Powrót do strony głónej

             English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 

 

                    Teby Zachodnie

Teby rozwinęły się stosunkowo późno, bo dopiero w okresie XI dynastii. Znajdują się tu tysiące skalnych grobowców rozproszonych wzdłuż podnóża wzgórz. Religijne znaczenie Teb Zachodnich wzrosło w skutek obecności ponad 50 królewskich grobowców z okresu od XI do XX dynastii. Wzdłuż pól uprawnych położone są kompleksy kultowe, domy milionów lat. Dodatkowo znajdują się tu również świątynie grobowe i inne świątynie kultu nie tylko władców, ale i dostojników państwowych. Ogromny pałac Amenhotepa III w Malgatta położony był na południowym krańcu Teb Zachodnich. Piękny Zachód Tebański to nekropole z niezliczonymi grobami urzędników królewskich zgrupowane w dzisiejszych miejscowościach: Szejch Abd el-Gurna, Medinet Habu, Gurnet Murrai, Deir el-Medina, Deir el-Bahari, el-Asasif i el-Chocha. Doliny o kamiennym podłożu stały się miejscem pochówku władców okresu Nowego Państwa, Dolina Królów, Dolina Małp, Dolina Królowych, Dra Abu el-Naga.
 
 
 
Na nekropolach Teb Zachodnich znajduje się ponad 600 grobowców, w tym kilkadziesiąt grobowców królewskich. Wiele z nich, znanych i podziwianych jeszcze w starożytności, nie zachowało się do naszych czasów. Poniżej zamieszczam listę grobów, które uległy całkowitemu zniszczeniu. Wykaz pozostałych można znaleźć na stronach poświęconych poszczególnym nekropolom.
 

A1  - Amenemhat, Kapłan-Ka, XVIII dynasia. (Dra Abu el-Naga, północna dolina)
A2 - [nieznany], XVIII dynastia. (Dra Abu el-Naga, północna dolina)

A3
  - Ruru, Naczelnik Policji, Nowe Państwo. (Dra Abu el-Naga, północna dolina)
A4
  - Siuser, Pisarz, Burmistrz Południowego Miasta, Nadzorca Spichlerzy, XVIII dynastia. (Dra Abu el-Naga, główne wzgórze)
A5
  - Neferhotep, Nadzorca Spichlerzy, czasy Totmesa III i Amenhotepa II. (Dra Abu el-Naga, główne wzgórze)
A6
  - Tutnefer (Seszu lub Seniu), Nadzorca Obcych Ziem Faraona, XX dynastia. (Dra Abu el-Naga, główne wzgórze)
A7
  - Amenhotep, Pisarz, XVIII dynastia. (Dra Abu el-Naga, główne wzgórze)
A8  - Amenemheb,
Królewski Pisarz, Sługa
w Pałacu Amenhotep I w Tebach Zachodnich, Nadzorca Spichlerzy Amona, XVIII-XIX dynastia. (Dra Abu el-Naga, główne wzgórze)
A9 -
[nieznany], czasy Amenhotepa II.
(Dra Abu el-Naga, główne wzgórze)
A10 - Tutnefer, Królewski Skryba, Nadzorca Skarbu, XVIII dynastia
.
(Dra Abu el-Naga, główne wzgórze)
A11 -
Amenchaemwaset, XVIII dynastia. (Dra Abu el-Naga, główne wzgórze)
A12 - Nebwanenef,
Nadzorca Posiadłości Amona
, XX dynastia.
(Dra Abu el-Naga, główne wzgórze)
A13 - Paimose,
Nadzorca Pieczęci, Sługa Króla w Obcych Krajach, XVIII dynastia. (Dra Abu el-Naga, główne wzgórze)
A14 - [nieznany], czasy Ramzesa II. (Dra Abu el-Naga, główne wzgórze)
A15 - Amenemib,
Odźwierny w Posiadłościach Amona, XX dynastia. (Dra Abu el-Naga, główne wzgórze)
A16 - Tuthotep,
Królewski Pisarz
, Sługa w Południowym Mieście, XX dynastia. (Dra Abu el-Naga, główne wzgórze)
A17 - Userhet,
Nadzorca Pomiarów w Spichlerzach Amona, XX dynastia. (Dra Abu el-Naga, główne wzgórze)
A18 - Amenemopet,
Prorok Amona-Re
, Przełożony Pisarzy Amona, XX dynastia. (Dra Abu el-Naga, główne wzgórze)
A19 - Amenhotep, Burmistrz Czenu (Tanis), Przełożony Proroków Onusisa, Zaufany Przyjaciel Faraona, XVIII dynastia. (Dra Abu el-Naga, środkowa dolina)
A20 - Nacht (Panacht),
Nadzorca Spichlerzy Amona, czasy Ahmose. (Dra Abu el-Naga, środkowa dolina)
A22 - Neferhebef, Pisarz, czasy Totmesa IV.
 (Dra Abu el-Naga, środkowa dolina)
A23 - Penaashefi,
Boski Ojciec
, Nadzorca Skarbu, prawdopodobnie XX dynastia. (Dra Abu el-Naga, środkowa dolina)
A24 - Samut, Drugi Prorok Amona, Nadzorca Skarbu
, Nosiciel Pieczęci, czasy Amenhotepa III. (Dra Abu el-Naga, środkowa dolina)
A21 - [nieznany], XX dynastia.
 (Dra Abu el-Naga, środkowa dolina)
A22 -
Neferhebef, Pisarz, czasy Totmesa IV. (Dra Abu el-Naga, środkowa dolina)
A23 -Panaasefti, Boski Ojciec, Kapłan Amona-Re i Mut, Nadzorca Skarbu, prawdopodobnie XX dynastia. (Dra Abu el-Naga, środkowa dolina)
A24 -
Samut, Drugi Prorok Amona, Nadzorca Skarbu, Nosiciel Pieczęci,  czasy Amenhotepa III. (Dra Abu el-Naga, środkowa dolina)
A25 - [nieznany], XVIII dynastia
. (Dra Abu el-Naga, środkowa dolina)
A26 -
[nieznany], XX dynastia
. (Dra Abu el-Naga, południowa dolina)
A27 -
Sai, Królewski Pisarz Ołtarza, Nowe Państwo.
 (Dra Abu el-Naga)
A28 -
Nacht, XX dynastia.
 (Dra Abu el-Naga)
A39 - Penrennu (?)
.
 (Dra Abu el-Naga)

B1  - Mahuhi, Kapłan-Wab w Świątyni Amona w Karnaku, czasy Ramzesa III. (el-Chocha)
B2  -
Amennefru, Kapłan-Wab, czasy Totmesa III.  (el-Chocha)
B3  - Hauf,
Naczelnik Kuchni w Okręgach Amona
, Epoka Późna. (el-Chocha)

C1  - Amenhotep, Nadzorca Rzemieślników Amona,  czasy Amenhotepa III. (Szejch Abd el-Gurna, północno-wschodnie zbocze)
C2  - Amenemhat,
Nadzorca i Naczelnik, czasy Ahmose i Amenhotepa I. (Szejch Abd el-Gurna, północno-wschodnie zbocze)
C3  -
Amenhotep (Renna), Deputy Treasurer, time of Tuthmosis III - Amenhotep II. (Szejch Abd el-Gurna, północno-wschodnie zbocze)
C4 - Merimaat, Kapłan Wab Maat, XVIII dynastia. (Szejch Abd el-Gurna, północno-wschodnie zbocze)
C5 - [nieznany], XVIII dynastia. (Szejch Abd el-Gurna)
C6  - Ipy,
Nadzorca Okrętów
w Świątyni Króla Totmesa IV, czasy Totmesa IV. (Szejch Abd el-Gurna)
C7  - Hormose,
Naczelnik Gwardii i Skarbu
w Ramesseum, czasy Ramzesa II. (Szejch Abd el-Gurna)
C8 -
Nacht, Nadzorca w Świątyni Amona, XVIII-XIX dynastia. (Szejch Abd el-Gurna)
C10 - Penrennu,
Pisarz Ofiarnego Stołu, XVIII dynastia. (Szejch Abd el-Gurna)
C11 - Nebseni,
Nadzorca Prac w Złocie i Srebrze
, czasy Totmesa III. (Szejch Abd el-Gurna)
C12 - Mahu,
Nadzorca Bramy
, datacja nieznana. (Szejch Abd el-Gurna)
C13 - [nieznany], XX dynastia

C14 -
Anchefendżehuti (Neferibreseneb), Late Period. (Szejch Abd el-Gurna)
C15 - [nieznany], Nadzorca Obu Pałaców Złotego i Srebrnego, XVIII dynastia. (Szejch Abd el-Gurna)

D1  - Nehi, Wicekról Nubii, Zarządca Południowych Krajów, czasy Totmesa III. (Gurnet Murrai)
D2
  - Petersuemhebsed, XX dynastia. (Gurnet Murrai)
D3
  - Mahu, Sługa[...], czasy Totmesa III. (Gurnet Murrai)

E1 - Amenhotep, XIX dynastia. (el-Assasif)
E2 - Nebamun, Pisarz Spichlerzy, czasy Amenhotepa III. (Dra Abu el-Naga)

 

Copyright © 2000-2023 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor