Powrót do strony głónej

             English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 
el-Asasif ( Teby Zachodnie )

El-Asasif to niewielka dolina w Tebach Zachodnich leżąca pomiędzy Deir el-Bahari i Dra Abu el-Naga.  W skład nekropoli wchodzą dziesiątki grobów osób prywatnych i dostojników,  pochodzące głównie z okresu Średniego i Nowego Państwa, również Epoki Późnej. Do najbardziej znanych należą groby Montuemhata (TT34), kapłana Amona w czasach Taharki, Anchhora (TT414), oraz grób Pabasy (TT279) , szambelana Boskiej Czcicielki Amona Nitokris.


Południowe Asasif


25  - Amenemheb, Acykapłan Chonsu, czasy Ramzesa II
26  - Chnumemheb, Nadzorca Skarbu w Ramesseum, czasy Ramzesa II
27  - Sheszonk, High Steward of the Divine Adoratrix Anknesneferibre, czasy Apriesa i Amazisa
28  - Hori, Urzędnik Świątyni Amona, XX dynastia 
29  - Pairi (Amenemopet), Zarządca Miasta, Wezyr, czasy Amenhotepa II

32  - Totmes, Wysoki Sługa Amona, Nadzorca Spichlerzy Górnego i Dolnego Egiptu, czasy Ramzesa II
33  - Pediamenopet, Przełożony Kapłanów, Epoka Późna
34  - Montuemhat,
Czwart Prorok Amona, Burmistrz Teb, Zarządca Górnego Egiptu, czasy Taharki i Psametyka I

          tomb of Montuemhat - entrance

35  - Bakenchonsu, Arcykapłan Amona, czasy Ramzesa II
36  - Ibi, Przełożony Sług Boskiej Czcicielki Amiona, czasy Psametyka I
37  - Harwa, Przełożony Sług Boskiej Małżonki Amona, Amenardis I, XXV dynastia
47  - Userhet, Nadzorca Prywatnych Pokoi Króla, czasy Amenhotepa III
189 - Nachtdżehuti, Przełożony Rzemieślników w Posiadłościach Amona, czasy Ramzesa II
190 - Nesibanebdżed, Boski Ojciec, Naczelny Prorok  Króla, Epoka Późna
191 - Uehebrenebpehti, Szambelan Boskiej Czcicielki Amona, czasy Psametyka I
192 - Charuef (Sena, Naai),
Nadzorca Posiadłości Wielkiej Małżonki Króla, Teje, czasy Amenhotepa III i Echnatona

          relief z grobowca Charuefa

193 - Ptahemheb, Urzędnik Pieczęci w Skarbcu Posiadłości Amona, XIX-XX dynastia
194 - Tutemheb, Pisarz w Świątyni Amona, czasy Ramzesa II
195 - Bakenamon, Pisarz w Skarbcu w Posiadłościach Amona, XX dynastia
196 - Padihorresenet, Przełożony Sług Amona, Epoka Późna
197 - Padineith,
Przełożony Sług Boskiej Małżonki Amona, Ankhnesneferibre, czasy Psametyka II
223 - Karachamon, Pierwszy Prorok Amona, czasy Szabaki-Szabataki, XXV dynastia

          grób Karachamona     pies w scenie ofiarowania na wschodniej ścianie pierwszej sali kolumnowej     scena procesji bóstw

240 - Meru, Naczelnik Noszących Pieczęć, czasy Mentuhotepa II Nebhepetre
242 - Uehebre, Szambelan Boskiej Małżonki Amona, Ankhnesneferibra, Epoka Późna
243 - Pemu (Pahi), Burmistrz Teb, Epoka Późna
244 - Pacharu, Nadzorca Rzemieślników w Posiadłościach Amona, XX dynastia
279 - Pabasa,
Wielki Szambelan Boskiej Małżonki Amona, Nitokris

          sala kolumnowa i szyb grobowy

297 - Amenemopet (Dżehutinefer, Thonefer), Pisarz w Spichlerzach Amona, Nadzorca Zbiorów,  XVIII dynastia  
364 - Amenemheb, Pisarz, XIX-XX dynastia
366 - Dżar, Gwardzista Królewski w Wewnętrznym Pałacu, time of Mentuhotep-Nebhepetre
386 - Antef, Kanclerz Króla Dolnego i Górnego Egiptu, Nadzorca Rzołnierzy, Średnie Państwo 
387 - Meriptah, Królewski Pisarz, czasy Ramzesa II
388 - [nieznany], Epoka Późna
389 - Basa, Kapłan, Szambelan, Burmistrz Teb, Epoka Późna
390 - Irterau,
Kobieta-Pisarz Boskiej Czcicielki Amona, Nitokris, czasy Psametyka I
391 - Karabasken, Burmistrz Teb, Czwarty Prorok Amona, czasy Szabaki i Szabataki, XXV dynastia

          grób Karabaskena     wejście do sali kolumnowej

404 - Achamenerau, Przełożony Sług Boskiej Czcicielki Amona, Amenardis I, czasy Amenardis I i Shepenuepet II
406 - Piai, Pisarz Ołtarza Władcy Obu Krajów, XX dynastia
407 - Bentenduaneczer, Szambelan Boskiej Czcicielki Amona, Epoka Późna
408 - Bakenamon, Naczelnik Robotników w Posiadłościach Amona, XX dynastia
409 - Samut (Kiki), Księgowy Stad w Posiadłościach Amona, czasy Ramzesa II
410 - Mutirdais, Naczelnik Kapłanek, Epoka Późna
411 - Psamtiek, Epoka Późna
412 - Kenamon, Królewski Pisarz, czasy Hatszepsut i Totmesa III
413 - Unasanch, Naczelnik Górnego Egiptu, NaczelnikPodwójnego Spichlerza, Nomarcha , późne Stare Państwo
414 - Anchhor, Burmistrz Memfis
, Oxyrhynchos i Oazy Bagarija, Wysoki Sługa Boskich Kapłanek, czasy Nitokris

          dziedziniec grobowca

415 - Amenhotep,
Naczelnik Robotników Amona, czasy Ramzesa III

 

Copyright © 2000-2023 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor