Powrót do strony głónej

             English version of website

 
 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 

Kompleks grobowy Pepi I w Sakkara

mn-nfr-ppy (Wspaniałość Pepi jest wieczna)


 

 A - komora grobowa
B - przedsionek
C - trzy kamienne zapory
D - kaplica wejściowa
E - trzy magazyny
F - piramidka kultowa
G - komora w korytarzu
 

długość boku podstawy:   78,75 m
kąt nachylenia:   53o 07' 48"
wysokość:   52.5 m
obecna wysokość ruiny:   12 m

Piramida zachowała się do naszych czasów w bardzo złym stanie na skutek kradzieży budulca kamiennego. Z wyposażenia grobowego zachowała się trumna, skrzynka na kanopy z trzema dzbanami lewy sandał z czerwonego drewna, kawałek płótna i mały krzemienny nóż. Teksty Piramid stanowią już trwały element wystroju grobowca, nie tylko na ścianach komory grobowej i przedsionka, lecz także prowadzącego do nich korytarza. Sześciostopniowy rdzeń piramidy zbudowano z małych bloków wapiennych związanych glinianą zaprawą. Okładzina z polerowanego białego wapienia zachowała się jedynie w najniższych partiach piramidy. Ponad wejściem do korytarza przy północnej ścianie piramidy stała niegdyś kaplica po której nie zachowały się żadne, nawet najmniejsze pozostałości. Korytarz wykonany z wapienia składa się z dwóch części, zstępującej i poziomej. Do wzmocnienia korytarza w kilku miejscach użyto różowego granitu. Z tego samego granitu wykonano zapory z trzech ruchomych  płyt,  zlokalizowanych mniej więcej pośrodku poziomej części korytarza. Przedsionek znajdował się w osi pionowej piramidy. Po jego wschodniej stronie znajdował się serdab z trzema niszami, a po zachodniej - komora grobowa. Strop przedsionka i komory grobowej wykonano techniką dwuspadową z ogromnych wapiennych monolitów. Strop składa się z trzech warstw takich bloków. Sarkofag stał przy zachodniej ścianie komory grobowej. Zachowały się jedynie fragmenty okładziny i piramidion małej kultowej piramidki.
Nazwa piramidy Mennefer-Pepi stała się potem obowiązującą dla miasta powstałego wokół świątyni Ptaha; z niej utworzona została grecka forma nazwy miasta Memfis.  
Francuska ekspedycja archeologiczna poszukująca piramidy królowej na południowych krańcach kompleksu grobowego Pepi I, odkryła aż siedem małych piramid i, być może, w najbliższym czasie  odkryje kolejne obiekty.
 

Piramida kultowa w kompleksie grobowym Pepi I. Zachowały się jedynie fragmenty okładziny i piramidion tej małej kultowej budowli. Reszta, została rozkradziona jako budulec .

Kompleks grobowy Pepi II w Sakkara

mn-anx-nfr-kA-ra (Wieczne jest życie Neferkare)

 


 

 

A - komora grobowa
B - przedsionek
C - pasaż wiodący w górę
D - kaplica wejściowa
E - pasaż poziomy
F - trzy kamienne zapory
G - komora w korytarzu


długość boku podstawy:   78.75 m
kąt nachylenia:   53o 07' 48"
wysokość:   52.5
przedsionek:   3.69 m x 3.15 m
komora grobowa:   7.9 x 3.15 m
długość komory w korytarzu:   16 m
długość korytarza:   23 m
długość rampy:   ok.400 m

 

Zespół grobowy Pepi II nawiązuje w swej konstrukcji i dekoracji do grobów Tetiego, Unisa i Sahure. Rdzeń piramidy zbudowano z małych bloków wapiennych związanych glinianą zaprawą. Jako okładzinę użyto białego wapienia. Dostępna przez wejście z kaplicy północnej struktura podziemna, składa się z obniżającego się korytarza o długości 16 m, przedsionka i komory z trumną oraz pomieszczenia magazynowego. W westybulu, w miejscu przejścia korytarza z zstępującego w poziomy, znaleziono wiele fragmentów alabastrowych i diorytowych naczyń, również złote ostrze małego noża. Tuż za westybulem zastosowano granitową zaporę z trzech masywnych ruchomych bloków. Serdab nie miał nisz i zajmował tylko jedną komorę. Gwiazdy połyskiwały z dwuspadowego sklepienia przedsionka i komory grobowej. Oprócz utrwalonych tam Tekstów Piramid znajduje się również granitowy sarkofag i pokrywa skrzyni kanopskiej, będące pozostałościami wyposażenia grobu. Na południe od świątyni ofiar znajduje się niewielka piramida kultowa (F), która w swojej pierwotnej formie nie różniła się zasadniczo od wcześniejszych struktur tego typu dynastii V i VI-ej.. Rampa (J) ok. 400 m długości łączy świątynię doliny (K) z świątynią grobową.
 

 

A - piramida Iput II
B - piramida Neith
C - piramida Uedżebten
D - sanktuarium
E - pięć nisz na posągi
F - piramidka kultowa
G - odkryty dziedziniec
H - aleja
I - rampa
J - rampa przy świątyni doliny
K - świątynia doliny
L - rampy

fragment pozostałości kompleksu
wsch. ściana i pn-wsch narożnik piramidy królowej Uedżebten, alabastrowa płyta z przodu, pd-wsch narożnik piramidy oraz fragmenty świątyni grobowej
pozostałości piramidy kultowej Pepi II

Copyright © 2000-2023 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor