Powrót do strony głónej

             English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 Dolina Królów - KV7
grób Ramzesa II i jego synów - XIX dynastia

Grobowiec KV7 zachował się w stosunkowo złym stanie. Ogromne szkody poczyniły wody podskórne, działaniu których grobowiec był poddawany przez wieki. Doprowadziło to do pęcznienia, i w konsekwencji odpryskiwania, warstwy łupku ze ścian.  Miejsce, które Ramzes II wyznaczył na swój grób okazało się bardzo źle wybranym. Pomimo zmiany kierunku wykuwania grobowca, być może w celu uniknięcia niepożądanych trudności, które już wtedy mogły pojawić się przed budowniczymi, struktura skały nie nadawała się do tworzenia głębokich komór i korytarzy. Zmiany postępujące w trakcie budowy grobowca można zaobserwować w nowych elementach, np. zmniejszeniu nachylenia korytarzy, kształcie pierwszej sali kolumnowej (F) z dodaną komorą boczną (G), oraz zupełnie nowy projekt komory grobowej (K). Powód dla którego wejście do komory grobowej, zakręca gwałtownie, nie jest całkowicie pewny. Dodanie dwóch rzędów po cztery filary, i wielki rozmiar tej komory, pozwoliło na umiejscowienie krypty pośrodku pomieszczenia, a nie na jego końcu. KV7 jest przypuszczalnie najobszerniejszym grobem w dolinie, cały grób zajmuje ponad 820 m2  a sama komora grobowa - 181 m2.  

 

 
A - schody (dysk słoneczny pomiędzy boginiami Izydą i Neftydą oraz przedstawienia Maat)
B - pierwszy korytarz
(sceny z Litanii do Re)
C - drugie schody
(sceny z Litanii do Re)
D - drugi korytarz
(sceny z Amduat)
E - szyb
(sceny przedstawiające króla przed różnymi bóstwami)
F - sala kolumnowa
(kaplica Ozyrysa i sceny z Księgi Bram)
G - boczna sala kolumnowa z boczną komorą
H - trzeci korytarz
(ceremonia 'otwarcia ust')
I - czwarty korytarz  
(ceremonia 'otwarcia ust')
J - przedsionek
(sceny z Księgi Umarłych)
K - komora grobowa
 (sceny z Księgi Bram, Amduat i Księgi Boskiej Krowy)
L - boczne komory
 (przedstawienia króla z Izydą i Neftydą oraz sceny z Amduat)
M - boczne sale kolumnowe 
(sceny z Księgi Bram, Amduat i Księgi Boskiej Krowy)

 

 Mumia Ramzesa II została znaleziona w skrytce DB320 w Deir el-Bahari, znajdowała się ona wewnątrz antropoidalnej drewnianej trumny która, zdaniem wielu badaczy,  została pierwotnie przygotowana dla Ramzesa I. Mumia w momencie znalezienia wyglądała na nienaruszoną, została odwinięta przez Gastona Maspero w Bulak, 3-go czerwca 1886 roku.  Pod zewnętrznymi bandażami znaleziono hieratyczny zapis z informacją o ponownym zawinięciu w bandaże i pochowaniu w grobie Seti I (KV17) - przed przeniesieniem do skalnego grobu Inhapi - oraz całun dekorowany postaciami bogini Nut. We wrześniu 1975 roku królewska mumia opuściła Muzeum w Kairze i odleciała do Paryża, gdzie przez osiem miesięcy była poddawana licznym badaniom oraz zabiegom konserwatorskim. Badania wykazały wiele elementów pierwotnego pochówku. Wewnątrz ciała znaleziono fragmenty niebieskiego płótna tkanego z dodatkiem metalicznego złota. Cześć oddawana rodowemu bogowi Setowi mogła być związana również z tym, że faraon Ramzes II miał włosy rude, tak jak, tradycyjnie, bóg Set. Mikroskopowa analiza cząsteczek piasku znalezionych na ciele, wykazała że faraon był balsamowany na północy Egiptu, w pewnej odległości od Nilu, co zdaje się sugerować brak stężenia pyłków roślin wodnych.
 

mumia Ramzesa II            

 

Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor