Powrót do strony głónej


 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 

Who is Who w starożytnym Egipcie - U

 

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z

 

 

Uadżcheperre - Kamose (władca - XVII dynastia)

Uadż[ed] - Uasa (władca - XVI dynastia)

Uadżetefni
Syn Króla znany z diorytowego naczynia, znalezionego pod piramidą schodkową w Sakkara.

Uadżkare (władca - VIII dynastia)

Uadżmose
Syn Totmesa I, brat Amenmose. Prawdopodobnie urodził się na kilka lat przed objęciem tronu przez ojca.

Uadżnes - Uneg (władca - II dynastia)

Uadżrenes (Wadżrenes)

 1. Uadżrenes-A
  Mąż Anchefenchonsu-3, ojciec Nachtbasteru
 2. Uadżrenes-B
  Córka Hara, wnuczka Pianchi (XXV dynastia) matka Paszerenmut. Przedstawiona w grobie męża TT34, a także na steli adopcyjnej Nitokris, również na posągu syna, Paszerenmuta.

Uadżtaui - Unis (władca - V dynastia)

Uaenre - Amenhotep IV Echnaton (władca - XVIII dynastia)

Uahanch - Antef II (władca - XI dynastia)

Uahchau - Rahotep (władca - XVII dynastia)

Uahibre

 1. Jaib (władca - XIII dynastia)
 2. Psametyk I (władca - XXVI dynastia)
 3. Apries (władca - XXVI dynastia)

Uahkare

 1. Cheti V (władca - X dynastia)
 2.  Bokchoris (władca - XXIV dynastia)

Uaphres - Apries (władca - XXVI dynastia)

Uasa (władca - XVI dynastia)

Uasenetenre - Szeszonk VI (władca - XXIII dynastia)

Uaszptah (Izi)
Wezyr, Nadzorca Robót i Nadzorca Pisarzy za Neferirkare (V dynastia). Grób No 24 (D 38) w Sakkara Północnej.

Uatethator (Seszseszat-C)
Córka Teti, małżonka wezyra Mereruka. Pochowana w jego grobowcu. Szczątki mumii znajdują się w Muzeum Kairskim.

Ubenre (władca - XIV dynastia)

Udimu - Den (władca - I dynastia).

Udżahorresenet
Dostojnik, kapłan i lekarz w czasach XXVI dynastii (Amazis). Miał dużą rolę w przedstawianiu władcy perskiemu Kambyzesowi historii Egiptu. Towarzyszył Dariuszowi I w drodze do stolicy Persji Suzy. Po powrocie do kraju zajmował się restauracją pomników i świątyń. Grobowiec w południowym Abusir odkryty przez czeską misję w 1988/89

Udżaszu
Żona generała Czahapimu i, prawdopodobnie Nektanebo II (XXX dynastia) Uszkodzony sarkofag znaleziono w Masara (północna Delta).

Uebsenu
Syn Amenhotepa II. Zmarł jako dziecko i został pochowany ze swoim ojcem w grobowcu KV35.

Udżahateti (Neferseszemptah, Seszi)
Szambelan w czasach Pepi I (VI fdynastia) pochowany na nekropoli w Sakkara.

Udżebten
Jedna z małżonek Pepi II (VI dynastia)

Uehemka
Syn Nefermaat-A i Itet (IV dynastia), przedstawiony jako dziecko w grobowcu swego ojca w Medum.

Uendżebaendżed
Wysoki dostojnik w czasach panowania Psusennesa I, pochowany w przedsionku słynnego grobu nr 3 w Tanis, odkrytego przez P.Monteta w 1940.

Uepuauethotep
Mąż Senebhenas-B, ojciec Neszemethotepi (XIII dynastia)

Uerenro
Córka Ramzesa II (XIX dynastia) numer 8 w
procesji córek.

Ugaf (władca - XIII dynastia)

Uhemibre - Necho II (władca - XXVI dynastia)

Uhemmesut - Amenemhat I (władca - XII dynastia)

Uhibre - Necho II (władca - XXVI dynastia)

Uneg (władca - II dynastia)

Uni
Zarządca Górnego Egiptu z ramienia Nemtiemsafa I (VI dynastia). Już za Pepi I pełnił urzędnicze funkcje. W swojej autobiograficznej inskrypcji, uznawanej przez pierwsze prawdziwie literackie dzieło starożytnego Egiptu,  wspomina o  wyprawie do kamieniołomów w Ibhat (pomiędzy I i II kataraktą), której celem było przygotowanie sarkofagu, wieka sarkofagu oraz piramidionu dla zespołu grobowego Nemtiemsafa I.

Unis (władca - V dynastia)

Unis-Anch

 1. Unis-Anch
  Syn Króla Unisa. Pochowany w nieopodal piramidy ojca. Kaplica z jego grobowca znajduje się dziś w Field Museum w Chicago.
 2. Unis-Anch (Fefi, Merefnebef)
  Wezyr króla Unisa (VI dynastia) którego grobowiec położony 100 m na zach. od piramidy schodkowej Dżesera odkryła polska misja archeologiczna w 1989.

Upuautemsaf (władca - XIII dynastia).

Urbauba
Wezyr w czasach Sahure. Wzmiankowany w świątyni grobowej króla w Abusir.

Urchiteszup (Mursilis III)
Następca Muwatallisa na tronie państwa Hetytów za Ramzesa II.

Urirni
Nadzorca Skarbu w czasach V dynastii. Grób No 62 (D 20) w Północnej Sakkara

Urkai (władca - XIV dynastia)

Urkaptah
Nadzorca Spichlerzy w czasie V dynastii. Grób B15 w Północnej Sakkara

Urkauba (Iku)
Wezyr i Szambelan w okresie Starego Państwa. Właściciel małej ofiarnej sali pochodzącej z grobu G2383 w Giza.

Usafais - Den (władca - I dynastia)

Useramon
Wezyr w czasach Hatszepsut (XVIII dynastia). Syn Ahmose-Amsu, również wezyra. W swoim grobie w Tebach Zachodnich jest przedstawiony wśród bogów na słonecznej barce (!)

User-Anat - Aper-Anat (władca - XVI dynastia)

Userchau - Neferirkare Kakai (władca - V dynastia)

Userchaure - Sethnacht (władca - XX dynastia)

Usercheperure - Seti II (władca - XIX dynastia)

Usercheres - Userkaf (władca - V dynastia)

Userib - Chafre (władca - IV dynastia)

Userkaenre - Ptolemeusz II (władca - Lagidzi)

Userkaf (władca - V dynastia)

Userkare

 1. Userkare (władca - VI dynastia)
 2. Chendżer (władca - XIII dynastia)
 3. Ptolemeusz IV (władca - Lagidzi)
 4. Ptolemeusz V (władca - Lagidzi)

Usermaatre

 1. Ramzes II (władca - XIX dynastia)
 2. Ramzes III (władca - XX dynastia)
 3. Ramzes V (władca - XX dynastia)
 4. Ramzes VII (władca - XX dynastia)
 5. Ramzes VIII (władca - XX dynastia)
 6. Amenemipet (władca - XXI dynastia)
 7. Takelot I (władca - XXII dynastia)
 8. Osorkon II (władca - XXII dynastia)
 9. Szeszonk III (władca - XXII dynastia)
 10. Pimai (władca - XXII dynastia)
 11. Petubastis I (władca - XXIII dynastia)
 12. Szeszonk IV (władca - XXIII dynastia)
 13. Osorkon III (władca - XXIII dynastia)
 14. Takelot III (władca - XXIII dynastia)
 15. Amonrud (władca - XXIII dynastia)
 16. Iuput II (władca - XXIII dynastia)

Usermaatrenacht
Arcykapłan Amona w Tebach za Ramzesa III.

Userman
Brat gubernatora (lub wezyra) Neferubena w Dolnym Egipcie. Sam pełnił te same funkcje w czasach Totmesa III (XVIII dynastia). Poprzednik Rechmire na stanowisku wezyra.

Usermontu (władca - XIII dynastia)

Userre - Psammuthis (władca - XXIX dynastia)

Usersatet
Wicekról Nubii i towarzysz Amenhotepa II (XVIII dynastia)

Uszanhuru
SynTaharki, brat Amenardis II (XXV dynastia) Uwięziony przez Asyryjczyków podczas drugiej inwazji. Jego egipskie imię mogło brzmieć - Nesiszutefnut.

 


Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor