Powrót do strony głónej

             English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 

 

Deir el-Bahari ( Teby Zachodnie )

Skalna kotlina w Tebach Zachodnich, której nazwa w języku arabskim oznacza Klasztor Północny, położna pomiędzy el-Asasif a Dolinami Królów i Królowych. Na terenie Deir el-Bahari znajdują się świątynie budowane począwszy od okresu Średniego Państwa aż po Okres Ptolemejski. Najbardziej znane są trzy świątynie kultu pośmiertnego leżące głęboko u podnóża skalnego zbocza, świątynie Mentuhotepa II Nebhepetre, królowej Hatszepsut oraz, odkryta przez polską misję archeologiczną, świątynia Totmesa III. Z całej trójki, świątynia Hatszepsut zachowała się w najlepszym stanie. Położona na trzech tarasach z kolumnadami naśladuje styl architektoniczny znacznie wcześniejszej, sąsiedniej świątyni grobowej Mentuhotepa II.  Pracami projektowymi i wykonaniem kierował prawdopodobnie Senenmut, architekt królowej, pełniący także na dworze wiele innych funkcji. Jego drugi grób (pierwszy -  TT71, na nekropoli w el-Gurna) - DB353, znajduje się nieopodal. Prace nad rekonstrukcją tego arcydzieła staroegipskiej architektury, od wielu lat prowadzą polscy archeolodzy i konserwatorzy zabytków. Zapoczątkowane w 1960 roku przez Kazimierza Michałowskiego badania i kontynuowane w latach następnych prace konserwatorskie zaowocowały miedzy innymi udostępnieniem w 2002 roku części świątyni zwiedzającym.

 
 

   1 - dziedziniec kolumnowy z kaplicą
 2 - wejście do grobowca Mentuhotepa II
 3 - dziedziniec perystylowy
 4 - budowla w kształcie mastaby lub piramidy
 5 - rampa
 6 - kiosk Totmesa III
 7 - Bab el-Husajn - wejście do cenotafu króla
 8 - dziedziniec przedświątynny
 9 - aleja procesyjna Mentuhotepa II
 10 - aleja procesyjna Totmesa III
 11 - aleja procesyjna Hatszepsut
 12 - pierwszy dziedziniec
 13 - rampa
 14 - dolna kolumnada
 15 - górny dziedziniec
 16 - środkowa kolumnada
 17 - górna kolumnada
 18 - rampa
 19 - północna kolumnada
 20 - świątynia Anubisa
 21 - kaplica Anubisa
 22 - dziedziniec Re-Horachte
 23 - sanktuarium Amona
 24 - sanktuarium Totmesa I i Hatszepsut
 25 - świątynia Hathor
 26 - świątynia Totmesa III
 


 

Najważniejszymi grobami prywatnymi znajdującymi się na terenie Deir el-Bahari są: skalny grób Maketre, z okresu XII dynastii, zawierający wiele malowanych drewnianych modeli przedstawiających rzemieślników przy pracy, grób Senenmuta (TT353) na nekropoli  urzędników, oraz grób szybowy z okresu XI dynastii położony w południowej części doliny i będący skrytką (DB320) wspólnym grobem wielu mumii królewskich przeniesionych z Doliny Królów przez kapłanów Amona w okresie XXI dynastii. Poniżej pełna lista grobowców na nekropoli urzędników.

308 - Kemsit, Kapłan Hathor, czasy Mentuhotepa II Nebhepetre
310 - [nieznany],  Kanclerz Króla Górnego i Dolnego Egiptu, XI dynastia
311 - Cheti, Skarbnik Króla Dolnego Egiptu, czasy Mentuhotepa II Nebhepetre
312 - Nespakaiszesuti, Burmistrz i Wezyr, czasy Psametyka I
313 - Henenu, Wielki Sługa, czasy Mentuhotepa II
314 - Horhotep, Nosiciel Pieczęci Króla Górnego i Dolnego Egiptu, XI dynastia
315 - Ipi, Wezyr, Sędzia, czasy Mentuhotepa II
316 - Neferhotep, Naczelnik Łuczników, Średnie Państwo
319 - Neferu, Córka Króla Mentuhotepa II Sanchibtaui, XI dynastia

          relief z grobowca

320 - Inhapy, skrytka królewska
353 - Senenmut, Najwyższy Sługa, czasy Hatszepsut
358 -
Ahmes-Meritamun, Królewska Małżonka Amenhotepa II, Córka Totmesa III, XVIII dynastia

 

Copyright © 2000-2023 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor