Powrót do strony głónej

             English version of website

 
 

   o autorze słów kilka...
   Tablica chronologiczna - prehistoria
   Linie czasu
   Literatura przedmiotu i źródła
   Tablice genealogiczne
   Grobowce staroegipskie
   Kompletna lista piramid
   Mapa Egiptu
   Indeks postaci
   Spis treści witryny  
  szukaj na stronach:
 

Piramida Dżedefre w Abu Roasz
Dżedefre Gwiazda na Niebie

Piramida Dżedefre dziś to głównie pole ruin leżących w Abu Roasz w Egipcie . Jest to najbardziej na północ wysunięta piramida w Egipcie. Uważa się, że została wzniesiona dla faraona Dżedefre, syna i następcy Cheopsa. Początkowo sądzono, że to piramida nigdy nie została ukończona, dziś jednak uważa się że nie tylko została ukończona, ale że pierwotnie jej wielkość dorównywała piramidzie Menkaure, trzeciej co do wielkości piramidy egipskiej. Sądzi się również że  należała do najpiękniejszych piramid. Obłożona z zeewnątrz polerowanym granitem i wapieniem oraz zwieńczona dużym piramidonem. Z tego też powodu jej destrukcja miała miejsce przede wszystkim w czasach rzymskich, kiedy to budulec z niej eksploatowany posłużył do wznoszenia rzymskich budowli.
Według
Miroslava Vernera, znakomitego znawcy tematyki piramid, proces destrukcji piramidy Dżedefre rozpoczął się pod koniec Nowego Państwa najpóźniej i był szczególnie intensywny w okresie wczesnej epoki rzymskiej i w okresie chrześcijańskim, kiedy to powstawał koptyjski klasztor w pobliżu Wadi Karin. Wiadomo ponadto, że pod koniec XIX wieku, nadal wydobywano kamień  z intensywnością załadunku "trzystu wielbłądów dziennie".

 Piramida Dżedefre architektonicznie różniła się od swoich poprzedniczek tym, że komory zamiast wewnątrz piramidy, znajdowały się poniżej podstawy. Piramida została wzniesiona na naturalnym skalnym podłożu a komory powstały przy zastosowaniu metody wykopu i rampy stosowanej wcześniej przy powstawaniu niektórych mastab. Komorę o rozmiarach 21m x 9m wykuto w skalnym podłożu na głębokości 20m. Rampa miała nachylenie 22°35'. Gdy wewnętrzne komory zostały ukończone, wykop i rampy wypełniono a budowę piramidy kontynuowano. Umożliwiło to budowę bez korytarzy wewnątrz korpusu piramidy i komplikacji konstrukcyjnych z tym związanych. Powrócono również do wcześniejszego stylu, tworząc prostokątne obudowanie murem zewnętrznym zorientowane na linii północ-południe, podobne do tych zastosowanych w Sakkara (Dżeser i Sechemchet).

Copyright © 2000-2022 Dariusz Sitek, Czestochowa - Chicago - Ann Arbor