Powrót do strony głónej

             English version of website

 
 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 Piramida Chafre w Giza

  wr-n-xai=f-ra Największa jest piramida Chafre

 

Chafre zbudował swą piramidę na płaskowyżu w Giza, na południowy zachód od piramidy swego ojca. Piramida ma długość boków 215 m, choć pierwotnie planowano prawdopodobnie boki o 30 m dłuższe. Pierwotna wysokość to 143,5 m, a kąt nachylenia ścian 53° 10'. System pomieszczeń, w porównaniu z piramidą Chufu, jest jednak znacznie uproszczony. Górny korytarz rozpoczyna się wejściem (zwanym drugim lub wyższym), wyłożonym blokami różowego granitu, na wysokości 11,5 m po stronie północnej i prowadzi w dół do skalnego rdzenia. W miejscu gdzie rozpoczyna się poziomy korytarz umieszczono zaporę z różowego granitu. Potem poziomo, na długości 56 m, do komory grobowej mierzącej 5 x 14,2 m i wysokiej  6,8 m i usytuowanej w osi pionowej piramidy. W komorze grobowej, całkowicie (z wyjątkiem dwuspadowego sklepienia sklepienia) wykutej w skale, wyłożonej kamieniem, znajduje się sarkofag z wiekiem wykonany z granitu. Dolny korytarz wiedzie od północnej strony z poziomu ziemi (wejście zwane pierwszym lub niższym) w dół przez 34,2 m , potem poziomo dalsze 15,8 m, następnie zaś w górę 22,4 m , gdzie łączy się z korytarzem górnym. Od poziomego korytarza odchodzi chodnik długości  6,7 m prowadzący do komory dolnej skalnej (3,1 x 10,4 m, wysokość: 2,6 m), z dwuspadowym sklepieniem, w której prawdopodobnie składowano część wyposażenia grobowego. Dwa systemy chodników odzwierciedlają dwie różne fazy budowy piramidy. Na zachód od muru okalającego piramidę leżą magazyny i baraki robotników. Piramida pokryta była w dolnych partiach granitem asuańskim, reszta zaś to wapień z Tura. Po jej południowej stronie leży piramida kultowa, na wschodzie świątynia grobowa (świątynia wstępna i przedsionek, dziedziniec do uprawiania kultu z obejściem, świątynia właściwa w której składano ofiary zmarłemu z pięcioma kaplicami na posągi), obok niej pięć szybów na barki. Z dolnej świątyni Chafre (najlepiej zachowanej świątyni Egiptu z czasów Starego Państwa) prowadzi rampa o długości 500 m, niegdyś zadaszona i ozdobiona płaskorzeźbami. Przez dwie bramy, przy których w starożytności stały sfinksy, przez portyki i chodnik łączący dochodzi się do sali kolumnowej z 16 granitowymi filarami, gdzie dawniej ustawione były 23 posągi króla. Stąd pochodzi słynny posąg Chafre z sokołem (obecnie w Muzeum Kairskim)
Wejścia do piramidy próżno poszukiwał w 1817 roku Giovanni Caviglia. Rok później znalazł je siłacz z Padwy Giovanni Belzoni. Odkrył on tzw. górne wejście, spenetrował także część podziemną piramidy. Starsze z dwóch wejść jest zlokalizowane na powierzchni ok. 30 m na północ od piramidy.

 

 

Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor