Powrót do strony głónej

         Version francaise  English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 

Królewski Papirus z Turynu, lub
Kanon Turyński

Papirus pochodzący z czasów Ramzesa II zapisany pismem hieratycznym. Długość papirusu 1.7m a szerokość - 0.41m. Zawierał listę wszystkich władców Egiptu poprzedzoną wykazem bogów, którzy wg tradycji rządzili Egiptem przed swymi potomkami - faraonami. Dokument, pierwotnie kompletny, obecnie rozczłonkowany na ok. 300 fragmentów znaleziony został w jednym z grobów tebańskich i zakupiony przez włoskiego kolekcjonera Bernardino Drovettiego w XIX w. w dalszym ciągu ulega degradacji, w obecnej chwili stanowiąc zaledwie fragment papirusu badanego przez J.F.Champolliona i Gustawa Seyffartha w 1825 roku.
Papirus wymienia imiona władców, grupując je niekiedy z podaniem liczby lat panowania danej grupy często odpowiadającej dynastii u Manethona. Podawał też w latach, miesiącach i dniach czas panowania każdego władcy. Zawiera również imiona władców efemerycznych lub rządzących na niewielkim terytorium i jako takich mało znanych, a w konsekwencji nie wymienianych przez inne źródła. Lista zawiera imiona władców hyksoskich, nie umieszczanych w innych listach królewskich, jednak pozbawione królewskiego kartuszu i z adnotacją, że mamy do czynienia z obcym przybyszem.
Najważniejsze opracowania: G.Farina, Il papiro dei re restaurato (Rome, 1938), A.H.Gardiner, The Royal Canon of Turin (Oxford, 1959) and J.Malek, The original version of the Royal Canon of Turin w Journal of Egyptian Archeology 68, 93-106, (1982).
Pierwsze dwie kolumny zawierają imiona bogów - Ptah i Wielka Dziewiątka, Horus i Mała Dziewiątka. Również demony i imiona mitycznych władców. Większość linii zaczyna się zwrotem nsw bi.tj (Król Górnego i Dolnego Egiptu), który dla uproszczenia opuściłem w tabeli poniżej. Dalej idzie kartusz króla i liczba lat, miesięcy i dni panowania, czasami krótka notka.
Poprawna transliteracja będzie widziana
po pobraniu i zainstalowaniu czcionki glyphtrl.ttf .

2.11 Menes (mni) anx wDA snb ir.n [...] Menes, niech żyje w zdrowiu, sile, pomyślności [...] 
2.12 Aha (it[...]) [...] It[...] 
2.13 Dżer [...][...] 10 hrw 28 [...] [...] 10 [+ x], 28 dni [...] 
2.14 Dżet ([...] tjwi) [...] [I]tiui [...] 
2.15 Den (sm.tj) Semti [...] 
2.16 Andżib (mr-biA-pn) [...] rnp.t 74 Merbiapen [...] 74 lata [...] 
2.17 Semerchet (smsm) [...] [rnp.t] 72 Semsem [...] 72 [lata] [...] 
2.18 Ka'a [(q]bH) [...] 63 [Ke]behu [...] 63 lata [...]
2.19 Hotepsechemui [...] [(] bA.w [nTr )] [...] 95 Baw-[netjer] [...] 95 lat 
2.20 Reneb [(kA] kA[.w )][...] [Ka]ka[w] [...] 
2.21 Nineczer (bA] nTr ) [...] 95 Ba]netjer [...] 95 [lat] [...] 
2.22 nieznany [...] 54 [...] 54 [lata]
2.23 Senedż (snD [...] [)] [...] 70 Sened [...] 70 (?) [lat] [...]
2.24 Aaka aA-kA) [...] Aaka [...]
3.1 Neferkasokar (nfr kA skr) rnp.t 8, ibd 3, hrw [...] Neferkasokar, 8 lat, 3 (miesiące) [...]
3.2  'Hudżefa' (a) (H(w)-DfA) rnp.t 1, ibd 8, hrw 4, (aHa=f m anx) 34 "Nieczytelny", 1 rok, 8 miesięcy i 4 dni, (żył) 34
3.3 Chasechemui (b]btj [)] [...] rnp.t 27, ibd 2, hrw 1, (aha=f m anx) 40 Bebti [...], 27 lat, 2 miesiące i 1 dzień, (żył) 40+x [...]
3.4 Sanacht (nb kA)] [...] 19 Nebka [...] 19 [lat] 
3.5 Dżoser (] Dsr-it] ir.n=f [m nsj.t] rnp.t 19 ibd 1 aHa=f m anx [...] Djoser-It panował 19 lat i 1 miesiąc, żył [...]
3.6 Sechemchet (Dsr-tj) rnp.t 6 Djoser-Ti, 6 lat [...] 
3.7 'Hudżefa' (b) [(Hw-DfA]) rnp.t 6 "[Nieczytelny]", 6 lat [...] 
3.8 Huni (Hwnj [...]) anx wDA snb rnp.t 24 [...]
pA qd sSm
Hu[ni], niech żyje w zdrowiu, sile, pomyślności, 24 lata [...]
zbudował Seszem-[...]
3.9 Snefru (snfr) rnp.t 24 Snofr(u), 24 lata [...] 
3.10 Chufu [...] rnp.t 24 23 lata [...]
3.11 Dżedefre [...] rnp.t 8 8 lat [...]
3.12 Chafre ([...] xa [...] ) Cha[fre], [...] lat [...] 
3.13 Baka [([...])] rnp.t [...] lat [...] 
3.14 Menkaure [...] rnp.t 18 18 lat [...]
3.15 Szepseskaf [...] rnp.t 4 4 lat [...] 
3.16 Dżedefptah [...] rnp.t 2 2 lat [...] 
3.17 Userkaf [...] kA[...] rnp.t 7 [User]ka[f], 7 lat [...] 
3.18 Sahure [...] rnp.t 12 [...], 12 lat [...] 
3.19 Neferirkare  Kakai [...] ir.n=f m ns(j.t) [...] panował [...] 
3.20 Szepseskare [...] rnp.t 7 7 lat [...] 
3.21 Neferefre [...] rnp.t [...] [...] lat [...] 
3.22 Niuserre [...] rnp.t 10 [...] [...] 10 + x lat [...] 
3.23 Menkauhor (mn kA Hr) rnp.t 8 Menkauhor, 8 lat [...] 
3.24 Dżedkare Isesi (Dd) rnp.t 28 Dżed, 28 lat [...]
3.25 Unis (wnis) rnp.t 30 Unis, 30 lat [...] 
3.26 summation dmD nsj.wt SA mni r-mn [...] Całkowity okres od Menesa do [Unisa, ich lata] [...] 
4.1 Teti [...] ibd 6, hrw 21 [...] 6 miesięcy i 21 dni 
4.2 zniszczony [...] [...]
4.3 Pepi I [...] rnp.t 20 [...] 20 lat
4.4 Nemtiemsaf I [...] rnp.t 44 [...] [4]4 lata
4.5 Pepi II [...] rnp.t 90 [...] 90 lat 
4.6 Nemtiemsaf II [...] rnp.t 1, ibd 1 [...] 1 rok i 1 miesiąc
4.7 lozniszczonyst    
4.8 Nitikriti (ntiqrtj) Nitikriti [...]
4.9 Neferka (nfr kA) Xrd (?) [...] Neferka [...] 
4.10 Nefer (nfr) [...] rnp.t 2, ibd 1, hrw 1 Nefer [...] 2 lata, 1 miesiąc i 1 dzień 
4.11 Ibi I ibi [...] [rnp.t] 4, ibd 2, hrw 1 Ibi [...] 4 lata i 2 miesiące
4.12 nieznany [...] [rnp].t 2, ibd 1, hrw 1 [...] 2 lata, 1 dzień i 1 miesiąc [...] 
4.13 nieznany [...] [rnp].t 1 (?) [...] 1 rok
4.14

podsumowanie tej grupy

[...] nsj.w [...] [rnp.wt] 181
[...] ibd 6, hrw 3, Hw DfA 6, dmD [...] nsj.t

królowie [...] 181 lat
6 [miesięcy
] i 3 dni, "usunięto" 6, całkowity [...]
4.15
4.16

podsumowanie tej i poprzedniej grupy

[...] mni, nsj.t=sn, rnp.(w)t=sn Hw DfA[...] [...] ibd 9, hrw 6, Hw DfA rnp.t 6 dmD [...] rnp.(w)t 955, hrw 10

[Całkowity okres panowania królów poczynając od] Menesa, ich rządy, ich lata [ich ?] "nieczytelny", [...] 9 miesięcy, 16 dni, "nieczytelny" 6 lat
całkowity [...] 955 lat i 10 dni

4.17
4.18 zniszczony [...] [...] 
4.19 zniszczony [...] [...] 
4.20 Neferkare (III) (nfr kA ra) [...] Neferkare [...]
4.21 Cheti II (X.tj) [...] Cheti [...] 
4.22 Senenh[...] (snnh[...] Senenh[...] 
4.23 Cheti III ([...] [...]
4.24 Cheti IV (mr [ib ra] Mer[ibre] [...]
4.25 Shed[...] Sd[...] Shed[...] 
4.26 H[...] (H[...] H[...]
5.1 zniszczony [...] ibd [...] [...] miesięcy  [...]
5.2 zniszczony [...] [...]
5.3 zniszczony [...] [...]
5.4 zniszczony [...] [...]
5.5 zniszczony [...] [...]
5.6 zniszczony [...] [...]
5.7 zniszczony [...] [...]
5.8 zniszczony [...] [...]
5.9 zniszczony [...] [...]
5.10 podsumowanie dmD nsw 18 [...] Całkowity królów od początku 18 [...]
5.11 nagłówek nsj.wt Królowie [...]
5.12 Mentuhotep I (wAH [...] [Wah][...]
5.13 Antef I [...] [...]
5.14 Antef II [...] n [...] 49 [...] 49 [lat] 
5.15 Antef III [...] 8 [...] [...] 8 [...] 
5.16 Mentuhotep II (nb xrw ra [...] rnp.t 51 [...] [...] 51 lat
5.17 Mentuhotep III (sanx kA [...] 12 [...] Sanchka [...] 12 [lat]
5.18 podsumowanie [nsw] 9 ir.n rnp.t [...] 7, dmD 143 [...] 6 królów, daje  [...] lat [...] [nieczytelny?] 7, całkowity 143
5.19 nagłówek [...] Xnw iT-tA.wj [Królowie] rezydujący w Iczi-tawi[...]
5.20 Amenemhat I [(sHt]p ib [ra]) ir.n=f m nsj.t [...] Sehete]p-ib-[re] panujący przez [...] 
5.21 Senueseret I [(xpr kA ra]) rnp.t 45 [...] Cheper]-ka-[re], 45 lat, [...] [miesięcy] [...]
5.22 Amenemhat II [...] rnpt 1[...] [...] 1[...] lat [...]
5.23 Senueseret II [...] rnp.t 1[9] [...] [...] 1[9] lat [...]
5.24 Senueseret III [...] rnp.t 30 [...] [...] 30 lat [...]
5.25 Amenemhat III [...] rnp.t 40 [...] [...] 40 years [...] 
6.1 Amenemhat IV (mAa xrw ra] ir.n=f m nsj.t rnp.t 9 ibd.w 3 hrw 27

Maakherure panujący przez 9 lat, 3 miesiące i 27 dni

6.2 Sobekneferure (sbk nfr.w ra) rnp.t 3 ibd 10 hrw 24

[Sobek]-nef[ru]-re, 3 lata, 10 miesięcy i 24 dni

6.3 podsumowanie

dmD nsj.wt n.t Xnw [iT-tA.wj nsj.wt] 8
ir.n rnp.t 123 ibd 1 hrw 17

Wszyscy królowie rezydujący w [Iczi-tawi], 8 [królów],
co daje
213 lat, 1 miesiąc i 17 dni

6.4 nagłówek n[s]j.wt [...] sA [...] [nsw] bi.tj ([sHt]p ib ra) anx wDA snb [...] Królowie [...] którzy przyszli później [...] Król Górnego i Dolnego Egiptu [Sehet]epibre, niech żyje w zdrowiu, szczęściu i pomyślności
6.5 Ugaf ([xw tA.wj] ra [( ir [...]] nsj.t rnp.t 2, ibd 3, hrw 24 Chutauire panujący przez 2 lata, 3 miesiące i 24 dni
6.6 Sechemkare [(sxm kA ra)] [...] rnp.t [...] Hw DfA rnp.t 6 Sekhemkare I[...] lat nieczytelny, 6 lat
6.7 Amenemhat V  [(ra [...] i]mn-m-HA.t [...] rnp.t 3

[A]menemhat [...]re [...] 3 lat

6.8 Ameni Kemau (sHtp ib ra) [...] 1 Sehetepibre [...] 1[...]
6.9 Iufeni  (iw=f n=i) [...] Iufeni
6.10 Amenemhat VI  (sanx ib ra) [...] Sanchibre
6.11 Nebnun (smn kA ra) [...] 4 Semenkare [...] 4 [...]
6.12 Hornedżheriotef (sHtp ib ra] [...] 3 Sehetepibre [...] 3 [...] 
6.13 Suadżkare (swAD kA ra) [...] 6 Sewadjkare [...] 6 [...] 
6.14 Nedżemibre (nDm ib ra] [...] Nedżemibre
6.15 Sebekhotep I (sbk [Ht]p ra) [sA] [...] Sebek-Re-[hot]ep son of [...] 
6.16 Reniseneb

(rn [s]nb) ir.n[=f ibd 4]

Ren[se]neb panujący przez 4 miesiące
6.17 Hor I (Aw.t ib ra) [...] 7 Autibre [...] 7 [...] 
6.18 Amenemhat VII (sDfA [...] kA ra) rnp.t [...] Sedżefakare, [...] lat
6.19 Sebekhotep II (sxm ra xw tA.wj sbk-Htp] rnp.t [...] Sechemre-Chutawi Sebekhotep, [...] lat
6.20 Chendżer (wsr [...] ra [...] nDr ra) rnp.t [...] User[ka]re [Khen]djer [...] years
6.21 Imiramesza ([...] kA ra) imj-rA mSa [...] Semenech]kare Imiramesza
6.22 Antef IV [...] kA [...] in.t=f rnp.t [...] [...] ka [...] Antef, [...] lat [...] 
6.23 Seth I [...] ib [...] stX ) [...] [...] ib[re ?] Seth [...]
6.24 Sebekhotep III  (sxm kA ra [wAD tA.wj] sbk Htp) rnp.t 1, ibd 1, hrw 2 Sechemkare [Wadżtaui] Sebekhotep, 1 rok, 1 miesiąc i 2 dni 
6.25 Neferhotep I

(xa [...] ra sxm nfr-Htp)
sA HA-anx=f rnp.t 11 ibd 1

Chasechemre Neferhotep,
syn Ha-ankhef, 11 lat, 1 miesiąc [...] 

6.26 Sahathor (sA Hw.t-Hr) rnp.t [...] 3 [...] Sahathor, [...] lat [...] 3 [...]
6.27 Sebekhotep IV (xa nfr ra sbk-Htp) [...] Chaneferre Sebekhotep [...] 
7.1 Sebekhotep V (xa Htp ra) rnp.t 4 ibd 8 (hrw) 29 Chahetepre, 4 lata, 8 miesięcy i 29 (dni) 
7.2 Jaib (wA[H ib ra ia]-ib) rnp.t 10 ibd 8 hrw 28 Uahibre Jaib, 10 lat, 8 miesięcy i 28 dni 
7.3 Ai I ([mr nrfr] ra[) ir.n]=f m nsj.t rnp/t 23 ibd 8 hrw 28

[Mernefer]re [panujący] przez 23 lata, 8 miesięcy i 28 dni

7.4 Sebekhotep VI [(mr Htp ra]) rnp.t 2 ibd 2 hrw 9 Merhetepre, 2 lata, 2 miesiące i 9 dni 
7.5 Sanchenre Suadżetu (s[anx n ]ra [swADtw)] rnp.t 3 ibd 2 Sa[anchen]re [Suadżetu], 3 lata, 2 miesiące [...] 
7.6 Ined (mr [sxm] ra [ind][...]) rnp.t 3 [...] Mer[sechem]re [Ined], 3 lata, [...] 
7.7 Hori

([swAD kA] ra) Hri) rnp.t 5 [...] 8

[Suadżka]re Hori, 5 lat, [...] 8 [...] 
7.8 Sebekhotep VII nsw bi.tj [...] mr kA [...] xa [...] sbk [...] rnp.t 2 [...] 4 Merika[re] Sebek[hotep] 2 lata [...] 4 [...] 
7.9 nieznany [...] [...]
7.10 zniszczony [...] [...]
7.11 nieznany [...] [...]
7.12 nieznany [...] [...]
7.13 Dedumes [...] [ddw]ms) [...] [...] [Dedu]mes [...] 
7.14 Ibi III ( [...] ra [...] mAa.t) ibi [...] [...]maatre Ibi 
7.15 Hor III (ra [...] wbn) Hr [...]uben-re, Hor 
7.16 Se[...]kare (ra [...] kA) [...] [Se][...]kare 
7.17 Senebmiu (?) [...] ra [...] n [...] [...]enre [...] 
7.18 nieznany [...] ra [...] [...]re [...] 
7.19 nieznany [...] [...]
7.20 Sechaenre I (?) [...] [...]
7.21 nieznany [...] ra [...] [...]re 
7.22 Mercheperre (mr xpr ra) [...] Mercheperre [...] 
7.23 Merikare [...] mr [...] kA [...] Merika[re] [...] 
8.1 Nehesi (nHsj) rnp.t [...] 3 [...] Nehesi, [...] lat, [...] 3 [...] 
8.2 Chatire (xa.tj ra) [...] 3 Chatire [...] 3 [...] 
8.3 Nebfautre (nb fAw.t ra) rnp.t 1 ibd 5 hrw 15 Nebfaut[re], 1 [rok], 5 miesięcy i 15 dni 
8.4 Sehebre

(sHb ra) ir.n=f m nsj.t rnp.t 3 ibd [...] hrw 1

Sehebre panował przez 3 lata, [...] miesięcy i 1 dzień

8.5 Meridjefare (mr DfAw ra) rnp.t [...] Meridżefare, [3 ?] lat [...] 
8.6 Suadżkare (swAD kA ra) rnp.t 1 [...] Suadżkare, 1 rok [...] 
8.7 Nebdżefare (nb DfAw ra) rnp.t 1 Nebdżefare, 1 rok, [...] 
8.8 Ubenre (wbn ra) rnp.t [...] U[b]enre, [...] lat [...] 
8.9 nieznany [...] rnp.t 1 [...] [1 ?] rok [...] 
8.10 ...dżefare ([...] ra DfAw) rnp.t 4 [...]dżefare, 4 lata [...] 
8.11 ...ubenre  [...] wbn [...] 3 [...]uben[re], 3 [...] 
8.12 Autibre (Aw.t ib ra) [...] DfA hrw 18 [Au]tibre [...] "nieczytelny" i 18 dni  
8.13 Heruibre  (hrw ib ra) anx wDA [...] 29 [...] Heruibre, niech żyje w szczęściu pomyślności [i w zdowiu] [...] 29 [...] 
8.14 Nebsenre (nb.sn ra) [...] 5, hrw 20 DfA Nebsenre [...] 5 [miesięcy] i 20-"nieczytelny" dni  
8.15 nieznany ([...] ra [...]re [...] 21 [...] 
8.16 Secheperenre (sxpr n ra) [...] rnp.t 2 [...] Secheperenre [...] 2 lata [...] 
8.17 Dżedcherure (Dd xrw ra) [...] rnp.t 2 ... 5 [...] Dżedcherure [...] 2 lata [...] 5 [...] 
8.18 Seanchibre (snanx ib ra) [...] 19 (?) Seanchibre [...] 19 ? [...] 
8.19 Kanefertumre (nfr tm ra) [...] 18 [...] [Ka]nefer[tumre] [...] 18 [...] 
8.20 Sechem...re (sxm [...] ra) ir.n [...] [ns]j.t [...] ibd Sechem[...]re panujący przez [...] miesięcy [...] 
8.21 Kakemetre (kA kmt ra) [...] rnp.t Kakemetre [...] rok [...] 
8.22 Neferibre (nfr ib ra [...] snb rnp.t Neferibre [...] [niech żyje w zdrowiu, szczęściu, pomyślności], [...] rok [...] 
8.23 A...re (i[...] ra anx wDA snb rnp.t [...]re niech żyje w zdrowiu, szczęściu, pomyślności, [...] rok [...] 
8.24 Cha...re (xa [...] ra [...] Cha[...]re [...] 
8.25 Aakare (aA kA ra [...] Aakare 
8.26 Semen...re (smn [...] ra [...] Semen[...]re [...] 
8.27 Dżed...re (Dd [...] ra [...] Dżed[...]re [...] 
9.1 nieznany [...] ra [...] [...]re [...] 
9.2 nieznany [...] [...]
9.3 nieznany [...] [...]
9.4 zniszczony [...] [...]
9.5 nieznany [...] ra [...] [...]re [...] 
9.6 nieznany [...] ra [...] [...]re [...] 
9.7 Senefer...re (snfr [...] ra [...] 12 Senefer[...]re [...] 12 [...] 
9.8 Menibre (mn [...] ra [...] Men[ib]re [...] 
9.9 Dżed...re (Dd [...]ra Dżed[...] re
9.10 nieznany [...] [...]
9.11 zniszczony [...] [...]
9.12 nieznany [...] [...]
9.13 nieznany [...] [...]
9.14 Inenek... (innk [...] Inenek [...] 
9.15 Ineb... (inb [...] Ineb[...] 
9.16 Ip... (ip [...] Ip[...] 
9.17 Hebi [...] [(hbi)][...] [...] [Hebi][...] 
9.18 Sa [...] [(sA)] [...] [...] sa [...]
9.19 Hepu [...] [(Hpw)][...] [...] Hepu [...] 
9.20 Szemsu [(Smsw] ir.n [...] Szemsu panował [...] 
9.21 Meni... [(mni [...] Meni [...] 
9.22 Urka... [(wr qA[i] Urka[i] 
9.23 zniszczony [...] [...]
9.24 nieznany [...] [...]
9.25 ...kare [...] kara  [...] kare 
9.26 ...kare [...] kara  [...] kare 
9.27 nieznany [...] ir.n [...] [...] panował [...] 
9.28 Hepu [...] rn) Hpw [...] [...]ren Hepu [...] 
9.29 Anati [...] kA [...] nb n nAtj [...] Nebnanati [...] 
9.30 Bebenem [...] kA [...] bbnm [...]ka Bebenem [...] 
9.31 nieznany [...] [...]
10.1 Iuf...  iw.f [...] Iuf [...] 
10.2 Seth II stX [...] Seth 
10.3 Sunu swnw[...] Sunu [...] 
10.4 Hor IV Hr [...] Hor[...] 
10.5 zniszczony [...] [...]
10.6 nieznany [...] [...] 
10.7 Nibef (n ib [.f] Nib[ef] 
10.8 Mer?en?...  mr ? n . [...] Mer?en?[...] 
10.9 Penestensepti pnnstt n spt [...] Penestensepti 
10.10 Cherhemwetszepsut [...] (Xr.t Hb Sps.w [...] Cherhemwetszepsut [...] 
10.11 Chuihemwet [...] (xw ? Hm.t [...] [...] Chuihemwet [...]
10.12 zniszczony [...] [...]
10.13 podsumowanie [...] ir.n=sn

[...]oni panowali [...] lat [...]  

10.14 nieznany [...] 3 [...] 3 
10.15 nieznany [...] 8 [...] 3 [...] 8 [...] 3 [...] 
10.16 zniszczony [...] [...]
10.17 nieznany [...] [rnp].t 40 [...] 40 [lat] [...] 
10.18 zniszczony [...] [...]
10.19 zniszczony [...] [...]
10.20 Chamudi [...] xAmdwj [...] [...] Chamudi 
10.21 summation [nsj.wt] xAs.t 6 ir.n=sn rnp.t 100 [...] 6 [kings] [...] obce kraje, panujący 100+ lat [...]
10.22 nagłówek nsw[...] Król[...] 
10.23 zniszczony [...] [...]
10.24 nieznany [...] [...]
10.25 Zeket... (skt [...] rnp.t [...] Zeket [...] rok [...] 
10.26 Ar... (ar[...] rnp.t [...] Ar[...] [...] lat [...] 
10.27 zniszczony [...] [...]
10.28 zniszczony [...] [...]
10.29 ...nia... [...] niA [...] nia[...] 
10.30 summation [...] nsj.wt [...] [...] królowie [...] 
11.1 Rahotep (sxm [...] ra [...]) rnp.t 3 Sechem[...]re 3 lata [...] 
11.2 Sebekemsaf I (sxm [...] ra [...] 16 Sechem[...]re [...] 16 [...] 
11.3 Dżehuti (sxm ra [smn-tAwi]) [...] rnp.t 1 [...] Sechemre S[mentaui] [...] rok 1 [...] 
11.4 Mentuhotep VII (swAD n ra [...] rnp.t 1 [...] Suadżenre [...] rok 1 [...] 
11.5 Nibirau I ([nb irj Aw.t ra]) rnp.t [2]9 (?) [Nibirau], 29 (?) lat 
11.6 Nibirau II ([nb irj Aw.t ra [...] Nibirau [...] 
11.7 Semenenre ([smn ra]) [...] rnp.t [...] Semenenre, [...] lat [...] 
11.8 Seweserenre [(swsr ra] [...] rnp.t 12 DfA [...] Seweserenre [...], 12 lat, "nieczytelny" [...] 
11.9 Sebekemsaf II [(sxm ra Sd] wAs.t rnp.t [...] Sechemre Szedwaset, [...] rok [...] 
11.10 nieznany ( [...] ra [...] [...]re [...] 
11.11 nieznany [...] [...]
11.12 nieznany ( [...] [ra] [...] [...] [re] [...] 
11.13 nieznany [...] [...]
11.14 nieznany [...] [...]
11.15 podsumowanie [...] nsj.wt 5 [...] 5 królów [...]
11.16 User...re (wsr [...] ra [...] User[...]re [...] 
11.17 User...  (wsr [...] User[...] 

Copyright © 2000-2023 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor