Powrót do strony głónej

             English version of website

 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 


Tanis (Sa el-Hagar)

Ruiny starożytnego miasta położone nieopodal wioski Sa el Hagar, w północno-wschodniej części Delty o powierzchni 1200x1600 m. Egipcjanie nazywali je Dżanet, Dżárnet, Dż'ane lub Hut-Waret, w Bibli występuje jako Soan. Ośrodek kultu boga Seta, stolica nomy w czasach XXI dynastii, zastępując Pi-Ramzes, wcześniej stolica Hyksosów - Awaris (egipskie Hut-Waret).
Główna świątynia została poświęcona Amonowi. Droga procesyjna prowadziła do muru otaczającego kompleks (370x430 m i 15 m grubości, budowanego sukcesywne od Nektanebo II po czasy Ptolemeusza II, zastępując mniejszą budowlę Psusennesa I. Wejście na teren świątyni prowadziło przez monumentalną bramę, wzniesioną przez Szeszonka III a wykonaną z bloków granitowych pochodzących z wcześniejszych budowli (które zostały częściowo odrestaurowane). Znaleziono wzniesione w Pi-Ramzes, a przetransportowane tutaj, fragmenty kolosalnych granitowych posągów Ramzesa II o wadze ok. 1000 ton i wysokości 21-30 m. Wewnątrz dziedzińca, tuż za bramą, znajdowała się sala z czterech monolitycznych kolumn palmowych, ponad 11 m wysokości (prawdopodobnie uzurpowane z świątyni Średniego Państwa, które otoczone były mniejszymi kolumny papirusowymi. Stąd wiodła droga procesyjna do pierwszego pylonu (do dziś nie ocalałego)zbudowanego przez Osorkona III z bloków wapiennych. Za pierwszym pylonem znajdował się zamknięty dziedziniec z obeliskiem Ramzesa II, wysokim na 17 m, stojącym naprzeciw drugiego pylonu. Za ostatnim znajdował się drugi dziedziniec, gdzie znaleziono dwa kolosalne sfinksy Amenemhata II, sfinksy hyksoskie Amenemhata III i liczne fragmenty zabytków okresu Średniego i Nowego Państwa. Trzeci pylon, wzniesiony przez Osorkona III, wykonany był z granitu z czterema obeliskami i czterema posągami Ramzesa II z piaskowca.
Po północnej stronie znajduje się mniejsza świątynia wzniesiona przez Nektanebo I a poświęcona Chonsu-Neferhotepowi poniżej budowli głównej. Składa się ona z kolumnady, szerokiego dziedzińca, pylonu (o wymiarach 8x45 m) i drugiego wewnętrznego dziedzińca. Nic nie wiemy o głównej budowli świątynnej. Od wschodniej strony znajdowało się święte jezioro o wymiarach 62x73 m. W części południowej Nektanebo II i Ptolemeusz II wzniósł świątynię Horusa.
Ważne sanktuarium kananejskiej bogini Anat (odpowiednik egipskiej Mut) oraz Chonsu leży na południowy-zachód od głównego kompleksu świątynnego. Świątynia ta  datowana na czasy Siamona i Apriesa została przebudowana za panowania Ptolemeusza IV.

Na terenie wielkiej świątyni Amona w Tanis znajduje się sześć grobów królewskich, trzy z nich znaleziono w stanie nienaruszonym.

 

 

Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor