Powrót do strony głónej

             English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 
     

do XIX dynastii

Synowie Ramzesa II

do XIX dynastii

Listy synów Ramzesa, często zwane procesjami synów Ramzesa, podobnie jak listy księżniczek, córek króla,  przedstawiono w Ramesseum i w świątyniach w Abu Simbel, Derr, Luksorze, Wadi es-Sebua oraz w świątyni Seti I w Abydos. Lista poniżej, będąca syntezą owych procesji, przedstawia 50 synów Ramzesa II, wielu umarło przed nim. Tylko jeden z nich, trzynasty, Merenptah, objął władzę po swym wielkim ojcu.

1

    
Tablica genealogiczna

Amonherchopszef  ( Amonheruenemef )
 

Najstarszy syn Ramzesa II i królowej Nefertari-D. Urodził się, gdy jego ojciec był jeszcze następcą tronu. Wiadomo że towarzyszył Ramzesowi podczas jego pierwszej kampanii do Nubii, miał wówczas pięć lat. Sam miał dwóch synów: Setherchopszefa i Usermaatre. Jego imie oznacza Amon jest obok jego silnego ramienia. Do czasu koronacji Ramzesa II był znany jako Amonheruenemef, Amon jest po jego prawicy. Został desygnowany na następcę tronu i głównodowodzącego armii. Umarł w wieku 40-55 lat.

2


Tablica genealogiczna

Ramzes (B)
 

Syn królowej Isetnofret i Ramzesa II. Czasami nazywany Ramzes Junior (lub Ramesu) aby uniknąć pomyłek. Żył co najmniej do 52 roku rządów  Ramzesa II. Był desygnowany na następcę w latach 40-52 panowania Ramzesa II.

3


Tablica genealogiczna

Pareheruenemef
 

Syn królowej Nefertari i Ramzesa II. Umarł prawdopodobnie przed 30 rokiem rządów Ramzesa. Jego imię oznacza Re Jest Jego Silnym Ramieniem. Pierwszy woźnica rydwanu Jego Wysokości w bitwie pod Kadesz.

4


Tablica genealogiczna

Chaemuaset

Syn królowej Isetnofret i Ramzesa II. Arcykapłan Ptah w Memfis. Żył do 55 roku panowania Ramzesa II, desygnowany na następcę w latach 52-55. Imię tłumaczy się Pojawiający Się w Tebach.

5


Tablica genealogiczna

Montuherchopszef  ( Montuheruenemef )
 

Montu Jest Jego Silnym Ramieniem. Jego tytuły: Królewski Koniuszy, Pierwszy Woźnica Rydwanu Ojca, Królewski Pisarz. Na inskrypcji w Luksorze nazywany jest imieniem Montuheruenemef. Montuherchopszef uczestniczył w bitwie pod Kadesz w 5 roku i w bitwie pod Dapur w roku 10 panowania Ramzesa II.

6


Tablica genealogiczna

Nebencharu
 

Dowódca Oddziałów. Książę Nebencharu uczestniczyłw bitwie pod Kadesz i w bitwie pod Kode (Naharina).

7

 
Tablica genealogiczna

Meriamon (A)
 

Ukochany Amona. Znany też jako Ramzes-Meriamon. Uczestniczył w tryumfie po bitwie pod Kadesz, i oblężeniu Dapur w Syrii w 10 roku Ramzesa II. Pochowany w KV5 w Dolinie Królów, gdzie znaleziono resztki należących do niego urn kanopskich.

8


Tablica genealogiczna

Amonemuia (Setemuia)
 

Amon w Boskiej Barce. Uczestniczył w bitwie pod Kadesz, oblężeniu Dapur i Kode (Naharina). Nazywany Setemuia na bramie Amary (miasta w Nubii). 

9


Tablica genealogiczna

Seti (B) (Suti)
 

Syn Ramzesa II i jednej z jego żon, nieznanej z imienia, być może Isetnofret. Możliwe, że był synem królowej Isetnofret. Pierwszy Oficer. Oczestniczył w tryumfie po bitwie pod Kadesz i oblężeniu Dapur w Syrii w 10 roku faraona.  Prawdopodobnie umarł przed 30 rokiem panowania Ramzesa II. Pochowany został w KV5 w Dolinie Królów, gdzie znaleziono dwie urny kanopskie należące do niego, na których nazywany jest Suti. Jego grób był kontrolowany w 53 roku panowania Ramzesa.

10

 
Tablica genealogiczna

Setepenre (B)
 

Wybraniec Re. Brał udział w oblężeniu Dapur w Syrii. Na bramie w Kantir (później uzurpowanej przez innego syna Ramzesa, Setemnachta) przedstawiono Setepenre jako księcia następcę tronu, prawdziwego syna króla, ukochanego przez niego.

11

 
Tablica genealogiczna

Merire (A)
 

Ukochany Re. Syn królowej Nefertari. Uczestnik bitwy pod Kadesz i oblężenia Kode w Naharinie. Dwókrotnie przedstawiony na fasadzie świątyni Hathor w Abu Simbel. Prawdopodobnie umarł w wieku 20 lat.

12

Horheruenemef
 

Horus Jest Jego Silnym Ramieniem. Prezentujący jeńców wojennych przed swym ojcem po bitwie pod Kadesz na przedstawieniu w Luksorze. Uczestniczył też w obężeniu Kode w Naharinie. 

13


Tablica genealogicznaMumia

Merenptah
 

Ukochany Ptaha. Syn Ramzesa II i królowej Isetnofret. Po śmierci ojca został faraonem, jako jedyny z przedstawianej liście synów Ramzesa Wielkiego. Prawowity następca tronu od 55 roku pannowania Ramzesa II. Więcej ...>>>

14

 
Tablica genealogiczna

Amenhotep (F)
 

Amon Jest Zadowolony. Relief w Luksorze pokazuje księcia prezentującego po bitwie pod Kadesz jeńców faraonowi, swemu ojcu - Ramzesowi.

15


Tablica genealogiczna

Itamon (A)
 

Amon Jest Ojcem. Wzmiankowany w liście urzędnika Sunero do księcia Chaemwaset.

16

 
Tablica genealogiczna

Meriatum (A)
 

Ukochany Atuma. Tytuły: Arcykapłan Re w Heliopolis, Oczy Króla w Obu Krajach, Woźnica Królewskiego Rydwany w Zwycięskiej Wojnie, Ukochany Maat. Syn Ramzesa i królowej Nefertari jak podaje inskrypcja na posągu w Berlinie. Wizytował Synaj w drugiej dekadzie panowania Ramzesa. Urząd arcykapłana sprawował około 20 lat. Został pochowany albo w Dolinie Królowych albo w grobie KV5 w Dolinie Królów.

17

Tablica genealogiczna

Nebentaneb (Nebtaneb)

Pan Wszystkich Krajów.

18

Tablica genealogiczna

Merire (B)

Ukochany Re.

19

Tablica genealogiczna

Amenemopet (C)

Amon W Święcie Opet.

20

Tablica genealogiczna

Sanachtenamon

Amon Daje Mu Siłę.

21

 

Ramzes-Merenre

Zrodzony z Re, Ukochany Re.

22

Tablica genealogiczna

Totmes (C)

Zrodzony z Thota.

23

Tablica genealogiczna

Simontu

Syn Montu. Poślubił Iriet, córkę Benanath, kapitana syryjskiego okrętu. Ostrakon podaje datę: Rok 42, 4 miesiąc pory Peret, dzień (1).

24

Tablica genealogiczna

Montuemuaset

Montu w Tebach.

25

Tablica genealogiczna

Siamon (C)

Syn Amona.

26

Tablica genealogiczna

Ramzes-Siptah

Zrodzony z Re, Syn Ptaha. Prawdopodobnie syn Sutererei. wzmiankowany na posągu i reliefie z Luwru

27

Tablica genealogiczna

Ramzes-Siatum

Zrodzony z Re, Syn Atuma. Wzmiankowany w Abydos.

28

Tablica genealogiczna

Montuenhekau

Wzmiankowany w Abydos.

29

Tablica genealogiczna

Merimontu

Ukochany Montu. Wzmiankowany w Abydos.

30

Tablica genealogiczna

...montu

Wzmiankowany w Abydos.

31

Tablica genealogiczna

[Ramzes...]pre

Wzmiankowany w Abydos.

32

Tablica genealogiczna

Ramzes-Meretmire

Wzmiankowany w Abydos.

33

Tablica genealogiczna

[Ramzes]-Userchepesz

Zrodzony z Re, Siła Miecza (?). Wzmiankowany w Abydos.

34

Tablica genealogiczna

Ramzes-Meriiset

Zrodzony z Re, Ukochany Seta. Wzmiankowany w Abydos i w Ramesseum.

35

Tablica genealogiczna

Ramzes-Sichepri

Zrodzony z Re, Syn Chepri. Wzmiankowany w Abydos.

36

Tablica genealogiczna

Ramzes-Meritmaat

Zrodzony z Re,, Ukochany Maat. Wzmiankowany w Abydos.

37

Tablica genealogiczna

Ramzes-Meriastarte

Zrodzony z Re, Ukochany Astarte. Wzmiankowany w Abydos.

38

Tablica genealogiczna

Mahiranat

Wzmiankowany w Ramesseum.

39

Tablica genealogiczna

[Set]emnacht

Wzmiankowany w  Ramesseum.

40

Tablica genealogiczna

Geregtaui

Pokój dla Obu Krain. Wzmiankowany w Ramesseum.

41

Tablica genealogiczna

Szepsemiunu

Wzmiankowany Ramesseum.

42

Tablica genealogiczna

Astarteheruenemef

Astarte Jet Silna Z Jego Ramieniem. Wzmiankowany w Ramesseum.

43

Tablica genealogiczna

Seti (D) (Suti)

Wzmiankowany na ostrakonie z Kairu (Luwru). Być może identycznu z Seti-B

44

Tablica genealogiczna

Ramzes-Paiotneczer

Wzmiankowany na ostrakonie z Kairu.

45

Tablica genealogiczna

Ramzes-Maatptah

Zrodzony z Re, Maat Ptah (?). Znany z papirusu napisanego przez jego urzędnika Meriotefa (papirus 366 i 367 z Leidy)

46

Tablica genealogiczna

Ramzes-Meriamon-Nebuaben

Ten książę został pochowany w Fajum w sarkofagu swojego pradziada Paramessu - Ramzesa I.

47

Tablica genealogiczna

Ramzes-Userpehti

Wzmiankowany na bazie kolumny i plakietce z Memfis.

48

Tablica genealogiczna

Ramzes-Sethherchopszef (Amonherchopszef)

Zrodzony z Re, Seth Jest Silny z Jego Ramieniem. Prawdopodobnie jest identyczny z księciem Amonherchopszefem. Poświadczony na ostrakonie z 53 rok,u wzmiankującym jego żonę, Nefertari i syna - Seti.

49

Tablica genealogiczna

Setherchopszef (Amonherchopszef)

Seth Jest Silny z Jego Ramieniem.

50

Tablica genealogiczna

Usermaa[tre]

Znany z królewskich posągów w Karnaku.

do XIX dynastii

Copyright © 2000-2023 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor

do XIX dynastii