”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
   
     Powrót do strony głónej

             English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 Szeich Abd el-Gurna ( Teby Zachodnie )

Główna nekropola dostojników państwowych i osób prywatnych leżąca pośrodku Teb Zachodnich (25o44'N, 32o36'E). Termin Qurna jest pochodną określenia el-Qurn (szczyt), odnoszącego się prawdopodobnie do masywu wysokiego na 482 metry npm., wznoszącego się ponad tebańską nekropolą. Qurna jest centralną częścią nekropoli Nowego Państwa. W jej skład wchodzi właściwe wzgórze oraz teren na wschód od niego, ograniczany od południowego zachodu nekropolą el-Chocha i świątynią grobową Ramzesa II (Ramesseum) od północy. W zboczu wzniesienia oraz na sąsiedniej równinie znajduje się ponad 150 dekorowanych grobowców, w większości datowanych na czasy XVIII dynastii, pozostałe pochodzą z okresu XIX i wczesnaj XX lub z epoki saickiej - XXVI dynastia. Najważniejsze grobowce na nekropoli to: TT100 - Rechmire, TT96 - Sennefer, TT52 - Nacht, TT69 - Menna, TT55 - Ramose, i inne.

 
 

21  - User, Pisarz, Sługa króla Totmesa I, czasy Totmesa I
22  - Meriamon lub Uah, Podczaszy Króla

           kołnierz-naszyjnik z grobu Uah

23  - Czai (To), Pisarz Królewski, Sekretarz Królewskiej Korespondencji, czasy Merenptaha
30  - Chonsumose, Pisarz Amona, Urzędnik Skarbu, czasy Ramzesa III
31  - Chons (Ta), Arcykapłan Króla Totmesa III, czasy Ramzesa II
38  - Dżeserkareseneb, Pisarz w Spichlerzach Amona, czasy Totmesa IV 

           malowidło z grobu TT38

41  - Amenemopet (Ipi), Sługa w Świątyni Amona, czasy Ramesses I - Sety I
42  - Amenmose, Dowódca Odziałów, Oczy Króla w Retenu (Syria), czasy Totmesa III - Amenhotepa II
43  - Neferrenepet, Nadzorca Kuchni i Magazynów Królewskich, czasy Totmesa III - Amenhotepa II
44  - Amenemheb, Kapłan-Wab Amona, XX dynastia
45  - Tutemheb, Sługa Arcykapłana Amona, Meri, czasy Amenhotepa II
46  - Ramose, Sługa Pałacowy Atona, Noszący Wachlarz po Prawicy Króla, Nadzorca Spichlerzy, czasy Amenhotepa III - Echnatona (?)
50  - Neferhotep, Boski Ojciec Aona-Re, czasy Horemheba
51  - Neferhebef (Userhet),
Arcykapłan Królewskiego Ka Totmesa I, czasy Ramzesa I - Seti I   
52  - Nacht, Astronom Amona, Pisarz w Spichlerzach, czasy Totmesa IV ?

         
   scena składania ofiar - Nacht i jego żona Taui   sceny polowania i połowu ryb

53  - Amenemhat, Wysłannik Amona , czasy Tuthmosis III
54  - Hui and Kenro, Rzeźbiarz w Świątyni Amona, czasy Totmesa IV - Amenhotepa III (?)
55  - Ramose, Wezyr Echnatona, Zarządca Miasta, czasy Amenhotepa III - Echnatona

   
    komora grobowa   relief z grobowca   relief z grobowca

56  - Userhet, Królewski Pisarz, Nadzorca Stad Amona, Herold Królewski, czasy Amenhotepa II

          malowidło z grobowca  

57  - Chaemhet (Mahu), Minister Rolnictwa, Królewski Pisarz, Nadzorca Spichlerzy, czasy Amenhotepa III

          relief z grobowca

58  - [nieznany] uzurpowany przez Amenemoneta i Amenhotepa, czasyAmenhotepa III
59  - Ken, Arcykapłan Mut, Pani Aszeru, czasy Totmesa III
60  - Antefeker, Zarządca Miasta i Wezyr, czasy Senusereta I

          malowidło z grobowca

61  - Amenuser (User), również grób TT131, Zarządca Miasta i Wezyr, czasy Totmesa III
62  - Amenemuaszet, Nadzorca, czasy Totmesa III (?)
63  - Sebekhotep, Burmistrz Fajum, czasy Totmesa IV
64  - Hekerneheh, Nauczyciel Królewskiego Syna, Amenhotepa, czasy Totmesa IV
65  - Imiseba lub Nebamon, Pisarz, Nadzorca Spichlerza, czasy Hatszepsut (?)  
66  - Hepu, Zarządca Miasta i Wezyr, czasy Totmesa IV
67  - Hepuseneb, Arcykapłan Amona, czasy Hatszepsut
68  - Espaneferhor lub Penrenchnum, Kapłan-Wab Amona z Karnaku i Mut z Aszeru, XX dynastia
69  - Menna, Pisarz Pól Faraona, czasy Totmesa IV lub Amenhotepa III

  wejście do grobu  fragment malowidła z grobu 

70  - Amenmose, Kapłan-Wab Amona z Karnaku i Mut z Aszeru, XX dynastia
71  - Senenmut (również grób TT353 w Deir el-Bahari), Przełożony Sług Amona, Naczelnik Prac Królewskich, czasy Hatszepsut

    malowidlo na suficie    fragment malowidła na suficie

72  - Re, Arcykapłan Amona w Świątyni Kultu Totmesa III, czasy Amenhotepa II
73  - Amenhotep, Naczelnik Prac nad Dwoma Wielkimi Obeliskami w Świątyni Amona, Weteran Króla, czasy Hatszepsut
74  - Czenenu, Generał, czasy Totmesa IV
75  - Amenhotep-Sise, Drugi Kapłan Amona, czasy Totmesa IV
76  - Czenene, Noszący Wachlarz po Prawicy Króla, czasy Totmesa IV
77  - Ptahemhet (czasy Totmesa IV) uzurpowany przez Roi (czasy Amenhotepa III), Naczelnik Prac w Posiadłościach Amona, Nosiciel Wachlarza Króla
78  - Horemheb, Pisarz Wojskowy, czasy Totmesa III - Amenhotepa III
79  - Mencheper (Mencheperreseneb), Naczelnik Spichlerza, Kapłan-Wab w Świątyni Grobowej Totmesa III, czasy Totmesa III - Amenhotepa II
80  - Dżehutinefer (również grób TT104), Naczelnik Skarbca, Królewski Pisarz, czasy Amenhotepa II
81  - Ineni, Architekt Totmesa I, Nadzorca Spichlerzy Amona, czasy Amenhotepa I - Totmesa III
82  - Amenemhat, Pisarz Amona, Steward of the Vizier, czasy Totmesa III
83  - Aamet (Ahmose), Zarządca Miasta i Wezyr, czasy Totmesa III

       

84  - Amunedjeh lub Mery, Pierwszy Herold Króla, Nadzorca Bramy, czasy Totmesa III
85  - Amenemheb (Mahu), Dowódca Wojskowy, czasy Totmesa III - Amenhotepa II
86  - Mencheperreseneb (również grób TT112), Arcykapłan Amona, czasy Tuthmosis III

      

87  - Minnacht, Nadzorca Spichlerzy w Dolnym i Górnym Egipcie, Koniuszy Królewski, Pisarz Królewski, czasy Totmesa III
88  - Pehsucher (Czenenu), Porucznik Króla, Nosiciel Wachlarza Faraona, czasy Totmesa III - Amenhotepa II
89  - Amenmose, Sługa w Południowym Mieście, czasy Totmesa III - Amenhotepa II
90  - Nebamon, Dowódca Odziałów Policji w Zachodnich Tebach, Noczący Wachlarz przy Świętej Barce, czasy Totmesa IV - Amenhotepa III
91  - Meri, Dowódca Odziałów, Dowódca Jeźdźców, czasy Totmesa IV - Amenhotepa III
92  - Suemnut, Podczaszy Króla, czasy Amenhotepa II
93  - Kenamon, Królewski Sługa, czasy Amenhotepa II
94  - Ami (Ramose), Pierwszy Herold Króla, Nosiciel Wachlarza po Prawicy Króla, czasy Amenhotepa II (?)
95  - Meri, Arcykapłan Amona, czasy Amenhotepa II
96  - Sennefer, Burmistrz Teb, Kanclerz, Nadzorca Spichlerzy Amona, Naczelnik Pól Amonan, Arcykapłan Amona,  czasy Amenhotepa II

   malowidło z grobowca 
 

97  - Amenemhat, Arcykapłan Amona, czasy Amenhotepa II (?)
98  - Kaemheribsen, Trzeci Prorok Amona, czasy Totmesa III - Amenhotepa II (?)
99  - Sennefer, Skarbnik, Nadzorca Noszących Pieczęć, czasy Totmesa III
100 - Rechmire, Wezyr, czasy Totmesa III

         

101 - Czanuro, Podczaszy Króla, czasy Amenhotepa II
102 - Imhotep, Królewski Pisarz, czasy Amenhotepa III
 
103 - Dagi, Zarządca Miasta i Wezyr, późna XI dynastia
104 - Dżehutinefer (również grób TT80), Naczelnik Skarbca, czasy Amenhotepa II
105 - Chaemopet, Kapłan Amona, XIX dynastia
106 - Paser, Zarządca Miasta i Wezyr , czasy Seti I - Ramzes II
107 - Nefersecheru, Królewski Pisarz, czasy Amenhotepa II
108 - Nebseni, Arcykapłan Onurisa, czasy Tuthmosis IV
109 - Min, Burmistrz Czeny (Tanis), Nadzorca Proroków Onurisa, Nauczyciel Amenhotepa II, czasy Totmesa III
110 - Dżehuti, Podczaszy Króla, Królewski Herold, czasy Hatszepsut - Totmesa III
111 - Amenuahsu, Pisarz Amona, czasy Ramzes II
112 - Aszefitemuaset lub Mencheperreseneb (również grób TT86) Arcykapłan Amona, czasy Totmesa III
113 - Kinebu, Kapłan w Świątyni Króla Totmesa IV, czasy Ramzesa VIII
114 - [nieznany], Naczelnik Złotników Amona, XX dynastia
115 - [nieznany], XX dynastia  
116 - [nieznany], czasy Totmesa IV - Amenhotepa III(?)  
117 - uzurpowany przez Dżemutefancha, w czasach XX-XXI dynastii
118 - Amenmose, Noszący Wachlarz po Prawicy Króla, czasy Amenhotepa III (?)  
119 - [nieznany], czasy Hatszepsut - Totmesa III  
120 - Aanen, Brat Królowej Teje, Drugi Prorok Amona,  czasy Amenhotepa III
121 - Ahmose, Pierwszy Kapłan Amona, czasy Totmesa III
122 - Amenemhat lub Amenhotep, Nadzorca Produktów Rolnych Amona, czasy Totmesa III
123 - Amenemhat, Pisarz, Nadzorca Spichlerzy, czasy Totmesa III
124 - Rai, Naczelnik Magazynów Króla, Sługa Boga Totmesa I,  czasy Totmesa I
125 - Duauneheh, Pierwszy Herold i Nadzorca Amona,  czasy Hatszepsut
126 - Hormose, Dowódca Odziałów Amona,  czasy Hatszepsut
127 - Senemiah, Pisarz Królewski, Nadzorca Wszystkiego Ziarna, czacy Totmesa III (?)
128 - Pathenfi, Royal scribe, Overseer of All that Grows, czasy Totmesa III (?)
129 - [nieznany], czasy Totmesa III (?)
130 - Maj, Naczelnik Portu w Tebach, czasy Totmesa III (?)
131 - Amenuser (User), Wezyr, czasy Totmesa III
132 - Ramose, Królewski Pisarz, Naczelnik Skarbu, czasy Taharki
133 - Neferrenepet, Naczelnik Tkaczy Ramesseum , czasy Ramzesa II
134 - Czaueneni (Any), Kapłan Króla Amenhotepa, XIX - XX dynastia
135 - Bakenamon, Kapłan-Wab Amona, XIX - XX dynastia  
136 - [nieznany], Pisarz Królewski, XIX dynastia  
137 - Mose, Naczelnik Prac Króla przy Wszystkich Budowlach Amona, czasy Rameses II
138 - Nedżemger, Nadzorca Ogrodów Ramesseum, czasy Ramzesa II
139 - Pairi, Kapłan-Wab Amona, Nadzorca Rolników Amona, czasy Amenhotepa III
170 - Nebmehit, Pisarz Wojskowy w Ramesseum, czasy Ramzesa II  
171 - [nieznany], XVIII dynastia  
224 - Ahmose (Humai), Nadzorca Posiadłości Boskiej Małżonki, Nadzorca Podwójnego Spichlerza Boskiej Małżonki Ahmes-Nefertari czasy Totmesa III - Hatszepsut
225 - [nieznany], Pierwszy prorok Hathor, czasy Totmesa III
226 - [nieznany], Pisarz Królewski, Nadzorca Opiekunek Królewskich, czasy Amenhotepa III
227 - [nieznany], czasy Amenhotepa III
228 - Amenmose, Pisarz w Skarbcu Amona, czasy Amenhotepa III
229 - [nieznany], XVIII dynastia  
230 - Men, Pisarz Wojskowy, XVIII dynastia 
249 - Neferrenepet, Dostawca w Świątyni Amenhotepa III, czasy Amenhotepa III 
251 - Amenmose, Pisarz Królewski, Nadzorca Stad Amona, Nadzorca Magazynów Amona, czasy Totmesa III
252 - Senimen, Sługa, Opiekun Boskiej Małżonki Amona, czasy Hatszepsut
259 - Hori, Kapłan-Wab, Pisarz we Wszystkich Budowach Amona, prawdopodobnie XX dynastia
263 - Piai, Pisarz w Spichlerzach Amona, Pisarz w Ramesseum, czasy Ramzesa II.
269 - [nieznany], XX dynastia
280 - Antef lub Meketre, Kanclerz, czasy Mentuhotepa Sanchkare

model z grobu Meketre model z grobu Meketre przedstawiający spis bydła

309 - [nieznany], XX dynastia
317 - Dżehutinefer, Pisarz w Spichlerzu Boskich Ofiar Amona, czasy Totmesa III (?)
318 - Amenmose, Robotnik na Necropoli Amona, czasy Totmesa III - Hatszepsut (?)
324 - Hatiai, Arcykapłan Sobka, Pisarz w Świątyni Montu, czasy Ramzesa II
331 - Penne (Sunero), Arcykapłan Montu, czasy Ramzesa II
341 - Nachtamon, Kapłan w Ramesseum, Nadzorca Ołtarza w Ramesseum, czasy Ramzesa II
342 - Dżehutimes, Następca Tronu, Herold Królewski, czasy Totmesa III
343 - Benia (Pahekmen), Naczelnik Prac, possibly czasy Totmesa III
345 - Amenhotep, Najstarszy Syn Króla, Kapłan-Wab, wczesana XVIII dynastia, prawdopodobnie czasy Totmesa III.
346 - Amenhotep lub Penra, Przełożony Kobiet w Wewnętrznym Pałacu Boskiej Czcicielki Amona, Tentipet, czasy Ramzesa IV
347 - Hori, Pisarz, XX dynastia
348 - Nedżemger, Przełożony Ogrodów w Ramesseum, Nadzorca Kobiet w Pałacu, czasy Ramzesa IV
349 - Czai, Nadzorca Królewskiego Drobiu, czasy Hatszepsut - Totmesa III
350 - ...y, Pisarz, czasy Totmesa IV
351 - Abau, Pisarz, czasy Totmesa IV
367 - Paser, Naczelnik Łuczników Króla,  czasy Amenhotepa II
368 - Amenhotep (Hui), Naczelnik Rzeźbiarzy Amona w Tebach, XVIII-XIX dynastia
384 - Nebmehyt, Kapłan Amona w Ramesseum, XIX dynastia
385 - Hunefer, Burmistrz Teb, Nadzorca Spichlerza Amona, XIX dynastia
391 - Karabasaken, Prorok Chonsuemuaset-Neferhotep, Czwarty Prorok Amona, Burmistrz Miasta, XXV dynastia
397 - Nacht, Kapłan-Wab Amonan, Naczelnik Magazynów Amona, XVIII dynastia
398 - Kamose, Opiekun, XVIII dynastia
399 - [unknown], XX dynastia
400 - [unknown], czasy Amenhotepa II - Totmesa IV
403 - Merimaat, Pisarz Świątynny, XIX-XX dynastia

 

Copyright © 2000-2023 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor