Powrót do strony głónej

             English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 
     

do XXIX dynastii

XXX dynastia 380 - 342
( Sebennytos )

do okresu II panowania Persów

Trzydziesta dynastia Manethona przejęła władzę po XXIX (mendezyjskiej), gdy Nektanebo, generał z Sebennytos zdetronizował Neferitesa II. W 38 lat, trzech władców - Nektanebo I, Dżedhor i Nektanebo II - zapisało historię ostatniej rodzimej dynastii. Pomimo licznych kryzysów pałacowych XXX dynastia pozostawiła po sobie wspaniałe kamienne budowle utrzymując prosperity i status niepodległości Egiptu, który pozostawał samotnie na przeciw ogromnego imperium perskiego. Świątynie budowane w tym okresie są dodatkowo ozdabiane, zdobiony jest również  mur otaczający, propylony, drogi procesjonalne, kaplice i pomniki.
Transkrypcja królewskiej tytulatury będzie poprawnie widziana po pobraniu i zainstalowaniu czcionki glyphtrl.ttf .

1

380 - 361
380-362 (Dodson, Grimal, von Beckerath)
380/79-361/60 (Arnold)

Nektanebo I

 • Hr TmA-a
 • smnx-tAwi
 • iri-mr(w)t-nTrw
 • xpr-kA-ra
 • nxt-nb.f , Nectanebis (Nectanebes) (Man)

 xpr-kA-ra  Cheperkare (Stwórcą Jest Dusza Re)
 nxt-nb.f  Nechtnebef (Mocny Swego Pana)
   

Nektanebo (Nectanebos) jest grecką formą egipskiego imienia: Nechet-nebef (nxt-nb.f). Założyciel ostatniej rdzennie egipskiej dynastii. Nakładając podatki na handel miasta Naukratis i przyznając ich część kapłanom z Sais, zyskał sobie ich poparcie. Zawarł przymierze z Atenami, ale te po pewnym czasie odwołały swego wodza Chabiasa i znaczną część najemników greckich. Osłabiony Egipt zaatakowany został przez Artakserksesa II, którego ogromna armia licząca 200 tys. żołnierzy pod wodzą satrapy Syrii Farnabazosa dotarła w 373 r p.n.e. do wsch. Delty. Wylew Nilu uniemożliwił Persom dalszą ekspansję, musieli się wycofać. Nektanebo uważany jest za wielkiego budowniczego, który pozostawił po sobie wiele monumentów świadczących o świetności jego rządów.
 

2

364 - 359
364/62-360 (von Beckerath)
362-360 (Dodson, Grimal)
361/60-359/58 (Arnold)

Dżedhor ( Tachos , Teos )

 • Hr xai-m-mAat sSm-tAwi
 • mri-mAat sAx-prw-nTrw
 • xwi-bAqt waf-xAswt
 • iri-mAat-n-ra
 • Dd-Hr (stp.n-ini-Hrt(.inHr)) , Teos (Man)

 iri-mAat-n-ra  Irimaatenre  (Ten, Który Wnosi Porządek, Re)
 stp.n-ini-Hrt(.inHr)  Setepeninhor

 Syn i następca Nektanebo I. Prowadził politykę swego ojca polegającą na zwiększaniu podatków i opłacaniu nimi greckich żołnierzy zaciężnych.  Nieprzychylność kleru spowodowała konfiskaty licznych majątków świątynnych. Z tego okresu pochodzą najstarsze zachowane monety egipskie. Osobiście poprowadził kampanię do Syrii, wspierany również drogą morską przez 200 trier odnosząc serię sukcesów. W kraju, jego brat, pełniący funkcję regenta wzniecił powstanie i osadził na tronie swego syna - Nektanebo II, zaś Teos musiał szukać schronienia w Persji.

3

359 - 342
360-343 (Grimal)
360-342 (Dodson, von Beckerath)
359/58-342/41 (Arnold)


Nektanebo II 

 • Hr mri-tAwi , mri-tAwi mk-bAqt
 • shrw-ib-nTrw , shrw-ib-nTrw tkn-xAswt
 • smn-hpw , smn hpw Hwi-pDt-9
 • snDm-ib-ra (stp.n-inHr , stp.n-HtHr)
 • nxt-Hr-(n)-Hbyt (mri-inHr , sA-bAstt , sA-HtHr , sA-mri-HtHr , mri-HtHr) , Nectanebos (Man)

 snDm-ib-ra stp.n-imn  Senedżemibre Setepenamon (Radujący Serce Re ; Wybraniec Amona) (?)
 nxt-Hr-(n)-Hbyt (mri-HtHr)  Nechetherhebet Merihathor (Horus Mocny z Hebet ; Umiłowany Przez Hathor)
nxt-Hr-(n)-Hbyt  Nechetherhebet (Horus Mocny z Hebet)
   

Nektanebo (Nectanebos) jest grecką formą egipskiego imienia: Nechet-Her-hebet (nxt Hr-xbt).  Nektanebo II był ostatnim  władcą rdzennie egipskiej dynastii. W 350 p.n.e. wyprawa Persów przeciw Egiptowi kończy się niepowodzeniem w związku z zarazą jaka nawiedziła obóz Persów. Jednak w kilka lat później, ogromna 300 tysięczna armia perska pod wodzą Artakserksesa III Ochosa pokonała znacznie słabsze wojska egipskie. Nektanebo musiał uciekać na południe, gdzie utrzymywał się jeszcze przez jakiś czas, aż w końcu wszelki ślad po nim zaginął.
 

do XXIX dynastii

Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor

do okresu II panowania Persów