Powrót do strony głónej

             English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 

Lista Królewska z Karnaku

Lista Królewska z Karnaku znajdowała się w południowo-zachodnim narożniku Ach-Menu Hall. Powstała w okresie panowania Totmesa III (XVIII dyn) i zawiera listę 61 faraonów, poczynając od Snofru (IV dyn). Tylko 39 imion jest czytelnych a jeden kartusz pozostał pusty. Lista ta jest niezwykle cenna dla egiptologii ponieważ zawiera imiona władców z I i II Okresu Przejściowego, pomijanego w większości innyna w 1825. W 1843 podróżnik francuski Emile Prisse zdemontował i zabrał bloki zawierające listę królewską. W tym samym czasie niemiecka ekspedycja dowodzona przez Karla Richarda Lepsiusa kieruje się w górę Nilu, jednak Prisse szybko demontuje obiekt i wysyła go do Francji. Dziś poważnie uszkodzony znajduje się w Muzeum Luwru.

Strona Lewa

Strona Prawa

w górnym rzędzie:
1 Neferkare ??? 32 Chakaure

Senweseret III (12)

2 Snofru Snofru (4) 33 Chaineferre Sebekhotep IV (13)
3 Sahure Sahure (5) 34 Chasechemre Neferhotep I (13)
4 Ini Niuserre Ini (5) 35 (zniszczony) (zniszczony)
5 Isesi Dżedkare Isesi (5) 36 Sechemre Chuitaui Sebekhotep II (13)
6 (zniszczony) (zniszczony) 37 Sankhibre Amenemhat VI (13)
7 (zniszczony) (zniszczony) 38 Suadżenre Nibirau I (17)
8 Sechemre Smentaui Dżehuti (17) 39 ...kau(re) ???
w drugim rzędzie:
9 (zniszczony) zniszczony 40 (zniszczony) (zniszczony)
10 Antef ??? 41 Mersechemre Neferhotep II (13)
11 An... ??? 42 Merikaure Sebekhotep VII (13)
12 Men... ??? 43 Sewesertaui Sebekhotep VIII (13)
13 Antef ??? 44 ...re ?
14 Teti Teti (6) 45 Seneferibre Senweseret IV (13)
15 Pepi Pepi I (6) 46 Chaihotepre Sebekhotep V (13)
16 Merenre Nemtiemsaf I (6) 47 Chianchre Sebekhotep I (13)
w trzecim rzędzie:
17 Sehetepibre Amenemhat I (12) 48 Uahkaure ???
18 Nebkaure Amenemhat II (12) 49 Suahenre Senebmiu (13)
19 (zniszczony) (zniszczony) 50 Merihotepre Sebekhotep VI (13)
20 (zniszczony) (zniszczony) 51 Chutauire Ugaf (13)
21 Maatcherure Amenemhat IV (12) 52 (zniszczony) (zniszczony)
22 Sebekneferure Sebeknofrurere (12) 53 (zniszczony) (zniszczony)
23 Antef ??? 54 Sechemre Uahchau Rahotep (17)
w dolnym rzędzie:
24 Cheperkare Senweseret I (12) 55 ...re ???
25 Sekenenre Sekenenre Tao II (17) 56 Senefer...re ???
26 Snachtenre Snachtenre Tao I (17) 57 Sewadż...re ???
27 Seueserenre (17) Beb-Anch (?) 58 Sechem...re ???
28 Nebucheperre Antef V (17) 59 (zniszczony) (zniszczony)
29 Nebhepetre Mentuhotep II (11) 60 (zniszczony) (zniszczony)
30 Seneferkare Mentuhotep III (11) 61 (zniszczony) (zniszczony)
31 (zniszczony) (zniszczony)      

Copyright © 2000-2023 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor