Powrót do strony głónej

             English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny 
  szukaj na stronach:
 Dolina Królów - KV9
grób Ramzesa V i Ramzesa VI - XX dynastia

Grób ten znany był w czasach rzymskich jako grób Memnona, a przez członków Ekspedycji Napoleońskiej nazwany La Tombe de la Metampsychose. Komora grobowa nie została całkowicie ukończona, brak jest również dodatkowych pomieszczeń, z wyjątkiem tych tworzących rozszerzenie sali sarkofagowej. Nie są znane sarkofagi Ramzesa V, które zostały prawdopodobnie uzurpowane przez jego następcę. Z innych drobnych przedmiotów znalezionych przez Edwina Brocka w 1985 roku wymienić należy wyroby gliniane, fragmenty drewnianych i kalcytowych uszebti oraz monetę rzymskiego cesarza Maksymiana. Obie mumie, Ramzesa V i Ramzesa VI, zostały odnalezione w skrytce-grobie KV35 w 1898 roku. Mumia Ramzesa V leżała w podstawie biało malowanej drewnianej trumny, a mumię Ramzesa VI znaleziono wewnątrz trumny należącej pierwotnie do arcykapłana z czasów Mencheperre.


 

A - wejście (dysk słoneczny adorowany przez boginie)
B - pierwszy korytarz
(król przed Re-Horachte i Ozyrysem; sceny z Księgi Bram i Księgi Jaskiń)
C - drugi korytarz  
(sceny z Księgi Bram i Księgi Jaskiń)
D - trzeci korytarz
(sceny z Księgi Bram, Księgi Jaskiń i Księgi Nieba)
E - komora-szyb
(sceny z Księgi Bram, Księgi Jaskiń i Księgi Nieba)
F - sala kolumnowa
(sceny z Księgi Bram, Księgi Jaskiń i Księgi Nieba)
G - czwarty korytarz
(sceny z Amduat; przedstawienia z Księgi Nieba na sklepieniu)
H - piąty korytarz
(sceny z Amduat; przedstawienia z Księgi Nieba na sklepieniu)
I - przedsionek
(król przed bóstwami; sceny z Księgi Umarłych)
J - komora grobowa  
(sceny z Księgi Ziemi; astronomiczne przedstawienia na sklepieniu  z boginią Nut oraz sceny z Księgi Nieba)
K - tylnie pomieszczenie

 

Copyright © 2000-2023 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor