Powrót do strony głónej

             English version of website

 
 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 

cz.2 - Piramidy okresu V i VI dynastii

34

Piramida Userkafa
Sakkara
wab-swt-w

bok podstawy:   73.3 m
wysokość:   49 m
nachylenie:   53o

 

Zespół piramidy Userkafa Czyste są miejsca Userkafa leży w północnej Sakkarze, na pn.-wsch. od kompleksu Dżesera i wzorowany jest na budowlach III dynastii poprzez swoje położenie wg osi północ-południe. Piramida o długości boku 72,3 m i kącie nachylenia 53o oraz pierwotnej wysokości 49 m, obłożona wapieniem z Tura została odrestaurowana przez Chaemwese za czasów Ramzesa II; obecnie jest dość zniszczona z powodu niedbałego wykonania trzonu budowli oraz rabunku kamienia. Od wejścia na ścianie północnej prowadzi w dół korytarz o długości 18,5 m biegnie prosto aż do przedsionka i komory grobowej. Komora grobowa o wymiarach 7,87 x 3,13 m obłożona wapieniem z Tura zawiera bazaltowy sarkofag.   Więcej ...>>>

35

Piramida kultowa przy piramidzie Userkafa
Sakkara

bok podstawy:   20.2 m
nachylenie:   53o
wysokość:   15 m
 

Piramidę kultową wzniesiono nie, jak to było w zwyczaju, po południowej stronie, ale naprzeciwko południowo-zachodniego narożnika piramidy Userkafa. Do naszych czasów zachowały się jedynie dwa najniższe poziomy rdzenia piramidy. Wejście do podziemnej komory znajdowało się po stronie północnej piramidki.

36

Piramida Neferhetepes (?)
Sakkara

bok podstawy:   26.15 m
nachylenie:   52o
wysokość:  
17 m
 

Kompleks grobowy królowej oddzielony był od kompleksu grobowego króla i otoczony murem. Piramida miała pierwotnie trzypoziomowy rdzeń pokryty blokami ładnego białego wapienia. W skład części podziemnej wchodzi przedsionek i komora grobowa. Obie komory mają niemal te same wymiary i taki samo sklepienie dwuspadowe wykonane z nieobrobionych bloków wapiennych. Nie udało się znaleźć, zarówno w ruinach piramidy królowej jak i króla Userkafa, żadnego fragmentu stanowiącego dowód na to, jak miała na imię pochowana tutaj królowa. Bazując na wskazówkach odnajdywanych w inskrypcjach sąsiedniego grobu kapłana Persena, imię Neferhetepes jest tym, które możemy przypisać królowej.

37

Piramida Sahure
Abusir
xai-bA-sAHw-ra

bok podstawy:   78.5 m
nachylenie:   50o 30'
wysokość:  
48 m
 

Piramida stoi na niewielkim wzniesieniu na skraju pustyni, ok. 20 metrów ponad Doliną Nilu. Rdzeń, który przypuszczalnie składał się z poziomych warstw nieobrobionych, mniej wartościowych wapiennych bloków, pierwotnie miał sześć poziomów. Dla odmiany okładzinę wykonano z wielkich bloków polerowanego wapienia wydobywanego nieopodal współczesnej wioski Maasara na przeciwległym brzegu Nilu. Podczas budowy popełniono istotny błąd: południowo-wschodni narożnik jest przesunięty ok. 1.58 m na wschód w stosunku do północno-wschodniego narożnika i dlatego rzut poziomy piramidy nie jest całkowicie kwadratowy. Wejście do podziemi znajduje się od północnej strony. Stosunkowo krótki, opadający korytarz, wykonany z wapienia prowadzi do małego westybulu, za którym znajdują się zapory z różowego granitu. Dalej korytarz najpierw wznosi się łagodnie by poziomo zakończyć wejściem do przedsionka. Przedsionek znajduje się bezpośrednio pod osią piramidy. W ruinach Perring znalazł kamienne fragmenty; być może pozostałości bazaltowego sarkofagu królewskiego. Świątynia grobowa stała przed wschodnią stroną piramidy i zbudowana została z dwóch warstw nieobrobionych wapiennych bloków.

38

Piramida kultowa w kompleksie grobowym Sahure
Abusir

bok podstawy:   15.7 m
nachylenie:   56o
wysokość:   11.6 m
 

Piramidka ta zbudowana na bazie dwustopniowego rdzenia miała własny mur otaczający. Do znajdującej się nieco poniżej poziomu komory zorientowanej wschód-zachód, wiódł wygięty korytarz który początkowo lekko opadał a następnie wznosił się. We wnętrzu piramidy niczego nie znaleziono. Na fotografii widoczne narożniki piramidy.

39

Piramida Neferirkare
Abusir
bA-nfr-iri-kA-rA

pierwsza faza:
bok podstawy:   ok.72 m
nachylenie stopnia:   76o
wysokość:   52 m

druga faza:
bok podstawy:   ok.104 m
nachylenie ścian:   54o 30'
wysokość:   72 m

Piramida Neferirkare stanowiła największą konstrukcję na nekropoli w Abusir. Zbudowano ją też na najwyższym, 330 m nad poziomem Doliny Nilu, miejscu. Dziś rzuca się w oczy jak ogromna kupa gruzu o schodkowej strukturze rdzenia Piramidę wielokrotnie przebudowywano lecz nigdy nie została ukończona. Korytarz prowadzący do komory grobowej który znajduje się mniej więcej pośrodku północnego boku piramidy, ok. 2 metry ponad poziomem gruntu, był częściowo umacniany granitową okładziną . Początkowa, opadająca część korytarza kończy się ok. 2.5 metra poniżej podstawy piramidy, w małym westybulu przed którym umieszczono granitowe zapory. Pozostała, dłuższa część korytarza zakręca dwukrotnie i kierując się w zasadzie na wschód, kończy się w środku przedsionka. Nad płaskim stropem umieszczono dodatkowy dwuspadowy, rozkładający nacisk masy kamienia. Takiej metody konstrukcji stropu w komorze grobowej nie znaleziono w żadnej innej piramidzie Starego Państwa. Przedsionek i komora grobowa zorientowane wschód-zachód miały tę samą szerokość. Przedsionek był nieco krótszy od komory grobowej.

40

Piramida królowej Chentkaus II
Abusir

bok podstawy:   ok.25 m
nachylenie:   52o
wysokość:   72 m
aktualna wysokość ruin:
  ok. 4 m
 

Ten mały kompleks należał przypuszczalnie do małżonki Neferirkare, królowej Chentkaus II i stał na południe od piramidy króla w Abusir. Piramidę wykonano z kawałków wapienia. Trzypoziomowy rdzeń utworzono z małych odłamków skalnych połączonych zaprawą z gliny. Na okładzinę użyto płyt z wysokiej jakości białego wapienia. Struktura podziemna  piramidy jest niezwykle prosta. Z wejścia przy poziomie gruntu pośrodku północnego boku, korytarz z początku prowadzi w dół, następnie poziomo skręca łagodnie w kierunku wschodnim. Tuż przed końcem korytarza umieszczono granitowe zapory, za nimi korytarz kończy się w komorze grobowej. Zarówno korytarz, jak i komora grobowa wyłożone zostały małymi blokami polerowanego białego wapienia. Tylko płaskie sklepienie komory grobowej wykonano z wielkich wapiennych bloków . W ruinach znaleziono fragment sarkofagu z różowego granitu z odwiniętymi bandażami oraz fragmenty kamiennych naczyń pochodzących z wyposażenia pośmiertnego królowej. Świątynię grobową przed wschodnim bokiem piramidy wzniesiono dopiero po ukończeniu kompleksu grobowego faraona Neferirkare. Napisy znalezione we wnętrzu ruin potwierdzają przynależność kompleksu grobowego do królowej Chentkaus II.
  Poniżej - rekonstrukcja planu kompleksu grobowego królowej Chentkaus II w Abusir (wg.Jánosiego)

41

Piramida kultowa w kompleksie Chentkaus II
Abusir
 

 
Ta mała kultowa piramidka stała nieopodal południowo-wschodniego narożnika piramidy Chentkaus II. Mur otaczający budowlę został wykonany z cegły mułowej w dwóch kolejnych etapach budowy. W północno-zachodnim fragmencie pozostała tylko niewielka część kultowej piramidy. Zachowany element ujawnił, że kultowa piramida została zbudowana z grubo ciosanych bloków wapienia, które najwyraźniej musiały pochodzić z częściowo zdemontowanej wapiennej ściany. Kamienie zostały ułożone w piramidalną formę, ale, co zaskakujące, powierzchnia bloków nie została wygładzona. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że kultowa piramida, w przeciwieństwie do innych tego typu, w ogóle nie ma części podziemnej. Założenie, że mały korytarz lub komora mogła istnieć w nadbudowie kultowej piramidy, wydaje się być czystą spekulacją.

42

Niedokończona Piramida Szepseskare (?)
Abusir
 

 

Piramidę wzniesiono w północnej części nekropoli, pomiędzy piramidą Sahure a solarną świątynią Userkafa. Pomiary powierzchni pozwalają wnioskować, że piramida była największą, po grobowcu Neferirkare, na nekropoli w Abusir.

43

Niedokończona piramida Neferefre
Abusir
nTri-bAw-nfr.f-ra

bok podstawy pierwotnie planowanej piramidy:   ok.78 m
bok podstawy rdzenia piramidy przebudowanej na mastabę:   65.5 m
nachylenie ścian:   64o 30'
nachylenie zachowanego stopnia:   78o
wysokość:  
7 m
 

Najniższy poziom rdzenia piramidy Neferefre, który zachował się w bardzo złym stanie, w połowie zasypany piaskiem,  był do niedawna uważany przez archeologów za największą zagadkę nekropoli w Abusir. Piramidy nie zbudowano na skalnej podstawie, lecz na fundamencie zrobionym z dwóch warstw ogromnych wapiennych bloków ustawionych na miejscu po wykonaniu wykopu na komorę grobową i opadający korytarz.  Pośrodku północnego boku piramidy, przy jej podstawie, opadający korytarz prowadzi do królewskich apartamentów pośmiertnych. Pośrodku korytarza znajdowały się masywne zapory z różowego granitu. Przedsionek i komora grobowa zorientowane są dokładnie wschód-zachód. Obie komory wyposażono w dwuspadowe sklepienie wykonane z białego wapienia. W ruinach piramidy znaleziono fragmenty sarkofagu z różowego granitu, fragmenty czterech alabastrowych urn kanopskich w których złożono pierwotnie wnętrzności, alabastrowy pojemnik ofiarny i najcenniejszą rzecz - fragment mumii królewskiej. Wstępne badania anatomiczne wykazały że prawdopodobnie należała do mężczyzny, który w chwili śmierci miał od 20 do 23 lat.

44

Piramida Niuserre
Abusir
mn-swt-ni-wsr-ra

bok podstawy:   ok.78.5 m
nachylenie:   51o 50'
wysokość:   ok.50 m
długość rampy:   368 m

 

Rdzeń piramidy składa się z siedmiu stopni. Materiał do jego konstrukcji pochodzi prawdopodobnie z kamieniołomów wapienia leżących na zachód od wioski Abusir. Wykop pod komorę grobową, przedsionek i korytarz, nie został wykuty głęboko w skale, lecz utworzony raczej ponad nią, nieco poniżej powierzchni gruntu. Zlokalizowane poniżej podstawy piramidy sklepienie przedsionka i komory grobowej wykonano obowiązującą wówczas techniką dwuspadową. Technika ta to trzy warstw ogromnych bloków nakładanych jedna na drugą. Szczeliny pomiędzy blokami wypełniono odpadkami wapiennymi. Wejście znajdowało się na poziomie podstawy piramidy dokładnie pośrodku jej północnego boku. Korytarz prowadzący do komory grobowej wykończony został polerowanym białym wapieniem i wzmocniony różowym granitem u wylotów. Mniej więcej pośrodku korytarza znajdowały się granitowe zapory wykonane z dwóch ruchomych bloków. Przedsionek i komora grobowa leżą bezpośrednio poniżej podstawy, w pionowej osi piramidy.

45

Piramida kultowa w kompleksie Niuserre
Abusir

bok podstawy:   ok.15.5 m
wysokość:   ok.10.5 m
 
Ta kultowa piramidka, którą wcześniejsi egiptolodzy błędnie nazywali "piramidą królowej", posadowiona nieopodal południowo-wschodniego narożnika piramidy króla Niuserre.

46

Piramida "Lepsius Nr 24"
Abusir
 

 

Ruiny tego niewielkiego kompleksu grobowego znajdują się na południowym skraju pola piramid w Abusir, ok. 50 metrów na południe od piramidy królowej Chentkaus II. Ten całkowicie zrujnowany kompleks grobowy zawierał piramidę, świątynię grobową i małą, kultową piramidkę. W ruinach komory grobowej, pośród pozostałości różowego granitowego sarkofagu, gruzu i fragmentów wyposażenia pośmiertnego, znaleziono uszkodzoną mumię (49/J/94) 21-23-letniej kobiety. Archeologiczne uwarunkowania pozwalają sądzić iż jest to mumia właścicielki piramidy, jednak jej imienia nie znaleziono pośród ruin. Grobowiec ten można bez wątpliwości datować na czasy króla Niuserre. Królową w nim pochowaną była prawdopodobnie małżonka władcy lub jego brata, faraona Neferefre.

47

Piramida "Lepsius Nr 25"
Abusir
 

 
Obiekt, któremu ekspedycja Lepsiusa nadała numer 25, był podwójną mastabą należącą prawdopodobnie do dwóch księżniczek, przypuszczalnie córek faraona Niuserre oraz królowej pochowanej w grobowcu położonym nieco na północny-zachód (piramida Lepsius Nr 24). Jak dotąd nie udało się odnaleźć imion księżniczek pochowanych w tych mastabach. Prace wykopaliskowe na tym terenie od lat prowadzi czeska ekspedycja archeologiczna.
Wejścia do pomieszczeń podziemnych znajdowują się pośrodku północnej strony budowli, natomiast wejście do kaplicy - po jej wschodniej stronie. Zstępujące korytarze prowadzą do komór grobowych. Komora grobowca wschodniego miała długość około 4,50 m, a jej maksymalna szerokość, wraz z niszami, wynosiła 2,70 m. Podczas prac wykopaliskowych archeolodzy odnaleźli pozostałości sprzętu pogrzebowego - fragmenty urn kanopskich z wapienia, makiety z trawertynu i miedzi, wazon z bazaltu, model dłuta z miedzi i odłamki ceramiki (dzbany na piwo, talerze, misy)


      

48

"Bezgłowa Piramida" Menkauhora (?)
Północna Sakkara
nTri-swt-mn-kAw-Hr (?)

bok podstawy:   ok.65 x 68 m

Zupełnie zrujnowana piramida w Północnej Sakkarze, leżąca w najodleglejszym skrawku pustynnego płaskowyżu, na wschód od świątyni grobowej Teti, czasami przypisywana faraonowi Menkauhorowi. Miejscowa ludność nazwała ją "Bezgłową Piramidą". W gruzach z wykopu pod komorę grobową, Maspero znalazł fragmenty sarkofagu z różowego granitu oraz wieka z łupku. Philippe Lauer i Jean Leclant uznali, że budowniczym piramidy był faraon V dynastii Menkauhor, Maragioglio and Rinaldi reprezentują podobny pogląd. Innego zdania jest inny autorytet w dziedzinie badania piramid egipskich, Mark Lehner, przypisując ruiny tej budowli królowi Merikare (WAD-swt-mry-kA-ra) z X dynastii. W katalogu Lepsiusa piramida jest oznaczona numerem 29.

49

Piramida Menkauhora (?)
Dahszur
nTri-swt-ikAw (?)

 

Zdaniem Jocelyn Berlandini budowniczym tej piramidy, której ekspedycja Lepsiusa nadała numer 50, był król Menkauhor. Pozostałości piramidy znajdują się na północny-wschód od Czerwonej Piramidy faraona Snofru.

50

Piramida Dżedkare
Południowa Sakkara
nfr-Dd-kA-ra , nfr-issi

bok podstawy:   78.75 m
nachylenie:   52o
wysokość:   52.5 m
przedsionek:   4.02 x 3.1 m
komora grobowa:   7.84 x 3.1 x 9 m

długość rampy:   ok.220 m

 

Kompleks grobowy faraona Dżedkare Isesi została wzniesiony w Południowej Sakkarze przez naczelnika robót budowlanych Senedżemiba. W północnej stronie piramidy znajduje się wejście z kaplicą, gdzie obniżający się chodnik ze specjalną komorą i urządzeniem ze spadającymi kamieniami prowadzi do przedsionka i komory grobowej o dachu dwuspadowym z bloków wapiennych i dołączonego na wschodniej stronie niszowego pomieszczenia-przedsionka. Obie komory i bazaltowy sarkofag zostały mocno zniszczone, jednak odnaleziono resztki królewskiej mumii. Na wschód od piramidy znajduje się niegdyś bogato zdobiona świątynia grobowa, do której od północy i od południa przylegają cztery dziedzińce. Na północnym wschodzie leży zespół grobowy, który dotychczas był przypisywany, raczej błędnie, jednej z królowych. (wg T.Schneidera)   Więcej ...>>>
 

51

Piramida kultowa w kompleksie Dżedkare
Południowa Sakkara

bok podstawy:   ok.15.5 m
nachylenie:   65o
wysokość:   ok.16 m

 

Kultowa budowla przy południowo-wschodnim narożniku piramidy króla nie odbiegała od standardów obowiązujących w tamtych czasach. Jej konstrukcja to trzystopniowy rdzeń i pojedyncza komora podziemna, która zorientowana była wschód-zachód i leżała tuż pod poziomem piramidy.  Prowadził do niej zstępujący korytarz, który rozpoczynał się pośrodku północnego boku piramidy. Całość otoczona była niewielkim  murem.

52

Piramida "Nieznanej Królowej"
Południowa Sakkara

bok podstawy:   ok.41 m
nachylenie:   62o
wysokość:   ok.21 m

 

 Ten kompleks grobowy znajduje się na północny-wschód od kompleksu Dżedkare. Nie posiadał ani świątyni doliny, ani rampy do niej prowadzącej, a składał się wyłącznie z piramidy, świątyni grobowej i własnego muru otaczającego kompleks. Jego położenie a zwłaszcza strukturalne podobieństwo do kompleksu grobowego Dżedkare sugeruje że należał on do królewskiej małżonki. Jednak jej imienia nie udało się odnaleźć na fragmentach reliefów odkrytych w tej piramidzie. Królowa Meresanch IV, matka księcia Reemka, ma swój grobowiec w Sakkara (D5), na północ od piramidy schodkowej Dżesera... Czyżby w tej piramidzie pochowano inną małżonkę króla? Budowla posiadała pierwotnie trzystopniowy rdzeń. Obecnie ruiny piramidy zieją głębokim wykopem prowadzącym z północy.

Poniżej - plan kompleksu (wg Jánosiego)

53

Piramida kultowa przy piramidzie "Nieznanej Królowej"
Południowa Sakkara
 

bok podstawy:   ok.4 m
Mała kultowa piramidka stojąca przy południowo-wschodnim narożniku piramidy królowej.

54

Piramida Unisa
Sakkara
nfr-swt-wnis , st-swt-wnis

bok podstawy:   57.75 m
nachylenie:   56o
wysokość:   43 m
komora grobowa:   7.3 x 3.08 m
długość rampy:   750 m

 

Piramida Doskonałe są miejsca Unisa jest najmniejszą piramidą Starego Państwa. Jej wschodnia część leży ponad podziemnym grobem Hotepsechemui. Rdzeń piramidy, zbudowany z sześciu warstw, wykonano z nieobrobionych  bloków lokalnie wydobywanego wapienia ustawiając mniejsze bloki na większych, stopniowo aż do szczytu piramidy. Okładzinę wykonano, jak zazwyczaj, z polerowanego białego wapienia. W środku północnej ściany zaczyna się korytarz od długości 14,4 m prowadzący w dół do komory przechodniej, potem przebiegający poziomo na odcinku 14,1 m (z trzema zapadniami) i kończący się przedsionkiem (3,8 x 3,1 m), z którego można przejść kierując się na wschód do magazynu, a na zachód do komory grobowej o wymiarach 3,1 x 7,3 m z bazaltowym sarkofagiem, alabastrowym obłożeniem i dwuspadowym dachem ze stropem ozdobionym gwiazdami. Piramida Unisa jest pierwszą piramidą, której ściany są pokryte Tekstami Piramid, najstarszymi świętymi księgami w dziejach ludzkości.   Więcej ...>>>

55

Piramida kultowa w kompleksie Unisa
Sakkara


 
Niewielka, kultowa piramida stojąca przy południowo-wschodnim narożniku piramidy Unisa.

56

Piramida Teti
Sakkara
Dd-swt-tti

bok podstawy:   78.5 m
nachylenie:   53o 13'
wysokość:   52.5 m
mur otaczając:   105 x 127.57 m  
 

Rdzeń piramidy miał pięć poziomów, oraz część podziemną bardzo podobną do wykonanych w piramidach Dżedkare i Unisa. Wejście do części podziemnej znajdowało się w posadzce dziedzińca północnej kaplicy. Oba wyloty korytarza wykończono blokami z różowego granitu. Przedsionek i komora grobowa przylegające od zachodu mają sklepienie dwuspadowe, utworzone z trzech warstw ogromnych wapiennych bloków. Przy zachodniej ścianie komory grobowej stał sarkofag, splądrowany przed wiekami. Ściany komory grobowej i przedsionka są pokryte tekstami piramid a sufit imituje gwiaździste niebo, choć gwiazdy są zorientowane w kierunku wschodnim. Serdab, który umieszczono we wschodniej części przedsionka, podobnie jak w piramidzie Unisa, ma 3 głębokie nisze i nie jest dekorowany. Otwarty dziedziniec dookoła piramidy jest otoczony murem z wapiennych bloków. W pólnocno-zachodniej części dziedzińca odkryto kwadratowy szyb ok. 40 m głęboki. Charakterystyczną cechą świątyni grobowej połączonej pochyłą rampą od południowego-wschodu jest mały dziedziniec wzdłuż południowej części wschodniej fasady. Otwarty dziedziniec otaczało osiemnaście filarów z różowego granitu. Tytulaturę władcy można zobaczyć w głęboko kutym reliefie w bocznej części dziedzińca. Więcej ...>>>

57

Piramida kultowa w kompleksie Teti
Sakkara

bok podstawy:   15.7 m
nachylenie:   63o
wysokość:   15.7 m
 

Piramida kultowa otoczona własnym murem  stoi, zgodnie z zasadą budowania w tamtych czasach,  przy południowo-wschodnim narożniku piramidy króla,  W chodniku otaczającym dziedziniec były baseny ofiarne. Świątynia doliny nie została jeszcze odkryta.

58

Piramida Chuit
Sakkara
 

 

W podziemnej strukturze piramidy znajduje się komora grobowa usytuowana w osi pionowej budowli. Na wschód od komory grobowej istniało pomieszczenie magazynowe. Do podziemnych komór wiedzie zstępujący korytarz rozpoczynający się w posadzce dziedzińca, usytuowanego pośrodku północnego boku piramidy. Świątynia grobowa znajdowała się przy wschodniej ścianie budowli.

59

Piramida Iput I
Sakkara

bok podstawy:   ok.21 m
nachylenie:   63o
wysokość:   ok.21 m
aktualna wysokość:   7 m
 

Piramidę wzniesiono na bazie trzystopniowego rdzenia. Przed jej północną ścianą stoi mała kaplica, której lokalizacja różni się nieco od stosowanej, ponad wejściem do podziemnej części piramidy. Zamiast powszechnie przyjętego zstępującego korytarza, zastosowano pionowy szyb rozpoczynający się na poziomie drugiej warstwy rdzenia. Archeolodzy wysnuli stąd wniosek, że grobowiec ten został prawdopodobnie zaprojektowany jako mastaba i został przebudowany na piramidę gdy Pepi I został królem. W komorze grobowej znaleziono wapienny sarkofag, fragmenty cedrowej trumny i szczątki kobiety zmarłej w średnim wieku. Świątynia grobowa po wschodniej stronie piramidy posiada, w pewnym sensie, nietypową konstrukcję.

  

60

Piramida Pepi I
Sakkara
mn-nfr-ppi , mn-nfr-mry-ra

bok podstawy:   78.75 m
nachylenie:   53o 07' 48''
wysokość:   52.5 m
aktualna wysokość ruin:   12 m

 

Piramida zachowała się do naszych czasów w bardzo złym stanie na skutek kradzieży budulca kamiennego. Z wyposażenia grobowego zachowała się trumna, skrzynka na kanopy z trzema dzbanami lewy sandał z czerwonego drewna, kawałek płótna i mały krzemienny nóż. Teksty Piramid stanowią już trwały element wystroju grobowca, nie tylko na ścianach komory grobowej i przedsionka, lecz także prowadzącego do nich korytarza. Sześciostopniowy rdzeń piramidy zbudowano z małych bloków wapiennych związanych glinianą zaprawą. Okładzina z polerowanego białego wapienia zachowała się jedynie w najniższych partiach piramidy. Ponad wejściem do korytarza przy północnej ścianie piramidy stała niegdyś kaplica po której nie zachowały się żadne, nawet najmniejsze pozostałości. Korytarz wykonany z wapienia składa się z dwóch części, zstępującej i poziomej. Do wzmocnienia korytarza w kilku miejscach użyto różowego granitu. Z tego samego granitu wykonano zapory z trzech ruchomych  płyt,  zlokalizowanych mniej więcej pośrodku poziomej części korytarza. Przedsionek znajdował się w osi pionowej piramidy. Po jego wschodniej stronie znajdował się serdab z trzema niszami, a po zachodniej - komora grobowa. Strop przedsionka i komory grobowej wykonano techniką dwuspadową z ogromnych wapiennych monolitów. Strop składa się z trzech warstw takich bloków. Sarkofag stał przy zachodniej ścianie komory grobowej.    Więcej ...>>>

61

Piramida Behenu
Sakkara


 

Pozostałości piramidy odkryła w 2007 roku francuska ekspedycja kierowana przez  Philippe Collomberta. Komora grobowa znajdowała się w stanie daleko posuniętego zniszczenia z wyjątkiem dwóch wewnętrznych ścian na których znaleziono wykute teksty piramid. W komorze grobowej odkryto granitowy sarkofag ozdobiony tytułami królowej, jednak brak jakiejkolwiek informacji, czyją małżonką była. Jej mężem mógł być Pepi II lub, co bardziej prawdopodobne - Pepi I. Informacja o odkryciu komory grobowej i unikalnych na skalę światową tekstów piramid została opublikowana  w marcu 2010 roku.  Piramida satelitarna (fotografia poniżej) w kompleksie grobowym Behenu była posadowiona w pobliżu południowo-wschodniego narożnika głównej piramidy królowej.  Więcej ...>>>

62

Piramida królowej Nebuunet
Sakkara

 

bok podstawy:   20.96 m
wysokość:   ok.21 m
 

Kompleks grobowy królowej Nebuunet, w skład którego wchodziła piramida i mała świątynia grobowa, jest w znacznym stopniu zrujnowany. Piramidę zbudowano z wapienia. Wejście do korytarza wiodącego do komory grobowej, znajdowało się w posadzce dziedzińca kaplicy przed północnym bokiem piramidy. W ruinach kaplicy, zbudowanej z cegły mułowej znaleziono fragment ołtarza z wapienia. Korytarz składa się z części zstępującej i poziomej. Przed wejściem do komory grobowej zastosowano prostą zaporę z różowego granitu. Komorę grobową zorientowano wschód-zachód i zastosowano w niej płaskie sklepienie. Znaleziono niewielkie fragmenty sarkofagu z różowego granitu. W niewielkim pomieszczeniu serdabu na wschód od komory grobowej archeolodzy znaleźli drewniane fragmenty wyposażenia pośmiertnego.  Więcej ...>>>

63

Piramida królowej Inenek-Inti
Sakkara

 


 

Kompleks grobowy królowej Inenek-Inti położony jest na zachód od piramidy królowej Nebuunet. Miał on własny mur otaczający. Jedynie położenie komory grobowej względem osi pionowej piramidy różni się od rozwiązania w piramidzie Nebuunet. Piramidka kultowa (fotografia po prawej), posadowiona jest przy południowo-wschodnim narożniku grobowca królowej. Więcej ...>>>

    

64

Piramida Rehoriszefnachta
Sakkara


 
bok podstawy:   13.1 m

Piramida ta była grobem starożytnego egipskiego urzędnika Rehoriszefnachta. Budowla powstała prawdopodobnie pod koniec XI lub na początku XII dynastii. Jest to najstarsza egipska piramida zbudowana dla osoby, nie będącej członkiem rodziny królewskiej. Piramida została odkryta przez Audran Labrousse i Mission Archéologique Française de Saqqara w 2005 roku. Materiał budowlany był głównie wapiennym gruzem, którego pierwotnie użyto do budowy pobliskich obiektów. Pośród gruzu znaleziono starsze stoły ofiarne, stele, kaplice i nadproża. Od północy szyb prowadził do komory grobowej. Sufit składał się z płyt, umieszczonych na tej samej wysokości co podstawa piramidy. Dekoracja komory grobowej jest syntezą motywów z dynastii VI i przełomu XI/XII. Górne części zachodniej i południowej ściany zdobi fryz, przedstawiający pochówek Reheriszefnachta. Dolne części tych samych ścian i całej wschodniej ściany są pokryte hieroglifami. Zachodnia część napisu składa się z zaklęć 214-217 z Tekstów Piramid, natomiast część wschodnia zawiera zaklęcie 335 z Tekstów Sarkofagów.

65

"Zachodnia Piramida"
Sakkara

bok podstawy:   20.96 m
wysokość:   ok.21 m
 

Pierwotne wymiary tej piramidy, zwanej dawniej południowo-zachodnią, nie różnią się od piramidy Nebuunet, ale część podziemna różni się w stopniu zasadniczym. Serdab usytuowano nie w kierunku wschodnim, lecz południowym, w stosunku do komory grobowej, która leży w osi pionowej piramidy. Znaleziono dwa zwoje płótna, pozłacany drewniany sandał i przedmioty miedziane. W komorze grobowej odkryto fragmenty sarkofagu z różowego granitu. Świątynia grobowa budowana była w pośpiechu.  Więcej ...>>>

66

Piramida królowej Meritit
Sakkara


 
Piramida tej małżonki króla Pepi I znajduje się na południe od Zachodniej Piramidy Więcej ...>>>

67

Piramida księcia Horneczerierchet
Sakkara


 
Piramida położona jest na północ od Zachodniej Piramidy. Książę Horneczerierchet był synem Pepi I i jednej z jego żon, imieniem Mehaa, która, być może, również została pochowana w piramidzie. Więcej ...>>>

68

Piramida królowej Anchesenpepi II
Sakkara


 

Grobowiec królowej  Anchesenpepi II postawiono na południe od piramidy Anchesenpepi III, jej siostry. W komorze grobowej leży ogromny , zdobiony sarkofag z bazaltu. Jednak najbardziej ekscytującym odkryciem były teksty piramid pokrywające ściany komory grobowej.  Więcej ...>>>

69

Piramida królowej Anchesenpepi III
Sakkara


 
Piramida odkryta całkiem niedawno przy południowo-zachodnim narożniku królewskiego grobowca. Poważnie uszkodzona komora grobowa kryje sarkofag wykuty  w ogromnym bloku kamienia. Wieko sarkofagu wykonano z wielkiego, niestarannie wykończonego granitowego monolitu. Piramida kultowa (na zdjęciu) znajdowała się przy południowo-wschodnim narożniku piramidy królowej.     Więcej ...>>>

70

Piramida Nemtiemsafa I (Merenre I)
Sakkara
xai-nfr-mry.n-ra

bok podstawy:   78.75 m
wysokość:   52.5 m
nachylenie:   53o 07' 48''
 

Zespół piramidy Nemtiemsafa w Południowej Sakkarze, leżący na południowy-zachód od zespołu Pepi I, nie został ukończony a jego stan ucierpiał bardzo z powodu kradzieży kamienia. Położenie oraz zdobienie Tekstami Piramid wzorowane jest na piramidzie Pepi I. Po wschodniej stronie piramidy znajduje się świątynia grobowa, a po północnej - kaplica. W 1880 Maspero znalazł w komorze grobowej bazaltowy sarkofag a w nim mumię młodego mężczyzny z włosami spiętymi w dziecięcy lok. E.Smith, ekspert w dziedzinie badań  mumii egipskich, określił wiek mumii na czasy XVIII dynastii, natomiast kilku późniejszych egiptologów było zdania iż jest to jednak mumia Nemtiemsafa.    Więcej ...>>>

71

Piramida Pepi II
Sakkara
mn-anx-nfr-kA-ra , mn-anx-pipi

długość boku podstawy:   78.75 m
kąt nachylenia:   53o 07' 48"
wysokość:   52.5
przedsionek:   3.69 m x 3.15 m
komora grobowa:   7.9 x 3.15 m
długość komory w korytarzu:   16 m
długość korytarza:   23 m
długość rampy:   ok.400 m
 

Zespół grobowy Pepi II nawiązuje w swej konstrukcji i dekoracji do grobów Tetiego, Unisa i Sahure. Rdzeń piramidy zbudowano z małych bloków wapiennych związanych glinianą zaprawą. Jako okładzinę użyto białego wapienia. Dostępna przez wejście z kaplicy północnej struktura podziemna, składa się z obniżającego się korytarza o długości 16 m, przedsionka i komory z trumną oraz pomieszczenia magazynowego. W westybulu, w miejscu przejścia korytarza z zstępującego w poziomy, znaleziono wiele fragmentów alabastrowych i diorytowych naczyń, również złote ostrze małego noża. Tuż za westybulem zastosowano granitową zaporę z trzech masywnych ruchomych bloków. Serdab nie miał nisz i zajmował tylko jedną komorę. Gwiazdy połyskiwały z dwuspadowego sklepienia przedsionka i komory grobowej. Oprócz utrwalonych tam Tekstów Piramid znajduje się również granitowy sarkofag i pokrywa skrzyni kanopskiej, będące pozostałościami wyposażenia grobu. Na południe od świątyni ofiar znajduje się niewielka piramida kultowa. Rampa ok. 400 m długości łączy świątynię doliny z świątynią grobową.  Więcej ...>>>

72

Piramida kultowa Pepi II
Sakkara

bok podstawy:   15.75 m
nachylenie:   63o
 

Ta mała piramida kultowa znajdowała się przy południowo-wschodnim narożniku piramidy władcy i w swojej pierwotnej formie nie różniła się zasadniczo od wcześniejszych struktur tego typu dynastii V i VI-ej. Więcej ...>>>

73

Piramida królowej Neith
Sakkara

bok podstawy:   ok.23.5 m
nachylenie:   61o
wysokość:   ok.21.5 m
 

Ta najstarsza z trzech piramid królowych znajdowała się wewnątrz własnego kompleksu położonego na północny-zachód od piramidy króla. W jego skład wchodzi także mała piramida kultowa i świątynia grobowa. Całość otoczona murem. Rdzeń piramidy składał się z trzech warstw wykonanych z tego samego budulca i w ten sam sposób, jak piramida króla. Wejście umieszczono w posadzce dziedzińca przed środkową częścią północnego boku piramidy. Za zaporą z różowego granitu przy końcu zstępującego korytarza znajdowała się zapora blokująca wejście do komory grobowej, zlokalizowanej w pionowej osi piramidy. Jej płaskie sklepienie dekorowane było gwiazdami a ściany tekstami piramid. Po wschodniej stronie komory grobowej umieszczono niewielki serdab.

74

Piramida kultowa królowej Neith
Sakkara


 
Piramida stała przy południowo-wschodnim narożniku piramidy królowej. W przestrzeni pomiędzy piramidami Jequier dokonał niezwykle unikalnego odkrycia,  w płytkim wykopie leżało 16 modeli statków.
 
 
marzec 2013  marzec 2014   listopad 2015
       

75

Piramida królowej Iput II
Sakkara

nachylenie:   55o
 

Piramida jest doszczętnie zrujnowana. Sarkofag był przypuszczalnie wykonany z różowego granitu. W najbardziej na zachód położonej komorze magazynowej świątyni, Jequier odkrył granitowy sarkofag królowej Anchesenpepi IV. Na bazaltowej pokrywie sarkofagu znaleziono sensacyjną inskrypcję przypominającą słynny Kamień z Palermo, zawierającą fragment królewskich roczników z VI dynastii, z wieloma nowymi, interesującymi informacjami. Inskrypcję odczytano niedawno przy zastosowaniu najnowszych technik fotograficznych.

76

Piramida kultowa królowej Iput II
Sakkara


 
Piramida znajdowała się, jak zazwyczaj, przy południowo-wschodnim narożniku piramidy królowej.

77

Piramida królowej Uedżebten
Sakkara

bok podstawy:   ok.23.5 m
nachylenie:   63o 30'

 

 Kompleks grobowy trzeciej małżonki Pepi II leży przy południowo-wschodnim narożniku piramidy króla. W jego skład wchodzi piramida królowej, świątynia grobowa i piramida kultowa. Piramidę odkrył Jequier w stanie bardzo zrujnowanym, tak że struktura rdzenia  była ledwie dostrzegalna. Jequier był w stanie znaleźć zaledwie mały blok okładziny na którym opierał się piramidion. Ściany komory grobowej i , być może, korytarza pokryte były tekstami piramid. Po stronie zachodniej znajdowała się surowo dekorowana świątynia grobowa.

78

Piramida kultowa królowej Uedżebten
Sakkara


 
Piramida znajdowała się, jak zazwyczaj, przy południowo-wschodnim narożniku piramidy królowej.

Copyright © 2000-2023 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor