Powrót do strony głónej

             English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 Nekropola w Sakkara

Miejsce (29o51' N 31o14' E), będące główną nekropolą starożytnego Memfis znajdujące się 17 km na południe od Gizy, było w użyciu od czasów I dynastii aż do okresu chrześcijańskiego (395-540 ne). Całkowita długość nekropoli wynosi ok. 6 km, przy maksymalnej jej szerokości - ok. 1.5 km. Nazwa miejscowości wywodzi się przypuszczalnie od imienia lokalnego boga - Sokarisa. O wielkim znaczeniu cmentarzyska świadczyć może niebywała ilość grobowców wszelkiego typu, często kilkakrotnie wykorzystywanych do pochówku oraz jego aktywność na przestrzeni tysięcy lat. Władca I dynastii, Narmer, jest najwcześniejszym królem, znanym z nekropoli w Sakkara. Kamienna misa  nosząca jego imię została znaleziona w jednej z komór magazynowych pod piramidą schodkową Dżesera. Nie jest niemożliwym przypuszczenie, że w tym miejscu znajdował się pierwotnie grobowiec lub inna budowla związana z tym władcą. Nieco później, podczas I dynastii, wznoszenie mastab w północno-wschodniej części nekropoli stało się regułą. Budowa piramidy schodkowej jest przykładem pierwszego zastosowania kamienia jako budulca na tak monumentalną skalę. Mastaby były formą grobowców wznoszonych na terenie Sakkary dla memfickiej elity dworskiej w okresie Starego Państwa. Wiele z nich usytuowano w pobliżu królewskich piramid, które datują się od Dżesera (III dynastia) do Chendżera (XIII dynastia). W okresie Nowego Państwa wiele grobów dostojników wybudowano na nekropolach w Sakkara. Groby te datowane są na okres pomiędzy Echnatonem (XVIII dynastia) a  Ramzesem II (XIX dynastia). Również podczas Nowego Państwa, dużą aktywnością cieszyły się kute w formie podziemnych grobowców skalnych (hypogea) sanktuaria byków Apisów, w północno-zachodniej części nekropoli. Świetność Serapeum przypadała na czasy, począwszy od panowania Amenhotepa III (XVIII dynastia),  aż po Okres Rzymski. W Epoce Późnej, za XXVI i XXVII dynastii, groby prywatne również lokalizowano w pobliżu piramidy Unisa. Grobowce XXX dynastii i z okresu Grecko-Rzymskiego zgrupowane są głównie po stronie północnej piramidy Dżesera i w okolicy Serapeum.

 

Serapeum piramida Dżesera piramida Teti piramida Userkafa piramida Sechemcheta piramida Unisa świątynia dolna Unisa

W
pn-wsch części Sakkary znajduje się najstarsza nekropola mastab z okresu I dynastii:

  1 - S3507 - królowa Herneith ? [Den] (44.35 x 22.25 m)
2 -  grób X (26 x 12 m) [Den]
3 - S3506 (47.6 x 19.6 m) [I dynastia]
4 - S3505 - Merka [Ka'a] (65 x 37 m)
5 - S3504 - Sechemka [Dżet] (56.45 x 25.45 m)
6 - S3503 - Seszemka [Merytneith] (42.6 x 16 m)
7 - S3500 (37.1 x 23.35 m) [Ka'a]
8 - S2185 [I dynastia]
9 - S2105 [II-III dynastia]
10 - S3471 [Dżer] (41.3 x 15.15)
11 - S3357 [Hor-Aha] (48.2 x 22 m)
12 - S3338 [Andżib] (37 x 13.85 m)
13 - S3120 [I dynastia]
14 - S3121 [I dynastia]
15 - S3035 - Hemaka [Den] (57.3 x 26 m)
16 - S3036 - Anchka [Den] (41 x 22 m)
17 - S3038 - Nebetka [Den] (22.7 x 10.55 m)
18 - S3111 - Sabu [Andżib] (29.20 x 12.05 m)
19 - S3041 [I dynastia]
   
Ruiny piramidy Pepi I

Piramida Pepi II

piramida Pepi I w Sakkarze Południowej

piramida Pepi II w Sakkarze Południowej

Serapeum

Serapeum jest budowlą powiązaną zazwyczaj z kultem byka Apisa lub późniejszym synkretycznnym bogiem, Serapisem.  Serapeum w Sakkara, położone na północny-zachód od piramidy Dżesera zawiera liczne podziemne katakumby. Odkryte w 1851 roku przez Augusta Mariette'a, który trafił na wejście podczas prac wykopaliskowych  oczyszczających aleję sfinksów, opisanych przez Strabona. Początek budowy katakumb określa się na wczesną dynastię XVIII, później stale rozbudowywane funkcjonowały aż do Okresu Ptolemejskiego. W podziemiach znaleziono wiele masywnych sarkofagów ważących każdy ponad 80 ton, jednak wszystkie zostały zrabowane z znajdującego się  wewnątrz wyposażenia pośmiertnego.
Pochówki świętych byków Apisów na terenie Serapeum:

    1 - Amenhotep III
  2 -  XVIII dynastia
  3 - Tutanchamon
  4 - Horemheb
  5 - Horemheb
  6 - Seti I
  7 - rok 16 Ramzesa II
  8 - ?
  9 - rok 30 Ramzesa II
10 .. 14 -  Ramzes II
16 - Ramzes VI
17 - Ramzes IX
27 - rok 23 Osorkona II
28 - rok 14 Takelota II
29 - rok 28 Szeszonka III
30 - rok 2 Pimai
31 - rok 4 Szeszonka V
32 - rok 11 Szeszonka V
33 - rok 37 Szeszonka V
34 - rok 6 Bokchorisa
35 - rok 2 Shabaki
36 - rok 34 Taharki
37 - rok 20/21 Psametyka I
38 - rok 52 Psametyka I
39 - rok 16 Necho II
40 - rok 12 Apriesa
41 - rok 23 Amazisa
42 - rok 6 Kambyzesa
43 - rok 34 Dariusza I
44 - rok 4 Dariusza I
45 - Dariusz I
nieoznaczony - rok 2 Neferitesa I
46 - rok 2 Chabbasza
55 - rok 16 Ptolemeusza XVI
57 - rok 52 Ptolemeusza VIII
nieznany Ptolemeusz
 

     

 


     

Copyright © 2000-2023 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor