Powrót do strony głónej

         Version francaise  English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 

Tablica z Abydos

Jest to pokryta reliefem ściana w świątyni Seti I, zwanej Ozyrejon.  Przedstawia ona faraona Seti I i jego syna Ramzesa składających ofiarę swoim 76 przodkom. 76 kartuszy władców Egiptu jest cennym źródłem dla badaczy zajmujących się genealogią i tytulaturą królewską.

   


Imiona faraonów przedstawione w dwóch rzędach kartuszy są z pewnością imionami wybranymi. Artysta wykonujący płaskorzeźbę przedstawił w rzędzie pierwszym:

 • 8 kartuszy z I dynastii, władcy: Menes (Narmer), Teti (Aha), Iti (Dżer), Itiu (Dżet), Sepati (Den), Merbapen (Adżib), Semsu (Semerchet), Kebeh (Kaa)
 • 6 kartuszy z II dynastii, władcy: Bedżau (Hotepsechemui), Kakau (Nebre), Banneczer (Nineczer), Uadżnes (Uneg), Senedi (Senedż), Dżadżai (Chasechemui)
 • 5 kartuszy z III dynastii, władcy: Nebka (Sanacht), Dżeser-Sa (Dżeser), Teti (Sechemchet), Hudżefa, Neferkare (Chaba)
 • 6 kartuszy z IV dynastii, władcy: Snofru, Chufu, Dżedefre, Chafre, Menkaure, Szepseskaf
 • 8 kartuszy z V dynastii, władcy: Userkaf, Sahure, Kakai (Neferirkare I), Neferefre, Niuserre, Menkauhor, Dżedkare, Unis
 • 5 kartuszy z VI dynastii, władcy: Teti, Userkare, Merire (Pepi I), Merenre (Nemtiemsaf I), Neferkare (Pepi II)

w rzędzie drugim:

 • 1 kartusz z VI dynastii: Dżefaemsaf (Nemtiemsaf II)
 • 17 kartuszy z VII i VIII dynastii, władcy: Neczerikare, Menkare, Neferkare, Neferkare Nebi, Dżedkare Szemai, Neferkare Chendu, Merienhor, Sneferka (Neferkamin), Nikare, Neferkare Tereru, Neferkahor, Neferkare Papisenebu, Neferkamin Anu, Kakaure (Kakare Ibi), Neferkaure, Neferkauhor, Neferirkare
 • 2 kartusze z XI dynastii, władcy: Nebhepetre (Mentuhotep II), Sanchkare (Mentuhotep III)
 • 7 kartuszy z XII dynastii, władcy: Sehetepibre (Amenemhat I), Cheperkare (Senuseret I), Nebkaure (Amenemhat II), Chacheperre (Senuseret II), Chakaure (Senuseret III), Nimaatre (Amenemhat III), Maacherure (Amenemhat IV)
 • 9 kartuszy z XVIII dynastii, władcy: Nebpehtire (Ahmose), Dżeserkare (Amenhotep I), Aacheperkare (Totmes I), Aacheperenre (Totmes II), Mencheperre (Totmes III), Mencheperure (Totmes IV), Nebmaatre (Amenhotep III), Dżesercheperure (Horemheb)
 • 2 kartusze z XIX dynastii, władcy: Menpehtire (Ramzes I), Menmaatre (Seti I)

Podział na dynastie jest naturalnie wynalazkiem dużo późniejszym i zawdzięczamy go Manethonowi.

Druga Tablica z Abydos

Tablica ta jest datowana na czasy Ramzesa II. Znaleziona w Abydos na terenie świątyni , obecnie znajduje się w  British Museum w Londynie. Zabytek zawiera kartusze królów egipskich, przodków Ramzesa. W dwóch rzędach kolejno:

 • ...ka..., Menkare, Neferkare, Neferkare Nebi, Dżedkare Maat, Neferkare Chendu, Merenhor, Sneferkare, Nikare, Neferkare Tereru, ...y, ...nu
 • Nebkaure, Chacheperre, Chakaure, Nimaatre, Maacherure, Nebpehtire, Dżeduser...re, Aacheperkare, Aacheperenre, Mencheperre, Aacheperure, Mencheperure, Nebmaatre, Dżesercheperure, Menpehtire, Menmaatre, Usermaatre, Meriamon Ramesu

Copyright © 2000-2023 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor