Powrót do strony głónej

         Version francaise  English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 

Kamień z Palermo

   ... jest jednym z najważniejszych źródeł historycznych dla Okresu Archaicznego i Starego Państwa. Fragment, pochodzącej z czasów V dynastii (Neferirkare Kakai), bazaltowej steli, pokrytej obustronnie królewskimi annałami, opisującymi okres, począwszy od mitycznych, prehistorycznych władców Egiptu, na V dynastii skończywszy. Główna część steli jest znana od roku 1866 i znajduje się obecnie wśród eksponatów Muzeum Archeologicznego w Palermo na Sycylii. Inne niewielkie fragmenty zdobią Muzeum Egipskim w Kairze i londyńskie Muzeum Petrie'go. Płyta miała pierwotnie rozmiar ok. 2.2 m długości, 61 cm szerokości i 6.5 cm grubości, jednak większa jej część została uszkodzona.
Tekst na Kamieniu z Palermo zawiera annały mitycznych władców Dolnego Egiptu, rządzących wiele tysięcy lat przed tym jak bóg Horus powierzył władzę nad Egiptem królowi Menesowi. Następnie są wymienieni historyczni władcy Egiptu aż do V dynastii. Tekst jest podzielony na grupy w poziomych rejestrach, pionowe sekwencje oddzielone są liniami zataczającymi łuk w górnej części, najwidoczniej imitującymi hieroglif lat panowania (renepet),  w ten sposób zaznaczano pamiętne wydarzenia w konkretnym roku rządów każdego władcy.  Przejrzystość dokumentu gmatwa nieco fakt, że daty wymienione w Kamieniu z Palermo zdają się odnosić do dwuletnich (biennale) spisów bydła
(hesbet), bardziej niż do liczby lat panowania władcy. Dlatego też liczba podawanych 'lat' winna być podwajana w celu określenia właściwego roku rządów danego króla.
Wydarzenia opisywane na Kamieniu z Palermo to święta i ceremonie kultowe, pobór podatków, ukończenie budowy monumentów, działania wojenne, jednym słowem: wydarzenia ważne, które odnotowywano również na prehistorycznych tabliczkach z kości słoniowej i hebanu znanych z Abydos i Sakkary oraz wielu innych wczesnohistorycznych stanowisk archeologicznych.

 

Copyright © 2000-2021 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor