Powrót do strony głónej

             English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 Dolina Królów ( Teby Zachodnie )

Dolina Królów to dwie skalne, suche doliny przecinające masyw górski w Tebach Zachodnich. W zachodniej części, zwanej dziś Zachodnią Doliną (WV) lub Doliną Małp (po arabsku: Wadi el-Gurud, Biban el-Gurud) pochowani zostali w grobach kutych w skalnym podłożu władcy XVIII dynastii - Amenhotep III i Ai II. Część Wschodnia Doliny (KV), zwana po arabsku Biban el-Muluk, Bramy Królów, posłużyła za miejsce pochówku władcom XVIII, XIX i XX dynastii oraz członkom ich rodzin.  We wschodniej i zachodniej części Doliny znajduje się łącznie 64 grobowce, plus, dodatkowo, 20 nieukończonych wykopów i szybów oznaczanych literami A-T. Numery pierwszych 21 grobów zostały przydzielone wg numeracji zaproponowanej przez Johna Gardinera Wilkinsona w 1827 roku.  Ten system numeracji rozpoczyna się przy wejściu do Doliny i numeruje groby w kierunku wschodnim. Natomiast numeracja od 22 do 62 była przydzielana mniej więcej w okresie odkrycia.


 
 
KV1 - Ramzes VII (XX dynastia)
KV2 - Ramzes IV (XX dynastia)
KV3 - Ramzes III (niedokończony grób dla jednego z synów władcy, XX dynastia)
KV4 - Ramzes XI (XX dynastia)
KV5 - grób synów Ramzesa II (XIX dynastia)
KV6 - Ramzes IX (XX dynastia)
KV7 - Ramzes II (XIX dynastia)
KV8 - Merenptah (XIX dynastia)
KV9 - Ramzes V i VI (XX dynastia, przez greckich podróżników zwany "grobem Memnona")
KV10 - Amenemose (XIX dynastia)
KV11 - Ramzes III (XX dynastia, pierwotnie grób Sethnachta)
KV12 - nieznany grób rodziny królewskiej (XVIII dynastia)
KV13 - Baj (kanclerz Siptaha, schyłek XIX dynastii)
KV14 - Tauseret i, być może, Seti II (grób zaanektowany przez Sethnachta, XIX-XX dynastia)
KV15 - Seti II (XIX dynastia)
KV16 - Ramzes I (XIX dynastia)
KV17 - Seti I (XIX dynastia)
KV18 - Ramzes X (XX dynastia)
KV19 - Montuherchopszef (syn Ramzesa IX, XX dynastia)
KV20 - Totmes I i Hatszepsut (XVIII dynastia, pierwszy grób w Dolinie)
KV21 - "grób dwóch królowych" (XVIII dynastia)
WV22 - Amenhotep III (XVIII dynastia)
WV23 - Ai II (XVIII dynastia)
WV24 - nieznany (XVIII dynastia)
WV25 - nieznany (XVIII dynastia, być może grób Echnatona)
KV26...KV31 - niezidentyfikowane groby (XVIII dynastia)
KV32 - Tiaa, matki Totmesa IV (XVIII dynastia)
KV33 - niezidentyfikowany grób (XVIII dynastia)
KV34 - Totmes III (XVIII dynastia)
KV35 - Amenhotep II (jednocześnie miejsce pochówku wielu władców, XVIII dynastia)
KV36 - Maiherperi (XVIII dynastia, urzędnik Totmesa IV)
KV37 - nieznany grób z czasów XVIII dynastii, być może użyty przez rabusiów jako magazyn
KV38 - Totmes I (XVIII dynastia, przeniesiony przez Totmesa III z grobu KV20)
KV39 - prawdopodobnie grób Amenhotepa I (XVIII dynastia)
KV40...KV41 - niezidentyfikowane groby (XVIII dynastia)
KV42 - przypuszczalnie grób Sennefera, zarządcy Teb za Totmesa II lub Hatszepsut-Meritre,  żony Totmesa III (XVIII dynastia)
KV43 - Totmes IV (XVIII dynastia)
KV44 - niezidentyfikowany grób, być może brata królowej Teje, Aanena (TT120 w Gurna), ponownie użyty dla Tentkare (XXII dyn), w którym Howard Carter znalazł w 1901 trzy trumny do niej należące.
KV45 - Userhet ( XVIII dynastia)
KV46 - Juja i Czuju (rodzice królowej Teje, XVIII dynastia))
KV47Siptah (XIX dynastia)
KV48 - wezyr Amenemopet (XVIII dynastia)
KV49 - niezidentyfikowany grób (XVIII dynastia)
KV50...KV52 -  pochówki zwierzęce (XVIII dynastia)
KV53 - niezidentyfikowany grób (XVIII dynastia)
KV54 - tzw. skrytka Tutanchamona (XVIII dynastia) zawierająca materiały użyte przy balsamowaniu królewskich zwłok
KV55 - tzw. skrytka amarneńska -  Teje (?), Smenchkare (?), Echnaton (?)
KV56 - "Złoty Grób" wykuty dla córki Seti II w którym znaleziono wspaniałe wyroby jubilerskie z imionami Ramzesa II, Seti II i Tauseret
KV57 - Horemheb (XVIII dynastia)
KV58 - nieznany szyb grobowy (aneks grobu Tutanchamona) w którym znaleziono kawałki złotej folii z imionami Ai i Tutanchamona
KV59 - niezidentyfikowany grób (XVIII dynastia)
KV60 - grób Sitre (zwanej In), mamki królowej Hatszepsut (XVIII dynastia)
KV61 - niezidentyfikowany grób (XVIII dynastia)
KV62 - Tutanchamon (pierwotnie grób Ai II, XVIII dynastia)
KV63 - niezidentyfikowany grób (XVIII dynastia) zwany grobowcem bez mumii a będący najprawdopodobniej skrytką w której składowane nieużyte w pochówkach przedmioty
KV64 - odkryty w styczniu 2011 przez ekspedycję uniwersytetu z Bazylei grób Nehemes-Bastet, ojca kapłana ze świątyni w Karnaku (XVIII Dynasty), uzurpowany w czasie XXII dynastii

 

Copyright © 2000-2023 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor