Powrót do strony głónej

         Version francaise  English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 

Tablica z Sakkara  (Lista Królewska z Sakkara)

Datowana na czasy Ramzesa II tablica pochodząca z  grobu Tunery, dostojnika noszącego tytuły  Nadzorcy Wszystkich Prac Pomników Królewskich oraz Królewskiego Pisarza. Tablica znaleziona w roku 1861 przedstawiała pierwotnie 58 kartuszy (obecnie 47), poczynając od króla Adżiba z I dynastii a kończąc na Ramzesie II (XIX dyn). I i II Okres Przejściowy są pominięte. Zabytek znajduje się obecnie w Muzeum Kairskim.

w dolnym rzędzie

w górnym rzędzie

1 mr-bA-pn Merbapen Andżib 30

mn-kA-Hr

Menkauhor Menkauhor
2 qbHw Kebehu Kaa 31

mAa-kA-ra

Maatkare Dżedkare Isesi
3 bA.w-nTr Biuneczer Hotepsechemui 32

wnis

Unas Unis
4 kAkA.w Kakau Reneb 33

tti

Teti Teti
5 bA-nTrw Bau-neczeru Nineczer 34

ppy

Pepi Pepi I
6 wAD-ns Uadżnas Uneg 35

mri.n-ra

Merenre Nemtiemsaf I
7 snD Senedż Senedż 36

nfr-kA-ra

Neferkare Pepi II
8 nfr-kA-ra Neferkare Neferkare (Aaka) 37

kA-sbk-ra

Sobekkare Sobekneferure
9 nfr-kA-skr Neferkasokar Neferkasokar 38

ni-mAa-xrw-ra

Nimaatcherure Amenenemhat IV
10 Hw-D-fA "Hudżefa" "Hudżefa" (a) 39

ni-mAat-ra

Nimaatre Amenemhat III
11 bby Bebi Chasechemui (Chasechem) 40

xai-kA-ra

Chakhaure Senuseret III
12 Dsr Dżoser Dżeser 41

xai-xpr-ra

Chacheperre Senuseret II
13 Dsr-tti Dżoser-Teti Sechemchet 42

nbw-kAw-ra

Nubkaure Amenemhat II
14 nb-kA-ra Nebkare Chaba 43

xpr-kA-ra

Cheperkare Senuseret I
15 Hwni Huni Huni 44

sHtp-ib-ra

Sehetepibre Amenemhat I
16 (snfrw) Snofru Snofru 45

sanx-kA-ra

Sanchkare Mentuhotep III
17 xwfw Chufu Chufu 46

nb-HApt-ra

Nebhepetre Mentuhotep II
18 ra-Dd=f Dżedefre Dżedefre 47

nb-pHti-ra

Nebpehtire Ahmose I
19 xaw=f-ra Chafre Chafre 48

Dsr-kA-ra

Dżeserkare Amenhotep I
20 (mn kA.w ra) (Menkaure) (Menkaure) 49

(aA-xpr-kA-ra)

(Aacheperkare) (Totmes I)
21   (uszkodzony)   50

(aA-xpr-n-ra)

(Aacheperenre) (Totmes II)
22   (uszkodzony)   51

(mn-xpr-kA-ra)

(Mencheperre) (Totmes III)
23   (uszkodzony)   52

(aA-xprw-ra)

(Aacheperure) (Amenhotep II)
24   (uszkodzony)   53

(mn-xprw-ra)

(Mencheperure) (Totmes IV)
25 wsr-kA.f Userkaf Userkaf 54

(nb-mAat-ra)

(Nebmaatre) (Amenhotep III)
26 sAHw-ra Sahure Sahure 55

(Dsr-xprw)

(Dżeserkheperu) (Horemheb)
27 nfr ir kA ra Neferirkare Neferirkare I Kakai 56

(mn-pHti-ra)

(Menpehtire) (Ramzes I)
28 Spss-kA-ra Szepseskare Szepseskare 57

(mn-mAat-ra)

(Menmaatre) (Seti I)
29 xai-nfr-ra Chaneferre Neferefre 58

(wsr-mAat-ra)

(Usermaatre) (Ramzes II)

Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor