIV dynastia)

Iaib

 1. Iaib-A
  Wezyr. Dziadek Dżehutiego (XVII dynastia). Stela z Elefantyny.

 2. Jaib (władca - XIII dynastia)

Iannas - Chian (władca - XV dynastia)

Iaret
Córka Amenhotepa II i żona Totmesa IV (XVIII dynastia)

Ibebi (Sabu)
Nadzorca Robót za Teti (VI dynastia). Grób No 37-8 w Północnej Sakkara.

Ibi

 1. Ibi I (władca - VI dynastia)
 2. Kakare Ibi (władca - VIII dynastia)
 3. Ibi II (władca - XIII dynastia)
 4. Ibi III (władca - XIII dynastia)
 5. Pisarz żyjący w okresie XX dynastii. Grób TT351 na nekropoli w Szech Abd el-Gurna.
 6. Zarządca w czasach Psametyka I (XXVI dynastia) pochowany w Tebach.

Ibia
Generał z czasów Sebekhotepa II (XIII dynastia).

Ibichenet
Wezyr w początkowym okresie rządów Pepi II (VI dynastia)

Ichchi (Chentikai)
Wezyr, Nadzorca Spichlerzy, Nadzorca Robót, Nadzorca Pisarzy za Pepi I (VI dynastia), gubernator Oazy Dahla. Pochowany w Sakkara. Czczony po śmierci.

Iczi (Nisanchachet)
Nadzorca Skarbu za Pepi I (VI dynastia) pochowany w skalnym grobie na centralnym polu w Giza

Icziesz
Predynastyczny władca Dolnego Egiptu wymieniony w najwyższym wierszu Kamienia z Palermo. Imię tłumaczy się Ten, Który Zdobywa Morski Kraj (Kaplony)

Idi
Syn wezyra Szemai i Naczelnik siedmiu południowych nomów w czasach VIII dynastii.

Idu

 1. Idu (Nefer)
  Wezyr ; Nadzorca Skarbu ; Nadzorca Spichlerzy ; Nadzorca Robót ; Nadzorca Pisarzy w czasach Pepi I lub II (VI dynastia) zwany też Nefer. Grób G5550 na zachodnim polu w Giza.
 2. Idu (Meri)
  Szambelan w czasach VI dynastii). Ślepe wrota z Sakkara
 3. Idu
  Szambelan Pepi I (VI dynastia). Grób na wschodnim polu w Giza.
 4. Idu (Nebkauhor)
  Nadzorca Spichlerzy i Szambelan oraz, przypuszczalnie syn Pepi II, brat Ptahszepsesa-D (VI dynastia) pochowany w mastabie w Sakkara

Ifefi (Fefi)
Nadzorca Spichlerzy z czasów V dynastii. Grób No2 (B10) w Północnej Sakkarze.

Ifikrates
Grecki przywódca najemników w armii Farnabazosa atakujących Egipt w 373

Ihernofret - Neferhotep III (władca - XIII dynastia)

Ihsetamon
Syn Takelota III, ojciec Iruru. Znany ze steli swego wnuka, Anchefenmuta-Q.

Ihy
Syn Nedżetemopet, brat Mereruka (VI dynastia), przedstawiony w jego mastabie.

Ihyemsaf
Wnuk Teti (VI dynastia). Przedstawiony w mastabie Mereruka (prawdopodobnie ojca) w Sakkara.

Ihyhenut
Wezyr Pepi II (VI dynastia)

Iibchenetre (władca - XI dynastia).

Ij
Małżonka Sebekhotepa II, Antefa IV lub Imirameszy (XIII dynastia), siostra Antef-C. Znana dzięki papirusowi Boulaq 18.

Ijmeru-Neferkare
Wezyr z czasów Sebekhotepa IV (XIII dynastia)

Ikauhor - Menkauhor (władca - V dynastia)

Iku (Urkauba)
Wezyr i Szambelan w okresie Starego Państwa. Właściciel małej ofiarnej sali pochodzącej z grobu G2383 w Giza.

Ikui
Matka Antefa, protoplasty XI dynastii.

Imaib
Syn króla Aha (I dynastia)

Imapepi
Wezyr w czasach Pepi II (VI dynastia)

Imebi
Nadzorca Spichlerzy z czasów VI dynastii.

Imhotep

 1. Architekt Dżesera (III dynastia), twórca piramidy schodkowej w Sakkara. W czasach późniejszych ubóstwiony.
 2. Imhotep (władca - VIII dynastia)
 3. Wysoki dostojnik w czasach Ahmose i Amenhotepa I (XVIII dynastia). Być może wezyr.

Imi
Matka Mentuhotepa IV (XI dynastia). Imię jej wzmiankowane w inskrypcji w Wadi Hammamat.

Imichet
Władca wymieniony w pierwszym wierszu na Kamieniu z Palermo jako predynastyczny król Dolnego Egiptu. Imię tłumaczy się Ten, Który Jest w Bóstwie.

Imiramesza (władca - XIII dynastia)

Impi (Merire-Mrianchptah, Ptahszepses)
Wezyr, Nadzorca Robót i Nadzorca Pisarzy w czasach Pepi II (VI dynastia) wzmiankowany w Południowej Sakkara

Inamunnajefneb
Wielki książę libijski za panowania Szeszonka III (XXII dynastia) wymieniony na steli wotywnej  pochodzącej z Delty Zachodniej.

Inaros (władca - I panowanie perskie)

Ined (władca - XIII dynastia)

Inefer

 1. Inefer-A
  Syn Snofru pochowany w grobowcu w Dahszur
 2. Inefer-B
  Małżonek Nefertkau-C. (IV dynastia). Pochowany w grobowcu G7820 w Giza.

Inek... (władca - XIV dynastia)

Inenek-Inti
Małżonka Króla Pepi I (VI dynastia). Pochowana w piramidzie w kompleksie grobowym Pepi I w Pd. Sakkarze.

Ineni
Kierownik Robót Budowlanych za Amenhotepa I i Naczelny Architekt Totmesa I (XVIII dynastia) oraz budowniczy grobowca króla w Dolinie Królów.

Inhapi (Ahmes-Inhapi)
Jedna z żon króla Sekenenre Taa II lub Ahmose. Jej grób w Deir el-Bahari (słynna skrytka DB320) posłużył za XXI dynastii na pochówek wielu mumii królewskich. Mumia spoczęła w Muzeum Kairskim.

Ini

 1. (In) - Niuserre Ini (władca - V dynastia)
 2. Ini I (władca - XIII dynastia)
 3. Ini II (władca - XIII dynastia)

Initka
Córka Nimaathapi, żona Sanachta (III dynastia), siostra Hetenphernebti.

Inkaef
Syn Nefermaata-A i Itet (IV dynastia), przedstawiany jako dziecko w grobowcu ojca w Medum.

Inni
Przypuszczalnie małżonka Ai I (XIII dynastia), znana z serii 21 skarabeuszy.

Inti

 1. Inti
  Najstarsza Córka Króla Teti (VI dynastia). Pochowana w Sakkara.
 2. Inti (Senedżemib)
  Wezyr ; Nadzorca Skarbu ; Nadzorca Spichlerzy ; Nadzorca Robót ; Nadzorca Pisarzy ; Szambelan za Dżedkare (VI dynastia). Grób G2370 na polu zachodnim w Giza.

Intkaes
Córka Dżesera (III dynastia) i Hetephernebti. Pochowana prawdopodobnie w kompleksie grobowym Dżesera w Sakkara. Wzmiankowana na serii stel pochodzących z piramidy schodkowej i fragmencie reliefu z Heliopolis.

Ip... (władca - XIV dynastia)

Ipi

 1. Wezyr Mentuhotepa II Nebhepetre (XI dynastia)
 2. Gubernator Memfis za Echnatona (XVIII dynastia)

Ipihorsesenebef
Nadzorca Spichlerzy żyjący w czasach Starego Państwa lub I Okresu przejściowego. Ślepe Wrota i trumna pochodzące z Sakkara.

Ipu
Matka Seczah, żony Totmesa III (XVIII dynastia) wzmiankowana na stole ofiarnym z Abydos. Obecnie Kair.

Iput

 1. Iput-1
  Córka Króla Unisa. Małżonka króla Teti z VI dynastii, matka Pepi I. Pochowana w kompleksie Unisa w Sakkara. Szczątki królowej znajdują się w Muzeum Kairskim
 2. Iput-2
  Małżonka i siostra Pepi II (VI dynastia)
 3. Jedna z żon Ahmose, syna Abany.

Irbastetnubnefu
Córka Amonruda (XXIII dynastia), żona Paiefczauembasta

Irbastetuadżetau
Córka Takelota III (XXIII dynastia)

Irbastuedżanefu

 1. Irbastuedżanefu-A
  Córka Takelota III i Kakat, żona Pachuru, matka Pamiu. Pochowana w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari, sarkofag i trumny znajdują się w Paryżu.
 2. Irbasuedżanefu-B
  Córka Amonruda, żona Pajefczauembasteta. Poświadczona na fragmencie trumny należącej do jej wnuka.

Iriet
Żona Simentu, córka Benanath, kapitana syryjskiego statku. Umarła prawdopodobnie w 42 roku rządów Ramzesa II.

Iretiru
Żona Hemptaha II, matka Pasenhora, wymieniona w genealogii Pasenhora.

Irinefer
Wezyr Północy za Ramzesa II.

Irimaat

 1. Userkaf (władca - V dynastia)
 2. Ai II (władca - XVIII dynastia)

Irimaatamonre

 1. Ptolemeusz VI (władca - Lagidzi)
 2. Ptolemeusz XII (władca - Lagidzi)

Irimaatenre - Dżedhor (władca - XXX dynastia)

Irimaatre

 1. Ptolemeusz VIII (władca - Lagidzi)
 2. Ptolemeusz IX (władca - Lagidzi)
 3. Ptolemeusz X (władca - Lagidzi)
 4. Ptolemeusz Cezarion (władca - Lagidzi)

Iritre - Szapenupet II (Boska Czcicielka Amona)

Irthoru
Prorok Montu. Mąż Gautszeszonk-3, syn Nespasefi-2.Pochowany w Deir el-Bahari. Trumny obecnie w Muzeum Kairskim.

Irtisen
Naczelny Artysta za Mentuhotepa II Nebhepetre (XI dynastia)

Irtiubast
Żona Takelota III, prawdopodobnie córka Osorkona III. Wymieniona na trumnie jej syna.

Irukaptah

 1. Irukaptah
  Nadzorca Spichlerzy
  za V dynastii.

 2. Irukaptah
  Nadzorca Pisarzy z V dynastii. Wzmiankowany na papirusie z Abusir.

Iruru
Córka Ihsetamon, żona Pefiuiu.Wzmiankowana na steli swojej córki.

Iryneferet (Szanef)
Wezyr, Nadzorca Skrabu, Nadzorca Pisarzy w czasach Unisa. Grób w Sakkara.

Iry-Hor (władca - 0 dynastia).

Isesi-Anch
Syn Króla Dżedkare Isesi (V dynastia). Nadzorca Prac i Wypraw. Grobowiec nr 85 w Sakkara

Isesu
Córka Nefermaata i Itet, przedstawiona jako dziecko w grobowcu ojca w Medum.

Iset

 1. Iset-A
  Małżonka Totmesa II, matka Totmesa III (XVIII dynastia) Nosiła tytuły: Ręka Boga, Królewska Matka, Królewska Małżonka, Wielka Małżonka Króla.
 2. Iset-B
  Córka Totmesa III i Meritre-Hatszepsut (XVIII dynastia), przedstawiona na posógu jej matki, Hui, w British Museum.
 3. Iset-C
  Córka Amenhotepa III i Teje (XVIII dynastia), przedstawiona na posążku z Ortiz Collection, w Soleb i na plakietce z Metropolitan of Art. Do niej również należało  pudełko z Gurab.
 4. Iset-D Ta-Hemdżert
  Żona Ramzesa III (XX dynastia) wzmiankowana na posągu króla w świątyni Mut z Karnaku. Miała swój udział podczas nadawaniu wnuczce, Iset-E, tytułu Boskiej Czcicielki Amona. Pochowana w QV51.
 5. Iset-E
  Córka Ramzesa VI (XX dynastia). Boska Czcicielka Amona. Poświadczona na steli z Koptos (obecnie Manchester Museum)

Isetemchebet (Isetemcheb)

 1. Isetemcheb-A
  Przełożona Haremu Amona-Re. Żona Pinedżema I, matka arcykapłanów Dżedchonsuefancha i Masuharte
 2. Isetemcheb-B
  Przełożona Haremu Mina. Córka Arcykapłana Masuharte. Być może identyczna z Isetemcheb-D
 3. Isetemcheb-C
  Pierwsza Przełożona Haremu Amona-Re. Córka Psusennesa I i Wiai-B, żona arcykapłana Mencheperre. Wzmiankowana na papirusie grobowym i trumnie należącej do jej córki a także na IX pylonie świątyni w Karnaku.
 4. Isetemcheb-D
  Przełożona Haremu Amona-Re. Córka Mencheperre, żona-siostra Pinedżema II, matka Psusennesa II. Wyposażenie grobowe znaleziono w skrytce DB320 w Deir el-Bahari. Wcześniej jej trumny służyły do ponownego pochówku Nesitchonsu-A.
 5. Isetemcheb-E
  Córka Henuttaui-C, wzmiankowana w inskrypcji na obiekcie należącym do jej matki w Karnaku
 6. Isetemcheb-G
  Jedna z żon Osorkona II poświadczona na urnie kanopskiej należącej do jej córki.
 7. Isetemcheb-H
  Córka Szabaki (XXV dynastia) prawdopodobnie żona Tanutamona. Grób D3 w Abydos.
 8. Isetemcheb-Q
  Żona Nesipaherenmuta, matka Czanefer-A, wzmiankowana na trumnach do niej należących.
 9. Isetemcheb-R
  Córka Nekau II, siostra Psametyka II (XXVI dynastia) Przedstawiona wraz z rodzeństwem na posągu swojej wychowawczyni Neferibre-nefer.
 10. Isetemchebet-3
  Córka Psusennesa I i Wiai, żona Mencheperre

Isetnofret (Isetneferet)

 1. Isetnofret-A
  Małżonka Ramzesa II, zmarła w 34 roku panowania króla. Pochowana w Dolinie Królów. Matka Chaemwaset i Merenptaha. Przedstawiana na licznych zabytkach. Jej grobowiec nie został zidentyfikowany, choć prace nad jego budową przedstawiono na ostrakonie.
 2. Isetnofret-B
  Córka Ramzesa II i krolowej Sutererei, siostra Merenptaha (XIX dynastia) Numer 6 w procesji córek. Uważa się, że mog��a być żoną Merenptaha, nie jak si�� powszechnie przyjęło - Isetnofret-C.
 3. Isetnofret-C
  Wnuczka Ramzesa II, córka  Chaemuaset-C, małżonka Merenptaha, matka Seti II. Przedstawiona na posągu Amenhotepa III uzurpowanym przez Ramzesa II, na steli wezyra Panehesi i na posążku dedykowanym Penehesiemu.
 4. Isetnofret-D
  Córka Merenptaha i królowej Isetnofret-C, siostra Seti II. Wymieniona w dzienniku pokładowym z Lejdy.

Isetueret

 1. Isetueret-A
  Córka Horsiese, siostra Petubastisa I. Poświadczona na posągu syna, Dżedchonsuefancha-C, z Karnaku.
 2. Isetueret-B
  Córka Takelota II i Tabeketenasket-A, żona Nachefmuta-C, matka Tabeketenasket-B. Wymieniona na trumnach należących do jej córki i wnuka.

Isi - Neferefre (władca - V dynastia)

Isu

 1. Syna Nefermaata-A i Itet, przedstawiony jako dorosły w grobowcu Nefermaata-A w Medum.
 2. Isu (władca - VIII dynastia)

Iszefi (Tutu)
Syn Anchmahora. Nadzorca Skarbu, Nadzorca Spichlerzy w czasach Pepi I.

Ita
Córka Amenemhata II (XII dynastia). Sfinks z jej imieniem znaleziony został w Katna, w Syrii. Obecnie Muzeum Luwru. Pochowana w podwójnym grobie z księżniczką Chnumit.

Itakaiet

 1. Itakaiet-A
  Prawdopodobnie córka Senusereta I. Wybudowano dla niej piramidę w kompleksie grobowym Senusereta I, choć przypuszczalnie nie została w niej pochowana. Możliwe, że jest identyczna z Itakaiet-B
 2. Itakaiet-B
  Prawdopodobnie córka Amenemhata II wzmiankowana na pieczęci cylindrycznej w Berlinie. Możliwe, że jest identyczna z Itakaiet-C.
 3. Itakaiet-C
  Prawdopodobnie córka Senusereta II, pochowana w Piramidzie III w kompleksie grobowym Senusereta III w Dahszur.

Itamon

 1. Itamon-A
  Syn Ramzesa II (XIX dynastia numer 15 w procesji synów.
 2. Itamon-B
  Syn Króla. Jeden z licznych synów Herhora. Poświadczony wraz ze swym rodzeństwem w świątyni Chonsu w Karnaku.

 Ita-Ueret
Jedna z córek Amenemhata II, przypuszczalnie małżonka Senusereta II (XII dynastia). Pochowana w podwójnym grobie razem z księżniczką Sithathormeryt, w kompleksie grobowym jej ojca.

Itaui-A
Córka Pinedżema i Nesitchonsu-A

Itet
Małżonka Nefermaata-A, matka m.in. Hemiunu. Pochowana w północnej części wspólnego grobowca w Medum.

Iteti

 1. Iteti - Sechemchet (władca - III dynastia)
 2. Iteti (Anchires)
  Nadzorca Robót za V dynastii. Grób na wschodnim polu w Giza.

Iti

 1. Iti - Aha (władca - I dynastia)
 2. Iti (władca - VIII dynastia)

Itiabi
Książę Asjut w okresie walk o zjednoczenie kraju Mentuhotepa  II Nebhepetre (XII dynastia)

Itisen
Syn Nefermaata-A i Itet (IV dynastia), przedstawiony jako dziecko w grobowcu ojca w Medum.

Itu
Syn Rahotepa-A, przedstawiony w grobowcu ojca w Medum.

Iuef
Siostra nieznanego z imienia króla XVII dynastii. Żona Ipu-A, matka Harmose.

Iuf... (władca - XIV dynastia)

Iufa

 1. Iufa-A
  Mąż Anchenesszeszonki
 2. Iufa-B
  Prorok Amona. Syn Horudży i [...]ancha. Pochowany w uzurpowanym grobie TT367, jej stela znajduje się w Muzeum Kairskim.

Iufeni (władca - XIII dynastia)

Iuhetibu

 1. Iuhetibu-A
  Matka Sebekhotepa III (XIII dynastia) przedstawienie na ołtarzu z Sehel i steli z Wadi el-Hol.
 2.  Iuhetibu-B Fendy
  Córka Króla Sebekhotepa III (XIII dynastia) przedstawiona ze swoją siostrą na steli z Koptos (Luwr) i na steli z Wadi el-Hol.
 3. Iuhetibu-C
  Córka Seneba i Nebtit (XIII dynastia) wymieniona na steli z Wiednia.
 4. Iuhetibu-Q
  Matka nieznanego z imienia władcy z XIII dynastii, żona Dedusobeka-A, córka Senusereta-Q, znana z steli z Abydos.

Iuni
Wicekról Nubii w czasach Seti I (XIX dynastia). Poprzednik Amenemope na tym stanowisku.

Iunmin (Iumin)
Wezyr, Najstarszy Syn Króla Chafre (IV dynastia).
Grób skalny LG92 na centralnym polu w Giza.

Iunre
Syn Chafre, brat Iunmina. (IV dynastia) Nadzorca Robót. Grób skalny na centralnym polu w Giza.

Iuntre
Najstarszy Syn Króla Chafre. Istnieje przypuszczenie, że był koronowanym następcą tronu. Pochowany na Centralnym Polu w Giza.

Iuput

 1. Iuput - Arcykapłan Amona
 2. Iuput I (władca - XXIII dynastia)
 3. Iuput II (władca - XXIII dynastia)

Iuwlot - Arcykapłan Amona

Iuu
Wezyr i nomarcha w czasach Pepi I (VI dynastia)

Iy
Nadzorca Robót w czasach Dżedkare (V dynastia). Grób C26 (LS 20) w Sakkara.

Izi

 1. Izi (Uaszptah)
  Wezyr, Nadzorca Robót i Nadzorca Pisarzy za Neferirkare (V dynastia). Grób No 24 (D 38) w Sakkara Północnej.
 2. Izi
  Nadzorca Skarbu w czasach IV dynastii. Ślepe Wrota w Luwrze.
   

 

Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor