Powrót do strony głónej

             English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 
     

do XX dynastii

XXI dynastia 1070 - 945
( Tanis )

do XXII dynastii

Dynastia panująca w Dolnym Egipcie, w Tanis. Jak się wydaje, bardziej prawowita niż sprawująca władzę na południu, w Tebach, dynastia arcykapłanów Amona zapoczątkowana przez Herhora. Datacja tej dynastii, jak i całego III OP, zaproponowana przez prof. Kennetha Kitchena wydaje się być najzasadniejsza.
Transkrypcja królewskiej tytulatury będzie poprawnie widziana po pobraniu i zainstalowaniu czcionki glyphtrl.ttf .

1

1070 - 1043
1085-1054 (Drioton)
1081-1055 (Redford)
1080-1069 (Norden)
1076-1052 (Hornung, Krauss, Warburton)
1070/69-1044/43 (von Beckerath)
1069-1043 (
Málek, Grimal, Arnold, Shaw)
1064-1038 (Dodson)

Tablica genealogiczna

Smendes

 • Hr kA nxt mri-ra swsr-imn-xpS.f-r-sqAi-mAat
 • sxm-pHti Hwi-rqw.f-bhAtw.f- Htp-m-...
 • ...xsf-dndn
 • HD-xpr-ra (stp.n-ra)
 • ni-sw-bA-nb-Ddt (mri-imn) , ni-sw-bA-(n)-Ddt (mri-imn) , Smendes (Man)

 HD-xpr-ra (stp.n-ra) Hedżcheperre Setepenre (Świetlisty Przejaw Re ; Wybraniec Re)

 ni-sw-bA-nb-Ddt (mri-imn) Nesubanebdżedet Meriamon (Władca Mendes ; Ukochany Amona)

 
T
rudno jednoznacznie stwierdzić czy Smendes był królem Delty jeszcze w trakcie rządów Ramzesa XI, czy też pełniąc urząd wezyra, sięgnął po władzę dopiero po śmierci Ramzesa. Był przypuszczalnie synem Herhora i Nedżemet (lub bratem Herhora i synem Hereret), oraz, poprzez małżeństwo z Tentamon - zięciem Ramzesa XI. Opowiadanie o podróżach Wenamona wymienia Smendesa w takim kontekście, że należy sądzić iż to on jest faktycznym władcą Egiptu. 26-cio letni okres rządów u Manethona potwierdzają źródła archeologiczne, głównie tzw. "stela wypędzonych" przypisywana Smendesowi. Sądzi się, że Smendes rządził przez jakiś czas całym Egiptem, zanim faktyczną władzę w Tebach uzyskali arcykapłani Amona.

2

1043 - 1039
1044/43-1040/39 (von Beckerath)
1043-1039 (
Málek, Grimal, Shaw)
1038-1034 (Dodson)
1005-1002 (Hornung, Krauss, Warburton)
1004-1000 (Redford)

Tablica genealogiczna

Amenemose

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • nfr-kA-ra (HqA-wAst)
 • imn-m-nsw (mri-imn), Nepherheres (Man)

 nfr-kA-ra (HqA-wAst) Neferkare heka Waset (Piękna jest Dusza Re ; Władca Teb)

 imn-m-nsw Amenemose (Amon Jest Królem)

Przypuszczalnie syn Smendesa i Tentamon-B (lub Herhora i Nedżemet), starszy brat Psusennesa I. W genealogii kapłanów z Memfis wymieniany jest przed Psusennesem, natomiast Manethon, przypisujący mu 4 lata panowania, klasyfikuje go za Psusennesem I. Najprawdopodobniej jednak pod koniec krótkiego panowania ustanowił Psusennesa koregentem. Zmarł w wieku ok. 66 lat.

3

1039 - 991
1055-1004 (Redford)
1051-1006 (Hornung, Krauss, Warburton)

1044/43-994/93 (von Beckerath)
1039-991 (Málek, Arnold, Shaw)
1039-993 (Grimal)
1034-981 (Dodson)

Tablica genealogiczna

Psusennes I (Pasebachaienniut I)

 • Hr kA nxt-m-dd-imn wsr-fAw sxai-m-wAst , kA nxt-m-dd-imn
 • wr-mnw-m-ipt-swt
 • smA-xprw dr-pDt-9 iTi-sxm.f-m-tAw-nbw
 • aA-xpr-ra (stp.n-imn , mri-imn)
 • pA-sbA-xAi-n-niwt (mri-imn) , ra-msi-sw pA-sbA-xai-n-niwt , Psusennes (Man)
 aA-xpr-ra (stp.n-imn) Aacheperre Setepenamon (Wspaniałe Są Objawienia Re ; Wybraniec Re)
 pA-sbA-xAi-n-niwt (mri-imn) Pasebachaienniut Meriamon  (Gwiazda Która Pojawiła Się w Mieście ; Ukochany Amona)
   

Prawdopodobnie syn Pinedżema I i Henuttaui. Możliwe że rozpoczął panowanie jako koregent swego poprzednika Amenemose. Niewiele wiadomo o polityce zagranicznej tego władcy, być może utrzymywał kontakty handlowe z Asyrią o czym może świadczyć zapis w piśmie klinowym znaleziony na biżuterii w jego grobie. Miejscem pochówku władcy stał się grób nr 3, odkryty w 1939-40 r przez Pierre Monteta w Tanis. Grobowiec ten, zbudowany dla Psusennesa I, jego małżonki Mutnedżemet i ich syna Ramzesa Anchefenmuta, choć nienaruszony przez rabusiów, został później wykorzystany do pochówku Amenemipeta i Szeszonka II oraz naczelnika kapłanów wszystkich bogów Uendżebaendżeda. Zewnętrzny sarkofag Psusennesa wykonany z różowego granitu należał pierwotnie do Merenptaha. Wewnątrz znajdował się drugi sarkofag z czarnego granitu a w środku - trumna z litego srebra. P.Montet znalazł w nienaruszonym grobie liczne skarby, m.in. złotą maskę, złote i srebrne naczynia, biżuterię. Sama mumia rozpadła się całkowicie.

4

993 - 984
1002-993 (Hornung, Krauss, Warburton)
1000-900 (Redford)
996/95-985/84 (von Beckerath)
993-984 (Grimal, Arnold, Shaw)
984-974 (Dodson)

Tablica genealogiczna

Amenemipet

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • wsr-mAat-ra (stp.n-imn)
 • imn-m-ipAt (mri-imn) , Amenophthis (Man)
 wsr-mAat-ra (stp.n-imn) Usermaatre Setepenamon (Sprawiedliwość Re Jest Potężna ; Wybraniec Amona)
 imn-m-ipAt Amenemipet (Amon Jest w Święcie Opet)
   

Syn Psusennesa I i, być może, Mutnedżemet, arcykapłan Amona w Tanis. Amenemipet był prawdopodobnie ojcem Osochora i Siamona. Wiadomo że udzielił schronienia księciu edomickiemu Hadadowi. Prowadził działalność budowlaną w Giza (kaplica Izydy) i w Memfis (świątynia Ptaha).
Miejsce pochówku - grób IV, niewielka komora na cmentarzysku królewskim w Tanis. Następnie, w czasach Siamona,  jego mumia została przeniesiona do komory w grobie Psusennesa I, przeznaczonej pierwotnie do jego matki Mutnedżemet. 16 kwietnia 1940 roku P.Montet odkrył grób znajdując złote i srebrne ozdoby wyposażenia.

5

984 - 978
992-987
(Hornung, Krauss, Warburton)
990-984 (Redford)
985/84-979/78 (von Beckerath)
984-978 (Grimal, Shaw)
974-968 (Dodson)

Tablica genealogiczna

Osochor ( Osorkon Starszy )

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • aA-xpr-ra (stp.n-ra)
 • wsrkn , Osochor (Man)
 aA-xpr-ra (stp.n-ra) Aacheperre Setepenre  (Wspaniałe Są Objawienia Re ; Wybraniec Re) 
 wsrkn Osorkon

 Syn Szeszonka-A, Wielkiego przywódcy Libijczyków - Meszwesz, oraz Mechtenusechet. Manethon przypisuje mu sześć lat panowania i imię Osochor, które jest libijską formą egipskiego wsrkn - Osorkon. Jeśli te zalożenia okazałyby się słuszne to Osochora należałoby umieścić w dynastii XXII libijskiej jako Osorkona I i zmienić odpowiednio numerację następujących po nim faraonów o tym imieniu. Wg innej wersji Osochor był synem i następcą Amenemipeta, co pozwalało by przypisać go do XXI dynastii.

6

978 - 959
986-968 (Hornung, Krauss, Warburton)
984-965 (Redford)
979/78-960/59 (von Beckerath)
978-959 (Grimal, Arnold, Shaw)
968-948 (Dodson)

Tablica genealogiczna

Siamon

 • Hr kA nxt mri-mAat sA-[mri]-n-imn pri-m-Haw.f , kA nxt mri-mAat
 • ... ...
 • ... ...
 • nTri-xpr-ra (stp.n-imn , mri-imn)
 • sA-imn (mri-imn) , nsw sA-imn , Psinaches (Man) , Saites (Man)
 nTri-xpr-ra (stp.n-imn) Neczericheperre Setepenamon  (Przejaw Re, Który Podobny Jest Bogu ; Wybraniec Amona)
 sA-imn Siamon (Syn Amona)

Nie jest jasne pochodzenie Siamona. Sądzi się że mógł być bratem lub synem swego poprzednika Osochora lub, bardziej prawdopodobne, synem Amenemipeta. Działalność budowlana Siamona zasługuje na uwagę. Rozbudował świątynię Amona w Tanis, również w Memfis wzniósł świątynię ku czci tego boga. Zachowało się też wiele zabytków in situ oznakowanych imieniem tego władcy. Poprowadził kampanię wojskową przeciw Filistynom osiedlonym w Palestynie, a zdobyte miasto Gezer stało się posagiem córki Siamona poślubionej Salomonowi, co z pewnością przypieczętowało sojusz pomiędzy Egiptem i królestwem Izraela.

7

959 - 945
967-944 (Hornung, Krauss, Warburton)
965-931 (Redford)
960/59-946/45 (von Beckerath)
959-945 (Grimal, Arnold, Shaw)
945-940 (Dodson)

Tablica genealogiczna

Psusennes II (Pasebachaenniut II)

 • ... ...
 • ... ...
 • ... ...
 • tit-xprw-ra (stp.n-imn , stp.n-ra)
 • pA-sbA-xai-n-niwt (mri-imn) , Hr-pA-sbA-xai-(n)-niwt (mri-imn) , Psusennes (Man)
 tit-xprw-ra (stp.n-ra) Titcheperure Setepenre  (Ten Który Jest Jedną z Postaci Re ; Wybraniec Re)
 pA-sbA-xai-n-niwt (mri-imn) Pasebachaienniut Meriamon (Gwiazda Która Pojawiła Się w Mieście ; Ukochany Amona)

Identyfikacja tego władcy nastręcza historykom wiele problemów. Istnieje pogląd, podzielany przez J.Beckeratha, że Psusennes II i  w Tebach Psusennes III, to jedna i ta sama osoba. Możliwe jest, że Psusennes II był lokalnym władcą w rejonie Abydos i że sprawował swe rządy krótko w okresie Szeszonka I, jednak wówczas nie może być mowy o 14 latach sprawowania władzy, przypisywanych do schyłku XXI dynastii. Jedna z córek Psusennesa II, Tanetsepeh, była żoną arcykapłana Ptah z Memfis, Szedsunefertuma. Drugą, Maatkare, poślubiono Osorkonowi I. Zdaniem A.Dodsona, Psusennes II był władcą, synem arcykapłana Pinedżema II, a ojcem Maatkare-B, żony Osorkona I. Obok tytułu Arcykapłana Amona, nosił również tytuł wysokiego dostojnika wojskowego. Pochowany w NRTIII.

do XX dynastii

Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor

do XXII dynastii